Personāla, darba samaksa, darba laika plānošanas un komandējumu uzskaites uzlabojumi 605.versijā

autors Artūrs Ernštreits (Atjaunots ‎13-09-2022 14:20 autors Mija Zaļūksne VISMA )

Personāls

 

1. Ieviesta iespēja pielietot numeratoru amatu katalogam

 

Amatu kataloga ierakstiem tagad ir iespējams piesaistīt numeratoru, kas ļauj nodrošināt katra amata pamatapraksta koda automātisku piešķiršanu un unikalitāti. Konfigurācija veicama amata pamatapraksta dokumentu tipā (ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Amata pamatapraksts). 

 

2. Rīkojumā ar personu sarakstu katrai personai ir iespējams rakstīt atšķirīgas piezīmes 

 

Rīkojuma veids ir papildināts ar jaunu lauku “Piezīmes” (zilo). Tādā veidā tiek nodrošināta iespēja sakonfigurēt rīkojuma pamatveidu tā, lai katrai personai no rīkojumā iekļaujamo personu grupas būtu iespējams rakstīt atšķirīgas piezīmes.  Izpildot rīkojumu, saistītajā dokumentā šīs norādītās piezīmes aizpildās katrai personai savas.

 

3. Papildinājumi atskaitē “Novērtēšana”

 

Atskaite “Novērtēšana” ir papildināta ar iespēju atlasīt tos darbiniekus, kuriem nav novērtējuma. Tādējādi turpmāk vienuviet ir iespējams iegūt informāciju gan par darbiniekiem, kuriem ir ievadīti novērtējuma protokoli, gan par darbiniekiem bez novērtējuma. Atskaite “Darbinieki bez novērtējuma” ir paslēpta.

 

4.Personas un administratīvās struktūrvienības kartītēs turpmāk būs iespējams saglabāt izvēlēto adresi no VZD adrešu klasifikatora 

 

Turpinot attīstīt VZD adrešu reģistra funkcionalitātes iespējas, turpmāk arī personāla modulī būs iespēja ne tikai meklēt un aizpildīt adresi no VZD adrešu kataloga, bet arī saglabāt saiti ar izvēlēto VZD adresi. Tas nozīmē, ka, mainoties VZD adresei, tā tiks atjaunota arī personāla modulī ievadītajos datos (izmantojot automatizēto darbu "VZD adrešu atvērto datu sinhronizācija" vai saraksta darbībās izmantojot darbību “Pārģenerēt pilno adresi”). 

 

Šāda iespēja ir uzlabota personas kartītē laukiem “Deklarētā adrese”, “Faktiskā adrese” un “Darba vietas adrese”, kā arī administratīvās struktūrvienības kartītē laukam “Adrese”. 

 

Tāpat sarakstu “Personu kartītes” un “Administratīvās struktūrvienības” Excel veidnēs pievienota iespēja importēt gan VZD adreses kodu, gan pilno adreses, gan sadalītās adreses lauku vērtības. 

 

Uzzināt vairāk par adrešu reģistra izmantošanu sistēmā>  

Uzzināt vairāk par adrešu sinhronizāciju>

 

5. Kartīte “Personas pielaide klasificētajai informācijai” ir papildināta ar lauku “Numurs”.


6. Vairākiem dokumentiem ir mainīts formas fons uz baltu.

 

 

Darba samaksa

 

1. Papildināta integrācija ar VID EDS API

 

Papildus darba devēja ziņojumam, turpmāk, izmantojot EDS API servisu, pa tiešo no Horizon ir iespējams nosūtīt un iesniegt atskaiti Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām (Paziņojums par IIN).

 

Integrācija ar EDS API nodrošina iespēju automātiski nosūtīt dokumentus no grāmatvedības sistēmas uz VID EDS. Tas nozīmē, ka  vairs nav jāveic atskaišu saglabāšana XML formātā datorā ar mērķi tās manuāli augšupielādēt VID EDS.

 

Uzzināt vairāk>>

 

2. Iesnieguma par 23% IIN pielietošanu attēlošana sarakstā “IIN informācija”

 

Ja IIN informācija tiek ielādēta Horizon sistēmā, izmantojot VID xml failus, tad dati par iesniegumu turpmāk parādīsies tikai pie tām IIN rindām, kuras atbilst iesnieguma periodam.

Savukārt IIN informācijas saraksta izskatā turpmāk katrā no IIN rindām tiks attēlotas pilnīgi visas tajā norādītās iesnieguma rindas, neatkarīgi no IIN un paša iesnieguma datumiem. 

 

3.Atsevišķu samaksas veidu aprēķina uzlabojumi

 

Ja tiek izvēlēta darbība veikt atsevišķu samaksas veidu aprēķinu, turpmāk, arī neieliekot  ķeksi  pie ''Rēķināt tikai jaunos dokumentus'', iepriekšie aprēķini, pielietotie atvieglojumi un atskaitītie ieturējumi netiks ņemti vērā, nodokļi tiks  rēķināti tikai no bruto summas, kas piedalās aprēķinā.

 

4. Algu lapiņa atbrīvotam darbiniekam

 

Turpmāk atskaitē “Kopējās algu lapiņas pa tiesiskām attiecībām” (ceļš: Atskaites -> Algas -> Kopējās algu lapiņas pa tiesiskām attiecībām), tiek uzrādīti arī atbrīvotie darbinieki, ja viņiem atskaites periodā ir bijis veikts algas aprēķins. 

 

5. VID xml failu sarakstam pievienota iespēja apskatīt failu ielādes kļūdas

No saraksta “VID xml faili” (ceļš: Pamatdati->Personāla uzskaite->Elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas) pieejama jauna darbība "Apskatīt kļūdas", kuru izsaucot, tiem ierakstiem, kuriem pie xml faila ielādes bija kļūdas, tiek parādīti visi paziņojumi -  gan par to kādi dati ielādēti, gan kļūdu informācija.  Darbība ir neaktīva, ja importa process ir  pabeigts bez kļūdām.

 

6. Pastāvīgo avansu ievadlogs ir papildināts ar piezīmju lauku

 

7. Publicēta atskaite “Virsstundas periodā” (ceļš: Atskaites -> Algas -> Virsstundas periodā). Atskaite pieejama Excel spraudnī un HoP lietotnē “Atskaites”.

 

 

Darba laika plānošana

 

 

1.Mēnešalgas aprēķins summētajam darba laikam

 

Ir nodrošināts, ka arī dokumentos  “Darba laika uzskaite no fakta dokumentiem”, ja tajos tiek izmantots aprēķina veids "SUMM Mēnešalga prop.stundām", mēnešalga aprēķinā nemainās atkarībā no tā, vai mēnesī ir nostrādātas mazāk stundas par normu vai vairāk.

 

2.Darba laika uzskaitē no fakta dokumentiem pievienota informācija par normas dienām un normas stundām

 

Dokumentā “Darba laika uzskaite no fakta dokumentiem” pieliktas kolonnas “Normas dienas” un “Normas stundas”, tādējādi nodrošinot aprēķinam izmantoto datu ērtāku pieejamību. Iepriekšējās versijās veidotajos dokumentos šīs kolonnas aizpildīsies ar tādām pašām vērtībām, kādas ir laukos “Plāna dienas” un “Plāna stundas”, ja attiecīgajās kolonnās ir vērtības. Ja lauki ir tukši, tad arī jaunās normas dienu/stundu kolonnas neaizpildīsies. Veidojot jaunus dokumentus, kolonnās tiks uzrādītas normas stundas no kalendāra - aizpildes princips tāds pats kā dokumentā “Detalizētā darba laika uzskaite”.

 

 

Komandējumu uzskaite

 

Dienas naudas likmju skaits

 

Komandējumu dienas naudas papildinātas ar iespēju vienai valstij ievadīt līdz pat 7 likmes variantus, kas nepieciešams, lai pilnībā ievērotu visas iespējamās likumdošanā atrunātās variācijas. Tās var arī ieimportēt ar Excel veidni. Piesakot komandējumu HOP,  varēs izvēlēties nepieciešamo likmi un iekļaut pieteikumā.

 

Visi 605. versijas jaunumi >>

 

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām