Personāla uzskaites, darba samaksas un komandēju uzskaites uzlabojumi 615.versijā

autors Artūrs Ernštreits (Atjaunots ‎22-03-2023 12:48 autors Ieva Juraševska )

Personāla uzskaite

 

MK noteikumu Nr. 662 14. pielikuma datu iesniegšana Valsts kancelejas datu noliktavā

Lai valsts tiešās pārvaldes iestādēm un citām valsts un pašvaldību institūcijām atvieglotu informācijas iesniegšanu par to darbiniekiem Valsts kancelejas datu noliktavā, sākot ar 615.versiju, ir nodrošināta iespēja nepieciešamās datnes iesniegt tiešsaistes režīmā no Horizon sistēmas, izmantojot Valsts kancelejas izstrādāto API saskarni.

 

Šī iespēja ir ērta alternatīva datu iesniegšanai Valsts kancelejas datu noliktavā, neizmantojot Excel failus, kas vispirms jāeksportē no Horizon un tad pa vienam jāiesniedz datu noliktavā. 

 

Uzzināt vairāk >>


Citi uzlabojumi 

 

Darba samaksa

 

1. Veikti uzlabojumi darba laika uzskaitē

Horizon ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Darba laika uzskaites dokumenti -> Detalizētā darba laika uzskaite

 

Veiktas izmaiņas nostrādāto dienu uzskaitē gadījumos, kad vieniem personas amata datiem stundas tiek dalītas pa dažādām dimensijām un tiek ievadītas vai labotas vērtības datumos, kuros jau ir norādītas stundas uz citām dimensijām.

 

Turpmāk, lai nodrošinātu gan lietošanas ērtumu, gan pareizu uzskaiti un aprēķinus, ievadot vai labojot stundu skaitu kādā detalizētās darba laika uzskaites dokumenta rindā, netiek mainīts citu rindu dienu skaits.

 

2.Uzlabots virsstundu aprēķins darbiniekiem ar vairākiem spēkā esošiem personas amatu datiem 

Lai nodrošinātu korektu virsstundu aprēķinu gadījumos, kad darbiniekiem ir vairāki spēkā esoši personas amata dati un attiecīgi vairāki kalendāri, tiesiskajās attiecībās lappusē “Aprēķins” izveidots jauns lauks “Normas st. kalendārs virsst.”. Turpmāk iespējams norādīt atsevišķu kalendāru normas stundu skaitam virsstundu aprēķinam (Horizon ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Tiesiskās attiecības).

 

Atjaunojot versiju uz 615.versiju, ja uzskaites parametros ir norādīts kalendārs izdrukām (Horizon ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Algas -> Parametri), tad lauks “Normas st. kalendārs virsst.”  tiks aizpildīts ar šo kalendāru. 

 

Tiesisko attiecību dokumentu tipā ir iespējams norādīt gan lauka noklusēto vērtību, gan to, vai aizpilde ir obligāta.  Ja normas stundu kalendārs virsstundām ir norādīts, tad:

  • atskaitē "Virsstundas periodā" (Horizon ceļš: Atskaites -> Algas -> Virsstundas periodā) un dokumentā "Virsstundu aprēķins periodā" (Horizon ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Darba laika uzskaites dokumenti) normas stundas tiek aprēķinātas atbilstoši tiesiskajās attiecībās norādītājam kalendāram;
  • nostrādātās stundas, tāpat kā līdz šim, tiek aprēķinātas no samaksas veidiem, kuriem ir atzīme "Nostrādātās stundas virsstundām";
  • virsstundu aprēķinam tiek pielietota likme no pamatslodzes.

 

3.Ātrdarbības uzlabojumi, veicot atvaļinājuma rezerves aprēķinu

Veikti tehniski uzlabojumi, lai nodrošinātu ātrākus aprēķinus atvaļinājuma rezerves dokumentā (Horizon ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Atvaļinājumu rezerves).

 

Lai ierobežotu apstrādājamo datu apjomu, turpmāk, veicot dokumenta aizpildi ar pogu “zibens”, tiks piedāvāts izvēlēties administratīvo struktūrvienību, ja tā nav bijusi izvēlēta iepriekš.  

 

4.Prombūtnes dienu piesaiste personu amatu datiem algas aprēķina rezultātos

Horizon ceļš: Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins

 

Algas aprēķina rezultātos nodrošināts, ka gadījumos, kad personai ir vairāki personas amatu dati un bijusi prombūtne, tad, neatkarīgi no amatu datu periodiem, prombūtnes dienas tiek attēlotas pie pamatslodzes, kas ir aktīva uz vidējās izpeļņas aprēķina perioda beigām.  

 

5.Bankas rēķins

Bankas rēķinam ar dokumenta tipu “Saņēmējs” un veidu “Darbinieks” ievades formā turpmāk nebūs pieejams lauks “Secība”. Personāla uzskaite


1. Nodrošināta iespēja izpildīt rīkojumu par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu, ja sistēmā reģistrēta spēkā esoša prombūtne

Ja darbiniekam ir atvērta prombūtne, tad tiesiskās attiecības ir iespējams slēgt. Tomēr jāņem vērā, ka pie algas aprēķina tiks attēlots kļūdas paziņojums par atvērto prombūtni un aprēķina veikšanai prombūtnei būs jāievada “Līdz” datums. 

 

2.Veikti uzlabojumi atskaišu redaktorā D-2 un tiesisko attiecību izdrukām

Horizon ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes -> Drukāt -> D-2

Horizon ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Tiesiskās attiecības -> Drukāt -> Tiesiskās attiecības

 

Lai paplašinātu izdruku izskatu pielāgošanas iespējas dažādu organizāciju vajadzībām, atskaišu redaktors D-2 un tiesisko attiecību izdrukās ir papildināts ar šādām iespējām:

  • papildiespēja "Arhīva prombūtne" pārsaukta par "Arhīva atvaļinājums", kā arī pievienotas papildu iespējas - "Arhīva darba nespējas lapas" un "Arhīva komandējumi". Šāds dalījums nodrošina iespēju izdrukāt sadalīt prombūtnes pa atbilstošajiem pamatveidiem.
  • pievienotas papildiespējas "Dienesta pakāpe personai" un "Identifikācijas dokuments";
  • apakšjoslā "Valodas" tiek rādītas arī tās rindas, kurām kartītes ievadformā nav norādīta vērtība "Prasmes līmenis".

 

3.Uzlabojumi rīkojuma ar personu sarakstu darbībā

Ja rīkojumā ar personu sarakstu katrai personai tiek ievadītas piezīmes un rīkojuma izpildes rezultātā veidots rindu dokuments, piemēram, vienreizējās samaksas dokuments, kurā arī ir rindu lauks “Piezīmes”, tad turpmāk šajā dokumentā rindu piezīmes tiek aizpildītas atbilstoši rīkojuma rindu piezīmēm bez nepieciešamības veikt papildu konfigurāciju.

 

4.Papildinājumi sarakstu izskatos un Excel veidnēs

Lai nodrošinātu ērtāku darbu ar sarakstiem un atskaitēm, pieejami uzlabojumi: amatu vietu aizpildījuma atskaite un pamatdatu saraksts papildināti ar iespēju izlikt izskatā informāciju par personas pielaidēm klasificētai informācijai. Identifikācijas dokumentu Excel veidne papildināta ar kolonnu “Pamata” (Horizon ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati -> Identifikācijas dokumenti).


Komandējumu uzskaite

 

1.Papildvalodas ievadformās

Ievadformās "Komandējuma izdevumu veidiem", "Komandējumu pilsētām", "Izdevumu apmaksas veidiem" un "Avansa norēķinu izdevumu veidiem" nosaukumus varēs ievadīt papildvalodās.

 

2.Jauna publicētā atskaite “Attaisnoto izdevumu pieteikumi”

Izveidota jauna publicētā atskaite sarakstam “Attaisnojamo izdevumu pieteikumi” (Horizon ceļš: Dokumenti -> Komandējumi -> Attaisnojamo izdevumu pieteikumi). Tas ir pieejams Excel spraudnī un HoP lietotnē “Atskaites”. 

 

Visi 615. versijas jaunumi >>

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām