Svarīgi! PVN deklarācijas sūtīšana uz EDS taksācijas periodam no 01.10.2022.

autors Raita Reine (Atjaunots ‎07-10-2022 09:48 autors Mija Zaļūksne VISMA )

VID EDS informē, ka “ir izveidota jauna, 7.versija XML dokumentam “PVN taksācijas perioda deklarācija”, kas ir spēkā taksācijas periodam no 01.10.2022. Par taksācijas periodu līdz 30.09.2022 dokumentam ir spēkā līdzšinējā 6.versija”.

 

Atbilstošas izmaiņas ir veiktas arī Visma Horizon un tās ir pieejamas, sākot no šādām versijām/laidieniem:

595.26, 

600.20, 

605.7.

 

Izmaiņas ietekmē gan PVN deklarācijas nosūtīšanu ar xml datni, gan izmantojot tiešsaistes režīmu (EDS API).

 

Svarīgi! Nosūtīt PVN deklarāciju par taksācijas periodu no 01.10.2022. būs iespējams, tikai izmantojot augstāk norādītās vai jaunākas versijas/laidienus.

 

Sīkāk par izmaiņām:

 

  1. Mainījies dokumenta versijas identifikators no DokPVNv6 uz DokPVNv7;
  2. Dzēsti ar pārmaksas informāciju saistītie lauki, jo vairs nav aktuāli: <SummaParm>, <ParmaksUzKontu>, <ParmaksUzKontuSumma>

Ja PVN deklarācija ir par periodu līdz 30.09.2022., tad veidojas versija "DokPVNv6".

Ja PVN deklarācija ir par periodu sākot no 01.10.2022., tad veidojas versija "DokPVNv7", tajā netiek attēloti tagi <SummaParm>, <ParmaksUzKontu>, <ParmaksUzKontuSumma>.

13 Komentāri

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām