Virsgrāmatas, apgādes un realizācijas, kases un bankas, PL un līgumu uzlabojumi 630.versijā

autors Artūrs Ernštreits

Virsgrāmata

1.Papildināta  atlikumu salīdzināšana starp virsgrāmatu un moduļiem

Horizon ceļš: Dokumenti ->  Virsgrāmata ->  Atlikumu atskaišu salīdzināšana. Gadījumos, kad modulī atlikuma nav, aile "Moduļa atlikums" tiek aizpildīta ar 0.00, nevis paliek tukša, tādējādi sistēma izrēķina starpības un veidojas pilnais nesakritību kopskats.

 

2.Dimensijas “Projekts” unikalitāte laukam “Kods”.

Dimensijai “Projekts”’ iespējams konfigurēt unikalitāti laukam “Kods” dokumenta tipa uzstādījumos. Laukam “Kods’’ unikalitāte var būt dokumenta veida vai unikalitātes grupas ietvaros.

Finanšu pārskati

1.Dimensiju tabula kompleksajos aprēķinos

Horizon ceļš: Atskaites -> Virsgrāmata -> Finanšu pārskatu kompleksie aprēķini. Finanšu pārskata kompleksajos aprēķinos tāpat kā Finanšu pārskatu aprēķinos iespējams aprēķiniem izmantot dimensiju tabulu, kas nodrošina iespēju aprēķinus veikt par jau iepriekš nodefinētu  dimensiju sarakstu. Dimensiju tabula ir saglabāta un aprēķinos izmantojama atkārtoti.

 

Apgāde un realizācija

1.Metarēķina/HOP rēķina rindas lauka “Piezīmes” informācija tika pārnesta uz pavadzīmes partijas piezīmju lauku

Horizon ceļš: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts -> Darbības -> Veidot dokumentu(-s)/Veidot norādītā tipa dokumentu(-s)

Ģenerējot saņemšanas pavadzīmi no metarēķina, kuram aizpildīts lauks "Piezīmes" nomenklatūras rindā, norādītā vērtība tiek aizpildīta arī uzģenerētās pavadzīmes laukā "Partijas piezīmes". Ja ieslēgts KVP "Partijas informācijas aizpilde rindās", tad šī informācija no lauka "Partijas piezīmes" tiek attēlota arī partiju sadaļā lpp. "Info" laukā "Piezīmes" un no šejienes tā tiek attēlota arī atskaitēs un sarakstos.

 

2.Izmaiņas realizācijas sākuma atlikumu parāda dokumentā

Horizon ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Sākuma atlikumi

Realizācijas sākuma atlikuma parāda dokumentā nedrīkst būt aizpildītas abas summas: dokumenta summa un uzkrājuma summa (lpp. "Uzkrājums"). Šādā gadījumā, saglabājot dokumentu, tiks attēlots kļūdas paziņojums "Dokumentā ir aizpildītas gan dokumenta, gan uzkrājuma summas. Dokumentā atļauts aizpildīt tikai vienu no abām summām!".

 

Lietotājam šādā gadījumā jāievada divi dokumenti, kur:

 • vienam dokumentam aizpilda dokumenta summu un lpp. "Atlikums" informāciju;
 • otram dokumentam aizpilda lpp. "Uzkrājums" un dokumenta summai jābūt 0.

 

3.Izveidota brīdinājumu ģenerēšana apgādes un realizācijas maksājumu dokumentu sarakstiem

Horizon ceļš: Pamatdati -> Uzņēmums -> Brīdinājumi -> Brīdinājumu apraksti

 

4. Rēķinu ar iekļautu PVN eksportēšana PEPPOL formātā (e-rēķini)

Horizon ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Rēķinu saraksts -> Darbības -> Saraksta eksports -> PEPPOL formāts

Veiktas izmaiņas, lai turpmāk, izsūtot PEPPOL formātā rēķinus ar iekļautu PVN, vairumā gadījumu tie tiktu apstrādāti bez kļūdas paziņojuma, veicot PEPPOL formāta noteikumu pārbaudi. Atsevišķos gadījumos joprojām var tikt attēlots kļūdas paziņojums, ja, aprēķinot summas, būs radušās centu nobīdes.


Kase un banka

1.Failu pievienošana Uzņēmuma bankas konta kartītē

Horizon ceļš: Pamatdati -> Uzņēmums -> Uzņēmuma bankas konti -> Pievienot/Labot -> lpp. Pievienotie faili

Veikti uzlabojumi, lai turpmāk būtu iespējams pievienot failus (piemēram, bankas kontu izrakstus) Uzņēmuma bankas konta kartītē.

 

2.Failu pievienošana maksājuma uzdevumiem

Horizon ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājuma uzdevumi -> Pievienot/Labot -> lpp. Pievienotie faili

Veikti uzlabojumi, lai turpmāk būtu iespējams pievienot failus šādiem maksājuma uzdevumu pamatveidiem: 

 • ienākošais/izejošais maksājuma uzdevums, 
 • VK vēstule ieņēmumu/izdevumu korekcijai, 
 • avansu norēķinu maksājuma uzdevums.


3.Avansu norēķinu maksājuma uzdevumu dokumentu iekļaušana Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atskaitē

Horizon ceļš: Dokumenti -> Banka -> Jauns maksājums -> Avansu norēķinu maksājuma uzdevums

Veikti uzlabojumi, lai turpmāk būtu iespējams avansu norēķinu maksājuma uzdevumus iekļaut Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atskaitē. Avansu norēķinu maksājuma uzdevuma ievadformā ir pievienota lpp. Atskaites, kuru aizpildot, dati tiek atlasīti atskaitē "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojums".

 

4.Maksājumu uzdevumos ierobežots lauka “Pamatojums” garums uz 140 rakstzīmēm

Horizon ceļš: Dokumenti -> Banka -> Jauns maksājums

Veiktas izmaiņas, lai, eksportējot maksājumus, tie bankās tiktu pieņemti bez papildu labojumiem lauka “Pamatojums” garuma dēļ.  140 simbolu ierobežojums pieejams šādiem maksājumu pamatveidiem:

 • Izejošais maksājums;
 • Avansu norēķinu maksājuma uzdevums;
 • Bankas pārvedums;
 • VK vēstule ieņēmumu korekcijai;
 • VK vēstule ieņēmumu korekcijai (labojums);
 • VK vēstule izdevumu korekcijai;
 • VK vēstule izdevumu korekcijai (labojums).

 

5.Maksājumu uzdevumos ar lauku labošanu iezīmētajām rindām iespējams labot lauku “Projekts”

Horizon ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājuma uzdevumi -> Darbības -> Lauku labošana iezīmētajām rindām

Veikti uzlabojumi, kas paredz, ka turpmāk maksājumu uzdevumu sarakstā ar lauku labošanu iezīmētajām rindām iespējams labot arī lauku "Projekts".

 

6.Uzlabojumi iestāžu režīma klientiem (ar licenci “Vairāki nodokļu maksātāji vienā datu apgabalā”) datu attēlošanā dokumentu sarakstos

Novērstas nepilnības, attēlojot zemāk norādīto dokumentu sarakstos informāciju no konkrētās iestādes datiem, nevis no uzņēmuma kā līdz šim. Ja ir iestāžu režīms, tad šādos sarakstos objekta “Klienta kartīte” laukos "PVN maksātāja numurs", "Reģistrācijas kods", "Nosaukums" dati tiek ņemti no iestādes: 

 • Dokumenti -> Virsgrāmata -> Pirmdokumenti;
 • Dokumenti -> Virsgrāmata -> Grāmatojumi;
 • Atskaites -> Virsgrāmata -> Konta apgrozījums -> Darbības -> Konta grāmatojumi.

Ja ir iestāžu režīms:

 • sarakstā Dokumenti -> Kase -> Kases orderu saraksts dokumenta "Skaidras naudas kvīts" objekta “Klienta kartīte” laukā "Nosaukums" dati tiek ņemti no iestādes;
 • sarakstā Dokumenti -> Banka -> Maksājuma uzdevumi dokumentu "Bankas pārvedums starpperiodā" un "Bankas pārvedums starpperiodā - ienākošā puse"  objekta “Klienta kartīte” laukos "PVN maksātāja numurs", "Reģistrācijas kods", "Nosaukums" dati tiek ņemti no iestādes;
 • sarakstā Dokumenti -> Banka -> Bankas imports ierakstos bez norādīta klienta objekta “Klienta kartīte” laukā "PVN maksātāja numurs" dati tiek ņemti no iestādes.

7.IIN % likmju importēšana Excel veidnē

Izejošo maksājumu Excel veidnē pievienots lauks "IIN likme %", lai maksājumos ar veidni būtu iespējams importēt datus IIN atskaitei.

Pamatlīdzekļi (PL)

1.Objekta dimensijas pamatlīdzekļu dokumentos

Lai nodrošinātu plašāku datu analīzi, pamatlīdzekļu dokumentos ir iespējams norādīt objekta dimensiju “PL kartītes objektu dimensija”.


2.PL dokumentu un PL kartītes iestāžu kontrole

 

Vienotajā nodokļu maksātāju režīmā pamatlīdzekļu dokumenta iestādi pret PL kartītes iestādes sakritību kontrolē pēc reģistrācijas numura, bet, ja reģistrācijas numurs nav aizpildīts, tad pēc PVN numura.

Līgumu uzskaite

1.Ērtāka līguma summu izmaiņu veikšana

Horizon ceļš: Dokumenti -> Līgumi -> Līgumu saraksts -> Labot -> Lpp. Informācija

Veikti uzlabojumi, kas paredz, ka turpmāk, līguma lpp. “Informācija” mainot vērtības laukos “Summa” vai “Summa bez PVN”, līgumu saglabājot, tiks attēlots paziņojuma logs “Vai reģistrēt summas izmaiņas?". Šajā logā lietotājam ir iespēja norādīt datumu, ar kuru izmaiņas stājas spēkā, kā arī pievienot piezīmes.

 

2.E-pasta norādīšana līgumā

Ņemot vērā to, ka atsevišķos gadījumos saziņas e-pasts, kas ir norādīts līgumā, atšķiras no klienta kartītes e-pasta, ir veikti papildinājumi Horizon līgumu modulī. Šobrīd ir iespējams līgumam norādīt atsevišķu e-pastu, kas attiecas tikai uz konkrēto līgumu un kas ir pieejams, sūtot e-pastu no drukas loga, kā arī brīdinājumu aprakstos. 

 

Līguma pamatvediem - NĪP Apsaimniekošanas līgums/NĪP Dienasta dzīvokļa īres līgums/NĪP Dienesta viesnīcas īres līgums/NĪP Dzīvojamās telpas īres līgums/NĪP Nedzīv. telpu iznomāšanas līgums/NĪP Sociālā dzīvokļa īres līgums/NĪP Zemes iznomāšanas līgums/NĪP Kompleksais līgums - e-pasta lauks ir pieejams lpp. “Dati”.

 

Savukārt, līguma pamatveidiem - Klienta līgums/Preču iepirkuma līgums/Iepirkuma līgums/Pakalpojuma līgums/Aprūpējamo līgums/Klienta karšu līgums/NĪP Ģenerāllīgums - e-pasta lauks ir pieejams lpp. “Klasifikācija”.

 

 

Visi 630. versijas jaunumi >>

 

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām