Darba samaksas, personāla uzskaites un komandējumu uzlabojumi 630.versijā

autors Artūrs Ernštreits

Darba samaksa

1.Daļēji apliekamo ienākumu konfigurācijas izmaiņas

Lai padarītu uztveramāku daļēji apliekamo ienākumu konfigurāciju, kā arī novērstu iespēju sistēmā veikt tādus uzstādījumus, kas izraisa nekorektus aprēķinus, ir veikti uzlabojumi daļēji apliekamo ienākumu funkcionalitātē.

Uzzināt vairāk>> 

 

2.Precizēti dokumenta ''Aprēķinātais algas parāds'' sistēmas notikumi 

Horizon ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Vienreizējo ieturējumu dokumenti -> Aprēķinātais algas parāds

Lai nodrošinātu iespēju atšķirt, vai darbības ar dokumentu "Aprēķinātais algas parāds" ir veicis lietotājs pats vai tās ir veikusi sistēma automātiski, turpmāk, veicot algas aprēķinu, darbībām, kuras ir veikusi sistēma (dokumenta izveidošana, rindu pievienošana vai labošana) dokumenta notikumos tiek uzrādīts veids “Ģenerēšana”.

Ja, veicot algas aprēķinu, dokumentam automātiski tiek pievienotas rindas, tiek reģistrēts dokumenta notikums “Ģenerēšana” ar tekstu "Tika ģenerēta Aprēķinātā parāda dokumenta rinda". 

Ja tiek veikts papildu aprēķins darbiniekam, kuram ir parāda rinda vai aprēķins tiek dzēsts un veikts no jauna,  tiek reģistrēts dokumenta notikums “Ģenerēšana” ar tekstu "Tika labota Aprēķinātā parāda dokumenta rinda".


3.Aprēķina mēnesim ir iespējams nomainīt statusu no “Aprēķins” uz "Nav rēķināts"

Horizon ceļš: Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins

Lai nodrošinātu ērtāku darbu ar algas aprēķina atļaujām, turpmāk atvērtās atļaujas statusu ''Aprēķins'' nepieciešamības gadījumā var mainīt uz  ''Nav rēķināts'', ja atļaujas mēnesī nav veikts algas aprēķins. Dokumenti var būt ievadīti. 

Ja algas aprēķins atļaujas mēnesī jau ir veikts, tad statusu labot uz “Nav rēķināts” nav iespējams.

4. Izmaiņas brīdinājumos, aizpildot dokumentu Virsstundas periodā
Horizon ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Darba laika uzskaites dokumenti -> Virsstundu aprēķins periodā

Ir uzlabotas sistēmas pārbaudes, salīdzinot darbiniekiem ievadītās virsstundas ar aprēķinātajām. Turpmāk sistēmā ievadītie virsstundu dokumenti tiek analizēti pēc perioda no/līdz, nevis pēc dokumenta datuma. Tādējādi, brīdinājumā par ievadīto virsstundu skaitu nesakritību tiek ņemti vērā tikai tie dokumenti, kuriem pilnībā sakrīt periodi.

Ja sarēķināto virsstundu skaits ir mazāks par ievadīto, un dokumentiem ir atšķirīgi periodi, bet viens dokumenta datums, tad, saglabājot dokumentu Virsstundas periodā, brīdinājums netiek attēlots.

Ja vairākiem virsstundu dokumentiem pārklājas periodi un šajos dokumentos ir tie paši darbinieki, tiek attēlots brīdinājums ar informāciju par attiecīgiem darbiniekiem un dokumentiem. Lietotājam pašam jāpārbauda, vai šiem darbiniekiem kopsummā pa visiem dokumentiem un periodiem ir pareizs virsstundu skaits.

 

Personāla uzskaite

1.Personas kartītes dzēšana
Horizon ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes

Nodrošināta iespēja dzēst personas kartītes arī tad, ja par personu sistēmā ir ielādēta EANG informācija. Turpmāk,  izdzēšot  personas kartīti un citu personas kartītei piesaistīto informāciju (IIN informācija, VSAOI kategoriju reģistrs, tiesiskās attiecības),  personas dati tiek dzēsti arī no ielādētā VID xml faila.

 

2.Atvaļinājumu rezerves fondu uzstādījumu konfigurācija tiek reģistrēta sistēmas notikumos

Turpinot darbus pie lietotāju darbību atsekojamības uzlabošanas, turpmāk, saglabājot ARF uzstādījumus, Horizon sistēmas notikumos (Horizon ceļš: Sistēma -> Notikumi -> Darbības (svarīgie notikumi)) tiek reģistrēti notikumi par ARF uzstādījumu parametru vērtībām.

 

3. Rīkojumu un vienošanās sarakstu darbība "Izpildes žurnāls" pārsaukta par "Rīkojumu izpildes notikumi" 

 

4.Palielināts ievadāmo simbolu skaits

  • Rīkojumu un algu dokumentu piezīmēs turpmāk ir iespējams  ievadīt 1000 simbolus. 
  • Klasifikatorā “Darbinieka grupa” laukā “Nosaukums” turpmāk ir iespējams ievadīt 150 simbolus.

 

5.Darba informācijas attēlošana personas kartītes vizītkartē un sadaļā “Darba vieta”
Horizon ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personas kartīte -> Personas dati -> Darba vieta

Turpmāk gan personas kartītes vizītkartē, gan darba vietas informācijā tiesisko attiecību, amata un administratīvās struktūrvienības dati tiek attēloti no personas pamata (vairāku nodokļu maksātāju režīmā no pamata primārajām) tiesiskajām attiecībām, bez pārbaudes, vai tās ir spēkā uz šodienu.

 

6.Adrešu lauku imports, izmantojot personas kartītes Excel veidni
Personas kartītes Excel veidnē turpmāk tiek atbalstīts VZD adrešu kodu imports, kā arī  pilnās adreses un adrešu detalizācijas tiek importētas atsevišķi (pilnā adrese tiek uzģenerēta no detalizācijas tikai, ja veidnē tā nav aizpildīta).

Ja Excel veidnē ir norādīta gan pilnā adrese, gan adreses detalizācija, tad, veicot importu, Horizon pilnās adreses laukā tiks norādīta pilnā adrese, savukārt, adreses detalizācijas laukos - atbilstošā adreses detalizācijas informācija. 

Ja Excel veidnē ir norādīta gan pilnā adrese, gan adreses detalizācija, gan VZD adreses kods, tad, veicot importu, Horizon pilnās adreses laukā tiks norādīta konkrētā VZD adrese, adreses detalizācijas laukos - konkrētās VZD adreses detalizācija un laukā “Adrese” - VZD adreses kods. Excel veidnē norādītā pilnā adrese un adreses detalizācija tiks ignorēta.

Ja Excel veidnē ir norādīta tikai pilnā adrese, tad, veicot importu,  Horizon tiks aizpildīts tikai pilnās adreses lauks.

Ja Excel veidnē  ir norādīta  tikai adreses detalizācija, tad, veicot importu, Horizon tiks aizpildīti adreses detalizācijas lauki. Pilnās adreses lauks attiecīgi tiek aizpildīts ar informāciju no adreses detalizācijas laukiem.

 

Komandējumi

1.Avansa precizējumu automātiskā aizpilde

Horizon ceļš:  Dokumenti -> Komandējumi ->  Komandējumu dokumenti. 

Komandējuma pieteikumā, statusam mainoties no <Pieteikts> uz <Apstiprināts>, lappuses “Avansa precizējumi” saturs tiek aizpildīts automātiski. 

Uzzināt vairāk >>

 

2.Avansa izdevumu precizējumu automātiskā aizpilde 

Horizon ceļš:  Dokumenti -> Komandējumi ->  Komandējumu dokumenti. 

Komandējuma atskaitē, statusam mainoties no <Pieteikts> uz <Apstiprināts>, lappuses “Izdevumu precizējumi” saturs tiek aizpildīts automātiski. 

Uzzināt vairāk >>

 

3.Maksājumu un attaisnoto izdevumu ģenerēšana

Horizon ceļš:  Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējuma pieprasījuma summu sadalījums.

Horizon ceļš:  Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējuma attaisnojamo summu sadalījums.

Sarakstos “Komandējuma pieprasījuma summu sadalījums” un “Komandējuma attaisnojamo summu sadalījums” ir pievienota dokumenta labošanas iespēja un iespējams ģenerēt maksājumu uzdevumus vai avansa izdevumu dokumentus gan vienam, gan vairākiem komandējumiem vienlaicīgi.

 

4.Komandējumu saistīto citu izdevumu automātiskā ielase Izdevumu precizējumos.

Lai samazinātu manuālās darbības komandējumu uzskaitē, “Komandējumu saistītie citi izdevumi”  automātiski tiek ielasīti “Izdevumu precizējumos” brīdī, kad komandējuma atskaite tiek apstiprināta. Pakalpojuma kartītē (Horizon ceļš: Pamatdati -> Noliktava -> Nomenklatūras -> pamatveids Pakalpojums) ir iespēja piesaistīt komandējuma izdevuma veidu, kas automātiski tiktu ieģenerēts “Izdevuma precizējumos”. Ja pakalpojuma kartītē nav definēts izdevuma veids, tad tiek izmantots noklusētais izdevuma veids “Saistītie citi izdevumi”. Noklusētais veids “Saistītie citi izdevumi” pēc 630. versijas automātiski ir izveidots visiem. 

Uzzināt vairāk>>

 

Visi 630. versijas jaunumi >>

 

 

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām