Izmaiņas MKN Nr.1013 pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu sniedzējiem

autors Ilga Andersone (Atjaunots ‎23-01-2020 22:53 autors Ilga Andersone VISMA )

Sākot no 22. novembra, ir stājušies spēkā grozījumi MKN Nr. 1013 Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu.

Tā kā šie grozījumi skar arī procesus, ko ikdienā veicat Horizon, esam tos izpētījuši.

 

Grozījumi ietekmē klientu apziņošanas procesus, piemēram, uz rēķiniem nepieciešams norādīt mājas kopējo ūdens patēriņu, mājas starpību, iedzīvotājiem jāattēlo brīdinājumi par skaitītāja verificēšanas termiņa beigām u.c. Horizon rēķina izdrukā šos datus iespējams attēlot jau tagad, ja nepieciešama palīdzība ar rēķinu izdruku rediģēšanu vērsieties pie sava apkalpotāja.

 

Aprēķina procesos grozījumi skar tādus pakalpojumus kā lietus ūdens kanalizācija, asenizācija, sadzīves atkritumu apsaimniekošana un siltumenerģija, bet vislielākās izmaiņas attiecas uz ūdens starpības aprēķiniem.

 

Grozījumos 19. punkts papildināts ar vairākām iespējām kā sadalīt mājas ūdens starpību gadījumos, kad mājā nav dzīvokļi, kas atbilst 19.1 punkta nosacījumiem. Izpētot Horzion iespējas secinājām, ka varam nodrošināt visus variantus izņemot apakšpunktu 19.3. proporcionāli atsevišķā īpašuma vidējam ūdens patēriņam par pēdējiem trim mēnešiem.

 

Savādāka ūdens patēriņa starpības sadale tiek veikta, ja mājā ir dzīvokļi, kas atbilst 19.1 punkta nosacījumiem. Ūdens starpības sadalei šādos gadījumos pēc grozījumiem jāveic savādāk un to apraksta punkts 19.2.  

 

Izvērtējot izmaiņas izveidojām iespējamo mājas ūdens starpības sadales algoritmu ievērojot ūdens patēriņa normu mēnesī vienam cilvēkam.

 

Ūdens starpības 2020 (3).png

 

Veidojot šādu algoritmu rodas nepieciešamība pēc papildus datiem - līgumā fiksēta deklarēto personu vai faktiski dzīvojošo personu skaita, ūdens patēriņa normas uz vienu personu mēnesī, kas atbilst konkrētai mājai.

 

Apskatījām dažus aprēķina piemērus.

Gadījums, kad starpību nepieciešams sadalīt tikai dzīvokļiem, kas atbilst 19.¹ punkta nosacījumiem.

 

US2020_tikai_sliktajiem_2.png

 

Gadījums, kad starpība tiek sadalīta dzīvokļiem, kas atbilst 19.¹ punkta nosacījumiem, un pārpalikums uz visiem.

 

UD2020_parpalikums_visiem_2.png

 

Veikti grozījumi arī 19.1 punktā. Uz Horizon iespējamo patēriņa starpības sadales koeficienta aprēķinu tieši attiecas 19.1. un 19.2. apakšpunkti. Pēc grozījumiem atkārtotai verifikācijai vairs nav paredzēts laiks veikt to 3 mēnešu laikā no verifikācijas termiņa, tātad analīzes vednī nepieciešams norādīt attiecīgu pieļaujamo periodu verifikācijai. Tie klienti, kas izmanto skaitītāju lauku Piedalās aprēķinos līdz jāizvērtē kādas izmaiņas nepieciešamas tur.

Prezentācija no 22.01.2020. semināra "Aktualitātes apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu uzņēmumiem"

 

 

6 Komentāri

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām