Mijn Communities
Help

Hoe verwerk ik eindheffing?

04-01-2022 17:18
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 578 Weergaven

Normaal gesproken wordt loon belast bij de werknemer middels loonbelasting / premie volksverzekeringen. Bepaalde vormen van loon worden niet belast bij de werknemer, maar bij de werkgever. De werkgever betaalt hierover de zogenaamde eindheffing. De eindheffing kan bij een willekeurige actieve werknemer worden ingevoerd als de eindheffing niet persoonsgebonden is.  Let op dat een werknemer de ingevoerde component met het bijbehorende bedrag kan inzien als de werknemer toegang heeft tot de sectie 'variabele salariscomponenten' in HRM.

Vormen van eindheffing:

Eindheffing werkkostenregeling
Eindheffing tijdelijke knelpunten van ernstige aard
Eindheffing verstrekkingen aan anderen dan uw werknemers
Eindheffing goederen en diensten in de promotionele sfeer en voordelen uit spaarsystemen voor andere...
Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto's
Pseudo-eindheffing RVU-regelingEindheffing tijdelijke knelpunten van ernstige aard
72080 - Eindheffing tijd. knelp. ernstige aard
De grondslag voor de eindheffing kan worden ingevoerd op deze variabele component. 

73080 - Eindheffing tijd. knelp. ernstige aard ber.
De daadwerkelijke eindheffing wordt berekend op deze component.

973070 - Eindheffing pub.recht uitkeringen wgr
Deze component kan (zowel debet als credit) gejournaliseerd worden.


Eindheffing verstrekkingen aan anderen dan uw werknemers
Als de waarde van de verstrekking niet meer is dan €136,- (dit is het bedrag in 2019), dient 45% eindheffing te worden berekend. Hiervoor zijn de volgende componenten beschikbaar:

72090 - Eindheffing verstrek. aan derde LG
De grondslag voor de eindheffing kan worden ingevoerd op deze variabele component. 

73090 - Eindheffing verstrek. aan derde LG ber.
De daadwerkelijke eindheffing wordt berekend op deze component.

973070 - Eindheffing pub.recht uitkeringen wgr
Deze component kan (zowel debet als credit) gejournaliseerd worden.


Als de waarde van de verstrekking meer is dan €136,- (dit is het bedrag in 2019), dient 75% eindheffing te worden berekend. Hiervoor zijn de volgende componenten beschikbaar:

72100 - Eindheffing verstrek. aan derde HG
De grondslag voor de eindheffing kan worden ingevoerd op deze variabele component. 

73100 - Eindheffing verstrek. aan derde HG ber.
De daadwerkelijke eindheffing wordt berekend op deze component.

973070 - Eindheffing pub.recht uitkeringen wgr
Deze component kan (zowel debet als credit) gejournaliseerd worden.Eindheffing goederen en diensten in de promotionele sfeer en voordelen uit spaarsystemen voor anderen dan uw werknemers
Als de waarde van de verstrekking niet meer is dan €136,- (dit is het bedrag in 2019), dient 45% eindheffing te worden berekend. Hiervoor zijn de volgende componenten beschikbaar:

72110 - Eindheffing prom. sfeer en spaarfonds LG
De grondslag voor de eindheffing kan worden ingevoerd op deze variabele component. 

73110 - Eindheffing prom. sfeer en spaarfonds LG ber.
De daadwerkelijke eindheffing wordt berekend op deze component.

973070 - Eindheffing pub.recht uitkeringen wgr
Deze component kan (zowel debet als credit) gejournaliseerd worden.

Als de waarde van de verstrekking meer is dan €136,- (dit is het bedrag in 2019), dient 75% eindheffing te worden berekend. Hiervoor zijn de volgende componenten beschikbaar:
72120 - Eindheffing prom. sfeer en spaarfonds HG
De grondslag voor de eindheffing kan worden ingevoerd op deze variabele component. 

73120 - Eindheffing prom. sfeer en spaarfonds HG ber.
De daadwerkelijke eindheffing wordt berekend op deze component.

973070 - Eindheffing pub.recht uitkeringen wgr
Deze component kan (zowel debet als credit) gejournaliseerd worden.


Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto's
72020 - Eindheffing doorlopend afwis. gebr. bestelauto
Het aantal auto’s waarover eindheffing moet worden berekend kan worden ingevoerd op deze variabele component. Het ingevoerde aantal wordt met €25,- vermenigvuldigd (bij een aangiftetijdvak van een maand in 2019). Als bijvoorbeeld sprake is van 3 bestelauto’s dan kan een aantal van 3 worden ingevoerd en zal een eindheffing worden berekend van €75,-.

73020 - Eindheffing doorlopend afwis. gebr. bestelauto ber.
De daadwerkelijke eindheffing wordt berekend op deze component. 

973020 - Eindheffing doorlopend afwis. gebr. bestelauto wgr
Deze component kan (zowel debet als credit) gejournaliseerd worden.


Pseudo-eindheffing RVU-regeling
72130 Eindheffing RVU regeling 
De grondslag voor de eindheffing kan worden ingevoerd op deze variabele component. 

73130 Eindheffing RVU regeling ber. 
De daadwerkelijke eindheffing wordt berekend op deze component. 

973130 Eindheffing RVU regeling wgr (EHVUT) 
Deze component kan (zowel debet als credit) gejournaliseerd worden.

Medewerkers