Mijn Communities
Help

Kennisbank Visma.net Payroll

Sorteren op:
We willen je informeren dat de tussentijdse Visma.net Payroll release 233 gepland staat voor donderdagavond 30 november. De release notes zijn beschikbaar en bieden een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen, nieuwe functionaliteit en opgeloste meldingen die geïmplementeerd zullen worden. We moedigen gebruikers aan om deze documentatie te raadplegen om volledig op de hoogte te zijn van de veranderingen die deze nieuwe release met zich meebrengt.
Volledig artikel weergeven
30-11-2023 17:09
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 120 Weergaven
We willen je informeren dat de tussentijdse Visma.net Payroll release 232 gepland staat voor dinsdagavond 2 november. De release notes zijn beschikbaar en bieden een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen, nieuwe functionaliteit en opgeloste meldingen die geïmplementeerd zullen worden. We moedigen gebruikers aan om deze documentatie te raadplegen om volledig op de hoogte te zijn van de veranderingen die deze nieuwe release met zich meebrengt.
Volledig artikel weergeven
14-11-2023 16:54
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 301 Weergaven
We willen je informeren dat Visma.net Payroll release 231 gepland staat voor donderdagavond 2 november. De release notes zijn beschikbaar en bieden een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen, nieuwe functionaliteit en opgeloste meldingen die geïmplementeerd zullen worden. We moedigen gebruikers aan om deze documentatie te raadplegen om volledig op de hoogte te zijn van de veranderingen die deze nieuwe release met zich meebrengt.
Volledig artikel weergeven
02-11-2023 09:45 (Bijgewerkt op 02-11-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 421 Weergaven
Zoals je waarschijnlijk hebt gezien en gelezen, bijvoorbeeld in dit artikel, hebben we begin oktober de nieuwe Visma.net Payroll Nex UI beschikbaar gesteld voor een aantal klanten. Inmiddels is de nieuwe UI ook voor een tweede batch klanten geactiveerd.   Mocht de nieuwe UI voor jou nog niet beschikbaar zijn, dan kan je in dit korte filmpje al wel zien hoe de nieuwe UI eruit ziet en hoe deze werkt.
Volledig artikel weergeven
31-10-2023 16:59 (Bijgewerkt op 31-10-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 227 Weergaven
Het is zover, de eerste versie van de nieuwe Visma.net Payroll Nex UI komt beschikbaar! Lees hier de release notes van 
Volledig artikel weergeven
03-10-2023 15:57 (Bijgewerkt op 20-10-2023)
 • 6 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1024 Weergaven
    Mededeling Versie 197 zal op donderdagavond 9 juni 2022 worden geïnstalleerd.   Nieuwe functionaliteit Aangepaste werking van component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v. TWK per start jaar Tot nu toe zorgde het gebruik van component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v. TWK per start jaar dat elke TWK per start jaar een herberekening van de jaar pensioengrondslag tot gevolg heeft. Dit wordt gebruikt als in de tabel 50000 CAO staat aangegeven dat TWK wijzigingen per start jaar GEEN invloed op de jaar pensioengrondslag mogen hebben, maar dat i.v.m. specifieke correcties dit voor deze werknemer wel moet gebeuren.   Dit is echter veelal ongewenst. Meestal is component 9050 gebruikt om éénmalig de jaar pensioengrondslag te corrigeren en is het juist niet de bedoeling dat latere TWK mutaties per start jaar ook meegenomen worden in de jaar pensioengrondslag.   Vanaf deze release is het gedrag veranderd. Alleen in de salarisrun waarin een transactie op component 9050 is opgegeven vindt nu een herberekening van de jaar pensioengrondslag plaats. N.B deze transactie dient altijd in de periode waarin de jaar pensioengrondslag wordt bepaald gezet te worden. Dit is de eerste periode van het jaar dan wel de periode waarin de werknemer, contract of IKV start.   Dit heeft tot gevolg dat latere wijzigingen per start jaar zoals bijvoorbeeld CAO wijzigingen, niet tot een aanpassing van de jaar pensioengrondslag zal leiden maar (afhankelijk van pensioenfonds) meegenomen zullen worden in de jaar pensioengrondslag van volgend jaar.   Als bij elke TWK wijziging per start jaar de jaar pensioengrondslag aangepast moet worden dan kan de nieuwe component 9060 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v. TWK per start jaar gebruikt worden die werkt zoals component 9050 dat voorheen deed. Component Beschrijving 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v. TWK per start jaar (deze salarisrun) Indien de "Grondslag aanpassing" zoals geconfigureerd in tabel 50000 CAO aangeeft dat het jaarinkomen NIET herrekend moet worden na een TWK per start jaar, dan kan middels het opgeven van een transactie op deze salaris component, dit alsnog afgedwongen worden. Deze herbereking vindt alleen plaats in de salarisrun waarin de transactie op component 9050 is opgegeven (op te geven met transactieperiode gelijk aan de periode dat het jaarinkomen bepaald wordt zijnde start jaar of start contract of IKV). Hierdoor zullen latere TWK mutaties geen herberekening tot gevolg hebben tenzij er nog een transactie op component 9050 wordt aangemaakt. Als een TWK correctie altijd moet plaatsvinden dan kan component 9060 gebruikt worden.   Als er meerdere contracten behoren bij dezelfde IKV (of dienstverband, afhankelijk van niveau waarop de pensioengrondslag berekend wordt) dan moet per contract wat herrekend moet worden een transactie op component 9050 worden opgevoerd. 9060 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v TWK per start jaar Indien de "Grondslag aanpassing" zoals geconfigureerd in tabel 50000 CAO aangeeft dat het jaarinkomen NIET herrekend moet worden na een TWK per start jaar, dan kan middels het opgeven van een transactie op deze salaris component, dit alsnog afgedwongen worden.      Administratiekantoor - Afdracht betaalbestanden voor meerdere AK klanten verwerken Het is vanaf nu mogelijk om op Administratie Kantoor (AK) niveau afdracht betaalbestanden voor meerdere AK klanten in één keer te verwerken. Voorheen kon dit alleen per AK klant, op bedrijfsniveau.   Op AK niveau, in het menu Rapportages - Afdrachten, kunnen meerdere AK klanten worden geselecteerd waarna via de knop Acties de mutaties voor de afdracht betaalbestanden kunnen worden uitgevoerd. Zo kunnen de afdracht betaalbestanden bijvoorbeeld in één keer worden gegenereerd, gedownload, geannuleerd of bevestigd. Het scherm is opgedeeld in twee tabbladen. Eén voor de open periodes (afdracht betaalbestanden die nog moeten worden verwerkt) en één voor de gesloten periodes (afdracht betaalbestanden die reeds zijn bevestigd).   Op het tabblad Open periodes kunnen de onverwerkte afdracht betaalbestanden worden verwerkt. Het menu onder de knop Acties zal altijd alle mogelijke acties bevatten welke van toepassing zijn op de geselecteerde AK klanten. Bijvoorbeeld, als voor drie van de vijf AK klanten de afdracht betaalbestanden zijn gegenereerd en voor de andere twee is er nog niets gedaan, kunnen alle vijf de AK klanten worden geselecteerd en zal het menu onder de knop Acties de volgende acties bevatten, Genereren (voor de twee van de vijf AK klanten waarvoor nog niets was gedaan). Bevestigen (voor de drie van de vijf AK klanten waarvoor de afdracht betaalbestanden al waren gegenereerd). Annuleren (voor de drie van de vijf AK klanten waarvoor de afdracht betaalbestanden al waren gegenereerd). Downloaden (voor de drie van de vijf AK klanten waarvoor de afdracht betaalbestanden al waren gegenereerd). Wanneer in bovenstaand voorbeeld de actie Genereren wordt geselecteerd, zullen dus de afdracht betaalbestanden voor de twee AK klanten worden gegenereerd, waarna de afdracht betaalbestanden voor alle vijf de AK klanten kunnen worden gedownload, bevestigd of geannuleerd.    Op het tabblad Gesloten periodes worden alle reeds verwerkte afdracht betaalbestanden getoond. Hier kunnen de afdracht betaalbestanden ook opnieuw worden gedownload.   Afdracht betaalbestanden verwerken op AK niveau.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Wijzigingen in bestaande inrichting Minimumloon per 01-07-2022 Per 1 juli 2022 gaat het wettelijk minimumloon omhoog. De nieuwe bedragen voor het wettelijk minimumloon zijn geactualiseerd.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Administratiekantoor - Salarisruns zonder berekende werknemers worden niet meer getoond Vanaf nu worden op Administratie Kantoor (AK) niveau, in het AK salarisrun overzicht, geen oude salarisruns meer getoond waarin geen berekende werknemers zitten.   Voorheen werden deze salarisruns op het AK salarisrun overzicht getoond. Op AK klant (bedrijfs)niveau werden deze "lege" salarisruns al niet getoond.   Het AK salarisrun overzicht toont nu dus enkel de salarisruns waarin daadwerkelijk werknemers zijn berekend.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Opgeloste fouten De netto/bruto berekening is incorrect ingeval de 30% regeling actief is De netto/bruto berekening werd niet juist uitgevoerd als er een 30% regeling vastgelegd was.   Daarnaast werden bij het gebruik van het vinkje "Uitsluiten van de 30% regeling" bedragen twee keer uitgesloten.   Dit is hersteld per 2022-01 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Datum einde IKV soms incorrect bepaald waardoor o.a. contracturen en reden einde IKV in de loonaangifte fout kunnen zijn Indien een contract wisselt van IKV, bijvoorbeeld van IKV-1 naar IKV-2, (met name als dat gedurende de periode gebeurd) dan werd de datum einde van IKV-1 niet correct bepaald. Dit leidde ertoe dat de contracturen en de reden-einde zoals aangegeven in de loonaangifte incorrect waren. Ook als gedurende de periode een tweede contract het eerste opvolgt maar wel dezelfde IKV heeft dan werden verkeerde contracturen bepaald als de contracturen van beide contracten verschillend zijn.   Daarnaast, afhankelijk van de inrichting van de pensioenregeling, is het mogelijk dat er een verkeerde premie is berekend (als ware de IKV de hele periode actief).   Dit is hersteld per start 2022 en kan TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Indien gewenst is dat deze oplossing geactiveerd wordt vóór 2022 dan dient contact opgenomen te worden met de service desk.   De blokkerende foutmelding E-PENS-06 - het pensioen nummer ontbreekt - kon ten onrechte verschijnen In een zeer specifieke situatie kon de blokkerende foutmelding E-PENS-06 - het pensioen nummer ontbreekt - ten onrechte verschijnen. Dit is nu opgelost.   Dit was het geval bij een werknemer met meerdere contracten, waarbij 1 contract is beëindigd in het voorgaand jaar waarvoor in het huidige jaar vakantiegeld wordt uitbetaald én dat het lopende contract in het voorgaande jaar gedeeltelijk op dezelfde IKV als het afgesloten contract heeft gezeten. Terwijl er ook nog een IKV split heeft plaats gevonden gedurende het voorgaande jaar. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Te hoge negatieve afdrachten/premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bij negatief inkomen Als er sprake is van een negatief inkomen dan werd de aanwas van het premieloon voor de werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bepaald a.d.h.v. dit volledige negatieve inkomen. Dit betekende dat als het totale jaarinkomen negatief was dat er meer aanwas correctie plaatsvond dan er feitelijke aanwas in het jaar was. Hiermee werden dan ook meer afdrachten/premies voor de werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw gecorrigeerd dan er betaald waren in het hele jaar.   De negatieve aanwas moet echter beperkt worden tot wat er dit jaar in totaal aan aanwas is geweest. Dit moet worden gedaan zodat het jaartotaal van het premieloon nooit negatief kan worden.   Dit is per 2022 hersteld en kan derhalve correcties tot gevolg hebben op de afdrachten. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Aanpassing maximumbijdrageloon Zvw bij zowel werkgeversheffing Zvw als bijdrage Zvw loon Op het moment dat er loon waarover de werkgeversheffing Zvw moet worden betaald en ook loon waarop de bijdrage Zvw moet worden ingehouden wordt uitbetaald, zal dat afzonderlijk van elkaar berekend moeten worden.   Dit wordt in de salarisberekening al gedaan. Alleen voor het bepalen van de maximumbijdrageloon Zvw werden alle loontijdvakken gebruikt. Dus zowel de loontijdvakken behorende bij het tijdvakloon waarover de werkgeversheffing Zvw van toepassing is, als ook de tijdvakken waarover de bijdrage Zvw van toepassing is. Navraag bij de Belastingdienst leert ons dat ook die afzonderlijk van elkaar bepaald dienen te worden.    Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een werknemer uit dienst treedt gedurende het jaar én een eenmalige RVU uitkering ontvangt. In dat geval moet er een gesplitste Zvw berekening worden gedaan. Over het loon van de werknemer is de werkgeversheffing Zvw van toepassing terwijl op de eenmalige RVU uitkering de bijdrage Zvw moet worden ingehouden. Is dat het geval dan is het loon van de werknemer tijdvakloon en ontstaat er een maximumbijdrageloon Zvw. Terwijl de eenmalige uitkering geen tijdvakloon is en er dus ook geen maximumbijdrageloon Zvw ontstaat. Hierdoor zal, als er geen ander (tijdvak) loon wordt uitbetaald waarover de bijdrage Zvw verschuldigd is, geen bijdrage Zvw premie worden ingehouden.    Om dit mogelijk te maken hebben we de manier waarop een maximumbijdrageloon wordt bepaald aangepast. Er zal vanaf heden een aanwas in het maximumbijdrageloon ontstaan op het moment dat er tabelloon wordt uitbetaald. Deze aanpassing hebben we gedaan voor zowel de werknemersverzekeringen als voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.   We hebben de grondslagbepaling van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw aangepast per 01-01-2022. Dit kan derhalve tot TWK correcties van de Zvw bijdrage leiden. Actie  Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Indien gewenst is dat deze oplossing geactiveerd worden per 2021, dan dient contact opgenomen te worden met de service desk.   Stagiairs ten onrechte in DUO levering Stagiairs werden ten onrechte in de DUO levering opgenomen.   Dit is hersteld per 2022. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Toeslag garantiesalaris aangemerkt als bron salaris Op component 10100 Toeslag garantiesalaris hebben we ingesteld dat de waarde van het component als Bron flexibele arbeidsvoorwaarden → Salaris zal worden meegeteld.   Hierdoor zal bij een uitruil met de bron salaris ook de toeslag bij een garantiesalaris uitgeruild kunnen worden.   De aanpassing is gedaan per 1 januari 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben.  Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   De contractbijdrage aan het jaarinkomen werd met twk onverwacht op 0 gezet In release 193 d.d. 7 april 2022 is onderstaande probleem opgelost: Het jaarinkomen werd met twk onverwacht op 0 gezet. Dit gebeurde na het met twk toevoegen van een ander contract met een latere einddatum.  Dit is hersteld per 2022-01 en kan derhalve TWK correcties in de eerste periode van het jaar tot gevolg hebben.   Echter is dit alleen hersteld voor werknemers die in 2022 gestart zijn en dus kon de fout ook nog voorkomen in 2021. Na toevoeging van een aansluitend (of overlappend) contract kon daardoor de contractbijdrage aan het jaarinkomen bijzonder tarief in 2021 ook ten onrechte op 0 gezet zijn (als er geen handmatig jaarinkomen in 2021 vastgelegd is). Dit is nu hersteld en kan betekenen dat het jaarinkomen over 2021 gecorrigeerd wordt.   Ook wanneer deze fout in 2021 al aanwezig was, dan zal dit door deze aanpassing hersteld worden. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen tenzij de correctie van vorig jaar ongewenst is. In dat geval kan een handmatig jaarinkomen in Talent vastgelegd worden ter hoogte van het eerder bepaalde (foute) bedrag.   Bij de eenmalige uitkering met berekeningsmethode "Reservering vast bedrag" konden bij meer contracten afrondingsverschillen ontstaan ten opzichte van het vaste bedrag. Bij de eenmalige uitkering met berekeningsmethode "Reservering vast bedrag" konden bij meer contracten afrondingsverschillen ontstaan ten opzichte van het vaste bedrag. Als nu wordt geconstateerd bij het berekenen dat er een verschil van maximaal 2 cent zal ontstaan, wordt dit gecorrigeerd op het laatst berekende contract. Dit is aangepast per 2022-01 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Beëindiging reiskosten woon-werk niet verwerkt Wanneer op een contract de reiskosten woon-werk zijn beëindigd door het invullen van een einddatum dan werd dit niet correct verwerkt in Payroll met als consequentie een doorbetaling van reiskosten woon-werk en/of onterechte verhoging van de fiscale ruimte.   Indien de beëindiging gedaan is d.m.v. het opvoeren van een nieuwe regel met een reisafstand van 0 km of 0 reisdagen dan werd deze "beëindiging" wel correct verwerkt.   Dit is hersteld per 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben.   Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.     Wijzigingen in cao-inrichting Cao Primair onderwijs Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 wordt de loonkloof tussen cao Primair onderwijs en cao Voortgezet onderwijs gedicht. Salarisschalen In Visma.net HRM worden gelijktijdig met deze release (op 9 juni 2022) de nieuwe salarisschalen ingelezen en zal een conversie van de inschalingen plaatsvinden. Nieuwe inrichting Bindingstoelage Met ingang van 1 januari 2022 hebben werknemers in de hoogste trede van hun schaal recht op een bindingstoelage. De bedragen hiervoor zijn afhankelijk van de functie. Functie Salaris schaal Bedrag (Adjunct)directeur schaal 13 en hoger A13-D13-D14-D15 € 263,94 Leraar LB-LC-LD-LE € 1591,09 OOP-schaal 9 9 € 263,94 (Adjunct)directeur schaal 10-11-12 A10-A11-A12-D11-D12 € 1591,09   De bindingstoelage wordt jaarlijks in augustus toegekend op basis van de inschaling op 1 augustus. Werknemers die op 1 augustus 2022 zijn ingeschaald in de bovenste trede van de genoemde schalen, ontvangen op fulltime basis het in deze tabel vermelde bedrag. De bindingstoelage is ingericht in tabel 50650 Bindingstoelage, de bijbehorende bedragen zijn ingericht in tabel 50680 Bindingstoelage conditioneel bedrag. Uitbetaling van de bindingstoelage vindt plaats op component 146210 Uitbetaling bindingstoelage.   Voor leraren en (adjunct)directeuren in de schalen A10-A11-A12-D11-D12 geldt dat, als zij de bindingstoelage al een keer ontvangen hebben, er met een opbouwmethode gerekend zal worden. Als zij bijvoorbeeld in augustus 2022 voor het eerst de bindingstoelage ontvangen hebben en vóór 1 augustus 2023 uit dienst treden, hebben zij nog recht op een naar rato van tijdvak en deeltijdfactor berekend deel van de bindingstoelage. De bindingstoelage berekend volgens de opbouwmethode is ingericht in tabel 50700 Bindingstoelage opbouwregeling, de bijbehorende bedragen in tabel 50730 Bindingstoelage opbouwregeling conditioneel bedrag. Uitbetaling van deze bindingstoelage vindt plaats op component 147210 Uitbetaling bindingstoelage opbouwregeling DTF.   Arbeidsmarkttoelage voor directeuren Met ingang van 1 januari 2022 ontvangen (adjunct)directeuren een maandelijkse arbeidsmarkttoelage. De hoogte van deze arbeidsmarkttoelage hangt af van de salarisschaal. De maandelijkse bedragen voor deze arbeidsmarkttoelage zijn ingericht in tabel 50450 Conditioneel bedrag arbeidsmarkttoelage directie. Functie Bedrag per jaar Bedrag per maand (Adjunct)directeur schaal A10-A11 € 1600 € 133,33 Adjunct-directeur A12 € 800 € 66,67 directeur D11-D12 € 2400 € 200 directeur D13  € 1200 € 100   Als een werknemer in deze salarisschalen is ingeschaald en de functiecategorie is "DIR" (directie), zal de arbeidsmarkttoelage directie automatisch berekend en maandelijks uitbetaald worden. Uitbetaling vindt plaats op component 44750 Arbeidsmarkttoelage directie. Indien een werknemer, die ingeschaald is in één van de genoemde tabellen, toch géén recht heeft op de arbeidsmarkttoelage directie, dan kunt je hem hiervan uitsluiten door een transactie op te voeren op component 44750 Arbeidsmarkttoelage directie met het bedrag € 0. Gewijzigde inrichting Eindejaarsuitkering Structurele eindejaarsuitkering De structurele eindejaarsuitkering wordt per 1 januari 2022 verhoogd van 6,3% naar 8,33%. Dit is gewijzigd in tabel 50500 Structurele eindejaarsuitkering.   Eindejaarsuitkering OOP OOP-ers ontvangen met ingang van 1 januari 2022 naast de eindejaarsuitkering van 8,33% ook een gewijzigde nominale eindejaarsuitkering. Voor OOP-ers in schaal 1 tot en met 8 bedraagt deze uitkering € 1.475 bruto per jaar, naar rato van de inkomensfactor (exclusief korting bij ziekte), voor de overige OOP-ers bedraagt deze uitkering € 275 bruto per jaar. De eindejaarsuitkering voor OOP-ers stond al ingericht in tabel 50550 Eindejaarsuitkering OOP. Er was voorheen sprake van een variant voor schaal 1-5 en een variant voor schaal 6-8. Dit is gewijzigd in een variant voor schaal 1-8 en een variant voor schaal 9-16. De bijbehorende bedragen zijn ingericht in tabel 50580 Eindejaarsuitkering OOP conditioneel bedrag.   Beëindigde inrichting Arbeidsmarkttoelage VSO De arbeidsmarkttoelage voor leraren in het VSO (cao Primair onderwijs 2021 artikel 6.15a) komt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 te vervallen. Deze arbeidsmarkttoelage werd opgevoerd met een tansactie op component 43130 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO vast bedrag en/of 43560 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO. Omdat de arbeidsmarkttoelage komt te vervallen, zullen deze transacties met terugwerkende kracht per 31 december 2021 beëindigd moeten worden, zodat deze vanaf 1 januari 2022 niet meer toegepast worden.   Levenslooptoeslag De levenslooptoeslag komt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 te vervallen. Daarom is per 1 januari 2022 de factor van component 44910 Levenslooptoeslag gewijzigd in 0. Dit zal leiden tot twk's, maar niet tot negatieve stroken, aangezien deze verlaging gecompenseerd wordt door de verhoging van de eindejaarsuitkering.   Dag van de leraar De uitkering dag van de leraar komt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 te vervallen. Deze uitkering was ingericht in tabel 50600 Dag van de leraar. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is de parameter "Extra uitkering in gebruik" ingericht met "Nee", zodat er geen reservering meer plaats zal vinden voor deze uitkering. De reservering voor deze uitkering liep jaarlijks van januari tot en met oktober. Deze wijziging met terugwerkende kracht zal derhalve de reeds gedane reservering terugdraaien. Daar waar de uitkering al uitbetaald is, bijvoorbeeld wegens uitdiensttreding, zal een twk ontstaan. Deze zal vermoedelijk niet tot negatieve stroken leiden, aangezien deze verlaging gecompenseerd wordt door de verhoging van de eindejaarsuitkering.   Actie Journaliseer de volgende componenten: 146210 Uitbetaling bindingstoelage 147210 Uitbetaling bindingstoelage opbouwmethode 44750 Arbeidsmarkttoelage directie Als er transacties zijn op component 43130 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO vast bedrag en/of 43560 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO, dan vul je bij die transacties een einddatum in van 31 december 2021, zodat deze toelage vanaf 1 januari 2022 niet meer berekend wordt. Controleer of voor jouw bedrijf de functiecategorieën juist ingericht zijn. Meer informatie hierover vind je in de release notes van Visma.net HRM.   Cao VVT Minimum eindejaarsuitkering Binnen de cao VVT is een beperkte groep werknemers die gebruikmaakt van een overgangsregeling uit 2008, waarbij werknemers ervoor konden kiezen om blijvend 1,5 procentpunt van hun eindejaarsuitkering in te ruilen tegen extra vakantie-uren (bijlage 7 artikel 2). Voor de werknemers die van deze regeling gebruikmaken geldt geen minimum eindejaarsuitkering. Voor de werknemersgroep "Cao VVT - eindejaarsuitkering 1,5% lager" is derhalve met terugwerkende kracht per 1 maart 2022 het minimumbedrag uit tabel 50510 Eindejaarsuitkering minimum bedrag gewijzigd naar 0. Er zal geen effect te zien zijn voor werknemers, werknemers die gebruikmaken van deze regeling hebben een salaris wat resulteert in een eindejaarsuitkering boven het minimum dat ingericht stond. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf Minimum vakantietoeslag De minimumbedragen voor de vakantietoeslag voor cao Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf zijn als volgt aangepast in tabel 50100 Vakantiegeld minimum bedrag: Ingangsdatum Bedrag per maand Bedrag per jaar 1 juni 2022 € 183,99 € 2.207,88 1 januari 2023 € 191,35 € 2.296,20 Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Cao Woondiensten Bereikbaarheidsdienst De bedragen voor de bereikbaarheidsvergoedingen zijn als volgt aangepast: Component Naam Bedrag per 1 januari 2022 Bedrag per 1 januari 2023 42000 Bereikbaarheidsdienst MA-VR € 18,73 € 19,18 42010 Bereikbaarheidsdienst ZA-ZO € 46,75 € 47,87 42020 Bereikbaarheidsdienst volle week € 187,11 € 191,60 Deze wijziging kan twk's veroorzaken.   Plaatsvervangingstoeslag De cao Woondiensten kende een plaatsvervangingstoeslag ter hoogte van 10% van het loon. Deze plaatsvervangingstoeslag is ingericht op component 43000 - Plaatsvervangingstoeslag 10% (uren). Werknemers die deze toeslag reeds ontvangen, blijven deze gedurende de plaatsvervanging houden. Voor vervangingswerkzaamheden die aanvangen na 1 juli 2022 geldt een plaatsvervangingstoeslag van 5% van het loon. Deze plaatsvervangingstoeslag (die dus uitsluitend voor nieuwe plaatsvervangingen van toepassing is) is ingericht op component 43010 Plaatsvervangingstoeslag 5% (uren). Het blijft nog steeds mogelijk om in plaats van deze procentuele toeslag een bedrag aan plaatsvervangingstoeslag op te voeren op component 42300 Plaatsvervangingstoeslag (bedrag). Actie: Het component 43010 Plaatsvervangingstoeslag 5% (uren) moet gejournaliseerd worden
Volledig artikel weergeven
09-06-2022 13:58 (Bijgewerkt op 18-10-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 994 Weergaven
Hier vind je de release notes van Visma.net Payroll release 227. Release 227 zal op donderdagavond 31 augustus worden geplaatst.
Volledig artikel weergeven
31-08-2023 21:47 (Bijgewerkt op 11-10-2023)
 • 1 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 723 Weergaven
Een beschrijving van de werkwijze om een medewerker met een slapend dienstverband correct op te nemen in de pensioenaangifte SPW. Op welke wijze neemt u een medewerker op in de pensioenaangifte indien sprake is van een slapend dienstverband? Een slapend dienstverband ontstaat indien een medewerker langer dan 2 jaar ziek is en de werkgever gaat niet over tot opzegging van de arbeidsovereenkomst. Let op:  het is niet zonder meer toegestaan een arbeidsovereenkomst in deze situatie door te laten lopen. De Hoge Raad heeft beoordeeld dat het bijvoorbeeld niet toegestaan is op deze wijze de transitievergoeding te ontlopen.   De wijze waarop een slapend dienstverband in de pensioenaangifte dient te worden opgenomen kan per pensioenfonds verschillen. Mocht de organisatie niet zijn aangesloten bij pensioenfonds SPW, dan kan je voor vragen over een juiste aanlevering contact opnemen met het van toepassing zijnde pensioenfonds.    Vereisten pensioenfonds SPW:    - De pensioengerelateerde regelingen dienen actief te blijven - Het productloon dient te zijn ingevuld - Deeltijdfactor pensioen: 0 - Gewerkte uren: 0 - Pensioengrondslag: 0 - Code meetelling: Ja - Verbijzondering inkomstenverhouding: WIA (Arbeidsongeschikt, geen bijzonderheden) - Soort contract APG: Actieve werknemer   Als de organisatie is aangesloten bij pensioenfonds SPW dienen de in de pensioenaangifte opgenomen gegevens voor de medewerker met een slapend dienstverband te voldoen aan bovenstaande vereisten. Dit kan op de volgende wijze verwerkt worden in HRM: Pas per ingangsdatum van het slapend dienstverband/3e ziektejaar het aantal vaste uren aan naar 0 (Persoonsgegevens > Contract > Werktijden) Voer per ingangsdatum van het slapend dienstverband vaste component “3400 - Slapend dienstverband” in Maak per ingangsdatum van het slapend dienstverband een nieuwe versie aan van de toegepaste IKV belastingregel. Dit kan als volgt worden uitgevoerd: - Klik op potloodje bij ‘IKV belastingregel details’ - Kies optie 3 ‘Wijzig de belastingregel – Nieuwe versie van de regel’ - Selecteer bij ‘Datum vanaf’ de datum waarop het slapend dienstverband ingaat - Selecteer bij ‘Bestaande regel’ de op het contract toegepaste IKV belastingregel en de laatst actieve versie - Kies bij ‘Soort contract APG’ voor ‘Actieve werknemer’ - Kies bij ‘Verbijzondering inkomstenverhouding’ voor ‘Arbeidsongeschikt, geen bijzonderheden’ - Klik op ‘Akkoord’   Als de medewerker een slapend dienstverband heeft gekregen gedurende een periode, dan moet met ingang van de 1e dag van de maand erop de werknemerspremies op Nee worden gezet. Dit moet bij alle premies op de ZVW premie na. Dit doe je dan door weer te klikken op het blauwe potloodje en vervolgens te kiezen voor optie optie 3 ‘Wijzig de belastingregel – Nieuwe versie van de regel’   (Optioneel) Houd er rekening mee dat deze actie ook gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de overzichten en de afdelingskalender. Indien u niet wilt dat zo’n (transitievergoeding/slapend dienstverband) contract meetelt voor de overzichten en de kalender dan kan je de medewerker op een aparte afdeling plaatsen. Het is aan te raden om deze afdeling op het naastgelegen, hoogste niveau aan te maken. Zo kan je wel een overzicht draaien over de hele organisatie inclusief alle onderafdelingen zonder dat deze afdeling meetelt op een overzicht. De afdeling noem je bijvoorbeeld ‘Overig’.   Je kunt er ook voor kiezen om per ‘status’ een afdeling aan te maken. Dan noem je de afdeling bijvoorbeeld ‘Transitievergoedingen’ of ‘Slapende dienstverbanden’. In dit laatste geval kun je een overzicht draaien op alleen de desbetreffende afdeling om te kunnen zien hoeveel medewerkers deze ‘status’ hebben (gehad). Als er een nieuw contract is aangemaakt, dan kan je het contract op deze afdeling zetten. Indien er geen nieuw contract hoeft te worden aangemaakt dan kan je een positie toevoegen bij de medewerker per de datum dat de medewerker niet meer moet meetellen op de afdeling. Hou er rekening mee dat de manager dit contract niet kan inzien. Vaak zal alleen de applicatiebeheerder/personeelszaken deze afdeling kunnen inzien. Wie deze afdelingen kunnen inzien wordt bepaald met een functiegroep en een gebruikersgroep.
Volledig artikel weergeven
27-10-2021 14:40 (Bijgewerkt op 10-10-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 539 Weergaven
  Mededeling Versie 201 zal op dinsdagavond 9 augustus 2022 worden geïnstalleerd.   Wijzigingen in bestaande inrichting Premiepercentage Vervangingsfonds op 0 gesteld Het bestuur van het Participatiefonds (Pf) heeft besloten om over de maanden augustus tot en met december 2022 geen premie te heffen. We hebben het percentage op nul gesteld voor de periode augustus tot en met december 2022. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Hash total beschikbaar in het betalingsoverzicht in pdf In bepaalde situaties kan de accountant ook om het hash totaal (SHA) vragen. Daarom is het wenselijk dit ook in de pdf van het betalingsoverzicht rapport te tonen. Deze werd al in de salaris wizard getoond, maar is vanaf deze release wordt ook SHA-256 ondersteund in het rapport.   De input voor deze functionaliteit kwam van het idee: SHA-256 nummer vermelden op 'Betalingsoverzicht' (PDF)  Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Pensioenfonds PMT: afhandeling aanvullend geboorteverlof  Aanvullend geboorteverlof zal vanaf deze release 100% korten bij het pensioenfonds PMT. Dit houdt in dat als je salariscomponenten 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) of 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) gebruikt, de pensioenberekening gedurende aanvullend geboorteverlof met 100% wordt gekort. Standaaard dient bij pensioenfonds PMT gedurende aanvullend geboorteverlof de kortingscomponenten gebruikt te worden met de tekst "met voortzetting pensioen" (componenten 14320 en 14740).   Mocht je toch door één of andere reden component met de tekst "inclusief pensioen" (componenten 14310 en 14730) hebben gebruikt en ook de factor op één van deze twee componenten hebben aangepast naar een andere waarde dan -1, dan zal er herrekening plaatsvinden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Opgeloste meldingen ABP: Pensioen ten onrechte niet aangepast bij gebruik van (on)betaald verlofcomponenten die ook pensioen moeten verlagen Standaard beïnvloedt onbetaald verlof niet het ABP pensioen. Daarom worden normaal gesproken de componenten met de indicatie "(met voortzetting pensioen)" gebruikt. Wanneer er echter gebruik werd gemaakt van de componenten met de indicatie "(inclusief pensioen)" dan werd ten onrechte de inkomensfactor voor het pensioen niet aangepast en daardoor dus ook niet de pensioenpremie.   Dit is opgelost per 1-1-2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Als de AOW leeftijd is bereikt gedurende de periode dan dient niet alleen de premie UFO/Awf 0 te zijn maar ook het premieloon Als de AOW leeftijd is bereikt gedurende de periode, dan dient niet alleen de premie UFO/Awf 0 te zijn maar ook het premieloon. Dit was niet het geval. Dit is opgelost per 2022 en kan derhalve correctie aangiftes tot gevolg hebben. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Foutmelding in de salarisberekening  betaald ouderschapsverlof Bij gebruik van betaald ouderschapsverlof kon een foutmelding optreden als het dagloon niet kon worden bepaald. Dit kon voorkomen als de medewerker in een lange periode allerlei soorten betaald en onbetaald verlof had genoten.  Deze foutmelding is opgelost. Wel wordt in deze situatie dan een dagloon van 0 berekend. Er wordt dan geen voorschot berekend. Het is dan mogelijk om met component 92320 HM Dagloon het dagloon handmatig op te geven. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV houdt geen rekening met de deeltijdfactor Wanneer de werknemer parttime werkt dan werd er een te laag voorschot voor betaald ouderschapsverlof UWV berekend. De berekening is hierop aangepast.  Feitelijk wordt in een periode een voorschot berekend op basis de verhouding tussen het aantal uren betaald ouderschapsverlof in deze periode en het maximum aantal uren betaald ouderschapsverlof en dit vermenigvuld met het maximum bedrag. Het maximum bedrag is 9 weken * 5 dagen * het UWV dagloon * 70% Het maximum aantal uren is 9 weken * contracturen op start verlof (de contracturen op start verlof wordt berekend door de normuren te vermenigvuldigen met de deeltijdfactor op startdatum van de verloftransactie). Het voorschot = (verlofuren deze periode / maximum aantal uren) * maximum bedrag. Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Pensioenberekening incorrect bij betaald ouderschapsverlof UWV als er sprake is van een aanvulling  Als er sprake is van een aanvulling op het betaald ouderschapsverlof UWV en deze aanvulling in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen bij parameter Aanvullingsmethode betaald ouderschapsverlof UWV is ingericht als UWV betaling meenemen, dan werd de impact op het pensioen verkeerd vastgesteld. Dit is gecorrigeerd per augustus (start van de regeling). Actie Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.   Verdeling onjuist bij percentage WG-deel naar WN vanwege betaald ouderschapsverlof of aanvullend geboorteverlof    Als er een Percentage WG-deel naar WN vanwege betaald ouderschapsverlof (al dan niet UWV) of aanvullend geboorteverlof (componenten  14360, 14460, 14330) wordt gebruikt maar er is sprake is van betaald ouderschapsverlof, betaald ouderschapsverlof UWV of aanvullend geboorteverlof waarbij ook het pensioen gekort wordt (dus gebruik makend van de verlof componenten "inclusief pensioen") dan is er geen sprake van het doorbelasten van een werkgeverdeel naar de werknemer maar dit werd dan ten onrechte wel gedaan. Dit is hersteld per 2022 en kan derhalve TWK correcties veroorzaken. Actie Indien een TWK correctie plaatsvindt dan moet beoordeeld worden wat bij deze medewerker bedoeld is. Hierbij moet besloten worden of het doorbelastingspercentage niet opgegeven had moeten worden, of dat er gebruikt had moeten worden gemaakt van de verlof componenten met "continuering pensioen".
Volledig artikel weergeven
04-08-2022 15:02 (Bijgewerkt op 29-09-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 737 Weergaven
Hier vind je de release notes van Visma.net Payroll release 229. Release 229 zal op donderdagavond 28 september worden geplaatst.
Volledig artikel weergeven
28-09-2023 11:17
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 369 Weergaven
Voor de compensatie van de inlooppremie WGA-hiaatverzekering is de standaard werkwijze,  om dit maandelijks te compenseren door het werknemerspercentage te verlagen zodat het een werkgeverspercentage wordt. In de release notes van Visma.net Payroll v.213 staat uitgelegd hoe dat verwerkt dient te worden.  De CAO biedt ook een tweede manier van compenseren, namelijk middels een eenmalige uitkering uitbetalen. Daar waren de details toentertijd nog niet van bekend gemaakt.  Inmiddels zijn de details voor de eenmalige uitkering duidelijk, namelijk: 0.6% van de pensioengrondslag. De 0.6% komt voort uit 5 jaar de premie van 0.12%.  Omdat wij aanraden om de compensatie maandelijks te doen, zoals in de release notes van Visma.net Payroll v.213 is beschreven, vanwege de afwijkende grondslag en eigen keuze voor de uitbetaal periode is er voor gekozen om deze niet standaard in te richten. Releasenotes:  Release notes Visma.net Payroll v.213 - Visma Community   Mocht je toch deze eenmalige uitkering willen inrichten in het systeem dan staat hieronder een handleiding van hoe dat mogelijk is.   Eenmalige uitkering inrichten Vanwege de grondslag (namelijk pensioengrondslag) moet je geen extra uitkering tabel maar een regeling tabel gebruiken.  Kies een tabel die nog niet in gebruik is bijvoorbeeld 60700 Regeling-7  Maak een versie aan op niveau CAO VVT met een datum van de eerste tm de laatste dag van de periode waarin je wilt uitbetalen. Bijvoorbeeld In een nieuwe versie van 1-9-2023 tm/ 30-9-2023. Pas de naam aan. Bijvoorbeeld van Regeling-7 naar Eenmalige uitkering compensatie inlooppremie WGA. Zet de parameter 'Regeling is in gebruik' op ja. Zet de parameter 'maar niet voor' op Alle fictieve dvb's.    Zet de parameter Factor in dienst om naar niet afbreken. Zet de parameter Factor uit dienst om naar niet afbreken. Klik op opslaan. Door deze twee bovenstaande stappen krijgt een medewerker de hele uitkering, ook al is hij naar rato van de maand in of uit dienst. Wil je dit niet, laat dan deze twee parameters op de standaard waarde staan. Maak in de gekozen regeling ook een variant aan in de bijhorende subtabel eindigend op 10, in dit voorbeeld is dat 60710 Regeling 7 percentages, franchises en max. grondslagen. Maak in deze tabel ook een variant aan op niveau CAO VVT met de juiste in en eind data. Vul vervolgens bij 'PercEmployee' de waarde -7.2 . De waarde is negatief omdat je een uitbetaling wilt en een regeling zorgt normaal voor een inhouding. De waarde is ook -7.2 omdat deze regeling met een maandgrondslag gaat rekenen en je wil de jaargrondslag vandaar is het -0.6% keer 12 maanden is -7.2. Klik op opslaan. Vervolgens zoek je het salariscomponent welke bij de regeling hoort en op de loonstrook komt. In dit voorbeeld is dat 52120 Regeling-7 premie. Maak van dit component ook weer een versie aan op niveau CAO VVT en met de juiste datum geldig van en datum geldig t/m en wijzig de volgende zaken:   Bij het tabblad 'Algemene informatie': Pas de naam aan naar een gewenste naam voor op de strook  Pas het veld 'Fiscaal' aan naar Bijzonder tarief Pas het veld 'Berekeningswijze' aan naar Bruto inkomen Pas het veld 'Kolom loonstaat' aan naar 03-Loon in geld Bij het tabblad 'Verschijning': Pas de sortering op salarisstrook aan naar Bruto bedragen Bij het tabblad 'Journaalpost': Boek het component debet op het gewenste grootboek.  Klik op opslaan.  
Volledig artikel weergeven
18-09-2023 15:38 (Bijgewerkt op 18-09-2023)
 • 2 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 279 Weergaven
Hier vind je de release notes van Visma.net Payroll release 228. Release 228 zal op donderdagavond 14 september worden geplaatst.
Volledig artikel weergeven
14-09-2023 09:39
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 289 Weergaven
    Inleiding aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV Aanvullend geboorteverlof vanaf 2023 Vanaf 2023 wordt dezelfde functionaliteit als bij betaald ouderschapsverlof UWV toegepast wanneer er sprake is van aanvullend geboorteverlof: Er zal automatisch een voorschot op de UWV uitkering worden berekend en vastgelegd op component 14930  - Voorschot aanvullend geboorteverlof Er zal geen mogelijkheid meer zijn om de UWV uitkering als registratief in te voeren in Payroll. Dit betekent dat salariscomponent 33240 - Werkgeversbetaling a.g.v. aanvullend geboorteverlof (registratie) met ingang van 2023 niet meer toegestaan is.  Er mag met ingang van 01-01-2023 geen factor ongelijk aan -1 ingericht meer worden bij salariscomponenten m.b.t. korting aanvullend geboorteverlof (14310, 14320, 14730, 14740). Eventuele aanvullingen op het aanvullend geboorteverlof dienen ingericht te worden op een nieuw component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof. Met betrekking tot de laatste twee punten zijn twee blokkeringsmeldingen vanaf 01-01-2023 van kracht. Deze worden toegelicht in paragraaf Blokkerende meldingen bij aanvullend geboorteverlof vanaf 1 januari 2023.   Betaald ouderschapsverlof door UWV Op 2 augustus 2022 is de Wet betaald ouderschapsverlof in werking getreden. Werkgevers kunnen sinds 9 augustus aanvragen indienen bij UWV voor een uitkering voor de werknemers die betaald ouderschapsverlof opnemen.   Ouders ontvangen gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Daarmee krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen.    Dit ouderschapsverlof geldt ook voor ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen of gekregen hebben. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan 1 jaar zijn. Voorwaarden zijn wel dat ouders werken en nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof hebben opgenomen.    Betaald ouderschapsverlof is ook mogelijk voor adoptie- of pleegouderschap. Voor verdere informatie van de wetgeving verwijzen wij je naar de site van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderschapsverlof/invoering-van-2-maanden-betaald-ouderschapsverlof   In payroll hebben we het mogelijk gemaakt om op verschillende manieren het betaald ouderschapsverlof te verwerken.    Bij de standaardmethode van het betaald ouderschapsverlof gaat het systeem er vanuit dat je tijdens het ouderschapsverlof, de UWV uitkering aan de werknemer betaalt. Het salaris zal dan worden gekort en er vindt een uitbetaling van de UWV uitkering plaats.   Op deze methode kan op diverse manieren worden afgeweken. Denk bijvoorbeeld aan een aanvulling op de uitkering of het uitsplitsen van de uitkering in een stuk uitkering en een stukje vakantiegeld.    Maar hier volgt eerst een uitleg van de standaardmethode.   Uitleg standaardmethode In de basis gaat het systeem er vanuit dat tijdens aanvullend geboorteverlof / ouderschapsverlof het salaris volledig wordt gekort.    Tijdens het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof zal er dan automatisch een voorschot op de UWV uitkering worden berekend.    Hoe het voorschot wordt berekend kun je lezen in paragraaf Berekening voorschot.   Vervolgens zal wanneer de daadwerkelijke uitkering door het UWV wordt ingevoerd deze uitkering met dit voorschot worden verrekend. Op die manier worden de juiste bedragen verloond en aangegeven in de loonaangifte.   Werkwijze: Ten behoeve van de korting op het salaris dient in HRM een transactie opgevoerd te worden op één van onderstaande componenten. Voor de vaste componenten voer je het aantal uren verlof in via het scherm Persoonsgegevens → Salaris overig → Vaste salariscomponenten met als start- en einddatum de daadwerkelijke start- en einddatum van de duur van het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof: 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) Voor de variabele componenten voer je het aantal uren verlof in via het scherm Persoonsgegevens → Salaris overig → Variabele salariscomponenten: 14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) Op basis van de standaard inrichting zal er nu een inhouding van 100% op het salaris worden gedaan op één van de hiervoor genoemde componenten EN zal er een voorschot op de UWV uitkering worden uitbetaald op component 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof / 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof Op het moment dat de daadwerkelijke UWV uitkering is uitgekeerd dien je die te registreren op component 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof / 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV. De datum ingang en einde van deze transactie dient overeen te komen met het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof waarop de uitkering betrekking heeft. Op het Aantal dient het totaal aantal uren aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof waarop de uitkering betrekking heeft vastgelegd te worden. Deze uren worden gebruikt voor een juiste verdeling van de uitkering over de verschillende periodes. Wordt geen Aantal opgegeven dan zal het bedrag aan uitkering in elke periode gelijk zijn aan het betaalde voorschot. Met uitzondering van de laatste periode waarin ook het verschil tussen het totale voorschot en uitkering wordt geboekt. Wordt er geen Aantal ingevoerd en is er geen sprake van een voorschot, dan zal de uitkering op basis van werkdagen verdeeld worden over de periodes.   Je kunt van deze methode op diverse manieren afwijken.    Splitsen uitkering Zo is het bijvoorbeeld mogelijk de uitkering te splitsen in een deel uitkering, een deel vakantiegeld en een deel extra uitkering. Op die manier wordt tijdens het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof niet de volledige uitkering betaald, maar zal het vakantiegeld en eventueel het extra uitkering deel uitbetaald worden in de gebruikelijke uitbetalingsperiode van het vakantiegeld dan wel extra uitkering.   Dit kun je instellen in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen bij parameter Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen.    Een uitgebreide beschrijving van de opties voor het splitsen van de uitkering kun je vinden bij paragraaf Eenmalige inrichting →  Stap 3 Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen   Aanvulling op de uitkering Daarnaast is het mogelijk gemaakt een aanvulling te berekenen op de uitkering.   Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om op basis van het salaris OF op basis van de UWV uitkering een aanvulling te doen. Waarbij de laatstgenoemde ook gebruikt kan worden om de uitkering aan te vullen tot daadwerkelijk 70% van het salaris, dus eigenlijk een aanvulling van 0%. In dat geval wordt het salaris van de werknemer 100% gekort, maar zal de uitkering worden aangevuld tot 70% van het salaris. De UWV uitkering zal namelijk in de meeste gevallen lager zijn dan 70% van het salaris aangezien de uitkering is gebaseerd op het SV loon uit de referteperiode, waarbij rekening is gehouden met het maximum dagloon.   Je kunt de aanvullingsmethode instellen in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen bij parameter Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof / Aanvullingsmethode betaald ouderschapsverlof UWV en de factor waarmee de aanvulling moet worden berekend op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof / 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV.   Een uitgebreide beschrijving van de opties voor aanvullen van de uitkering kun je vinden bij paragraaf Eenmalige inrichting →  Stap 4 Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV   Hier volgen een aantal voorbeelden waarmee duidelijk wordt op welke manieren er een aanvulling berekend zou kunnen worden:   Voorbeeld 1 Aanvulling 10% op basis van het salaris  Dit noemen wij in het systeem een aanvulling op basis van een Percentage van korting op het salaris.    Stel dat er een aanvulling van 10% moet worden berekend. Dan zal dat middels deze methode worden gedaan door het gekorte bedrag aan aanvullend geboorteverlof / ouderschapsverlof  te vermenigvuldigen met 0,1.   Stel een werknemer verdient € 3000,- en is de hele periode met aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV, dan is de korting € 3000,- en de aanvulling is dan 10% hiervan zijnde € 300,-.   Voorbeeld 2 Aanvulling 10% op basis van de UWV uitkering Dit wordt in het systeem als optie UWV betaling meenemen genoemd.    De aanvulling zal dan zodanig berekend worden dat de inhouding bij de werknemer 30% (zijnde 100% - wettelijk 70% percentage) - het ingerichte aanvulling percentage is.    Stel een werknemer verdient € 3000,- en tijdens het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof is de aanvulling 10%. Dan is tijdens de hele periode met aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof, de korting op het salaris € 3000,-.  In dit voorbeeld gaan we er even vanuit dat het salarisdeel van het voorschot, dan wel de uitkering € 2000,- is. Dan berekenen wij een aanvulling van € 400,- waardoor de werknemer feitelijk 20% gekort is.    De gehanteerde formule is: Aanvulling = -1 * Kortingsbedrag * (0,7 + Aanvullingsfactor) - UWV betaling In genoemde voorbeeld is dat dan: Aanvulling = -1 * -3000 * (0,7 + 0,1) - 2000 = 400   Voorbeeld 3 Aanvulling van 0% op basis van de UWV uitkering Stel een werknemer verdient € 3000,- en tijdens het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof is de aanvulling 0%. Dan is tijdens de hele periode met aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof, de korting op het salaris € 3000,-.    In dit voorbeeld gaan we er even vanuit dat het salarisdeel van het voorschot, dan wel de uitkering € 2000,- is. Dan berekenen wij een aanvulling van € 100,- waardoor de werknemer feitelijk 30% gekort is.    Aanvulling = -1 * Kortingsbedrag * (0,7 + Aanvullingsfactor) - UWV betaling In genoemde voorbeeld is dat dan: Aanvulling = -1 * -3000 * (0,7 + 0) - 2000 = 100   Voorschot Als standaard is ingesteld dat er tijdens het betaald ouderschapsverlof een voorschot op de uitkering wordt uitbetaald. Maar het is ook mogelijk er voor te kiezen geen voorschot uit te betalen. Dit kun je instellen in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen bij parameter Voorschotberekening in Payroll.   Zie voor meer informatie over de manier waarop het voorschot berekend zal worden paragraaf Berekening voorschot.   Uitwerking in Payroll Bij het uitwerken van het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV hebben wij de volgende uitgangspunten genomen: Nieuwe set van salariscomponenten voor registratie van het nieuwe type verlof; Er kan een voorschot bij benadering berekend worden; De aanvulling op de uitkering wordt niet verwerkt in de korting maar wordt vastgelegd in een aparte salariscomponent; De aanvulling op de uitkering kan een percentage zijn van de korting of rekening houden met de hoogte van het voorschot dan wel de daadwerkelijke uitkering van het UWV Het voorschot dan wel de daadwerkelijke uitkering van het UWV kan gesplitst worden in een salaris-, vakantiegeld-, en extra uitkeringen deel. Voor de goede afhandeling van de verwerking in de loonaangifte moet de daadwerkelijke uitkering van het UWV altijd aan de werknemer worden uitgekeerd.  De uitkering voor het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV wordt op dezelfde IKV uitgekeerd; We hebben te maken met de volgende processtappen: Eenmalige inrichting in Payroll Aanvraag van de werknemer Aanvraag & afhandeling uitkering     Eenmalige inrichting Onderstaande eenmalige inrichting dient eventueel aangepast te worden:   Stap 1 Aanvulling op de uitkering in Payroll Factor inrichten op salariscomponent 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof / 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV   Als er sprake is van een aanvulling op de uitkering, dan dient een factor ingericht te worden met de waarde van de aanvulling. Voorbeeld: als er een aanvulling van 10% (van het salaris) is dan dient er een factor ingericht te worden van 0,10.  Standaard is ingericht dat er geen aanvulling plaatsvindt.   NB: Deze component wordt automatisch berekend zodra er mutaties zijn op de kortingscomponenten t.b.v. aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV Voor de cao's die wij ondersteunen zal de juiste factor ingericht worden De aanvulling kan op twee manieren berekend worden; als percentage over de korting of ook rekening houden met de hoogte van het voorschot dan wel uitkering. Zie voor een nadere toelichting en waar dit ingericht moet worden hieronder bij de stap Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV.   Stap 2 Voorschotberekening in Payroll In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen kun je bij parameter Voorschot aanvullend geboorteverlof / Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV instellen of er een voorschot op de uitkering moet worden betaald. Standaard is bij de parameter Voorschot aanvullend geboorteverlof / Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV ingericht dat er wel een voorschot berekend moet worden:   Wil je geen voorschot berekening dan dient de Keuze op Nee gezet te worden.   Stap 3 Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkering In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen kan aangegeven worden dat het eventuele voorschot en de feitelijke uitkering van het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV gesplitst moet worden in een salaris-, vakantiegeld-, en extra uitkeringen deel. Standaard is de parameter Splits werkgeversbetalingen ingericht als Niet splitsen.  Bij deze parameter zijn de volgende opties te selecteren: Niet splitsen Zowel geboorteverlof als ouderschapsverlof splitsen Geboorteverlof splitsen Ouderschapsverlof splitsen   Wanneer het vakantiegeld en het extra uitkeringen deel van het voorschot en de uitkering gesplitst moet worden dan gebeurd dat o.b.v. percentages berekend vanuit de gegevens waarmee ook het UWV dagloon wordt bepaald: A: SV inkomen (kolom 08 van de loonstaat) in referteperiode B: Uitbetaalde vakantiegeld (VakBsl in de loonaangifte) en arbeidsvoorwaardenbedrag (OpnAvwb in de loonaangifte) in referteperiode C1: Opgebouwde rechten van vakantiegeld (OpgRchtVakBsl in de loonaangifte) in referteperiode C:2 Opgebouwde rechten van arbeidsvoorwaardenbedrag (OpbAvwb in de loonaangifte) in referteperiode Vakantiegeld% = C1 / (A-B) ExtraUitkering% = C2 / (A-B)   Let wel: dit berekende percentage is normaliter hoger dan het standaard vakantiegeld-, resp. extra uitkeringspercentage. Dit komt doordat het vakantiegeld en de extra uitkeringen over het bruto loon worden bepaald, terwijl het dagloon gebaseerd is op het SV inkomen waarop premies al in mindering zijn gebracht. Door het berekende percentage te vermenigvuldigen met de uitkering wordt het juiste deel bepaald van het voorschot dan wel uitkering dat behoort bij het vakantiegeld dan wel extra uitkering.   Als er geen referteperiode gegevens zijn waarop het percentage bepaald kan worden (wat gebeurt als de werknemer in de eerste periode van in dienst zijn al ouderschapsverlof neemt), dan zal het voor het hierboven genoemde Vakantiegeld% het reguliere vakantiegeld percentage uit de CAO tabel genomen worden. Idem voor de extra uitkering waarbij een totaal percentage bepaald wordt van alle extra uitkeringen waarbij de parameter Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte in de extra uitkeringen tabel op Ja staat en die niet een Vast bedrag als Berekeningsmethode hebben.    Het bepaalde Vakantiegeld% en ExtraUitkering% wordt ook gebruikt als er sprake is van een handmatig opgegeven dagloon op component 92320 HM Dagloon. Uit het opgegeven dagloon kunnen immers niet deze percentages afgeleid worden.   Als er gesplitst wordt dan bevat het voorschot dan wel de uitkering alleen het salarisdeel en wordt het vakantiegeld- en extra uitkeringen deel in onderstaande componenten vastgelegd: 448110 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV VU deel 448120 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV EU deel 448130 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV VU deel 448140 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV EU deel Het afgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel wordt gereserveerd en als werkgeversbetaling verwerkt conform de inrichting van de uitbetaling van het vakantiegeld en extra uitkering. Hiermee ontstaat de werkgeversbetaling dus op hetzelfde moment als het reguliere vakantiegeld dan wel extra uitkering uitbetaald wordt. Als er meerdere extra uitkeringen van toepassing zijn die de parameter Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte op Ja hebben staan dan wordt de eerste extra uitkering die dit heeft gebruikt om de reservering dan wel betalingsperiode te bepalen.   Als er gesplitst moet worden en de aanvulling is gebaseerd op een percentage van de korting (zie de hieronder beschreven parameter Aanvullingsmethode betaald ouderschapsverlof UWV) dan moeten onderstaande componenten aangepast worden zodat ze belast worden en getoond worden op de loonstrook. Dit moet omdat bij deze keuze van splitsen en aanvulling het afgesplitste deel van het voorschot dan wel uitkering ook daadwerkelijk betaald wordt.  45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering Dit kan door bij Algemene informatie het volgende in te richten:Dat    En onder Verschijning het volgende:   Ook moeten onderstaande cumulatieven geconfigureerd worden zodat ze op de loonstrook getoond worden: 4410 WAZO uitkering vakantiegeldreservering 4420 WAZO uitkering reservering extra uitkering 4430 Voorschot WAZO uitkering vakantiegeldreservering 4440 Voorschot WAZO uitkering reservering extra uitkering Dit kan door het vinkje Tonen op salarisstrook te selecteren   Stap 4 Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen kan aangegeven worden hoe een aanvulling berekend wordt. Dit kan op basis van een percentage over de korting of ook rekening houden met de hoogte van het voorschot dan wel uitkering.   Het aanvullingspercentage zelf moet op de component ingericht worden zoals hierboven aangegeven bij Aanvulling op de uitkering in Payroll.    Standaard is de Keuze ingericht als Percentage van korting. In dit geval wordt de aanvulling berekend door het ingerichte percentage (bijvoorbeeld 0,1 betekenende 10%) te vermenigvuldigen met het berekende 100% gekorte bedrag. Stel een werknemer verdient €3000,- en is de hele periode met aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV, dan is de korting €3000,- en de aanvulling is dan 10% hiervan zijnde €300,-.   Als de inrichting aangepast wordt naar UWV betaling meenemen dan wordt de aanvulling zodanig berekend dat de inhouding bij de werknemer 30% (zijnde 100% - wettelijk 70% percentage) - ingerichte aanvullingspercentage is. Stel in bovengenoemd voorbeeld dat het salarisdeel van het voorschot dan wel uitkering €2000,- is dan berekenen wij een aanvulling van €400,- waardoor de werknemer feitelijk 20% gekort is. De gehanteerde formule is:   Aanvulling = -1 * Kortingsbedrag * (0,7 + Aanvullingsfactor) - UWV betaling   In genoemde voorbeeld: Aanvulling = -1 * -3000 * (0,7 + 0,1) - 2000 = 400   De berekende aanvulling zal nooit negatief worden. Als het voorschot dan wel UWV betaling dusdanig hoog is, dat er een negatieve aanvulling zou uitkomen, dan wordt de aanvulling op 0 gezet.   Deze berekeningswijze betekent ook dat als het aanvullingspercentage op 0 staat er wel degelijk een aanvulling berekend zal worden omdat veelal het voorschot dan wel uitkering feitelijk minder is dan 70% van het gekorte bedrag. Dat wordt veroorzaakt doordat het dagloon waarop de uitkering is gebaseerd enerzijds gemaximeerd wordt op het maximum premieloon en anderzijds gebaseerd is op het inkomen gedurende de referteperiode van een jaar (waarin recente salarisverhogingen dus maar deels zijn meegenomen).   Als je gebruikmaakt van deze wijze van berekenen van de aanvulling dan moet het voorschot en de UWV betaling wel gesplitst worden in een salaris-, vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel. Zie hiervoor bovenstaande inrichting Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen. Het uitgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringen deel wordt niet daadwerkelijk uitbetaald maar als registratieve werkgeversbetaling vastgelegd. Door het salarisdeel van het voorschot dan wel UWV betaling als grondslag voor vakantiegeld en/of extra uitkering op te nemen (zie hieronder) wordt ervoor gezorgd dat het daadwerkelijk uitbetaalde vakantiegeld dan wel extra uitkering herkenbaar is (dus bijvoorbeeld dat het opgebouwde en uitbetaalde vakantiegeld in bovenstaande voorbeeld 8% van €2400 is).   Het afgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel wordt gereserveerd en als registratieve werkgeversbetaling verwerkt conform de inrichting van de uitbetaling van het vakantiegeld en extra uitkering. Hiermee ontstaat de registratieve werkgeversbetaling dus op hetzelfde moment als het reguliere vakantiegeld dan wel extra uitkering uitbetaald wordt. Als er meerdere extra uitkeringen van toepassing zijn die de parameter Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte op Ja hebben staan dan wordt de eerste extra uitkering die dit heeft gebruikt om de reservering dan wel betalingsperiode te bepalen.   Een werkgeversbetaling is registratief als de component niet belast is (wat in de standaard inrichting ook niet het geval is). Het betreft hier onderstaande componenten: 45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering Met een registratieve werkgeversbetaling wordt gezorgd dat over de hoogte van dit bedrag een hoge Aof en lage Awf premie wordt berekend en ook als uitkeringsdeel in de loonaangifte wordt opgenomen.   Als de aanvulling rekening moet houden met het voorschot of UWV betaling dan moeten onderstaande componenten aangepast worden zodat ze grondslag zijn voor vakantiegeld en/of extra uitkering (voor zover van toepassing). 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof / 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof / 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV Dit kan door bij Algemene informatie het volgende in te richten (voor zover van toepassing:   Stap 5 Journalisering van kortingscomponenten, voorschot, UWV betaling en aanvulling Bij onderstaande salariscomponenten moet de journalisering ingericht worden: 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof / 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof / 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof / 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV 110000 (+200) Pensioen premie WG-deel vanwege aanvullend geboorteverlof / 110030 (+200) Pensioen premie WG-deel vanwege betaald ouderschapsverlof UWV Als de werkgeversbetalingen gesplitst worden naar een vakantiegeld- en extra uitkeringen deel (zie hierboven bij Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen) dan dienen ook onderstaande componenten gejournaliseerd te worden: 45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering   Als naast splitsing ook de aanvulling gebaseerd is op een percentage van de korting dan dienen ook onderstaande componenten gejournaliseerd te worden: 45350 Res. soc. premies vakantiegeld WAZO uitkering 48510 Res. soc. premies extra uitkering WAZO uitkering   Stap 6 (On)betaald verlof periode normuren methode Deze inrichting is van toepassing voor variabele (on)betaald verlof componenten waarbij het Aantal type staat op Periode aantal.   De inrichting in tabel 50320 Uurlonen dient aangepast te worden als het uurloon gebaseerd moet worden op het maximaal aantal te werken uren in de periode. Standaard is ingericht bij parameter (On)betaald verlof periode normuren methode dat het uurloon is gebaseerd op het normsalaris gedeeld door de normuren. Dit betekent dat als de werknemer bijvoorbeeld de hele maand januari met verlof is de werknemer een negatief loon zal ontvangen (indien er 100% gekort wordt).   Wil je dat het uurloon gebaseerd wordt op het aantal ma-vr dagen in de periode dan dien je de waarde bij parameter (On)betaald verlof periode normuren methode aan te passen naar de waarde Gemiddeld o.b.v. werkdagen in de periode. In dit geval zal één uur verlof in januari tot een ander bedrag leiden dan in februari.   NB: Dit gegeven is van toepassing op alle onbetaalde verloven.   Stap 7 Vastleggen startwaardes t.b.v. dagloon berekening Als een bedrijf start met het gebruiken van Payroll voor de verloning dan kan in de eerste verloonde periode geen dagloon bepaald worden omdat er geen resultaten zijn in de referte periode voor de dagloonbepaling. Enerzijds zorgt dat ervoor dat Payroll geen dagloon zal kunnen bepalen en anderzijds kan dan ook niet het aandeel aan vakantiegeld en extra uitkering bepaald worden (benodigd wanneer het voorschot dan wel de uitkering gesplitst moet worden zoals hierboven benoemd bij Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen.   Om wel het dagloon (en het aandeel in vakantiegeld en extra uitkering) te kunnen bepalen kunnen startwaardes ingevuld worden tijdens de migratie naar Payroll. Hiervoor zijn onderstaande variabele componenten beschikbaar die gevuld moeten worden in de eerste verloningsperiode: 886010 Kolom 08-Loon WN verz t.b.v. UWV dagloon 886020 VakBsl t.b.v. UWV dagloon 886030 OpnAvwb t.b.v. UWV dagloon 886040 OpgRchtVakBsl t.b.v. UWV dagloon 886050 OpbAvwb t.b.v. UWV dagloon 886060 Aantal ma-vr dagen t.b.v. UWV dagloon In principe kan hier het totaal van het voorgaande jaar ingevuld worden. In component 886060 Aantal ma-vr dagen t.b.v. UWV dagloon moet het werkdagen bevatten dat overeenkomt met de gegevens die opgenomen zijn in de andere startwaarde componenten (gemaximeerd op 261). Dit speelt met name als de werknemer niet het hele voorgaande jaar in dienst is geweest.   Als er aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV opgenomen wordt in de eerste of tweede periode van het eerste verloningsjaar dan zullen deze startwaardes gebruikt worden voor de dagloon bepaling (en het aandeel in vakantiegeld en extra uitkering). Vanaf de derde periode zal het dagloon bepaald worden o.b.v. de berekende resultaten in Payroll.   Let wel: Als het verlof start in de eerste twee periodes en verder loopt gedurende het jaar zal wel steeds hetzelfde dagloon, zoals bepaald voor de start van het verlof, gebruikt worden.   Aanvraag van de werknemer Onderstaande stappen dienen doorlopen te worden: Stappen Beschrijving 1. Aanvraag werknemer De werknemer dient een verzoek in voor aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof. De aanvraag vindt plaats zoals het nu ook is: handmatig (buiten het HRM-systeem).    Voor meer informatie hoe dit proces in HRM via Workflow plus kan worden verwerkt zie Handleiding voorbeeld inrichting Aanvraag betaald ouderschapsverlof   Voor ondersteuning of bij complexe situaties/vraagstukken kan er altijd eensparringsessie met een consultant worden aangevraagd via 4Me. 2. Goedkeuring werkgever Je gaat de aanvraag van de werknemer beoordelen en goedkeuren als de 9 weken niet overschreden zijn en het verlof binnen het eerste levensjaar van het kind valt. Dit gebeurt ook handmatig buiten het HRM-systeem. 3. Transactie betaald ouderschapsverlof UWV Ten behoeve van de korting op het salaris dient in HRM een transactie opgevoerd te worden op één van onderstaande componenten.   Voor de vaste componenten voer je het aantal uren verlof in via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Vaste salariscomponenten met als start- en einddatum de daadwerkelijke start- en einddatum van de duur van het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof: 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) Voor de variabele componenten voer je het aantal uren verlof in via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Variabele salariscomponenten: 14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen)   Pensioenopbouw: Bij geen of deels pensioen opbouw dien je componenten met de text "inclusief pensioen" in de naam van de component te gebruiken. En bij volledig pensioen opbouw dien je componenten met de text "met voortzetting pensioen" in de naam van de component te gebruiken.   Vaste componenten: Je maakt gebruik van vaste componenten als je voor een langere duur in HRM het aantal verlofuren per periode of per week wilt opgeven. Als je gebruik maakt van aantal uren per week dan is de berekening vergelijkbaar met een deeltijdfactor wijziging.   Een voorbeeld:  Een fulltime werknemer neemt elke week 8 uur verlof. Dit is vergelijkbaar met 20% minder werken (uitgaande van een 40-urige werkweek).   In bovenstaand voorbeeld is de kortingscomponent ingericht met Aantal type = Week aantal   Een vaste kortingscomponent kan ook gebruikt worden met Aantal type = Periode aantal. Dit kan gebruikt worden als je gedurende een langere periode het exacte aantal verlofuren hebt bepaald en van daaruit het gemiddelde per periode hebt bepaald. Bijvoorbeeld de werknemer neemt in totaal gedurende 4 maanden 80 uur verlof op. Je kan dan een transactie met een duur van 4 maanden opgeven met een aantal van 20 uur. Hierbij moet erop gelet worden dat de kortingscomponent NIET Tijdsgevoelig is omdat anders, als de transactie gedurende de periode start of eindigt, het opgegeven aantal geprorateerd zal worden.   Ook kan Aantal type = Factor aantal gebruikt worden. Deze methode kan gebruikt worden als je in plaats van het aangeven van het aantal uren dat gekort moet worden, wilt aangeven met welke factor het salaris verminderd moet worden. De factor die toegepast moet worden moet als Aantal opgegeven worden op de kortingstransactie. De korting op het salaris wordt: Opgegeven factor * deeltijdfactor * voltijdssalaris. Het aantal verlofuren wordt als volgt berekend: Opgegeven factor * deeltijdfactor * periode normuren / (-1 * factor op de component).   De factor op de component is in geval van aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV -1 waardoor de uren dus zijn: Opgegeven factor * deeltijdfactor * periode normuren   Variabele componenten: Je maakt gebruik van variabele componenten als je de daadwerkelijk genoten verlof uren per periode in HRM wil opgeven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlofuren die afkomstig zijn uit planningspakketten zoals NEDAP. 4. Transactie dagloon t.b.v. voorschotberekening Als een voorschot berekend moet worden dan kun je het dagloon van de werknemer handmatig in HRM invoeren op salariscomponent 92320 HM Dagloon.   Als dit dagloon aanwezig is, zal dit gebruikt worden voor de vooschotsbepaling van het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof. Deze component hoeft maar op één contract vastgelegd te worden en zal gebruikt worden voor alle contracten.   Als er geen dagloon is opgegeven dan zal voor het voorschot gebruik gemaakt worden van een door het systeem berekend dagloon (zie hiervoor de beschrijving van de berekening van het dagloon en het voorschot).   Als de referteperiode (deels) buiten het Payroll systeem valt (met name bij start Payroll) dan is het zeker verstandig om het dagloon van de werknemer handmatig op te geven omdat het door het systeem berekende dagloon een grotere afwijking kan hebben. 5. Transactie t.b.v. afwijkend gedrag voorschot berekenen Als in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen staat ingericht om: wel voorschot te berekenen en je voor een werknemer geen voorschot wilt berekenen dan dien je een transactie op te geven in HRM op salariscomponent 3810 Blokkeer voorschotberekening betaald ouderschapsverlof UWV / 3830 Blokkeer voorschotberekening aanvullend geboorteverlof voor deze werknemer zodat er, ondanks dat de inrichting ingesteld is om voorschot te berekenen, toch geen voorschot berekend wordt geen voorschot te berekenen en je voor een werknemer wel voorschot wilt berekenen dan dien je een transactie op te geven in HRM op salariscomponent 3800 Afdwingen voorschotberekening betaald ouderschapsverlof UWV / 3820 Afdwingen voorschotberekening aanvullend geboorteverlof voor deze werknemer zodat er, ondanks dat de inrichting ingesteld is om geen voorschot te berekenen, toch wel voorschot berekend wordt 6. Administratieve handeling in HRM t.b.v. verlof In HRM dient de volgende administratieve handeling plaats te vinden: Incidentele inkomstenvermindering: Als je niet hebt aangegeven dat het gegeven Incidentele tijdelijke inkomstenvermindering in HRM automatisch moet worden bepaald via het scherm Persoonsgegevens / Belasting / IKV belastingregel details dan dien je bij dit gegeven de waarde Kindverlof op te geven tenzij er sprake is van 100% aanvulling op het salaris.  Eventueel de bovenwettelijke verlofrechten van de werknemer corrigeren Het verlofsaldo van de werknemer kan gecorrigeerd worden als de werknemer met aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof gaat. Om het verlof in de verlofmodule in te voeren kun je een boekbare definitie aanmaken om een saldo op te kunnen geven zodat het inzichtelijk wordt wat opgenomen is     Aanvraag & afhandeling uitkering Onderstaande stappen dienen doorlopen te worden: Stappen Beschrijving 1. Aanvraag UWV uitkering De wijze van aanvraag van de UWV uitkering is voor zowel aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof identiek met dien verstande dat bij het betaald ouderschapsverlof UWV: dit mag plaatsvinden nadat het verlof is genoten door de werknemer en er mogen maximaal 3 aanvragen gedaan worden per werknemer / kind en  het verlof mag in alleen in hele werkweken aangevraagd worden . Dit betekent dat de eerste aanvraag pas mogelijk is nadat het aantal uren van 1 werkweek aan verlof is genoten. Een voorbeeld: Een werknemer werkt fulltime en stel dat de werknemer elke vrijdag verlof neemt vanaf 1 september t/m 31 december dan mag de eerste aanvraag voor de eerste 5 weken gedaan worden na 5 weken (wat vanaf 7 oktober is) Een andere optie is om de volledige aanvraag te doen in januari ná het genoten verlof 2. Transactie UWV uitkering Op het moment dat de UWV uitkering binnen is dien je de UWV uitkering als transactie op te geven in HRM op salariscomponent 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof / 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV.    Hierop registreer je het bedrag van de uitkering als gevolg van aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof dat je doorbetaalt aan de werknemer.   De datum ingang en einde van de transactie dient overeen te komen met het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof waarop de uitkering betrekking heeft. Op het Aantal dient het totaal aantal uren aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof waarop de uitkering betrekking heeft vastgelegd te worden t.b.v. een juiste verdeling van de uitkering over de verschillende periodes. Wordt geen Aantal opgegeven dan zal het bedrag aan uitkering in elke periode gelijk zijn aan het betaalde voorschot m.u.v. de laatste periode waarin ook het verschil tussen het totale voorschot en uitkering wordt geboekt. Wordt er geen Aantal ingevoerd en is er geen sprake van een voorschot, dan zal de uitkering op basis van werkdagen verdeeld worden over de periodes.     Berekeningen en afleidingen in Payroll Blokkerende meldingen Blokkerende melding bij transactie kortingscomponenten vóór 2 augustus 2022 Om te voorkomen dat transacties opgevoerd worden op de kortingscomponenten m.b.t. betaald ouderschapsverlof UWV (componenten 14440, 14450, 14770 en 14780) vóór de startdatum van 2 augustus 2022, vindt onderstaande validatie plaats: Error code Validatie omschrijving Actienemer  Actie E-CON-02 Transacties op korting betaald ouderschapsverlof UWV mogen geen startdatum voor 2 augustus 2022 hebben. Klant Vul de juiste startdatum / periode in voor de kortingscomponenten   Blokkerende meldingen bij aanvullend geboorteverlof vanaf 1 januari 2023 Foutencode Validatie omschrijving Actie E-WIEG-01 Gebruik van een registratieve werkgeverbetaling voor aanvullend geboorteverlof is per 2023 niet meer mogelijk. Voor het registreren van de UWV uitkering dien je component 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof te gebruiken. E-WIEG-02 De factor op de korting aanvullend geboorteverlof componenten moet vanaf 2023 altijd -1 zijn.  Eventuele aanvullingen op het aanvullend geboorteverlof dienen ingericht te worden op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof.   Berekening dagloon Wij bepalen een dagloon op werknemerniveau (component 92300 Dagloon schatting) op basis van het SV inkomen van 12 periodes (13 periodes bij 4-wekelijkse verloning) beginnend vanaf twee periodes voorafgaande aan het verlof.   Als er geen handmatig dagloon is opgegeven via component 92320 HM Dagloon dan zal dit berekende dagloon worden gebruikt voor de voorschot bepaling. Als het verlof bijvoorbeeld 15 mei ingaat dan kijken we naar het SV inkomen, voor de maandelijkse verloning, vanaf periode 4 vorig jaar tot en met periode 3 dit jaar. De opgebouwde bedragen aan vakantiegeld en arbeidsvoorwaardenbedrag in de referteperiode worden erbij geteld  De uitbetaalde vakantiegeld- en arbeidsvoorwaardenbedragen in de referteperiode worden er afgetrokken We maken gebruik van de formule (A-B+C)/D: SV inkomen in referteperiode Uitbetaalde vakantiegeld- en arbeidsvoorwaardenbedrag in referteperiode Opgebouwde rechten van vakantiegeld- en arbeidsvoorwaardenbedrag in referteperiode Het minimum tussen 261 en de maandagen t/m de vrijdagen dat werknemer een actief dienstverband heeft NB: Het dagloon wordt vanaf 01-01-2022 voor alle werknemers bepaald Het dagloon wordt gemaximeerd tot het maximum premie dagloon. Indien in een periode sprake is van een tijdelijke inkomstenvermindering dan wordt de waarde van het SV loon van de vorige periode gekopieerd. Doordat het dagloon vanaf 01-01-2022 bepaald wordt kan het voorkomen dat een werknemer die alle periodes vanaf 01-01-2022 een tijdelijke inkomstenvermindering heeft gehad er geen dagloon is bepaald. In dat geval zal handmatig een dagloon moeten worden ingegeven. In het algemeen betekent dit (voor zover wij dat kunnen bedenken) dat het dagloon dat wij vaststellen lager zal zijn dan het dagloon dat het UWV zal berekenen. Als de dienstbetrekking twee periodes voor het verlof nog niet is aangevangen dan nemen wij de periode voorafgaand aan het verlof als referteperiode. Als de dienstbetrekking pas begint in de periode dat ook het verlof wordt genomen dan zullen we geen dagloon berekenen. Er zal dan een handmatig dagloon (92320 HM Dagloon) opgevoerd moeten worden om een voorschot te kunnen uitbetalen. Als tijdens betaald ouderschapsverlof UWV het salaris aangevuld wordt tot 100% dan is er in die periode geen sprake van incidentele inkomstenvermindering. Hierdoor zal dan een nieuw dagloon worden bepaald welke in de volgende periode gebruikt zal worden voor het voorschot. In deze situatie zal het voorschotbedrag per periode kunnen fluctueren.    Elke periode wordt het dagloon aan het einde van alle berekeningen berekend o.b.v. het SV inkomen van de vorige 12 (of 13 bij 4weken verloning) periodes. Bij de bepaling van het voorschot wordt het dagloon gebruikt van de vorige periode. Met deze werkwijze wordt dus voor het voorschot een dagloon gebruikt dat gebaseerd is op twee periodes voorafgaande aan het verlof.   Als er startwaardes voor de dagloon bepaling zijn vastgelegd (zie Eenmalige inrichting / Vastleggen startwaardes t.b.v. dagloon berekening) dan worden deze gebruikt voor de bepaling van het dagloon in de eerste verloningsperiode na een migratie naar Payroll.   Berekening voorschot Een voorschot wordt berekend door het maximum te vergoeden bedrag aan betaald ouderschapsverlof te vermenigvuldigen met de verhouding tussen het aantal opgenomen ouderschapsverlof uren in deze periode en het maximum aantal uren betaald ouderschapsverlof.   Het maximum bedrag = 9 weken * 5 dagen * het UWV dagloon * 70%. Het maximum aantal uren = 9 weken * contracturen op start verlof.   De contracturen op start verlof wordt berekend door de normuren te vermenigvuldigen met de deeltijdfactor op startdatum van de verlof transactie. Hierbij wordt de deeltijdfactor op werknemerniveau gebruikt.   Het voorschot = maximum bedrag * (verlofuren deze periode / maximum aantal uren).   Het voorschot wordt uitbetaald op component 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV.     Let op: Wanneer er geen dagloon is bepaald zal het voorschot niet worden berekend. Wil je toch een voorschot uitbetalen geef dan handmatig een dagloon in. Zie voor meer informatie paragraaf Berekening dagloon.   Berekeningen uren, aanvulling en afleidingen in Payroll In Payroll vinden een aantal berekeningen en afleidingen plaats: 1) Onderstaande gegevens in de loon- / pensioenaangiftes blijven intact tijdens aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV: Contractloon in loonaangifte (component 94240) Contracturen per week in loonaangifte (component 94270) Verloonde uren in loonaangifte (component 71480) tenzij er geen voorschot wordt berekend en de UWV uitkering niet is vastgelegd. In dit geval zullen de Verloonde uren verlaagd worden met het aantal genoten aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV uren. Regeling/Productloon in pensioenaangifte (component 150050 (+200)) (Contract)uren per week in pensioenaangifte (component 94210) 2) Het gegeven Incidentele inkomstenvermindering in de loonaangifte (component 71070) wordt gevuld met de waarde K (Kindverlof) gedurende aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV tenzij het salaris aangevuld is tot 100%. 3) De waardes voor de gegevens: Verstrekte aanvulling op werknemer verzekeringen in de loonaangifte. Verloonde uren voor regeling in UPA , Verbijzondering inkomstenvermindering in APG en de Verlofsoort in UPA zijn afhankelijk van de situatie Situatie Verstrekte aanvulling (33100) Verloonde uren (140050 (+200)) Verbijzondering (95210) Verlofsoort (95850) Geen aanvulling, geen pensioenopbouw met voorschot UWV uitkering leeg of niet aanwezig wordt verlaagd met het aantal verlofuren betaald ouderschapsverlof SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP, vanaf 2023 BOV Geen aanvulling, geen pensioenopbouw zonder voorschot UWV uitkering leeg of niet aanwezig wordt verlaagd met het aantal verlofuren betaald ouderschapsverlof SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP, vanaf 2023 BOV Geen aanvulling, wel pensioenopbouw met voorschot UWV uitkering leeg of niet aanwezig blijft intact SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP leeg of niet aanwezig Geen aanvulling, wel pensioenopbouw zonder voorschot UWV uitkering leeg of niet aanwezig blijft intact SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP leeg of niet aanwezig Aanvulling loonbetaling, geen pensioenopbouw met voorschot UWV uitkering Gevuld  wordt verlaagd met het aantal verlofuren betaald ouderschapsverlof SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP leeg of niet aanwezig Aanvulling loonbetaling, geen pensioenopbouw zonder voorschot UWV uitkering Gevuld wordt verlaagd met het aantal verlofuren betaald ouderschapsverlof SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP, vanaf 2023 BOV Aanvulling loonbetaling, volledig pensioenopbouw met voorschot UWV uitkering Gevuld blijft intact SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP leeg of niet aanwezig Aanvulling loonbetaling, volledig pensioenopbouw zonder voorschot UWV uitkering Gevuld blijft intact SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP leeg of niet aanwezig Aanvulling loonbetaling, pensioenopbouw over deels aanvulling met voorschot UWV uitkering Gevuld wordt verlaagd met het aantal verlofuren betaald ouderschapsverlof SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP, vanaf 2023 BOV Aanvulling loonbetaling, pensioenopbouw over deels aanvulling zonder voorschot UWV uitkering Gevuld wordt verlaagd met het aantal verlofuren betaald ouderschapsverlof SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP, vanaf 2023 BOV Aanvulling loonbetaling, pensioenopbouw over UWV uitkering met voorschot UWV uitkering Gevuld wordt verlaagd met 30% SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP, vanaf 2023 BOV Aanvulling loonbetaling, pensioenopbouw over UWV uitkering zonder voorschot UWV uitkering Gevuld wordt verlaagd met 30% SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP, vanaf 2023 BOV     Salarisstrook Op de salarisstrook wordt het nieuwe cumulatief 3260 Uren betaald ouderschapsverlof UWV afgedrukt wat het totaal aan opgenomen betaald ouderschapsverlofuren UWV aangeeft.   De korting, aanvulling en voorschot worden apart getoond. Op het moment van vastleggen van de daadwerkelijke UWV uitkering wordt het voorschot tegen geboekt en vervangen door de UWV uitkering.   Als de aanvulling gebaseerd is op de methode UWV betaling meenemen dan zal over het algemeen ook een correctie op de aanvulling gedaan worden omdat veelal het voorschot niet exact overeen zal komen met de UWV uitkering en hierdoor de aanvulling ook aangepast zal worden. Bij deze wijze van aanvulling berekening zal echter het totaal van korting, aanvulling en voorschot dan wel UWV uitkering niet wijzigen omdat de aangepaste aanvulling dit opvangt.     Componenten Nummer Componenten Toelichting 3800 Afdwingen voorschotberekening betaald ouderschapsverlof UWV Bij opgeven van deze component terwijl er sprake is van aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV zal wel een voorschot berekend worden ook al geeft de standaard inrichting aan dat er geen voorschot berekend moet worden. 3810 Blokkeer voorschotberekening betaald ouderschapsverlof UWV Bij opgeven van deze component terwijl er sprake is van aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV zal geen voorschot berekend worden ook al geeft de standaard inrichting aan dat er wel een voorschot berekend moet worden. 14310 / 14440 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) (vast) Je gebruikt deze salariscomponent als er sprake is van onbetaald verlof vanwege aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV en tijdens het verlof geen of deels pensioen wordt opgebouwd en per periode een vast bedrag gekort moet worden gedurende een aantal periodes.   Je dient een transactie op te geven op salariscomponent 14310 / 14440 met als start- en einddatum de daadwerkelijke start- en einddatum van de duur van het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Vaste salariscomponenten   Veronderstel dat een werknemer wekelijks 8 uur verlof neemt dan wordt dat geïnterpreteerd alsof de werknemer 20% minder werkt → dus maandelijks een korting van 20% op het salaris.  14320 / 14450 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) (vast) Je gebruikt deze salariscomponent als er sprake is van onbetaald verlof vanwege aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV en tijdens het verlof volledig pensioen wordt opgebouwd en per periode een vast bedrag gekort moet worden gedurende een aantal periode   Je dient een transactie op te geven op salariscomponent 14320 / 14450 met als start- en einddatum de daadwerkelijke start- en einddatum van de duur van het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Vaste salariscomponenten   Veronderstel dat een werknemer wekelijks 8 uur verlof neemt dan wordt dat geïnterpreteerd alsof de werknemer 20% minder werkt → dus maandelijks een korting van 20% op het salaris.  14460 Percentage WG-deel naar WN vanwege betaald ouderschapsverlof UWV Als er sprake is van een vrijwillige voortzetting pensioen- en/of overige regelingen opbouw kan de werkgever ervoor kiezen om de werkgeverspremie te verhalen op de werknemer. In dit geval dien je ook deze salariscomponent te gebruiken. Veronderstel dat de werknemer het volledige werkgeversdeel moet betalen dan geef je 100 op. 14730 / 14770 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) (variabel) Je gebruikt deze salariscomponent als er sprake is van onbetaald verlof vanwege aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV en: tijdens het verlof geen of deels pensioen wordt opgebouwd en het bedrag dat gekort wordt per periode afhankelijk van het aantal opgenomen uren in die periode is (er van uitgaande dat Aantal type = Periode aantal) en je maakt gebruik van aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof uren afkomstig uit planningspakketten zoals NEDAP of je wilt per periode het exacte aantal verlofuren opgeven Je dient een transactie op te geven op component 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) (variabel) met als periode en daarbij behorende startdatum van de periode waarin de uren zijn opgenomen. Deze componenten kun je via het scherm Persoonsgegevens → Salaris overig → Variabele salariscomponenten ingeven. 14740 / 14780 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) (variabel) Je gebruikt deze salariscomponent als er sprake is van onbetaald verlof vanwege aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV en: tijdens het verlof volledig pensioen wordt opgebouwd en het bedrag dat gekort wordt per periode afhankelijk van het aantal opgenomen uren in die periode is (er van uitgaande dat Aantal type = Periode aantal) en je maakt gebruik van aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof uren afkomstig uit planningspakketten zoals NEDAP of je wilt per periode het exacte aantal verlofuren opgeven Je dient een transactie op te geven op component 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) (variabel) met als periode en daarbij behorende startdatum van de periode waarin de uren zijn opgenomen. Deze componenten kun je via het scherm Persoonsgegevens → Salaris overig → Variabele salariscomponenten ingeven. 14910 Correctie dtf/grondslag pensioen betaald ouderschapsverlof UWV Afhankelijk van de regels van het pensioenfonds en de wijze waarop het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV geregistreerd wordt, zal er een correctie op de dtf dan wel periodieke grondslag berekend worden. 33230 /  14960 Uitkering aanvullend geboorteverlof / Betaald ouderschapsverlof UWV Op deze component dien je het bedrag van de uitkering als gevolg van aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof te registreren die je van het UWV hebt ontvangen en doorbetaalt aan de werknemer.   De datum ingang en einde van de transactie dient overeen te komen met het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof waarop de uitkering betrekking heeft. Op het Aantal dient het totaal aantal uren aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof waarop de uitkering betrekking heeft vastgelegd te worden t.b.v. een juiste verdeling van de uitkering over de verschillende periodes.   Wordt geen Aantal opgegeven dan zal het bedrag aan uitkering in elke periode gelijk zijn aan het betaalde voorschot m.u.v. de laatste periode waarin ook het verschil tussen het totale voorschot en uitkering wordt geboekt. Wordt er geen Aantal ingevoerd en is er geen sprake van een voorschot, dan zal de uitkering op basis van werkdagen verdeeld worden over de periodes. 14930 / 14970 Voorschot aanvullend geboorteverlof / Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV Deze component bevat een voorschot (indien ingericht) op het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV o.b.v. het handmatig opgegeven dan wel geschatte dagloon UWV omgezet naar een uurloon en vermenigvuldigd met het aantal uren aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof. 14940 / 14990 Aanvulling aanvullend geboorteverlof / Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV Het salaris wordt 100% gekort bij aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV. Met deze component is het mogelijk een aanvulling te doen op de UWV uitkering door op deze component een Factor in te richten. Bijv. een Factor van 0,1 zorgt dat een aanvulling van 10% van het gekorte bedrag als aanvulling berekend wordt. 45310 Vakantiegeld WAZO uitkering Bevat de uitbetaling van het vakantiegeld deel van de WAZO uitkering als registratieve of reguliere werkgeversbetaling. 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering Bevat de uitbetaling van het vakantiegeld deel van het voorschot van de WAZO uitkering als registratieve of reguliere werkgeversbetaling. 48250 Extra uitkering WAZO uitkering Bevat de uitbetaling van het extra uitkeringsdeel van de WAZO uitkering als registratieve of reguliere werkgeversbetaling. 45350 Res. soc. premies vakantiegeld WAZO uitkering Te gebruiken om sociale lasten te reserveren over het gereserveerde vakantiegeld. Hiervoor dient in de factor het gewenste percentage ingevuld in te worden. 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering Bevat de uitbetaling van het voorschot van het extra uitkeringsdeel van de WAZO uitkering als registratieve of reguliere werkgeversbetaling. 48510 Res. soc. premies extra uitkering WAZO uitkering Te gebruiken om sociale lasten te reserveren over het gereserveerde extra uitkering. Hiervoor dient in de factor het gewenste percentage ingevuld in te worden. 92300 Dagloon schatting Zie de beschrijving hierboven hoe het dagloon bepaald wordt. 92320 HM Dagloon Op deze component dient het dagloon afkomstig van het UWV vastgelegd te worden. Als dit dagloon aanwezig is, zal dit gebruikt worden voor de vooschotbepaling van het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof. Deze component hoeft maar op één contract vastgelegd te worden en zal gebruikt worden voor alle contracten. 92340 Dagloon schatting VU percentage Zie Eenmalige inrichting / Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen 92350 Dagloon schatting EU percentage Zie Eenmalige inrichting / Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen 110000 (+200)  / 110030 (+200) Pensioen premie WG-deel vanwege aanvullend geboorteverlof / Pensioen premie WG-deel vanwege betaald ouderschapsverlof UWV   Deze component wordt automatisch berekend als component 14460 (Percentage WG-deel naar WN vanwege aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV) gebruikt is. Het resultaat van de extra inhouding van de premie, die verhaald wordt op de werknemer vanwege voortzetting pensioen- en/of overige regelingen opbouw n.a.v. aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV, wordt via deze component vastgelegd.   Deze component wordt als een bruto inhouding getoond op de salarisstrook 448110 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV VU deel Bevat het deel van de UWV betaling dat gebaseerd is op het vakantiegeld. Dit wordt berekend door te kijken naar het deel OpgRchtVakBsl in het UWV dagloon. 448120 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV EU deel Bevat het deel van de UWV betaling dat gebaseerd is op het extra uitkeringen. Dit wordt berekend door te kijken naar het deel OpbAvwb in het UWV dagloon. 448130 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV VU deel Bevat het deel van het voorschot op de UWV betaling dat gebaseerd is op het vakantiegeld. Dit wordt berekend door te kijken naar het deel OpgRchtVakBsl in het UWV dagloon. 448140 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV EU deel Bevat het deel van het voorschot van de UWV betaling dat gebaseerd is op het extra uitkeringen. Dit wordt berekend door te kijken naar het deel OpbAvwb in het UWV dagloon. 886010 Kolom 08-Loon WN verz t.b.v. UWV dagloon Moet het totaal SV loon bevatten van voor Start payroll en vastgelegd in de eerste periode. Het Aantal in component 886060 "Aantal ma-vr dagen voor UWV dagloon" moet overeenkomen met het aantal dagen waarop dit totaal is gebaseerd.   886020 VakBsl t.b.v. UWV dagloon Moet het totaal vakantiegeld, die uitbetaald is, bevatten van voor Start payroll en vastgelegd in de eerste periode. Het Aantal in component 886060 "Aantal ma-vr dagen voor UWV dagloon" moet overeenkomen met het aantal dagen waarop dit totaal is gebaseerd. 886030 OpnAvwb t.b.v. UWV dagloon Moet het totaal arbeidsvoorwaardenbedrag, dat uitbetaald is, bevatten van voor Start payroll en vastgelegd in de eerste periode. Het Aantal in component 886060 "Aantal ma-vr dagen voor UWV dagloon" moet overeenkomen met het aantal dagen waarop dit totaal is gebaseerd. 886040 OpgRchtVakBsl t.b.v. UWV dagloon Moet het totaal opgebouwde recht aan vakantiegeld bevatten van voor Start payroll en vastgelegd in de eerste periode. Het Aantal in component 886060 "Aantal ma-vr dagen voor UWV dagloon" moet overeenkomen met het aantal dagen waarop dit totaal is gebaseerd. 886050 OpbAvwb t.b.v. UWV dagloon Moet het totaal bevatten opgebouwde recht aan arbeidsvoorwaardenbedrag van voor Start payroll en vastgelegd in de eerste periode. Het Aantal in component 886060 "Aantal ma-vr dagen voor UWV dagloon" moet overeenkomen met het aantal dagen waarop dit totaal is gebaseerd. 886060 Aantal ma-vr dagen t.b.v. UWV dagloon Moet het totaal aantal SV dagen bevatten van voor Start payroll en vastgelegd in de eerste periode. Het Aantal in component 886060 "Aantal ma-vr dagen voor UWV dagloon" moet overeenkomen met het aantal dagen waarop dit totaal is gebaseerd.       Voorbeeld Het voorbeeld gaat uit van de volgende aannames: Pro rata methode is werkdagen  Normuren per week zijn 40. Normuren per periode zijn 40*52/12=173,33. Er wordt een voorschot betaald. Er is sprake van een aanvulling van 20% o.b.v. de aanvullingsmethode Percentage van korting. Pensioenopbouw vindt plaats over alleen de aanvulling. Aantal type op component 14310 / 14440 is ingericht als Week aantal. Aantal type op component 14730 / 14770 is ingericht als Periode aantal. Gemiddeld UWV dagloon is € 150,84 waarmee het bijbehorende uurloon €150,84 * 5/36 = €20,95 De werknemer werkt voltijd en heeft in totaal recht op 360 uren verlof (9 * 40): Voltijdsalaris is €3000,-   Omdat de pensioenopbouw niet volledig doorloopt moet component vaste 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) of variabele component 14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) gebruikt worden voor de vastlegging van het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV.   Transactie Korting aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV Werknemer dient twee aanvragen in: Eerste aanvraag is van 2 augustus tot en met 5 september. In totaal 200 verlofuren in 5 weken.  Tweede aanvraag is van 23 september tot en met 3 februari 2023. In totaal 160 verlofuren elke week 8 uur. Bij gebruik van vaste componenten: Voer je voor de eerste aanvraag (periode 2 augustus t/m 5 september 2022) een transactie op van 40 uur in HRM via component 14310 / 14440 met als startdatum gelijk aan 2 augustus 2022 en einddatum 5 september 2022 via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Vaste salariscomponenten Voer je voor de tweede aanvraag (periode 23 september t/m 3 februari 2023) een transactie op van 8 uur in HRM via component 14310 / 14440 met als startdatum gelijk aan 23 september 2022 en einddatum 3 februari 2023 via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Vaste salariscomponenten Formule voor de berekening voor de gemiddelde verlofuren, de korting aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof en de aanvulling: Gemiddelde verlofuren per periode (dat getoond wordt als cumulatief onderaan de salarisstrook) = (aantal opgegeven uren per week / normuren per week) * (normuren per periode * prorata factor). De prorata factor is bij de methode werkdagen gebaseerd op aantal ma-vr dagen gedurende de transactie deze periode / aantal ma-vr dagen in deze periode) Korting aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) = Gemiddelde verlofuren per periode * Periode salaris / normuren per periode Aanvulling = % Aanvulling * Gemiddelde verlofuren per periode * Periode salaris / normuren per periode Voorschot = 70% * Gemiddelde verlofuren per periode * Dagloon * 5 / 36 Maand Uren aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof Korting aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof Voorschot Aanvulling Augustus 2022 40/40 * 173,33 * 22/23 = 165,79710 uren 165,79710 * 3000 / 173.33 = €2869,56 70% * 165,7971 * 20,95 = €2431,41 0,2 * 165,79 * 3000 / 173,33 = €573,91 September 2022 40/40 * 173,33 * 3/22 = 23,63636 uren (eerste aanvraag) + 8/40 * 173.33 * 6/22 = 9,45455 (tweede aanvraag) = 33,09091 23,63636 * 3000 / 173.33 = €409,09 + 9,45455 * 3000 / 173.33 = €163,64 = €572,73 70% * 23,63636 * 20,95 = €346,63 + 70% * 9,45455 * 20.95 = €138,65 = €485,28 0,2 * 23,63636 * 3000 / 173,33 = €81,82 + 0,2 * 9,45455 * 3000 / 173,33 = €32,73 = €114,55 Oktober 2022 t/m Januari 2023 8/40 * 173.33 = 34.66667 uren 34.66667 * 3000 / 173.33 = €600,00 70% * 34,66667 * 20,95 = €508,39 0,2 * 34,66667 * 3000 / 173,33 = €120,00 Februari 2023 8/40 * 173.33 * 3/20 = 5,20000 uren 5,20000 * 3000 / 173.33 = €90,00 70% * 5,20000 * 20,95 = €76,26 0,2 * 5,20000 * 3000 / 173,33 = €18,00   Uit bovenstaande resultaten is te zien dat alhoewel de werknemer feitelijk 200 uur verlof heeft genomen gedurende de eerste aanvraag, dat door het gebruik van de vaste transactie het berekende aantal uren van de eerste aanvraag 165,79710+23,63636 = 189,43346 is en dus niet gelijk aan de 200 werkelijk genoten uren. Voor de tweede aanvraag zijn de berekende uren 153,32123 i.p.v. de daadwerkelijke genomen 160 uren.   Bij gebruik van variabele componenten: Voer je voor de eerste aanvraag een transactie op in HRM via salariscomponent 14730 / 14770 via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Variabele salariscomponenten in de volgende periodes: Periode augustus 2022: 22 * 8 = 176 uren Periode september 2022: 3 * 8 = 24 uren Voer je voor de tweede aanvraag een transactie op in HRM via salariscomponent 14730 / 14770 via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Variabele salariscomponenten in de volgende periodes: Periode september 2022: 2 * 8 = 16 uren Periode oktober 2022: 4 * 8 = 32 uren Periode november 2022: 4 * 8 = 32 uren Periode december 2022: 5 * 8 = 40 uren Periode januari 2023: 4 * 8 = 32 uren Periode februari 2023: 1 * 8 = 8 uren Formule voor de berekening voor de verlofuren, de korting aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof en de aanvulling: Werkelijke verlofuren per periode (dat getoond wordt als cumulatief onderaan de salarisstrook) = aantal opgegeven uren per periode Korting aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) = Werkelijke verlofuren per periode * Periode salaris / normuren per periode Aanvulling = % Aanvulling * Werkelijke verlofuren per periode * Periode salaris / normuren per periode Voorschot = 70% * Werkelijke verlofuren per periode * Dagloon * 5 / 36 Maand Uren aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof Korting aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof Voorschot Aanvulling Augustus 2022 176 uren 176 * 3000 / 173.33 = €3046,15 70% * 176 * 20,95 = €2581,04  0,2 * 176 * 3000 / 173,33 = €609,23 September 2022 24 + 16 = 40 uren 24 * 3000 / 173.33 = €415,38 + 16 * 3000 / 173,33 = €276,92 = €692,30 70% * 24 * 20,95 = €351,96 + 70% * 16 * 20,95 = €234,64 = €586,60 0,2 * 24 * 3000 / 173,33 = €83,08 + 0,2 * 16 * 3000 / 173,33 = €55,38 = €138,46 Oktober 2022 32 uren 32 * 3000 / 173.33 = €553,85 70% * 32 * 20,95 = €469,28 0,2 * 32 * 3000 / 173,33 = €110,77 November 2022 32 uren 32 * 3000 / 173.33 = €553,85 70% * 32 * 20,95 = €469,28 0,2 * 32 * 3000 / 173,33 = €110,77 December 2022 40 uren 40 * 3000 / 173.33 = €692,31 70% * 40 * 20,95 = €586,60 0,2 * 40 * 3000 / 173,33 = €138,46 Jamuari 2023 32 uren 32 * 3000 / 173.33 =€553,85 70% * 32 * 20,95 = €469,28 0,2 * 32 * 3000 / 173,33 = €110,77 Februari 2023 8 uren 8 * 3000 / 173.33 = €138,46 70% * 8 * 20,95 =€117,32 0,2 * 8 * 3000 / 173,33 = €27,69   Transactie voor uitkering aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV Veronderstel dat de UWV uitkering van de eerste aanvraag is ontvangen op 7 oktober 2022 en de tweede aanvraag op 3 maart. Je voert dan een transactie in HRM op salariscomponent 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof / 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV: voor de eerste periode met als startdatum gelijk aan 2 augustus 2022 en einddatum 5 september 2022; met het aantal uren verlof van 200 en het totale bedrag van de uitkering stel €2878,04. voor de tweede periode met als startdatum gelijk aan 23 september 2022 en einddatum 3 februari 2023; met het aantal uren verlof van 160 en het totale bedrag van de uitkering stel €2348,47 Totaal aan UWV uitkering: €5226,51   Onderstaand het totaal overzicht per periode zonder de vastlegging van de uiteindelijke UWV uitkering: Periode 202208 202209 202210 202211 202212 202301 202302 Totaal Gebruik vaste invoer                   14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) -2869,56 -572,73 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -90,00 -5932,29 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof / 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV 2431,41 485,28 508,39 508,39 508,39 508,39 76,26 5026,51 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof / 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV 573,91 114,55 120,00 120,00 120,00 120,00 18,00 1186,46                     Gebruik variabele invoer                   14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) -3046,15 -692,30 -553,85 -553,85 -692,31 -553,85 -138,46 -6230,77 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof / 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV 2581,04 586,60 469,28 469,28 586,60 469,28 117,32 5279,40 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof / 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV 609,23 138,46 110,77 110,77 138,46 110,77 27,69 1246,15   Onderstaand het totaal overzicht per periode met de vastlegging van de uiteindelijke UWV uitkering:  Periode 202208 202209 202210 202211 202212 202301 202302 Totaal Gebruik vaste invoer                   14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) -2869,56 -572,73 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -90,00 -5932,29 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof / 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV 2385,85 630,96 508,84 508,84 508,84 508,84 174,34 5226,51 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof / 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof / 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV 573,91 114,55 120,00 120,00 120,00 120,00 18,00 1186,46                     Gebruik variabele invoer                   14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) -3046,15 -692,30 -553,85 -553,85 -692,31 -553,85 -138,46 -6230,77 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof / 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV 2532,68 580,21 469,69 469,69 587,12 469,69 117,43 5226,51 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof / 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof / 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV 609,23 138,46 110,77 110,77 138,46 110,77 27,69 1246,15       Ouderschapsverlof en IKV Ten tijde van uitlevering van het Aanvullend geboorteverlof / Betaald ouderschapsverlof en het creëren van dit kennisbankartikel is er nog onzekerheid rondom eventuele nieuwe wettelijke vereisten voor de vastlegging van de inkomstenverhouding per 2023. Daarom is er voor gekozen het ouderschapsverlof vooralsnog niet (automatisch) op een nieuwe inkomstenverhouding te registreren.      Cao-inrichting Cao Apotheken Aanvullend geboorteverlof In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op salariscomponent 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de salariscomponenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je salariscomponent 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Cao Grafimedia Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 80% van het salaris (tot max. SV-loon). Daarom is op salariscomponent 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 10% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de salariscomponenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en jaarlijkse uitkering.     Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je salariscomponent 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Cao Groothandel in groenten en fruit Aanvullend geboorteverlof In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op salariscomponent 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de salariscomponenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je salariscomponent 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Cao Kartoflex Aanvullend geboorteverlof In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 80% van het salaris (tot max. SV-loon). Daarom is op salariscomponent 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 10% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de salariscomponenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je salariscomponent 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen)(variabele uren).   Cao Kinderopvang Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op salariscomponent 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de salariscomponenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je salariscomponent 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Cao Primair onderwijs Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op salariscomponent 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de salariscomponenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je salariscomponent 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren). Betaald ouderschapsverlof UWV In de cao Primair onderwijs is het doorbetaalde ouderschapsverlof in drie fases te verdelen Ouderschapsverlof UWV met aanvulling In de cao is overeengekomen dat het betaald ouderschapsverlof UWV wordt aangevuld tot een totaal van 75% van het salaris. Daarom is op salariscomponent 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV een factor van 75% - 70% = 5% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de salariscomponenten 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV en 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze ouderschapsverlofuren gebruik je salariscomponent 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) (variabele uren). Overig ouderschapsverlof tijdens eerste levensjaar In totaal kent de cao Primair onderwijs een recht op gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof van 415 uur op fulltime basis per kind. De uren hiervan die worden opgenomen gedurende het eerste levensjaar van het kind worden aangevuld tot 75% van het salaris, ongeacht of er sprake is van betaald ouderschapsverlof UWV.    Voor deze ouderschapsverlofuren gebruik je salariscomponent 14020 Korting betaald ouderschapsverlof 25% (met voortzetting pensioen) of 14040 Korting betaald ouderschapsverlof 25% (met voortzetting pensioen). Ouderschapsverlof tussen leeftijd van 1 en 4 jaar Als er na de eerste verjaardag van het kind nog een gedeelte van de 415 betaald ouderschapsverlofuren over is, en deze uren worden voor de vierde verjaardag van het kind opgenomen, dan worden deze verlofuren aangevuld tot 55% van het salaris.   Voor deze ouderschapsverlofuren gebruik je salariscomponent 14350 Korting betaald ouderschapsverlof 45% (met voortzetting pensioen) of 14640 Korting betaald ouderschapsverlof 45% (met voortzetting pensioen).   Cao Sociaal werk Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op salariscomponent 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de salariscomponenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld, eindejaarsuitkering en vermeerdering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je salariscomponent 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Cao Zelfstandige klinieken Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 90% van het salaris. Daarom is op salariscomponent 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 20% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de salariscomponenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je salariscomponent 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclsuief pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) (variabele uren).     Overige cao's Voor zover bij ons bekend zijn er naast bovenstaande cao's geen andere cao's waarbij een aanvulling plaatsvindt op het aanvullend geboorteverlof danwel betaald ouderschapsverlof UWV.   Voor de overige cao's kennen de volgende salariscomponenten een gelijke inrichting als de onbetaald verlof componenten 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen)
Volledig artikel weergeven
22-07-2022 08:44 (Bijgewerkt op 25-08-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 4408 Weergaven
De definitieve release notes van Visma.net Payroll versie 111.1.2
Volledig artikel weergeven
23-08-2023 16:07 (Bijgewerkt op 23-08-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 221 Weergaven
Versie 205 zal op donderdagavond 6 oktober 2022 worden geïnstalleerd. 
Volledig artikel weergeven
06-10-2022 15:43 (Bijgewerkt op 07-07-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1408 Weergaven
Hier vind je de release notes van Visma.net Payroll release 217. Release 217 zal donderdagavond 6 april worden geplaatst. worden opgeleverd.
Volledig artikel weergeven
06-04-2023 11:03 (Bijgewerkt op 07-07-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1035 Weergaven
Hier vind je de release notes van Visma.net Payroll release 219. Release 219 zal dinsdagavond 9 mei worden geplaatst.
Volledig artikel weergeven
09-05-2023 10:37 (Bijgewerkt op 07-07-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 762 Weergaven
Hier vind je de release notes van Visma.net Payroll release 221. Release 221 wordt op donderdagavond 8 juni geplaatst.
Volledig artikel weergeven
08-06-2023 09:21 (Bijgewerkt op 07-07-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1488 Weergaven
Er komt iets nieuws naar Visma.net Payroll, namelijk Payroll Nex! Visma.net Payroll helpt je al om snel en eenvoudig je salarisrun resultaten en mutaties te controleren. Zo ben je er zeker van dat werknemers een correcte salarisstrook krijgen en tover je makkelijk bijzondere of foute situaties boven water, die moeten worden gecorrigeerd. Visma.net Payroll ondersteunt salarisadministrateurs al in deze processen en hier gaan we de komende tijd nog meer in investeren om ervoor te zorgen dat het een van de meest geavanceerde payroll-pakketten op de markt is.   Daarom zijn we afgelopen jaar binnen Visma.net Payroll Ontwikkeling begonnen met het ontwerpen en bouwen van een nieuwe Visma.net Payroll User Interface (UI), of kort de Payroll Nex UI. Meer hierover kun je leven in dit Visma.net Payroll Community bericht. Deze nieuwe UI zal op den duur de bestaande Visma.net Payroll UI gaan vervangen. Deze nieuwe UI is gericht op het leveren van een betere gebruikerservaring, betere prestaties en het gebruik van betere technologie.   Wat hebben we al gedaan Zoals in het (hierboven gelinkte) nieuwsbericht te lezen is, hebben we op basis van gebruikersdata (o.a. interviews, enquêtes, de Visma.net Payroll Community) de nieuwe Payroll Nex UI ontworpen. Deze nieuwe UI hebben we vervolgens getest met gebruikers, meer hierover is te lezen in dit Visma.net Payroll Community bericht. Na het verzamelen en verwerken van de feedback uit de gebruikerstests, zijn we aan de slag gegaan met het bouwen van de Payroll Nex UI. Op dit moment is de eerste versie van het salarisrun overzicht en de salarisrun wizard klaar en zijn we met een aantal klanten een pilot gestart.   Wat zijn we nu aan het doen Op dit moment zijn we met een aantal bestaande klanten een pilot project aan het doen. Deze klanten werken met de nieuwe Payroll Nex UI tijdens hun dagelijkse werkzaamheden in Visma.net Payroll. Problemen, vragen en ideeën die worden gevonden tijdens het testen worden in feedback bijeenkomsten besproken. Waar nodig en mogelijk worden er verbeteringen in de nieuwe Payroll Nex UI geïmplementeerd en gereleased.    Ook zijn er de nodige bekende "issues" en wordt de nieuwe Payroll Nex UI verder doorontwikkeld. Zo hebben we bijvoorbeeld een "salarisstrook voorbeeld" geïmplementeerd waarmee de salarisstrook van een werknemer direct kan worden ingezien in de salarisrun wizard, zonder dat deze eerst hoeft te worden gedownload, opgeslagen en op de pc/laptop geopend.    Wat is het verdere plan Gedurende de zomer gaan we verder met de pilot fase en de ontwikkelingen die hieruit komen. Ons doel is om de Payroll Nex UI (lees: het salarisrun overzicht en de salarisrun wizard) gedurende september 2023 voor alle klanten beschikbaar te maken.  Dat wil zeggen dat we gebruikers de mogelijkheid geven om de nieuwe Payroll Nex UI te gebruiken. De Payroll Nex UI kan dan vanuit de huidige Visma.net Payroll UI worden bereikt. De huidige UI zal dus ook nog beschikbaar blijven. We hopen natuurlijk dat je de Payroll Nex UI kiest en snel overstapt!   We hebben een korte video opgenomen waarin een demo van de nieuwe Payroll Nex UI te zien is. Deze video kan je hier zien.   Laat ons weten wat je hiervan vindt Voor nu, laat het ons weten als je vragen hebt en laat het ons weten wat je van deze ontwikkeling vindt. Of als je mee wilt denken, neem dan ook contact met ons op. Dat kan via onderstaande e-mailadressen. Bedankt voor het lezen en we kijken uit naar je feedback!   Gillian McGee (gillian.mcgee@visma.com) Hans de Bruin (hans.de.bruin@visma.com)
Volledig artikel weergeven
03-07-2023 15:05 (Bijgewerkt op 03-07-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 5 kudos
 • 677 Weergaven
Hier vind je de release notes van Visma.net Payroll release 223. Release 223 zal op donderdagavond 29 juni worden geplaatst.
Volledig artikel weergeven
29-06-2023 11:37 (Bijgewerkt op 29-06-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 615 Weergaven