Mijn Communities
Help

Release notes Visma.net Payroll v.188.02

24-01-2022 12:43 (Bijgewerkt op 26-08-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 669 Weergaven

1 Inhoud

 

2 Installatie releases

Versie 188.02 zal opmaandagavond24 januari 2022voor u worden geïnstalleerd.

 

 

3 Waarom een tussentijdse release 188.02?

Met deze tussentijdse release leveren we de oplossing van enkele fouten. Wij geven deze eerder vrij dan het geval zou zijn via de reguliere release 189 die op 8 februari plaatsvindt, zie hoofdstuk 5. Verder leveren we een gewijzigde inrichting, zie hoofdstuk 4.

 

 

4 Wijzigingen in bestaande inrichting

4.1 Vernieuwde cao GGZ

De cao GGZ is vernieuwd. Als gevolg daarvan zijn de volgende wijzigingen in cao-inrichting gedaan:

4.1.1 Minimum vakantiebijslag

In tabel 50100 Vakantiegeld minimum bedrag GGZ is de minimum vakantiebijslag per de volgende data aangepast:

Datum Minimum vakantiebijslag
1 juli 2022 € 2.368,32
1 mei 2023 € 2.425,92
1 januari 2024 € 2.483,52

 

4.1.Minimueindejaarsuitkering

In tabel 50510 Eindejaarsuitkering minimum bedrag GGZ is de minimum eindejaarsuitkering per de volgende data aangepast:

Datum Minimum eindejaarsuitkering
1 juli 2022 € 2.466,01
1 mei 2023 € 2.525,99
1 januari 2024 € 2.585,97

 

4.1.MaximuORuurloon

Vanaf 1 juli 2022 zal het maximum uurloon ORT worden gebaseerd op IP-nummer 21 in plaats van op IP-nummer 19. In tabel 50320 Uurlonen is het maximum uurloon ORT per de volgende data aangepast:

Datum Maximum uurloon ORT
1 juli 2022 € 17,99
1 mei 2023 € 18,37
1 januari 2024 € 18,76

 

4.1.4 Thuiswerkvergoeding

Voor de thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per dag kan salariscomponent 84100 Thuiswerkvergoeding gebruikt worden. In tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding is reeds op landelijk niveau een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per dag ingericht, hier is geen cao-specifieke inrichting voor nodig.

 

 

 

5 Opgeloste fouten

5.1 Vakantiegeld bij uit dienst niet uitbetaald in de correcte periode

Indien het vakantiegeld uitbetaald dient te worden in de periode van uit dienst en het vakantiegeld bepaald wordt volgens de methode Reserveer bedrag en optie Uitb. incl. huidige per. is Nee dan werd bij uit dienst de reservering uitbetaald tot de periode van uit dienst en de periode erna de laatste periode.

 

Dit is nu aangepast. In de periode van uit dienst wordt de volledige reservering uitbetaald.

 

Dit is opgelost per 1-1-2022

 

5.2 Thuiswerkvergoeding met transactiedatum voor 1-1-2022 maar betaalperiode in 2022 fout

Als een transactie op component 84100 Thuiswerkvergoeding is opgegeven met een transactiedatum voor 1-1-2022 maar een uitbetalingsperiode in 2022 dan werd er geen vergoeding berekend.

 

Dit is opgelost per 2022 (in de oplossing van 14 januari zat helaas nog een fout).

 

5.3 Afkeuring loonaangifte als premieloon Aof hoog, laag en uitkering ten onrechte ongelijk aan 0 zijn bij een nabetaling op een inkomstenverhouding nadat AOW leeftijd is bereikt

Indien er een nabetaling was op een inkomstenverhouding die SV verzekerd was (en dus actief voor de AOW leeftijd) terwijl de medewerker op moment van nabetaling de AOW leeftijd al heeft bereikt, werd er ten onrechte een premieloon gemeld in de loonaangifte (de premie werd wel correct als 0 berekend).

 

Dit leidde vervolgens tot onderstaande melding van de belastingdienst:

 

"Validatie bij de uitvragende partij niet gelukt. Digipoort error: U heeft wel Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog aangegeven, maar geen Premie Aof hoog.”

 

Dit is hersteld.

 

5.4 SPW: Uitval IKV als een werknemer niet de hele periode een slapend dienstverband heeft

In een periode waarin deels een kortingspercentage wegens ziekte wordt toegepast en deels sprake is van een slapend dienstverband vindt uitval van de inkomstenverhouding plaats bij APG met onderstaande meldingen:
 
  • Code: 165: De aangeleverde premiegrondslag [....] is lager dan de berekende premiegrondslag [....] bij[productkeuze ... met datum aanvang periode ...] van [inkomstenverhouding ... met datum aanvang...] bij [aansluiting ... van opdrachtgever SPW]
  • Code: 168: De aangeleverde premie [...] is lager dan de berekende premie [...] bij [productkeuze ... met datum aanvang periode ...]. Het gaat om [inkomstenverhouding ... met datum aanvang ...]
 
Deze uitval zal niet meer plaatsvinden. Reeds eerder geconstateerde uitval is inmiddels door APGopgelost of wordt nog opgelost door APG en hoeft niet door Payroll hersteld te worden.
 

5.5 Afkeuring loonaangifte op reden einde IKV bij nabetaling na ontslag in januari 2022

Als er in 2022 een nabetaling na ontslag is over een in 2021 of eerder beëindigde inkomstenverhouding, waarvoor u destijds reden einde code 02 Opzegging door de werkgever met toestemming van UWV heeft gebruikt, dan wordt in de aangiftes in 2022 één van onderstaande twee codes afgeleid:

Code reden einde IKV Afgeleid wanneer
05 - Opzegging door de werkgever vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV

In de loonaangifte wordt deze waarde afgeleid als er sprake is van ziekte kortingspercentage voor eindecontract in 2021 of eerder EN reden einde contract de waarde 02 (Opzegging door de werkgever met toestemming van UWV) had in 2021 of eerder EN er vindt een nabetaling plaats in 2022.

06 - Opzegging door de werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen met toestemming van UWV

In de loonaangifte wordt deze waarde afgeleid als er geen sprake is van ziekte kortingspercentage voor einde contract in 2021 of eerder EN reden eindecontract de waarde 02 (Opzegging door de werkgever met toestemming van UWV) had in 2021 of eerder EN er vindt een nabetaling plaats in 2022.

 

Als u voor het releasen van deze functionaliteit al een afkeuring had op de loonaangifte vanwege dit probleem dan dient u een extra salarisrun aan te maken met een sluitingsdatum nadat deze fix beschikbaar is gekomen, dus na 24 januari 2022.