Mijn Communities
Help

Release notes Visma.net Payroll v.188

18-01-2022 16:03 (Bijgewerkt op 02-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1003 Weergaven

1 Inhoudsopgave

 

2 Installatie releases

Versie 188 zal op donderdagavond 20 januari 2022 voor u worden geïnstalleerd.

 

 

3 Waarom release 188?

Er wordt in deze release nieuwe functionaliteit voor de cao’s onderwijs opgeleverd die wij eerder beschikbaar willen stellen, dan in de maandelijkse release. Deze functionaliteit staat beschreven in hoofdstuk 4.

 

 

4 Nieuwe functionaliteit

4.1 Onderwijs: Betaalbestand voor de afdrachten loonheffing en pensioenen

Wij hebben nieuwe functionaliteit toegevoegd waarmee u een betaalbestand voor de afdrachten loonheffing en pensioenen kunt genereren. Het betaalbestand heeft hetzelfde SEPA-formaat als het reeds beschikbare betaalbestand voor de salarisbetalingen. De functionaliteit is beschikbaar in het menu Rapportages/Afdrachten. Momenteel kunnen alleen organisaties in de onderwijssector hiervan gebruik maken.

 

4.1.1 Inrichting

Om de functionaliteit te kunnen gebruiken moet u de volgende gegevens inrichten in de Oude gebruikersinterface, Debug & Test, Mock OrgSettings:

 • TaxReportSetup.BankAccountId: dit verwijst naar de rekening van afschrijving. U geeft hier het id-nummer op van een rekening die ingericht is onder BankAccount. Wij adviseren u om de afdrachten van dezelfde rekening te betalen als de salarissen. In dat geval hoeft u geen nieuwe bankkoppeling in te richten in AutoPay.
 • TaxReportSetup.PayOnDay: dit wordt gebruikt om de betaaldatum van de afdrachten te
  berekenen. U geeft hier een getal tussen 1 en 31 op, waarmee u aangeeft op welke dag van de volgende periode u wilt betalen. De betaaldatum wordt automatisch naar de voorgaande vrijdag verschoven wanneer de opgegeven dag op een zaterdag of zondag dreigt te vallen. Het is nog niet mogelijk om uitzonderingen te maken, bijvoorbeeld om een betaaldatum te voorkomen die valt op een doordeweekse feestdag. Bijvoorbeeld: bij waarde "30" krijgt de afdracht van januari een betaaldatum van 28 februari (een maandag), maar de afdracht van maart krijgt een betaaldatum van 29 april (30 april is namelijk een zaterdag).
JorisReussink_0-1662111755237.png

 

Bovenstaande gegevens worden zowel voor de afdrachten loonheffing als voor de afdrachten pensioen gebruikt. De afdrachten worden waar mogelijk opgenomen in hetzelfde betaalbestand.

 

4.1.2 Normale manier van werken

 1. Wanneer de loonaangifte en pensioenaangifte geaccepteerd is, kunt u een betaalbestand voor de betaling van de afdrachten genereren 
  JorisReussink_1-1662111869827.png

 2. Wanneer het betaalbestand gegenereerd is, kunt u het downloaden en uploaden in de
  bankapplicatie
  JorisReussink_2-1662111996624.png

 3. Wanneer het betaalbestand geüpload is, kunt u het bevestigen. Het betaalbestand kunt u
  daarna niet meer annuleren
  JorisReussink_3-1662112029435.png

   

4.1.3 Correctieruns

Wij ondersteunen de verwerking van afdrachten die voortkomen uit correctieruns. Wanneer u nog geen betaalbestand heeft gegenereerd en vervolgens een correctierun doet, dan genereert u gewoon één betaalbestand met daarin de herrekende afdrachten.

Echter, wanneer u reeds een betaalbestand heeft gegenereerd en vervolgens een correctierun doet waardoor een afdracht wordt verhoogd, dan genereert u een extra betaalbestand met daarin alleen het verschil tussen de reeds gegenereerde afdracht en de herrekende afdracht. Wanneer de correctierun de afdrachten ongewijzigd laat of zelfs vermindert, kunt u geen betaalbestand genereren.
JorisReussink_4-1662112135340.png

 

4.1.4 Aparte betaalbestanden loonafdracht en pensioenafdracht

In sommige situaties kan het wenselijk zijn om aparte betaalbestanden te genereren voor de afdracht loonheffingen en de afdrachten pensioenen. Wanneer bijvoorbeeld de aangifte loonheffingen is geaccepteerd, maar de aangifte pensioenen nog niet, kunt u er voor kiezen om een betaalbestand te genereren met daarin alleen de afdracht loonheffingen om te voorkomen dat u de loonheffingenafdracht te laat betaalt. In het algemeen kunt u een betaalbestand genereren wanneer er tenminste één aangifte geaccepteerd is. Dit bestand bevat dan alleen de afdrachten die overeenkomen met een geaccepteerde aangifte. Zodra de overige aangiftes ook geaccepteerd zijn, kunt hiervoor alsnog een betaalbestand genereren.

JorisReussink_5-1662112222031.png

 

4.1.5 Rapportages Afdracht loonaangifte en Afdracht pensioenaangifte

U kunt de bestaande rapportages Afdracht loonaangifte en Afdracht pensioenaangifte gebruiken om de bedragen en betalingskenmerken in het betalingsbestand te controleren. Let wel dat deze rapportages periodetotalen tonen en geen rekening houden met correctieruns zoals hierboven beschreven.

 

4.1.6 Foutberichten en waarschuwingen

JorisReussink_7-1662112384747.png

 

4.1.7 Automatische betalingen

Automatische betalingen worden nog niet volledig ondersteund. Wanneer u de salarissen reeds via een automatische bankkoppeling betaalt, moet u opletten dat u de afdrachten niet twee keer betaalt.

 

Wanneer u een rekening van afschrijving gebruikt die is ingericht voor automatische betaling, en u genereert een betaalbestand voor de afdrachten, dan wordt het betaalbestand doorgestuurd naar de bank (net als bij een automatische betaling van de salarissen). Dit wordt niet weergegeven in het scherm Afdrachten, waardoor u mogelijk ten onrechte meent dat het bestand geüpload moet worden in de bankapplicatie.

 

Wij hopen automatische betaling binnenkort te gaan ondersteunen.

 

4.1.8 Kinderopvang

Momenteel geven we deze functionaliteit alleen vrij voor de onderwijssector. Te zijner tijd maken wij de functionaliteit beschikbaar aan alle klanten. Adminstratie kantoren in de onderwijssector die nu al van deze functionaliteit gebruik willen maken in bedrijven in de sector Kinderopvang, kunnen dat doen door een fictief bestuursnummer in te voeren (bijvoorbeeld 0). Dit heeft als neveneffect dat de onderwijs specifieke menus Rapportages → Risicofonds en Rapportages → DUO OWP getoond worden, zonder verdere gevolgen. Het fictieve bestuursnummer moet op den duur verwijderd worden.

 

4.1.9 Overige pensioenfondsen

Wij ondersteunen alleen afdrachten voor de loonheffing en voor pensioenfondsen ABP en Loyalis. Andere pensioenfondsen, zoals PFZW/PGGM worden niet ondersteund.