Mijn Communities
Help

Release notes Visma.net Payroll v.193.01

14-04-2022 13:47 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 591 Weergaven

 

 

Mededeling

In deze release notes van versie 193.01 vind je alle informatie over de patch die wij uitvoeren op Visma.net Payroll release versie 193. Er zijn in deze patch ook direct een aantal cao wijzigingen meegenomen. 

 

Versie 193.01 zal op donderdagavond 14 april 2022 worden geïnstalleerd.

 

 

 

Opgeloste meldingen

Duurzame inzetbaarheids-uren ten onrechte niet als onbetaalde uren in de loonaangifte

De Duurzame inzetbaarheids-uren waren ten onrechte niet geconfigureerd als onbetaalde uren en daardoor werd voor werknemers met een transactie op één van onderstaande componenten geen waarde "O" (onbetaald verlof) vermeld in de loonaangifte bij het gegeven Incidentele inkomstenvermindering:

  • 42700 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 1
  • 42710 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 2
  • 42720 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 3

Tevens was het vinkje "Feitelijk salaris incl. BAPO/ZAPO korting" niet aangezet bij cao primair onderwijs waardoor de eigen bijdrage bijzonder budget uren (component 42700) en eigen bijdrage overgangsregeling BAPO uren (component 42710) niet in de inkomensfactor waren opgenomen.

Deze fout is hersteld met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Dit zal leiden tot herrekeningen in voorgaand jaar en correcties van onderstaande gegevens:

  • Het corrigeren van het gegeven aantal verloonde uren in de loonaangifte
  • Het melden van onbetaald verlof (waarde "O") bij het gegeven code incidentele inkomstenvermindering in de loonaangifte als in HRM het gegeven Incidentele tijdelijke inkomst. de waarde Automatisch bepalen heeft. 
  • Het melden van politiek verlof (waarde "WGP") bij het gegeven Verbijzondering inkomstenverhouding in de pensioenaangifte
  • Het aanpassen van de inkomensfactor in de rapportages bij cao Primair Onderwijs

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen. De werknemers worden vanzelf in de loonaangifte gecorrigeerd met terugwerkende kracht. 

 

Netto-Bruto KM vergoeding incorrect

Als er sprake is van een (al dan niet deels) netto-bruto KM vergoeding dan werd deze incorrect bepaald vanaf periode 2 van dit jaar. Dit werd veroorzaakt doordat bij het berekenen van het al eerder vergoede netto-bruto bedrag dit jaar ten onrechte gekeken werd naar het berekende bruto bedrag i.p.v. het netto bedrag.

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen. De fout is met TWK hersteld per 2022.

 

Periodieke uitruil fiscale ruimte met salaris ten onrechte teruggedraaid

Als er alleen sprake is van een periodieke uitruil van de fiscale ruimte met het salaris (component 40900 Periodieke uitruil fiscale ruimte) én er geen andere uitruil is ingericht in tabel 51150 Reiskosten: Verrekenen met fiscale ruimte, dan werd deze uitruil ten onrechte teruggedraaid.

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen. Dit wordt automatisch met terugwerkende kracht hersteld.

 

 

 

Wijzigingen in cao-inrichting

Cao VVT

De bedragen voor de reiskostenvergoedingen voor de cao VVT zijn met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 gewijzigd.

 

De volgende tabellen zijn derhalve aangepast:

Tabel
Naam
Parameter
Bedrag
50000 CAO VVT EV max bedrag € 148,22
50280 Afgelegde afstand van € 0.28 per KM   € 0,28
51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding EV eigen bijdr. € 70,40
51220 Reiskosten bromfiets, scooter en snorfiets bedragen   € 2,12
51230 Reiskosten fiets bedragen   € 1,23

Actie

Deze wijziging zal leiden tot terugwerkende kracht berekeningen vanaf 1 januari 2022.

 

Cao Metaal & Techniek en cao Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf

Voor de branche Metaal & Techniek en de cao Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf is een WIA-werknemersverzekering bij NV schade van toepassing. De premie en afdracht voor deze verzekering is ingericht in tabel 60500 WIA-werknemersverzekering en 60520 WIA-werknemersverzekering waardes meerdere varianten. De WIA-werknemersverzekering kent een hoge variant (WGA-hiaatverzekering en WIA-basisverzekering) en een lage variant (uitsluitend WIA-basisverzekering). Of de hoge of lage variant van toepassing is, hangt af van de leeftijd van de werknemer. Door Visma.net Payroll wordt automatisch bepaald of de hoge of lage variant van toepassing is.

 

Met ingang van 1 januari 2022 wordt niet langer vanaf 62 maanden voor de AOW-gerechtigde leeftijd de lagere premie gehanteerd, maar pas vanaf 48 maanden voor AOW-gerechtigde leeftijd. Werknemers die in december 2021 vanwege hun leeftijd al de lagere premie betaalden, blijven de lage premie betalen. Maar werknemers die in 2022 nieuw in dienst treden met een leeftijd tussen de 62 maanden en 48 maanden voor de AOW-gerechtigde leeftijd betalen wel de hoge premie. In Payroll is de logica voor deze regeling aangepast. Daardoor zal automatisch de juiste variant bepaald worden.

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen, de juiste variant zal automatisch bepaald worden.