Mijn Communities
Help

Release notes Visma.net Payroll v.205.01

17-10-2022 14:17 (Bijgewerkt op 17-10-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 393 Weergaven

 

 

Mededeling

In de release notes van versie 205 was er al een vooraankondiging van deze patch gedaan. Deze patch wordt geplaatst ten behoeve van de vervanging van de PAWW in de cao VVT.

Daarnaast zijn er met deze patch ook direct een aantal meldingen opgelost.

 

In deze release notes vind je alle informatie over de patch. 

 

Versie 205.01 zal op maandagavond 17 oktober 2022 worden geïnstalleerd.

 

 

 

Opgeloste meldingen

Verloonde uren in de loonaangifte april 2022 incorrect bij gebruik duurzame inzetbaarheidsuren in 2021

In de release van 14 april 2022 is een correctie gedaan op de verloonde uren in de loonaangifte bij gebruik van duurzame inzetbaarheidsuren in 2021. Het betreft onderstaande componenten:

  • 42700 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 1
  • 42710 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 2
  • 42720 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 3

Ten onrechte zijn deze uren niet in de loonaangifte van 2021 gecorrigeerd maar is de correctie in de april 2022 aangifte opgenomen.

 

N.B. Het kan zijn dat deze correctie niet in april maar in maart of mei heeft plaatsgevonden afhankelijk van de sluitingsdatum van de maart en april verloning.

 

Met deze release is dit gecorrigeerd.

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen. De werknemers worden automatisch met terugwerkende kracht gecorrigeerd in de loonaangifte.

 

Wel loon voor loonheffing, maar geen loon SV in de loonaangifte bij negatief loon

Het kan zijn voorgekomen dat je een correctieverzoek van van de Belastingdienst hebt ontvangen om de volgende fout te corrigeren:

 

Meldcode L2219 - Het LnSV is 0, terwijl de Code SrtIV gelijk is aan 11, 13, 15, 18, 31 t/m 33, 38 t/m 40 of 46 EN ten minste één van de indicaties Wn-verz. staat op Ja EN het LnLbPh is niet 0 EN de CdAard is niet 6 EN de code LbTab is niet 221, 224 en 225.

 

Deze melding werd afgegeven op het moment dat er ‘grote’ negatieve bruto bedragen zijn verloond. Wanneer dat het geval was dan werd het loon SV, wanneer deze cumulatief binnen het loonjaar negatief was, op 0 gesteld. Dat is voor de tag LnSV in de loonaangifte niet de bedoeling. In dat geval moet namelijk het negatieve loon SV worden gerapporteerd.

 

We hebben dit aangepast vanaf 01-01-2022. Hierdoor zal deze fout voor de betreffende werknemers automatisch in de loonaangifte(s) gecorrigeerd worden.

 

Deze wijziging zal er ook voor zorgen dat in deze situatie zowel kolom 8 Loon voor de werknemersverzekeringen als kolom 12 Loon voor de Zorgverzekeringswet op de loonstaat weer worden gevuld. Deze werden namelijk in deze situatie ook op 0 gesteld.

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen. De werknemers worden automatisch met terugwerkende kracht gecorrigeerd in de loonaangifte.

 

 

Wijzigingen in cao-inrichting

Cao VVT - verzekering 3e WW-jaar

Met ingang van 1 oktober 2022 is de verzekering van het derde WW-jaar via Loyalis van toepassing. De premie voor deze verzekering bedraagt 0,126% van het SV-loon en komt volledig voor rekening van de werknemer. De premie heeft een verlagend effect op het SV-loon en vormt hiervoor ook grondslag voor de regeling. Deze verzekering is ingericht in de tabellen 60900 Verzekering 3e WW-jaar en 60910 Verzekering 3e WW-jaar waardes

 

Deze verzekering bij Loyalis kent geen geautomatiseerde aangifte.

 

Wij hebben in de release notes v.205 al melding gemaakt van deze inrichting. Door deze patch zal de regeling default toegepast worden voor cao VVT.

 

N.B.: met ingang van 1 januari 2023 zal er voor deze sector ook een WGA-hiaatverzekering van toepassing zijn. Deze zal op een later moment worden ingericht.

Actie

De premie zal worden ingehouden op component 52520 Premie verzekering 3e WW-jaar. Ten behoeve van de loonjournaalpost moet dit component worden gekoppeld aan een grootboekrekeningnummer. Koppel dit component debet aan het bijbehorende balans grootboekrekeningnummer. 

Medewerkers