Mijn Communities
Help

Release notes Visma.net Payroll v.205

06-10-2022 15:43 (Bijgewerkt op 06-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 966 Weergaven

 

Mededeling

Versie 205 zal op donderdagavond 6 oktober 2022 worden geïnstalleerd. 

 

 

 

 

Nieuwe functionaliteit

Redesign rapport Herzien Awf t.a.v. 30%

Dit jaar zal voor de eerste keer de lage Awf premie herzien moet worden naar de hoge Awf premie voor werknemers die meer dan 30% meeruren hebben gewerkt. 

 

Daarom is het goed om tijdig te controleren of er werknemers zijn die teveel uren hebben gewerkt. Wellicht is het nog mogelijk die voor het einde van het jaar onder de 30% te krijgen. Dit kan je namelijk een hoop geld schelen!

 

Op basis van de input op één van de gebruikers overleggen hebben we daarom het rapport Herzien Awf t.a.v. 30% een redesign gegeven. Hierdoor zal het rapport meer inzicht geven in welke werknemers al te veel hebben gewerkt en welke werknemers nog ruimte hebben om meer ingezet te worden. Tevens geeft het rapport inzicht in wat het je gaat kosten wanneer de werknemer herzien zal worden.

 

Je kunt het rapport genereren door te gaan naar Rapportages → Rapportages → Herzien Awf t.b.v. 30%.

 

De gegevens op het rapport worden op werknemer niveau getoond. Dit hebben we gedaan omdat er op werknemer niveau getoetst wordt of er meer dan 30% te veel is gewerkt.

 

Het rapport toont per werknemer de gegevens van de volgende componenten:

Nummer

Naam

Beschrijving

98000 Week contract uren Dit component toont de vaste contract uren per week op de laatste dag van de periode

98010

Totaal WW Awf contract uren per periode en Laag

Dit component toont per periode de gecumuleerde overeengekomen arbeidsomvang uren

98020 

Totaal verloonde uren

Dit component toont per periode de gecumuleerde verloonde uren overeenkomstig met de verloonde uren in de loonaangifte.

98030

WW Awf Meeruren ruimte t.b.v. 30% toetsing

Dit component toont per periode de ruimte aan uren die nog gewerkt kunnen worden voordat herzien zal worden op basis van de 30% toets. 

 

Wanneer deze uren negatief zijn dan zal de toegepaste lage Awf premie aan het einde van het jaar herzien worden naar de hoge Awf premie. 

98040

WW Awf Percentage meeruren

Dit component toont de verhouding in % tussen de verloonde uren en de overeengekomen arbeidsomvang. 

 

De formule voor deze berekening is: 

((Verloonde uren / overeengekomen uren) -1) x 100%

98050

Totaal afdracht WW Awf laag

Dit component toont per periode het gecumuleerde bedrag aan WW Awf laag premie die is berekend

98060

Totaal afdracht WW Awf hoog

Dit component toont per periode het gecumuleerde bedrag aan WW Awf hoog premie die is berekend

98070

Totaal afdracht WW Awf herzien

Dit component toont per periode het gecumuleerde bedrag aan WW Awf herzien premie die is berekend

98080

Totaal afdracht WW Awf altijd laag ivm uitzondering

Dit component toont per periode het gecumuleerde bedrag aan WW Awf laag premie welke berekend is op basis van de uitzonderingssituaties. Deze premie zal namelijk niet herzien worden op basis van de 30% herzieningsregel.

 

De volgende uitzonderingssituaties zullen leiden tot een lage WW Awf premie:

 • Werknemer jonger dan 21 jaar en de verloonde uren maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van 4 weken of maximaal 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand zijn,
 • Werknemer die een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgt,
 • Werknemer waarvoor je een werkgeversbetaling doet.
98090 Totaal WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets

Dit component toont het bedrag van wat het je extra zal kosten wanneer de werknemer aan het einde van het jaar herzien zal worden. 

 

De waarde zal alleen worden getoond wanneer er al te veel uren zijn gewerkt.

 

Het rapport ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:

JorisReussink_5-1664955203957.png

 

Daarnaast hebben we het mogelijk gemaakt een voorziening op te nemen in de journaalpost. Hiervoor is een nieuw component 98100 WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets aan het systeem toegevoegd.

Nummer

Naam

Beschrijving

98100

WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets

Dit component kan worden gebruikt om een boekhoudkundige voorziening voor de te herziene Awf premie kosten te maken. 

 

Dit component wordt alleen berekend op het moment dat er op basis van de 30% toets aan het einde van het jaar herzien zal gaan worden.

 

Op het moment dat gedurende het jaar blijkt dat er niet meer herzien zal gaan worden wordt de voorziening weer tegen geboekt. 

 

Wanneer je hier gebruik van wilt maken dien je het component zowel debet als credit te journaliseren. Debet op een kosten grootboekrekeningnummer en credit op een balans grootboekrekeningnummer.

 

Welke werknemer(s) worden niet getoond

Om het rapport overzichtelijk te houden worden er alleen werknemers getoond die aan het einde van het jaar herzien zouden kunnen worden.

 

De volgende werknemers worden niet op het rapport getoond:

 • Aow gerechtigde werknemers. Die worden alleen getoond wanneer ze gedurende het jaar de Aow-leeftijd hebben bereikt EN waarvoor de lage WW Awf premie is berekend EN die op basis van te veel gewerkte uren herzien zullen worden.
  • De uren na het bereiken van de Aow-leeftijd worden namelijk meegenomen in de 30% herzieningsregel. Hierdoor zou het dus kunnen dat de lage WW Awf premie herzien zou moeten worden op basis van teveel gewerkte uren na het bereiken van de Aow-leeftijd. Maar andersom zou ook kunnen. Dat juist door de uren na Aow-leeftijd de premie niet herzien zou hoeven worden. 
 • Werknemers die gedurende het jaar uit dienst treden worden vanaf die periode niet meer getoond.
 • Werknemers waarvoor geen WW Awf premie wordt berekend.
  • Bijvoorbeeld stagiaires. Komt de stagiair op een bepaald moment in dienst, dan zou het kunnen dat de werknemer vanaf dat moment wel wordt getoond. De uren als stagiair tellen namelijk mee in de 30% herzieningsregel.
 • Werknemers die een arbeidscontract hebben voor gemiddeld 35 uur per week of meer.
 • Werknemers waarvoor op basis van de WAB indicaties de Awf hoge premie van toepassing is.

 

Werknemers Awf hoog en/of fulltime tonen

In het rapport worden default alleen werknemers getoond waarvoor de lage Awf premie is berekend én die aan het einde van het jaar herzien kunnen worden op basis van 30% te veel gewerkte uren. Maar we hebben het ook mogelijk gemaakt om werknemers waarvoor op basis van de WAB indicaties de Awf hoge premie wordt berekend en/of werknemers die als fulltime worden beschouwd toe te voegen aan het rapport.

 

Dit kun je doen door in tabel 30000 - Klant instellingen een keuze te maken bij de nieuwe optie AwfReport. 

 

Selecteer de keuze Inclusief Awf hoog, wanneer je alleen de werknemers waar op basis van de WAB indicaties de Awf hoge premie wordt berekend wilt toevoegen of de keuze Inclusief Awf hoog en fulltime wanneer je ook de fulltime (gemiddeld 35 uur per week of meer) wilt tonen op het rapport.

JorisReussink_3-1664955150967.png

 

Actie

Wanneer je in de boekhouding een voorziening wilt opnemen voor de eventueel te herziene Awf premie kosten dan moet je component 98100 WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets journaliseren. Op dit component moet je dan zowel debet als credit een grootboekrekeningnummer inrichten.

 

Debet op een kosten grootboekrekeningnummer en credit op een balans grootboekrekeningnummer.

 

Nieuwe optie: Altijd bijzonder tarief toepassen

Vanaf deze release hebben we het het mogelijk gemaakt om op individueel niveau af te dwingen dat er altijd bijzonder tarief wordt berekend. Hiermee zou je kunnen afwijken van 'normale' loonheffing berekening, gebaseerd op de loonbelastingtabellen. 

 

Een situatie waarbij dit gebruikt kan worden is bijvoorbeeld de Commissaris. Veelal wordt door de commissaris aangegeven dat de commissarisvergoeding maximaal moeten worden belast. Dit wordt gedaan zodat er bij de aangifte inkomstenbelasting geen naheffing zal plaatsvinden. Met de nieuwe optie Altijd bijzonder tarief toepassen zal er altijd bijzonder tarief worden berekend, ook al is op de component waarop de commissarisvergoeding wordt uitbetaald ingericht dat er volgens het tabelinkomen moet worden belast. 

 

De commissarisvergoeding moet wel ingesteld staan als belasten volgens tabel inkomen anders zal er door het systeem geen loontijdvak ontstaan en zal er ook geen bijdrage Zvw worden berekend. Wat wel de bedoeling is.

 

In veel gevallen zal er overigens al wel bijzonder tarief zijn berekend, maar dat wordt dan veroorzaakt doordat er geen werkdagen zijn. Zijn die er wel, omdat er bijvoorbeeld een rooster is ingegeven of omdat er 1 vaste dag per periode is ingegeven, dan zal de loonheffing gebaseerd worden op de loonbelastingtabellen. 

 

Om dit mogelijk te maken is er op de inkomstenverhouding bij Afwijkende tabellen een nieuwe optie Altijd bijzonder tarief toepassen toegevoegd.

 

Altijd bijzonder tarief toepassen.png

Actie

Wanneer je gebruik wilt maken van de nieuwe optie kan je de keuze maken voor de optie Altijd bijzonder tarief toepassen voor de Afwijkende tabellen bij de inkomstenverhouding. 

 

Pensioen gedrag aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV

Het effect van aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV is niet bij alle pensioenfondsen hetzelfde. Bij het ene fonds kan het aanvullend geboorteverlof en/of het betaald ouderschapsverlof UWV ervoor zorgen dat de opbouw van het pensioen volledig of deels verlaagd wordt en bij het andere fonds wordt de pensioenopbouw gewoon voortgezet. Bovendien laten sommige fondsen het effect over aan de werkgever. De werkgever kan dan zelf kiezen of gedurende aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof pensioen opgebouwd wordt of niet.

 

Om dit te ondersteunen is met ingang van deze release het mogelijk gemaakt om de optie voor pensioengedrag bij aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV aan te kunnen passen als jij als werkgever de vrijheid hebt om te beslissen hoe het pensioengedrag is gedurende aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV.

 

Hiervoor is een nieuw tabel 550 - Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV geïntroduceerd. In deze tabel is opgenomen hoe het gedrag van de korting als gevolg van aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV op de pensioenopbouw moet plaatsvinden. Normaal gesproken worden standaard met de kortingscomponenten het salaris en eventueel het pensioen gekort met het opgegeven aantal uren verlof. De factor of het bedrag waarmee het salaris gekort wordt gedurende de verlofperiode hoeft niet per definitie gelijk op te gaan met de factor of het bedrag waarmee het pensioen gekort wordt. Afhankelijk van wat een pensioenfonds wil wordt het gedrag van het verlof op het pensioen eventueel gecorrigeerd met een factor of bedrag zodat de opbouw van het pensioen de juiste waarde bevat. De mate waarin het pensioen gecorrigeerd wordt is opgenomen in de componenten 14900/14910 Correctie dtf/grondslag pensioen aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV

 

Let op: Deze functionaliteit werkt alleen bij gebruik van de kortingscomponenten met de tekst inclusief pensioen. Gebruik je de kortingscomponenten met de tekst met voortzetting pensioen dan zal de korting op het salaris geen effect hebben op de pensioenopbouw indien er sprake is van een jaargrondslag voor het pensioen.

 

In tabel 550 - Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV is een overzicht te zien van alle pensioenfondsen die we ondersteunen. De verschillende opties voor het pensioengedrag voor zowel aanvullend geboorteverlof als betaald ouderschapsverlof UWV zijn:

 

Waarde
Toelichting
Toepassen wettelijk percentage

Deze optie zal ervoor zorgen dat er een correctie plaatsvindt zodat er pensioen opgebouwd wordt over 70% van het genoten verlof (ook al verdient een werknemer boven het maximum premieloon).

100% Korten

Deze optie zal ervoor zorgen dat er geen pensioen opgebouwd wordt over het genoten verlof (dus ook niet over de aanvulling of eventueel 70% doorbetaling).

Conform korting op salaris

Deze optie zal ervoor zorgen dat er pensioen opgebouwd wordt over het deel van het salaris dat uitbetaald wordt.

Alleen toepassen boven wettelijk percentage

Deze optie zorgt ervoor dat er pensioen opgebouwd wordt over alleen de aanvulling (als er sprake is van aanvulling).

Nog niet bekend

Deze optie wordt gebruikt op het moment dat er nog geen besluit is geweest hoe het pensioenfonds het gedrag wil. We handelen het af als 100% korten (omdat dit meestal de bedoeling is).

 

Standaard inrichting verschillende pensioenfondsen

Het gedrag van alle pensioenfondsen is standaard ingericht in tabel 550 Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV. Heb je als werkgever de vrijheid om dit aan te passen dan kun je voor het pensioenfonds waaronder je valt een andere optie selecteren.

 

Onderstaand een overzicht van wat de verschillende pensioenfondsen verwachten gedurende de verlofperiode en hoe de opties standaard zijn ingericht. Als in de toelichting aangeven wordt dat normaliter de kortingscomponenten met de tekst "met voorzetting pensioen" gebruikt moeten worden dan zijn de opties in de twee laatste kolommen derhalve alleen bedoeld in de uitzonderingsgevallen dat de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen" worden gebruikt.

Pensioenfonds

Verwachte gedrag van het pensioenfonds

Optie voor Aanvullend geboorteverlof (WIEG)

Optie voor betaald ouderschapsverlof UWV (PaidParentalLeaveUWV)

SPW

Bij zowel aanvullend geboorteverlof als betaald ouderschapsverlof UWV loopt de pensioenopbouw door tenzij werknemer een schriftelijke bevestiging heeft aangevraagd.

Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst "met voortzetting pensioen" gebruikt moeten worden bij aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV.

100% Korten 100% Korten
Pensioenfonds VLEP

Aanvullend geboorteverlof:

 • Bij vleeswaren is er altijd opbouw conform de cao. Dit betekent dat de kortingscomponenten met de tekst "met voortzetting pensioen" gebruikt moeten worden.
 • Bij vlees, gemak en pluimvee is er opbouw mogelijk voor rekening van de werknemer. In de regel moeten de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen" gebruikt worden.

Er is nog niet bekend wat het pensioenfonds wenst bij betaald ouderschapsverlof UWV.

100% Korten Nog niet bekend
Pensioenfonds detailhandel

Aanvullend geboorteverlof: Als zijnde onbetaald verlof. Dit betekent kortingscomponenten met de tekst inclusief pensioen gebruiken.

 

Er is nog niet bekend wat het pensioenfonds wenst bij betaald ouderschapsverlof UWV.

100% Korten Nog niet bekend
Pensioenfonds rijn- en binnenvaart

Aanvullend geboorteverlof:

 • Vóór 2022 geen pensioenopbouw gedurende aanvullend geboorteverlof. Dit betekent dat de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen" gebruikt moeten worden.
 • Vanaf 2022 is de uitkering aanvullend geboorteverlof pensioengevend. Dit betekent dat de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen" gebruikt moeten worden. En tevens component 33230 / 33240 Werkgeversbetaling a.g.v. aanvullend geboorteverlof (betaling / registratief) en eventueel ook component 14900 Correctie dtf/grondslag pensioen aanvullend geboorteverlof ook inrichten om grondslag te zijn voor pensioen (afhankelijk welke factor ingericht is op de kortingscomponent).

Betaald ouderschapsverlof:

 

Werkgever bepaalt zelf of de uitkering betaald ouderschapsverlof pensioengevend is of niet. Zie paragraaf Pensioenfonds Rijn- en binnenvaart.

100% Korten 100% korten
Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Bij zowel aanvullend geboorteverlof als betaald ouderschapsverlof UWV is de eventuele aanvulling pensioengevend.

Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij in de cao vastgelegd is dat pensioen moet doorlopen. 

Alleen toepassen boven wettelijk percentage Alleen toepassen boven wettelijk percentage
Pensioenfonds Particuliere Beveiliging

Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werknemer kan kiezen om vrijwillig pensioen voort te zetten.

 

Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij in de cao vastgelegd is dat pensioen moet doorlopen. 

100% Korten 100% Korten
Molenaarspensioenfonds
 • Aanvullend geboorteverlof: De pensioenopbouw loopt door. Dit betekent componenten gebruiken met de tekst "met voortzetting pensioen" gebruiken.
 • Betaald ouderschapsverlof: Geen pensioenopbouw maar werknemer kan vrijwillig deelnemen. Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst "inclusief pensioen" gebruiken.
100% Korten 100% Korten
Grafimedia en Reprografie

Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werkgever kan hiervan afwijken. 

 

Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij werkgever hiervan afwijkt. 

100% Korten 100% Korten
Kartonnage en Flexibele Verpakkingen

Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werkgever kan hiervan afwijken.

 

Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij werkgever hiervan afwijkt.

100% Korten 100% Korten
Vrijwillige sectoren ultimo

Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werkgever kan hiervan afwijken.

 

Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij werkgever hiervan afwijkt. 

100% Korten 100% Korten
Vrijwillige sectoren primo

Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werkgever kan hiervan afwijken.

 

Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij werkgever hiervan afwijkt. 

100% Korten 100% Korten
Groothandel in Bloemen en Planten

Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werkgever kan hiervan afwijken.

 

Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij werkgever hiervan afwijkt. 

100% Korten 100% Korten
Hybride (vrijwillige aansluiting met DB- én CDC-regeling)

Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werkgever kan hiervan afwijken.

 

Dit betekent in de regel componenten gebruiken met de tekst inclusief pensioen tenzij werkgever hiervan afwijkt. 

100% Korten 100% Korten
ABP

Bij zowel aanvullend geboorteverlof als betaald ouderschapsverlof loopt de pensioenopbouw door tenzij werknemer een schriftelijke bevestiging heeft aangevraagd.

 

Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst met voortzetting pensioen gebruikt moeten worden bij aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV.

Alleen toepassen boven wettelijk percentage Alleen toepassen boven wettelijk percentage
Loyalis

Bij zowel aanvullend geboorteverlof als betaald ouderschapsverlof loopt de pensioenopbouw door tenzij werknemer een schriftelijke bevestiging heeft aangevraagd.

 

Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst met voortzetting pensioen gebruikt moeten worden bij aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV.

Alleen toepassen boven wettelijk percentage Alleen toepassen boven wettelijk percentage
BPL

Standaard geen pensioenopbouw gedurende aanvullend en/of betaald ouderschapsverlof maar werknemer kan kiezen om vrijwillig pensioen voort te zetten.

 

Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst inclusief pensioen gebruikt moeten worden bij aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV.

100% Korten 100% Korten
PME
 • Bij aanvullend geboorteverlof loopt de pensioenopbouw door. Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst met voortzetting pensioen gebruikt moeten worden.
 • Bij betaald ouderschapsverlof is er standaard geen pensioenopbouw maar werknemer kan kiezen om vrijwillig pensioen voort te zetten. Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst inclusief pensioen gebruikt moeten worden.
100% korten 100% korten
PMT

In tegenstelling tot andere pensioenfondsen, waar geen automatische pensioenaangifte aanwezig zijn, is dit pensioenfonds wel apart in deze tabel opgenomen omdat bij onbetaald verlof als gevolg van ouderschapsverlof (component 14120 / 14620 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen)een afwijkende premie van toepassing is.

 

Het uitgangspunt is dat de pensioenopbouw tijdens het verlof wel doorloopt. Dit betekent dat in de regel altijd de kortingscomponenten met de tekst met voortzetting pensioen gebruikt moeten worden bij aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof UWV.

100% korten 100% korten

 

Benodigde extra inrichting waar er geen sprake is van een jaargrondslag

Voor pensioenberekeningen waar er geen sprake is van een jaargrondslag (parameter Grondslag berekening in tabel 50000 CAO heeft de waarde Geen jaargrondslag) moet naast de standaard inrichting in tabel 550 Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV ook de inrichting op een aantal componenten aangepast worden. Bij deze componenten moet ingericht worden dat ze meetellen in de pensioengrondslag (toevoegen op periode pensioengrondslag/grondslag voor regeling).

JorisReussink_6-1664956390078.png

 

 

Het betreft de volgende componenten:

Soort componenten
Componenten
Toelichting
Kortingscomponenten
 • 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen)
 • 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen)
 • 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen)
 • 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen)

Omdat de kortingscomponenten een onderdeel zijn van het salaris dienen deze componenten ook ingericht te worden om onderdeel te zijn van de pensioengrondslag bij de fondsen waarbij er geen sprake is van een jaargrondslag.

 

Aanvulling
 • 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV
Dit alleen als bij het fonds is aangegeven dat de aanvulling pensioengevend is
Correctie factor/grondslag
 • 14900 Correctie dtf/grondslag pensioen aanvullend geboorteverlof
 • 14910 Correctie dtf/grondslag pensioen betaald ouderschapsverlof UWV
 • Voor aanvullend geboorteverlof alleen nodig als bij de kortingscomponenten een factor ongelijk aan -1 is ingericht.
 • Voor betaald ouderschapsverlof zit de aanvulling al in een apart component en het is dan niet nodig om de correctie factor/grondslag ook in te richten als onderdeel van de pensioengrondslag
Uitkering UWV
 • 33230 Werkgeversbetaling a.g.v. aanvullend geboorteverlof (betaling)
 • 33240 Werkgeversbetaling a.g.v. aanvullend geboorteverlof (registratie)
 • 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV
 • 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV
Dit alleen als bij het fonds is aangegeven dat de UWV uitkering pensioengevend is.

 

Opmerkingen:

 • Dit geldt niet voor pensioenberekeningen die gebaseerd zijn op SV loon. 
 • Al er sprake is van voortzetting pensioen dan mogen de componenten m.b.t. aanvulling (14990) , correctie factor/grondslag (14900/14910) en uitkering (33230/33240/14960/14970) geen invloed hebben op het pensioen.

 

Voorbeeld gedrag van het verlof op pensioen

Zoals hierboven is gezegd is de mate waarin het pensioen gecorrigeerd wordt, opgenomen in de componenten 14900/14910 Correctie dtf/grondslag pensioen aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV. Hieronder wordt een voorbeeld beschreven:

 

Voorbeeld: toepassen wettelijk percentage

Veronderstel dat conform het pensioenfonds gedurende betaald ouderschapsverlof UWV pensioen berekend moet worden over de UWV uitkering. De inrichting in dit geval zou moeten zijn Toepassen wettelijk percentage. Omdat middels component 14440 / 14770 100% van de opgegeven uren wordt gekort op het pensioen zou dan een correctie moeten plaatsvinden op de grondslag zodat er niet 100% van de uren gekort wordt op het pensioen maar 70% (wettelijk ingerichte percentage) gekort wordt op het pensioen. In dit geval zou component 14910 Correctie dtf/grondslag pensioen betaald ouderschapsverlof UWV een correctie factor of bedrag hebben om ervoor te zorgen dat in totaal 70% van de ingevoerde uren gekort wordt.

 

Werknemer heeft een salaris van € 3.000,- en gaat vanaf 1 oktober tot en met 31 oktober met betaald ouderschapsverlof UWV. Als er geen correctie zou plaatsvinden, wordt het pensioen gekort met 100% van de opgegeven uren wat betekent dat er geen pensioen premie wordt berekend maar omdat er pensioen berekend moet worden over 70% van de uitkering betekent dit dat er een correctie moet plaatsvinden en deze correctie wordt vastgelegd in component 14910.

 

Voorbeeld: Alleen toepassen boven wettelijk percentage

Veronderstel dat conform het pensioenfonds gedurende betaald ouderschapsverlof UWV pensioen berekend moet worden over alleen de aanvulling. De inrichting in dit geval zou moeten zijn Alleen toepassen boven wettelijk percentage. Omdat middels component 14440 / 14770 100% van de opgegeven uren wordt gekort op het pensioen zou dan een correctie moeten plaatsvinden op de grondslag zodat er niet 100% van de uren gekort wordt op het pensioen maar alleen pensioen berekend moet worden over de aanvulling als er een aanvulling is. In dit geval zou component 14910 Correctie dtf/grondslag pensioen betaald ouderschapsverlof UWV een correctie factor of bedrag hebben om ervoor te zorgen dat er pensioen berekend wordt over de aanvulling.

 

Werknemer heeft een salaris van € 3.000,- en gaat vanaf 1 oktober tot en met 31 oktober met betaald ouderschapsverlof UWV. Er is een aanvulling van 20%. Als er geen correctie zou plaatsvinden, wordt het pensioen gekort met 100% van de opgegeven uren wat betekent dat er geen pensioen premie wordt berekend maar omdat er pensioen berekend moet worden over de aanvulling betekent dit dat er een correctie moet plaatsvinden en deze correctie wordt vastgelegd in component 14910.

 

Voorbeeld: 100% Korten

Veronderstel dat conform het pensioenfonds gedurende betaald ouderschapsverlof UWV helemaal geen pensioen berekend moet worden. De inrichting in dit geval zou moeten zijn 100% korten. Omdat middels component 14440 / 14770 100% van de opgegeven uren wordt gekort op het pensioen zou dan geen correctie moeten plaatsvinden op de grondslag want het pensioen wordt al 100% gekort. In deze situatie wordt geen waarde vastgelegd op component 14910 Correctie dtf/grondslag pensioen betaald ouderschapsverlof UWV.

 

Pensioenfonds Rijn- en binnenvaart

Bij pensioenfonds Rijn- en binnenvaart is één van de volgende 3 situaties van toepassing:

 1. Betaald ouderschapsverlof is pensioengevend en je vult het betaald ouderschapsverlof tot 100% 
 2. Betaald ouderschapsverlof is pensioengevend en je vult het betaald ouderschapsverlof niet aan 
 3. Betaald ouderschapsverlof is niet pensioengevend 

Klanten die bij het pensioenfonds Rijn- en binnenvaart behoren, moeten onderstaande inrichting hebben:

 

Aanpassing in tabel 550 Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV

 

In tabel 550 Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV moet de waarde voor het pensioenfonds Rijn- en binnenvaart bij kolom PaidParentalLeaveUWV staan op Conform korting op salaris.

 
JorisReussink_7-1664956645662.png

 

Aanpassing in tabel 50000 Cao

Zorg in ieder geval dat onderstaande parameters overeenkomen met onderstaande waarde:

Parameter

Keuze / Waarde

Pensioenfonds levering Pensioenfonds Rijn- en binnenvaart
Pensioen aansluitingsnummer Het door u in te vullen aansluitingsnummer van het pensioenfonds
Grondslag berekening Geen jaargrondslag
Factor methode DTF Kalenderdagen in dienst / kalenderdagen periode
Factor methode DTF overig Kalenderdagen in dienst / kalenderdagen periode


Aanpassen in tabellen 60000 Pensioen

Zorg in ieder geval dat onderstaande parameters overeenkomen met onderstaande waarde:

Parameter

Keuze / Waarde

Regeling is in gebruik Ja
Maar niet voor Pensioen fonds specifiek
Rekenwijze Periode franchise * DTF 
VCR methode Ja
Factor in dienst Kalenderdagen in dienst / kalenderdagen periode
Maximum leeftijd 67
Bepalen einddatum Eerste dag periode
Factor uit dienst Kalenderdagen in dienst / kalenderdagen periode
Berekeningsniveau IKV
Product kenmerk / Productvariant U0048-1084

 

Aanpassing in inrichting van betaald ouderschapsverlof componenten:

Naast bovenstaande aanpassingen in de tabellen zijn er ook aanpassingen nodig op de inrichting van de betaald ouderschapsverlof componenten.

 

De aanpassing is afhankelijk of het betaald ouderschapsverlof pensioengevend is of niet.

 

Onderstaande inrichting is van toepassing op de betaald ouderschapsverlof UWV componenten:

Component
Toelichting

Kortingscomponenten betaald ouderschapsverlof UWV:

 • Vaste component: 14440 - Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen)
 • Variabele component: 14770 - Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen)

In alle drie situaties moeten de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen" toegepast worden en moeten de kortingscomponenten in de grondslag meegenomen worden wat betekent dat:

 • de optie Toevoeging op periode pensioengrondslag dient geselecteerd te worden bij de pensioenregeling.
 • geen vinkje aanwezig moet zijn bij onderstaande twee gegevens:
  • Niet meetellen in deeltijdfactor pensioen
  • Niet meetellen in deeltijdfactor overig

UWV uitkeringscomponenten:

 • 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV
 • 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV

Ingeval dat de UWV uitkering pensioengevend is dan moeten de componenten met betrekking tot de UWV uitkering (14960 en 14970) in de grondslag meegenomen worden. Dit betekent dat

 • de optie Toevoeging op periode pensioengrondslag geselecteerd moet worden bij de pensioenregeling.
 • geen vinkje aanwezig moet zijn bij onderstaande twee gegevens:
  • Niet meetellen in deeltijdfactor pensioen
  • Niet meetellen in deeltijdfactor overig

Ingeval dat de UWV uitkering niet pensioengevend is dan moeten de componenten met betrekking tot de uitkering (14960 en 14970) niet in de grondslag meegenomen worden. De standaard inrichting op deze componenten staat al goed:

 • Geen grondslag voor periode grondslag
 • Vinkje aanwezig bij onderstaande twee gegevens:
  • Niet meetellen in deeltijdfactor pensioen
  • Niet meetellen in deeltijdfactor overig

Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV:

 • 14990 - Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV

Er dient een factor ingericht te worden bij component 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV als er sprake is van een aanvulling (bijvoorbeeld 0,3 als het salaris 100% wordt aangevuld) anders hoeft er geen factor (oftewel een factor van 0) ingericht worden.

 

Als de aanvulling pensioengevend is, dan deze component inrichten als periode grondslag. Dit betekent dat

 • de optie Toevoeging op periode pensioengrondslag geselecteerd moet worden bij de pensioenregeling.
 • geen vinkje aanwezig moet zijn bij onderstaande twee gegevens:
  • Niet meetellen in deeltijdfactor pensioen
  • Niet meetellen in deeltijdfactor overig

 

TWK effect bij bestaande klanten van pensioenfonds Rijn- en binnenvaart

Doordat we de standaard inrichting in tabel 550 Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV hebben aangepast naar de waarde Conform korting op salaris kan herrekening plaatsvinden.

 

TWK effect als gevolg van de standaard inrichting

Klanten met geen specifiek pensioenfonds

Alle klanten waarvan er geen pensioenfonds is ingericht in tabel 50000 (de waarde Geen specifiek pensioenfonds bij parameter Pensionfonds levering) zal een herrekening plaatsvinden alleen als er een andere factor dan -1 ingericht is op één van de kortingscomponenten m.b.t aanvullend geboorteverlof EN er sprake is van aanvullend geboorteverlof voor een werknemer. Omdat er nu standaard is ingericht in tabel 550 dat er 100% gekort wordt. Wil je dit niet dan moet je dit aanpassen in tabel 550 Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV voor het pensioenfonds "Geen specifiek pensioenfonds":

 
JorisReussink_8-1664956846814.png

 

ABP/Loyalis klanten

Voor ABP/Loyalis hoor je gedurende aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof de kortingscomponenten met de tekst "met voortzetting pensioen" te gebruiken. Mocht je toch de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen" hebben gebruikt voor aanvullend geboorteverlof dit jaar dan zal er een herrekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2022. Dit is veroorzaakt omdat er ten onrechte de waarde 100% korten was ingericht in plaats van de waarde Alleen toepassen boven wettelijk percentage

Actie

Controleer je inrichting in tabel 550 Pensioenfonds werkwijze aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof UWV . Voer waar nodig aanvullende inrichting uit, zoals de benodigde extra inrichting wanneer er geen sprake is van een jaargrondslag.

 

Uitruil arbeidsvoorwaarden - Vrij te definiëren doelen

Op dit moment zijn er 7 voorgedefinieerde doelen waarmee de diverse bronnen kunnen worden uitgewisseld. Eén van de ingelegde wensen was het kunnen inrichten van vrij te definiëren doelen: Flexibele arbeidsvoorwaarden (Ideeën) 

 

Daarom zijn er vanaf deze release vijf vrij te gebruiken zelf definieerbare doelen toegevoegd.

 

De onderstaande bronnen en doelen worden nu ondersteund.

Bron (xx)

Naam (xx)

Doel (yy)

Naam (yy)

01 Salaris 01 Fiets
02 Vakantiegeld 02 Vakbondscontributie
11 Extra uitkering 1 03 Aanvullende reiskostenvergoeding
12 Extra uitkering 2 04 Studiekostenvergoeding
13 Extra uitkering 3 05 Telefoon/internetvergoeding
14 Extra uitkering 4 06 Bedrijfsfitness
15 Extra uitkering 5 07 Verlof
16 Extra uitkering 6 91 Vrij doel 1
    92 Vrij doel 2
    93

Vrij doel 3

    94 Vrij doel 4
    95 Vrij doel 5

 

Deze vijf vrij te gebruiken doelen zijn een aanvulling op de Uitruil arbeidsvoorwaarden  functionaliteit. Je kunt deze nieuwe doelen in gebruik nemen op dezelfde wijze als de voorgedefineerde doelen. Hiervan staat een uitgebreide beschrijving in Release notes Visma.net Payroll v.193

 

Omschrijvingen aanpassen

Alle in het systeem aanwezige componenten, cumulatieven en referenties in tabel 31010 - Uitruil doelen hebben ten behoeve van deze vrij defineerbare doelen de omschrijving Vrij doel 1 (t/m 5).

 

Het is mogelijk deze omschrijvingen aan te passen naar omschrijving welke in jullie administratie herkenbaar is. Hier volgt een beschrijving hoe deze omschrijvingen aangepast kunnen worden.

 

Omschrijving component wijzigen

Ga naar Configuratie → Regelingen → Salariscomponenten en selecteer het component waarvoor je de naam wilt wijzigen.

Bijvoorbeeld 2019150 Bron salaris t.b.v. vrij doel 1

 1. Open het component en druk op de knop Wijzigen
 2. Selecteer vervolgens In huidge versie en klik op de knop Ja
 3. Vervang vervolgens in de Naam van het component de tekst vrij doel 1 aan naar de nieuwe omschrijving en druk op de knop Opslaan
  JorisReussink_0-1664970473506.png

   

Omschrijving cumulatief wijzigen

Ga naar Configuratie → Regelingen → Cumulatieven en selecteer het cumulatief waarvoor je de naam wilt wijzigen.

Bijvoorbeeld cumulatief 2009100 Saldo vrij doel 1

 1. Open het cumulatief en druk op de knop Wijzigen
 2. Selecteer vervolgens In huidge versie en klik op de knop Ja
 3. Vervang vervolgens in de Naam van het cumulatief de tekst vrij doel 1 aan naar de nieuwe omschrijving en druk op de knop Opslaan
  JorisReussink_0-1664973606788.png

   

Omschrijving in tabel wijzigen

Ook is het mogelijk de omschrijving van het Doel In tabel 31010 Uitruil doelen aan te passen.

 
JorisReussink_3-1664974185150.png
 1. Dit kun je doen door te gaan naar Configuratie → Geavanceerde regelingen → Referentietabellen. 
 2. Open vervolgens de referentietabel 310100 - Doelen en druk op de knop Wijzigen
 3. Selecteer vervolgens In huidge versie, vanaf 01-01-2022 en klik op de knop Ja
 4. Pas vervolgens de Beschrijving aan
  JorisReussink_4-1664974703835.png

   

Actie

Voor ingebruikname van de vrij defineerbare doelen, zie uitgebreide beschrijving Uitruil arbeidsvoorwaarden in Release notes Visma.net Payroll v.193.

 

Daarnaast kan het handig zijn alle in het systeem voorkomende omschrijvingen zoals hierboven beschreven aan te passen naar de omschrijving behorende bij het doel.

 

Vakantiegeld en extra uitkering periodiek uitbetalen

Met ingang van deze release is het mogelijk gemaakt om voor een individuele werknemer het vakantiegeld of extra uitkeringen periodiek uit te betalen. 

 

Het was al mogelijk om aan een aantal groepen werknemers direct het vakantiegeld en/of extra uitkeringen uit te betalen. Deze optie kennen we voor uurloners, vakantiekrachten en korttijdelijke contracten. Vanaf heden kan er ook voor gekozen worden om aan werknemers die niet tot deze groepen behoren, direct het vakantiegeld of één of meerdere extra uitkeringen uit te betalen. Hiervoor kunnen de volgende componenten gebruikt worden:

 
Nummer
Naam
Vakantiegeld 45040 Dwing directe uitbetaling vakantiegeld af
Extra uitkering 1 46240 Dwing directe uitbetaling extra uitkering 1 af
Extra uitkering 2 47240 Dwing directe uitbetaling extra uitkering 2 af
Extra uitkering 3 48240 Dwing directe uitbetaling extra uitkering 3 af
Extra uitkering 4 146240 Dwing directe uitbetaling extra uitkering 4 af
Extra uitkering 5 147240 Dwing directe uitbetaling extra uitkering 5 af
Extra uitkering 6 148240 Dwing directe uitbetaling extra uitkering 6 af

 

Als er een transactie op één of meerdere van deze componenten wordt opgevoerd op één contract van een werknemer met meerdere contracten, zal deze direct doorwerken voor alle contracten van de werknemer. Als het contract, waarvoor de transactie is opgevoerd, wordt beëindigd en voor de resterende contracten nog wel directe uitbetaling gewenst is, dient een transactie op een nog lopend contract te worden opgevoerd.

Actie:

 • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen

 

Toon alleen de initiële waarde van de WAB indicatievelden op de salarisstrook 

Er is een wettelijke vereiste om de onderstaande velden op de salarisstrook te tonen. Dit zijn de zogeheten WAB indicatie velden:

 

 • Onbepaalde tijd 
 • Schriftelijke overeenkomst 
 • Oproepovereenkomst 

Voorheen toonden we naast de waardes Ja/Nee ook aanvullende informatie over wanneer de wijziging ingegaan was, bijvoorbeeld: "Ja, vanaf 23-01 Nee". Er is geen wettelijke eis om dit op deze manier te tonen. Vanaf deze release tonen we daarom alleen nog de waarde Ja/Nee die van toepassing is op de eerste dag van de periode, of de eerste dag in de periode dat de IKV actief is. Wettelijk is alleen deze waarde vereist. Deze wijziging is alleen van toepassing op de salarisstroken en zal niet van toepassing zijn op de Jaaropgave.

 

Actie

Je hoeft niets te doen om deze gewijzigde weergave van de WAB indicatievelden te tonen. Wanneer je wil dat de WAB indicatievelden worden getoond zoals voorheen, dan kan je dat wijzigen in de salarisstrook configuratie op de volgende wijze:

 1. Ga naar Rapporten → Salarisstrook → Salarisstrook configuratie
 2. Klik op Wijzigen
 3. Open Geavanceerde instellingen In de sectie Rasterindeling
 4. Klik op de checkbox bij Wijzigingshistorie van WAB-indicatievelden weergeven.

Let op!

We adviseren je de salarisstroken extra te controleren

 

 

 

Wijzigingen in bestaande inrichting

Wijzig de doorgegeven contract uren / parttime factor in het pensioen rapport voor PFZW indien gebruik wordt gemaakt van generatie pact 

Generatiepact pensioenfonds PFZW

Bij pensioenfonds PFZW vindt de vrijwillige voortzetting plaats buiten UPA om. Dit betekent dat de korting op de uren van het generatiepact gewoon moet plaatsvinden binnen UPA alsof er geen voortzetting pensioen is. Dit houdt in dat de kortingscomponenten met de tekst (inclusief pensioen) gebruikt moeten worden.

Vast/variabel
Component
Vast 14510 - Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen)
Variabel 14750 - Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen)

 

De uren die op deze componenten zijn opgegeven zorgen automatisch voor vermindering van de pensioenopbouw.

Wat er nog niet automatisch ging, is de berekening van de contracturen en het parttime percentage. De contracturen / het parttime percentage zijn gebaseerd op wat er betaald is.

Met ingang van deze release wordt voor de contracturen / het parttime percentage de juiste waarde berekend bij gebruik van de kortingscomponenten met de tekst "inclusief pensioen". 

 

De wijziging is ingebouwd per 01-01-2022. Deze aanpassing zal geen financiële gevolgen hebben voor de werknemer in Payroll maar TWK herstel veroorzaken voor de rubriek Contracturen per week in de pensioenaangifte.


Een voorbeeld:

Veronderstel dat werknemer een contract heeft van 40 uur per week. Deze werknemer maakt gebruik van de 80-90-100 regeling wat inhoudt 80% werken, 90% salaris en 100% pensioen opbouw.

 

Omdat voor het pensioenfonds PFZW de uren met betrekking tot generatiepact als vrijwillige voortzetting buiten UPA om afgehandeld moet worden moet je een transactie opgeven op component 14510 / 14750 Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen) met het aantal uren verlof per week van 4 uur:

 • Vóór de release berekenden wij de pensioenpremie en de verloonde uren voor regeling gebaseerd op 90% en de contracturen per week / parttime percentage gebaseerd op 100%
 • Na de release berekenen wij de pensioenpremie, verloonde uren voor regeling gebaseerd en contracturen per week / parttime percentage gebaseerd op 90%

In dit geval zal er voor de contracturen de waarde 36 gerapporteerd worden in de UPA-aangifte bij de rubriek Contracturen per week.

 

Dit is hersteld per 2022 en kan TWK correcties in de pensioenaangifte tot gevolg hebben.

Actie

Er is geen aanvullende actie nodig.

 

Alle klanten - Visma.net Payroll rol namen gewijzigd in Visma.net Admin

Wanneer een gebruiker toegang moet krijgen tot Visma.net Payroll, dan kan dit worden gerealiseerd door in Visma.net Admin de betreffende gebruiker een rol voor Visma.net Payroll te geven.

 

Vanaf nu hebben de Visma.net Payroll rollen een gewijzigde naam in Visma.net Admin. Dit hebben we gedaan zodat deze beter leesbaar en herkenbaar zijn. De rechten, die gebruikers krijgen, vanuit de rollen zijn ongewijzigd gebleven. 

 

Voorheen hadden alle rollen de prefix Visma.net Payroll in de naam. Hierdoor was de rest van de rol naam, bijvoorbeeld Administrator of Administrator Light, vaak niet meer te lezen. Deze viel dan net buiten het veld.

 

Deze prefix Visma.net Payroll is nu verwijderd. In onderstaande tabel zijn de oude en de nieuwe naam van de Visma.net Payroll rollen te zien. 

Oude naam
Nieuwe naam
Opmerking
Visma.net Payroll Administrator Administrator -
Visma.net Payroll Administrator Light Administrator Light -
Visma.net Payroll Reports Reports -
Payroll Read Only Read Only Deze rol is overbodig geworden. In plaats hiervan kan de rol Administrator Light worden gebruikt.
Payroll Read Only Extended Read Only Extended Deze rol is overbodig geworden. In plaats hiervan kan de rol Administrator Light worden gebruikt.

 

In Visma.net Admin zit dat er vervolgens zo uit:JorisReussink_0-1665039394266.png

 

 

 

Opgeloste meldingen

Verloonde uren en pensioen premie incorrect bij uitruil VU of EJU voor verlof en er is onvoldoende bron

Als er vakantiegeld of een extra uitkering wordt uitgeruild voor verlof maar er is onvoldoende vakantiegeld dan wel extra uitkering en er is ingericht dat in deze situatie met het salaris uitgeruild moet worden, dan werden de met het salaris uitgeruilde uren ten onrechte niet verrekend in de verloonde uren wat ook impact kan hebben op de berekende pensioenpremie.

 

Dit is hersteld per 2022 en kan TWK correcties tot gevolg hebben.

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

Deeltijdfactor die gebruikt wordt voor bepaling minimum/maximum extra uitkering t.o. aangepast bij (Voorschot) betaald ouderschapsverlof UWV

Wanneer het (voorschot) betaald ouderschapsverlof UWV (component 14960/14970) geen grondslag is voor de extra uitkering dan werden t.o. 70% van de verlofuren meegeteld in de deeltijdfactor die gebruikt wordt voor de bepaling van het minimum dan wel maximum extra uitkeringsbedrag.

 

Als de berekeningsmethode van de extra uitkering gebaseerd is op een deeltijdfactor en er is ingericht dat de eventuele aanvulling op het betaald ouderschapsverlof UWV rekening moet houden met de hoogte van de uitkering (tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen) dan zullen de uren op de (voorschot) betaald ouderschapsverlof UWV componenten (zijnde 70% van de verlofuren) altijd meetellen in de gebruikte deeltijdfactor voor de extra uitkering.

Dit is hersteld per augustus 2022 (vanaf dan kan er sprake zijn van betaald ouderschapsverlof UWV).

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

Pensioenpremie voor PME/PMT incorrect als sprake is van betaald ouderschapsverlof UWV

Bij pensioenfonds PME en PMT wordt een hoger bedrag aan pensioenpremie berekend als bij betaald ouderschapsverlof UWV de kortingscomponent met de tekst met voortzetting pensioen (component 14450/14780 - Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen)) wordt toegepast en er sprake is van:
- een voorschotbedrag (component 14970 - Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV) en/of
- een aanvulling (component 14990 - Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV) en/of
- uitkering UWV (component 14960 - Betaald ouderschapsverlof UWV)

Deze fout is met TWK hersteld en leidt tot herrekening.

Actie

 • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

Kopen verlof m.b.v. uitruilfunctionaliteit geeft soms een foutmelding

Als er verlof gekocht wordt d.m.v. de componenten 2xx0710/20 Bron xx t.b.v. verlof dan kon de berekening soms vastlopen met de melding "Execution finished but all started numeric calculations did not receive call SolveEnd".

 

Dit is met deze release opgelost.

Actie

 • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

 

Wijzigingen in cao-inrichting

Cao Bestuurders funderend onderwijs

Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 worden de voormalige cao's Bestuurders PO en Bestuurders VO samengevoegd tot één cao Bestuurders funderend onderwijs. Voor deze cao is een nieuwe werknemergroep (arbeidsvoorwaarden) aangemaakt: Cao Bestuurders funderend onderwijs. Deze groep overerft niet langer van cao Primair onderwijs respectievelijk cao Voortgezet onderwijs.

 

We verzoeken je om de bestuurders Voortgezet Onderwijs aan de nieuwe arbeidsvoorwaarden Cao Bestuurders funderend onderwijs te koppelen. Bij voorkeur met terugwerkende kracht per 1 januari 2022, maar er kan ook voor gekozen worden om dit per een latere datum te doen, doch uiterlijk per 1 januari 2023. Vanaf 1 januari 2023 zullen wij geen cao-onderhoud meer uitvoeren voor de huidige werknemergroepen cao Bestuurders PO en cao Bestuurders VO, maar enkel nog op cao Bestuurders funderend onderwijs.

 

We vragen je om de bestuurders Primair Onderwijs tot nader bericht nog niet aan deze nieuwe arbeidsvoorwaarden te koppelen, tot we duidelijkheid hebben van ABP omtrent de AOP-premie.

Pensioen- en andere regelingen

Voor de cao Bestuurders funderend onderwijs zijn, net als voor andere onderwijscao's, de regelingen van ABP en Loyalis van toepassing. Deze zijn ingericht in de volgende tabellen:

Nummer

Regeling

 

Waardes

Opmerking

60000 OP/NP premie 60010 OP/NP premie waardes  
60020 OP/NP premie waardes i.g.v. meerdere varianten  
60100 AOP premie 60110 AOP premie waardes Voor deze regeling zijn tot nader bericht de premiepercentages aangehouden die van toepassing zijn bij cao Voortgezet Onderwijs
60120 AOP premie waardes i.g.v. meerdere varianten Voor deze regeling zijn tot nader bericht de premiepercentages aangehouden die van toepassing zijn bij cao Voortgezet Onderwijs
60200 IVP premie 60210 IVP premie waardes  
60220 IVP premie waardes i.g.v. meerdere varianten  
60300 IPAP premie 60320 IPAP premie waardes i.g.v. meerdere varianten Voor deze regeling zijn tot nader bericht de premiepercentages aangehouden die van toepassing zijn bij cao Voortgezet Onderwijs
60400 OPNP-I premie 60420 OPNP-I premie waardes i.g.v. meerdere varianten  

 

De salarisverhoging met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 werkt niet direct door in de pensioenpremieberekening. Conform het reglement van ABP zal de salarisverhoging opgeteld worden bij het pensioengevend salaris van 2023.

 

Voor de bestuurders PO zijn wij nog in afwachting van definitief bericht van ABP met betrekking tot de AOP-premie. Voor de sectoren VO geldt een afdrachtpercentage van 0,9% en voor de sector PO geldt een afdrachtpercentage van 0,8%. In eerste instantie werd aangegeven dat de cao VO leidend is voor de premiepercentages van de nieuwe cao Bestuurders funderend onderwijs. Echter heeft ABP daarna aangegeven dat de sector leidend is en dat derhalve voor bestuurders PO een afdrachtpercentage van 0,8% verwacht wordt. Daarom geldt voor nu het advies om bestuurders PO nog niet te koppelen aan de nieuwe arbeidsvoorwaarden Cao Bestuurders funderend onderwijs, maar om tot nader bericht de arbeidsvoorwaarden Cao Bestuurders PO te blijven gebruiken.

Cao-tabel

Deze nieuwe cao kent - met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 - een aantal normuren van 40 uur per week. Dit betekent dat er herrekeningen en twk's kunnen plaatsvinden daar waar een berekening gebaseerd op een aantal uren met een bijbehorend uurloon heeft plaatsgevonden. Denk bijvoorbeeld aan het uitruilen van verlofuren.

 

In tabel 50000 CAO Bestuurders funderend onderwijs is ingericht dat het vakantiegeld jaarlijks wordt gereserveerd over de periode van juni tot en met mei en wordt uitbetaald in de maand mei. Volgens de cao kunnen werkgever en werknemer ook overeenkomen om de uitbetaling van het vakantiegeld maandelijks te laten plaatsvinden. Als er gekozen wordt om de vakantietoeslag maandelijks uit te betalen, voer je een transactie op op component 45040 Dwing directe betaling vakantiegeld af, met uitsluitend een begin- en eventueel een einddatum.

Eindejaarsuitkering

In tabel 50500 Eindejaarsuitkering is de eindejaarsuitkering ter hoogte van 7,4% van het bruto jaarsalaris ingericht. De volgende componenten zij ingericht als grondslag (geen referentiesalaris) voor de eindejaarsuitkering:

Nummer Naam
10010  Periode salaris
10060  Gewerkte uren (uurloners)
10100  Toeslag garantiesalaris
14010  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (inclusief pensioen)
14020  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (met voortzetting pensioen)
14030  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (inclusief pensioen)
14040  Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (met voortzetting pensioen)
14110  Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen)
14120  Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen)
14140  Korting sabbatical leave (inclusief pensioen)
14150  Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen)
14170  Korting levensloopverlof (inclusief pensioen)
14180  Korting levensloopverlof (met voortzetting pensioen)
14210  Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen)
14220  Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen)
14240  Korting stakingsuren (inclusief pensioen)
14250  Korting stakingsuren (met voortzetting pensioen)
14270  Korting studieverlof (inclusief pensioen)
14280  Korting studieverlof (met voortzetting pensioen)
14310  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen)
14320  Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen)
14340  Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen)
14350  Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen)
14440  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen)
14450  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen)
14510  Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen)
14520  Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen)
14610  Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen)
14620  Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen)
14630  Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen)
14640  Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen)
14650  Korting studieverlof (inclusief pensioen)
14660  Korting studieverlof (met voortzetting pensioen)
14670  Korting sabbatical leave (inclusief pensioen)
14680  Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen)
14710  Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen)
14720  Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen)
14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen)
14740  Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen)
14750  Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen)
14760  Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen)
14770  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen)
14780  Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen)
42900  Verlof verkopen
42910  Afrekenen verlofsaldo
42920  Afrekenen verlofsaldo negatief
42930  Uitbetalen verlofrecht
42950  Verlof kopen (bron salaris)
42960  Verlof kopen (bron eindejaarsuitkering)
42970  Verlof kopen (bron vakantiegeld)

 

Wij hebben de wijziging naar een percentage van 7,4% ook doorgevoerd voor de bestaande werknemergroep Cao Bestuurders PO. Op deze groep zal echter vanaf 1 januari 2023 geen cao-onderhoud meer plaatsvinden.

 

De eindejaarsuitkering wordt jaarlijks gereserveerd over de periode van januari tot en met december en zal worden uitbetaald in december. Volgens de cao kunnen werkgever en werknemer ook overeenkomen om de uitbetaling van de eindejaarsuitkering maandelijks te laten plaatsvinden. Als er gekozen wordt om de vakantietoeslag maandelijks uit te betalen, voer je een transactie op op component 46240 Dwing directe betaling eindejaarsuitkering af, met uitsluitend een begin- en eventueel een einddatum.

Actie

 • Journaliseer alle benodigde componenten (Voorzover de componenten niet reeds al op Netherlands niveau zijn gejournaliseerd)
 • Als er overeengekomen is om het vakantiegeld maandelijks uit te betalen, voer je een transactie op op component 45040 Dwing directe betaling vakantiegeld af
 • Als er overeengekomen is om de eindejaarsuitkering maandelijks uit te betalen, voer je een transactie op op component 46240 Dwing directe betaling eindejaarsuitkering af

 

Cao Primair onderwijs - Inkomensfactor arbeidsmarkttoelage directie

Vanaf 1 januari 2022 ontvangen werknemers in de categorie directie een arbeidsmarkttoelage. De bedragen die genoemd zijn in cao artikel 6.8 zijn op basis van normbetrekking. Indien er kortingen in verband met onbetaald verlof of langdurige ziekte van toepassing zijn, wordt ook de arbeidsmarkttoelage verlaagd. De BAPO verlaagt deze arbeidsmarkttoelage echter niet.

 

Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 hebben we de inkomensfactor voor component 44750 Arbeidsmarkttoelage directie aangepast. Dit zal (positieve) twk's veroorzaken.

Actie

 • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

Cao Kinderopvang - bedragen reiskostenvergoeding

Voor de cao Kinderopvang zijn per 1 januari 2022 de bedragen van de reiskostenvergoedingen geïndexeerd. Dit is aan onze aandacht ontschoten; onze excuses hiervoor. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 zijn de bedragen als volgt:

Tabel
Naam
Nieuw bedrag
50200 Reiskosten eigen vervoer (woon-werkverkeer) € 0,12 per km
50280 Dienstreizen KM bedragen
Aantal km
Bedrag
1 € 0,39
5.001 € 0,28 (ongewijzigd)
10.001 € 0,23
20.001 € 0,19 (ongewijzigd)

Deze wijzigingen zullen (positieve) twk's veroorzaken.

Actie

 • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen

 

Wijzigingen t.b.v. betaald ouderschapsverlof UWV in periode grondslag pensioen en overige regelingen t.b.v. diverse cao's

De kortingscomponenten 14440/14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) voor onderstaande cao's zijn aangepast zodanig dat de korting in de pensioengrondslag en overige regelingen meegenomen wordt:

 • Cao Apotheken
 • Cao Apothekers in dienstverband
 • Cao Kartoflex
 • Cao Tuinzaadbedrijven
 • Cao Glastuinbouw
 • Cao NS
Component
Apotheken
Apothekers
Glastuinbouw
Tuinzaadbedrijven
Kartoflex
NS
14440 - Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 
 • Pensioen
 • Pensioen
 • Pensioen
 • Excedent pensioen DB
 • Excedent pensioen DC
 • Aspirant pensioenregeling
 • Pensioen
 • Excedent pensioen DB
 • Excedent pensioen DC
 • Aspirant pensioenregeling
 • Pensioen
 • Pensioen
 • WIA-arbeidsongeschiktheidspensioen
14770 - Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 
 • Pensioen
 • Pensioen
 • Pensioen
 • Excedent pensioen DB
 • Excedent pensioen DC
 • Aspirant pensioenregeling
 • Pensioen
 • Excedent pensioen DB
 • Excedent pensioen DC
 • Aspirant pensioenregeling
 • Pensioen
 • Pensioen
 • WIA-arbeidsongeschiktheidspensioen

 

Deze aanpassing leidt tot herrekening vanaf 02-08-2022 (de ingangsdatum van betaald ouderschapsverlof UWV). Voor de werknemers met betaald ouderschapsverlof UWV zal minder pensioen premie worden ingehouden en afgedragen.

Actie

 • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

Verlenging of beëindiging deelname aan PAWW

Een aantal van de door ons ondersteunde cao's nemen via een verzamelcao deel aan de PAWW-regeling. De meeste verzamelcao's hadden een looptijd tot en met 30 september 2022. De meeste verzamelcao's zijn verlengd, maar voor enkele cao's dient de PAWW-bijdrage al dan niet tijdelijk stopgezet te worden.

 

Voor de cao VVT geldt dat de deelname aan PAWW wordt beëindigd. Hiervoor in de plaats komt een verzekering voor het 3e WW-jaar bij Loyalis. Hierover lees je verderop in de releasenotes meer.

 

Voor de cao's Apotheken en NS zijn wel verzamelcao's aangemeld bij het ministerie van SZW, maar deze liggen nog ter visie. Totdat de verzamelcao's AVV zijn, is er geen sprake van premieplicht. Daarom is per 1 oktober 2022 voor deze cao's de PAWW-bijdrage (tijdelijk) stopgezet. Als je de bijdrage per 1 oktober wel voort wenst te zetten, kun je een eigen versie aanmaken van tabel 30100 Klant instellingen pro rata, waarin je inricht dat er wel een bijdrage PAWW berekend dient te worden. 

 

Cao
Verzamelcao
Status
PAWW-bijdrage per 1 oktober 2022
Cao Apotheken sector 4 no. 5A Aangemeld Stopzetting van de PAWW-bijdrage per 1 oktober 2022
Cao Contractcatering sector 4 no. 3 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage
Cao Gemaksvoedingindustrie sector 2 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage
Cao Glastuinbouw sector 1 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage 
Cao Grafimedia sector 2 no. 2 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage
Cao Groothandel in Groenten en Fruit sector 4 no. 8 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage
Cao Jeugdzorg sector 5 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage
Cao Kaaspakhuisbedrijf sector 4 no. 5 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage
Cao Kartoflex sector 2 no. 2 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage
Cao Kinderopvang sector 5 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage
Cao Metalektro sector 2 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage
Cao MITT - normuren 38 uur sector 2 no. 2 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage 
Cao Museum sector 5 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage
Cao NS sector 4 no. 6A Aangemeld Stopzetting van de PAWW-bijdrage per 1 oktober 2022
Cao Particuliere Beveiliging sector 4 no. 9 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage Formeel gezien is de AVV niet op tijd, maar momenteel hebben we geen klanten op deze cao, dus is de inrichting ongewijzigd gelaten
Cao Sociaal Werk sector 5 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage
Cao Tuinzaadbedrijven sector 1 no. 1 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage 
Cao VVT teruggetrokken uit verzamelcao   Stopzetting van de PAWW-bijdrage per 1 oktober 2022
Cao Woondiensten sector 4 no. 4 AVV Voortzetting PAWW-bijdrage

 

Actie

Uitsluitend wanneer de cao Apotheken of cao NS van toepassing is en je de PAWW-bijdrage wel wenst voort te zetten, is actie vereist. Voor deze cao's kun je dan een eigen versie aanmaken van tabel 30100 Klant instellingen pro rata, waarin je inricht dat er wel een bijdrage PAWW berekend dient te worden. 

 

Cao VVT - Verzekering 3e WW-jaar

In 2019 werd een verzamelcao afgesloten voor verzekering van het 3e WW-jaar via de PAWW-regeling. De looptijd van deze verzamelcao loopt per 1 oktober 2022 af. Cao-partijen zijn overeengekomen om deelname aan de PAWW niet te verlengen. Om toch het 3e WW-jaar te verzekeren zijn werkgevers die zijn aangesloten bij de cao VVT verplicht om een verzekering voor het 3e WW-jaar af te sluiten bij Loyalis. Daarnaast zal per 1 januari 2023 een WGA-hiaatverzekering van toepassing zijn.

Einde PAWW

Met ingang van 1 oktober 2022 zal er geen PAWW-bijdrage meer ingehouden worden. Dit is ingericht in tabel 30100 Klant instellingen prorata.

Verzekering 3e WW-jaar

Met ingang van 1 oktober 2022 is de verzekering van het derde WW-jaar via Loyalis van toepassing. De premie voor deze verzekering bedraagt 0,126% van het SV-loon en komt volledig voor rekening van de werknemer. De premie heeft een verlagend effect op het SV-loon en vormt hiervoor ook grondslag voor de regeling. Normaal gesproken dienen SV-regelingen te worden ingericht als regeling 19 en/of regeling 20 (in tabellen 61900 en/of 62000). Echter hebben wij geconstateerd dat enkele van onze klanten, die onder de cao VVT vallen, regeling 19 en/of regeling 20 al in gebruik hebben voor eigen regelingen. Om geen conflicterende inrichting te veroorzaken, hebben wij deze verzekering ingericht in de tabellen 60900 Verzekering 3e WW-jaar en 60910 Verzekering 3e WW-jaar waardes. Aangezien niet al onze klanten, die onder de cao VVT vallen, momenteel een regeling gebaseerd op het SV-loon in gebruik hebben, zijn er situaties te bedenken waarbij de inrichting in tabel 60900 Verzekering 3e WW-jaar niet tot het gewenste resultaat zou leiden.

Ten tijde van deze release hebben we nog niet alle testen afgerond. Derhalve staat de regeling nu op cao-niveau uit. Zodra we de testen met de gewenste resultaten hebben afgerond, zal er een patch plaatsvinden, waarin de regeling aan wordt gezet.

 

De premie zal worden ingehouden op component 52520 Premie verzekering 3e WW-jaar.

 

Loyalis kent voor deze verzekering geen geautomatiseerde aangifte.

WGA-hiaatverzekering

Er zijn nog enkele onduidelijkheden met betrekking tot de WGA-hiaatverzekering en de inloop WGA-hiaatverzekering. Met Montae & Partners, het advieskantoor dat de schakel vormt tussen werkgeversvereniging Actiz, verzekeraar Loyalis en diverse salarissoftwareleveranciers zijn wij nog in overleg over de exacte invulling van deze regeling(en). De verwachting is dat er in de komende maand meer duidelijkheid komt, zodat de premieberekening voor de WGA-hiaatverzekering per 1 januari 2023 correct ondersteund kan worden.

 

We verzoeken je hiervoor de releasenotes in de gaten te houden.

Actie

Component 52520 Premie verzekering 3e WW-jaar moet debet op een balans grootboekrekeningnummer gejournaliseerd worden. 

Medewerkers