Mijn Communities
Help

Dialog - Visma|Raet Learning API

23-12-2021 15:42
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 365 Weergaven

Dit document beschrijft de ‘Dialog - Visma Raet Learning API’-connector. Een koppeling gebaseerd op de Visma Raet Learning API.

 

Onderstaande velden gebruikt Dialog in haar connector:

Dialog veldbenaming Verplicht in Dialog API Endpoint API attribute HRCore Online
Veld heeft geen visuele benaming, wordt getoond op het 'medewerkers overzicht' onder de naam van de gebruiker en op de 'profiel/settings-pagina'. verplicht Employees personCode P01001 - Persoonsnummer
E-mail / Gebruikersnaam   Employees emailAddresses Business: P01035 - E-mail adres werk
Prive: P01034 - E-mail adres prive
Voornaam verplicht Employees firstNames P01002 - Voornamen
Achternaam verplicht Employees lastName P01008 - Samengestelde naam
Niet beschikbaar   Employees company Niet beschikbaar
Wordt gebruikt om actieve gebruikers te filteren.   Employees hireDate P00322 - Datum in dienst
Wordt gebruikt om actieve gebruikers te filteren en te de-activeren.   Employees dischargeDate P00830 - Datum uit dienst
Niet beschikbaar   Employees originalHireDate P00834 -Datum in dienst CAO
Niet beschikbaar   Employees employmentType P01102 - Soort arbeidsrelatie
Wordt gebruikt om gebruiker te koppelen aan juiste functie.   Employees jobProfile P01107 - Primaire functie
Wordt gebruikt om gebruiker te koppelen aan het juiste team.   Employees organizationUnit P01106 - Hierarchische org. eenheid
Wordt gebruikt om actieve gebruikers te filteren.   Employees isDeleted Niet beschikbaar
Wordt gebruikt om actieve gebruikers te filteren.   Employees validFrom Niet beschikbaar
Wordt gebruikt om actieve gebruikers te filteren.   Employees validUntil Niet beschikbaar
Veld heeft geen visuele benaming, wordt getoond op het 'koppelingscherm' met de teams uit Dialog.   Organization units id Technical id from Beaufort
Veld heeft geen visuele benaming, wordt getoond op het 'koppelingscherm' met de teams uit Dialog.   Organization units fullName FullName
Wordt gebruikt voor bepalen van hierarchie van organization units.   Organization units parentOrgUnit technical id of the parent Org unit
Niet beschikbaar   Organization units organizationUnitType orgUnit Type
Wordt gebruikt om actieve organization units te filteren.   Organization units isDeleted Niet beschikbaar
Wordt momenteel nog niet gebruikt, maar zal uiteindelijk resulteren in het toekennen van een leidinggevende rol aan een persoon.   Organization units manager Niet beschikbaar
Wordt gebruikt om actieve organization units te filteren.   Organization units validFrom Niet beschikbaar
Wordt gebruikt om actieve organization units te filteren.   Organization units validUntil Niet beschikbaar
Veld heeft geen visuele benaming, wordt getoond op het 'koppelingscherm' met de functies uit Dialog.   Job profiles id Functie code
Wordt gebruikt om actieve job profiles te filteren.   Job profiles isDeleted Niet beschikbaar
Niet beschikbaar   Job profiles shortName Functie code
Veld heeft geen visuele benaming, wordt getoond op het 'koppelingscherm' met de functies uit Dialog.   Job profiles fullName functie naam
Veld heeft geen visuele benaming, wordt getoond op het 'koppelingscherm' met de functiegroepen uit Dialog.   Job profiles jobFamily functie groep
Wordt gebruikt om actieve job profiles te filteren.   Job profiles validFrom Niet beschikbaar
Wordt gebruikt om actieve job profiles te filteren.   Job profiles validUntil Niet beschikbaar
Wordt gebruikt om afgeronde Dialog-evaluaties in PDF formaat te uploaden naar gekoppelde HRCore-medewerker.   File upload   Dit onderdeel wordt gebruikt om het certificaat (bestand) te upload'en naar Personeelsdossier, het certificaat wordt opgeslagen in map 'Certificaat'.
 
Dialog haalt nachtelijk medewerkers (employees), teams (organization units) en functies (job profiles) op en toont deze informatie in drie aparte tabellen op de 'Koppelingen-pagina' in Dialog. 
 
Wat betreft teams en functies kunnen klanten hier per team/functie kiezen om deze:
  1. Aan te maken in Dialog 
  2. Te koppelen aan een bestaande Dialog team/functie 
  3. Te negeren.
Zodra een team/functie is ingeladen/gekoppeld in Dialog zal er een verwijzing worden gelegd tussen de opgehaalde HRCore-team/functie en de Dialog-team/functie. Dit zorgt er vervolgens weer voor dat opgehaalde HRCore-medewerkers worden gekoppeld aan een Dialog team/functie.
 
Bij iedere nachtelijk synchronisatie wordt bij reeds gekoppelde medewerkers gekeken of er nog wijzigingen zijn aan functie/team om deze indien nodig door te voeren in Dialog.

De velden met het kenmerk verplicht moeten gevuld zijn met een waarde, wanneer bij een medewerker de waarde op 1 van bovenstaande verplichte velden ontbreekt zal Dialog de gehele medewerker niet verwerken. Advies om binnen Youforce deze velden ook verplicht te stellen bij het aanmaken van een nieuwe medewerker. 

 

Nieuwe medewerkers die zijn opgevoerd in HRCore worden na een synchronisatie zichtbaar in Dialog. Als bij een bestaande medewerker een waarde in HRCore is gewijzigd zoals de functie dan is de nieuwe functie zichtbaar in Dialog vanaf het moment dat de wijziging is ingegaan. Oftewel een medewerker krijgt per de 1e van de volgende maand een nieuwe functie dan is de nieuwe functie vanaf de 1e van de volgende maand zichtbaar in Dialog.

Medewerkers met een uitdienstdatum worden tot 31 dagen na hun uitdienstdatum nog gesynchroniseerd. Iedere nacht synchroniseert de connector de data. Een synchorisatie haalt alle medewerkers, afdelingen en functies op. Het uploaden van het PDF-bestand gebeurt event based als een evaluatie in Dialog wordt afgerond. 

 

Filtermogelijkheden

Vanuit HRCore Online kunnen medewerkers uitgesloten worden op basis van het veld ‘Soort Arbeidsrelatie’ (P01102).

Standaard worden er geen fillters ingesteld dus alle medewerkers zijn beschikbaar voor Dialog, verzoek om een gewenst filter tijdens de implementatie aan te melden via een Servicedesk-ticket.

Medewerkers