Mijn Communities
Help

PlusPort - Visma|Raet Learning API

23-12-2021 15:47
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 500 Weergaven

Dit document beschrijft de ‘PlusPort - Visma Raet Learning API’-connector. Een koppeling gebaseerd op de Visma Raet Learning API.

 

Onderstaande velden gebruikt Plusport in haar connector.

attribute

HR Core Online

personId

P01001 - Persoonsnummer

personCode

P01001 - Persoonsnummer

Initials

P00303 - Voorletters

KnowAs

P01003 - Roepnaam

lastName

P01008 - Samengestelde naam

lastNamePrefix

P01009 - Samengestelde naam-voorvoegsels

gender

P00330 - Geslacht (Male, Female, other values will shown as Not Known)

birthDate

35 - geboortedatum

UserUID

Ping ID directly from the portal

emailAddresses

Business: P01035 - E-mail adres werk

emailAddresses

Prive: P01034 - E-mail adres prive

street

P01014 straatnaam

houseNumber

P01016 Huisnummer

houseNumberAdditional

P01018 Huisnummer toev

postalCode

P01020 Postcode

city

P01022 Plaatsnaam

Telephone number

Business :P01037 - Telefoonnr werk

hireDate

P00322 - Datum in dienst

dischargeDate

P00830 - Datum uit dienst

jobProfile

P01107 - Primaire functie

costCenter

Niet beschikbaar

organizationUnit

P01106 - Hierarchische org. eenheid

shortName

ShortName

fullName

FullName

parentOrgUnit

technical id of the parent Org unit

Rolecode

P01062 - Rol

managerId

Personcode van de bij de OE vastgelegde 'MGR' (vanuit Rolcode P01062)


Waarvan deze velden voor Plusport verplicht zijn:

attribute

HR Core Online

personId

P01001 - Persoonsnummer

KnowAs

P01003 - Roepnaam

lastName

P01008 - Samengestelde naam

UserUID

Ping ID directly from the portal

emailAddresses

Business: P01035 - E-mail adres werk

organizationUnit

P01106 - Hierarchische org. eenheid

 

Wanneer bij een medewerker de waarde op 1 van bovenstaande velden ontbreekt zal Plusport de gehele medewerker niet verwerken. Advies om binnen Youforce deze velden ook verplicht te stellen bij het aanmaken van een nieuwe medewerker.

 

Iedere ochtend kan Plusport een e-mail versturen met de foutmeldingen die de dag daarvoor zijn opgetreden. Als er een fout is opgetreden, kan de klant via de mail op een reset knop klikken om een nieuwe poging te proberen. Na 5 pogingen doet Plusport geen nieuwe poging meer om de gebruiker te verwerken. 

 

Nieuwe medewerkers die zijn opgevoerd in HRCore worden na een synchronisatie zichtbaar in Plusport. Als bij een bestaande medewerker een waarde in HRCore is gewijzigd zoals de functie dan is de nieuwe functie zichtbaar in Plusport vanaf het moment dat de wijziging is ingegaan. Oftewel een medewerker krijgt per de 1e van de volgende maand een nieuwe functie dan is de nieuwe functie vanaf de 1e van de volgende maand zichtbaar in Plusport.

 

Plusport verwerkt 1 manager per organisatorische eenheid, de eerste die zij tegenkomen in de data. 

 

Medewerkers met een uitdienstdatum worden tot 90 dagen na hun uitdienstdatum nog gesynchroniseerd.

 

Plusport synchroniseert 4 keer per dag de gegevens, zij doen dat iedere keer voor alle medewerkers. 

 

Filtermogelijkheden

Vanuit HRCore Online kunnen medewerkers uitgesloten worden op basis van het veld ‘Soort Arbeidsrelatie’ (P01102).

Als een filter later wordt toegevoegd of uitgebreid dan verwijdert Plusport niet de medewerkers die al in Plusport staan.

 

UserUID

Dit is het Youforce-nummer wat wordt gebruikt voor het inloggen en wat voor Plusport verplicht is om de medewerker in te laden. Oftewel zonder UserUID zal Plusport de medewerker niet aanmaken. De UserUID is iets anders dan het Youforce R-nummer, het is een unieke code (string) die Youforce genereert.

 

Om er voor te zorgen dat er binnen Youforce een UserUID voor een medewerker wordt aangemaakt moet de gegevensuitwisseling tussen HRCore Online en Youforce geactiveerd zijn zodat de medewerker ook een Youforce-account heeft. 

Daarnaast moet gebruik worden gemaakt van het ‘Nieuwe inloggen’. 

Medewerkers