Mijn Communities
Help

Ubeeo ATS - Visma|Raet Learning API

23-12-2021 15:53 (Bijgewerkt op 03-02-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 525 Weergaven

Dit document beschrijft de 'Ubeeo ATS - Visma Raet Learning API-connector. Een koppeling gebaseerd op de Visma Raet Learning API.

 

Ubeeo ATS is een geintegreerd werving & selectie portaal die organisaties een complete set aan hulpmiddelen geeft om het werving & selectie traject te automatiseren, meer informatie is via de link beschikbaar: https://ubeeo.nl/

 

Onderstaande velden gebruikt Ubeeo ATS in haar connector, de voor Ubeeo ATS verplichte velden staan dikgedrukt. Verplicht wil zeggen dat het veld een waarde moet hebben, zonder waarde zal Ubeeo ATS de medewerker niet verwerken. 

 

Naam veld in connector API Endpoint API attribute HRCore Online Functionele omschrijving van het veld
HRMS_USER_CODE Employees personId P01001 - Persoonsnummer Persoonsnummer
EXTERNAL_CODE Employees personCode P01001 - Persoonsnummer Persoonsnummer
INITIALS Employees initials P00303 - Voorletters Initialen
FORENAMES Employees firstNames P01002 - Voornamen Voornamen
FIRST_NAME Employees knowAs P01003 - Roepnaam Roepnaam
LAST_NAME Employees lastName P01008 - Samengestelde naam Samengestelde achternaam (op basis van gekozen naam-samenstelling)
REFIX Employees lastNamePrefix P01009 - Samengestelde naam voorvoegsel

 

Tussenvoegsel samengestelde naam.
GENDER Employees gender P00330 - Geslacht Geslacht
USER_EMAIL_ADDRESS Employees

emailAddresses

type:"Business"

address

P01035 - E-mail adres werk Zakelijk e-mailadres van de medewerker
WORK_PHONE Employees

phoneNumbers

type:"Business"

number

P01037 - Telefoonnummer werk Zakelijk telefoonnummer
MOBILE_PHONE Employees

phoneNumbers

type:"Mobile"

number

P01036 - Telefoonnummer mobiel Telefoonnummer mobiel
  Employees

employments

employmentCode

P01101 - Volgnummer dienstverband Volgnummer dienstverband
  Employees

employments

hireDate

P00322 - Datum in dienst Datum indienst (van het dienstverband)
  Employees

employments

dischargeDate

P00830 - Datum uit dienst Datum uitdienst (van het dienstverband)
USER_ORG_USAGES Employees

employments

organizationUnit

P01106 - Hierarchische org. eenheid Organisatorische eenheid vanuit het dienstverband
HRMS_ORG_CODE OrganizationUnits

id

P01061- Code organisatorische eenheid Code van de OE (uit de tabel met Organisatorische Eenheden)
EXTERNAL_REFNO OrganizationUnits

shortName

P01061 - Code organisatorische eenheid Tabel met de organisatorische eenheiden, code van de OE 
NAME OrganizationUnits

fullName

P01061 - Code organisatorische eenheid De naam van de OE
PARENT_ORG OrganizationUnits

parentOrgUnit

N/A - Technische sleutel van bovenliggende OE Code van de 'bovenliggende' OE
  RoleAssignments

id

P01062 - roleId Technische code van de roltoewijzing (de rol vastgelegd bij de OE)
USER_ORG_USAGES RoleAssignments

organizationUnitCode

P01061 - Operationele org.eenheid Bijbehorende OE van de vastgelegde rol
UP_ID RoleAssignments shortName P01062 - Rol code Code van de rol (bijvoorbeeld 'MGR')
EXTERNAL_CODE RoleAssignments personCode P01001 - Persoonsnummer Persoonsnummer van de vastgelegde rol
HRMS_USER_CODE RoleAssignments personID P01001 - Persoonsnummer Persoonsnummer van de vastgelegde rol
  RoleAssignments startdate P01063 - Ingangsdatum roltoewijzing Ingangsdatum van de vastgelegde rol
  RoleAssignments enddate P01064 - Einddatum roltoewijzing Einddatum van de vastgelegde rol
HRMS_VS_VAL_CODE JobProfiles

id

  Tabel met de functies, de code
CODE JobProfiles

shortName

func_kd - Functie code Functie code
DESCRIPTION JobProfiles

fullName

func_oms - Functie omschrijving Omschrijving van de functie
  JobProfiles

jobFamily

functie groep Categorie van de functie

 

Connector details

Iedere nacht om 02:00 CET doet Ubeeo ATS een volledige synchronisatie op de velden die hierboven zijn beschreven.  De connector verwerkt geen historische of toekomstige data dus enkele de actuele stand. 

Nieuwe medewerkers die zijn opgevoerd in HRCoreOnline worden na een synchronisatie zichtbaar in Ubeeo ATS. Als bij een bestaande medewerker een waarde in HRCoreOnline is gewijzigd zoals de functie dan is de nieuwe functie zichtbaar in Ubeeo ATS vanaf het moment dat de wijziging is ingegaan. Oftewel een medewerker krijgt per de 1e van de volgende maand een nieuwe functie dan is de nieuwe functie vanaf de 1e van de volgende maand zichtbaar in Ubeeo ATS.

 

De data is primair bedoeld om de medewerkers als gebruikers aan te maken in de Ubeeo ATS-applicatie en voor het vacature- en sollicitanten-proces. 

 

Medewerkers met een uitdienstdatum die langer teruggaat dan 14 dagen worden niet meer gesynchroniseerd.

 

Rollen

Ondanks dat de Ubeeo ATS connector de data synchroniseert die zijn vastgelegd voor de rollen binnen de organisatorische eenheden is dit een klantspecifieke configuratie in de Ubeeo ATS applicatie.

 

Filtermogelijkheden

Binnen de API kunnen medewerkers gefilterd worden, dit gaat via waarden van het veld 'Soort arbeidsrelatie' (P01102). Default heeft de API geen filter, is een filter gewenst geef dat tijdig door, bij voorkeur via een ServiceDesk-ticket.

Medewerkers