Mijn Communities
Help

Kennisbank Youforce Pensions & Benefits Core

Sorteren op:
Algemene informatie Je vind de algemene informatie over de AVG hier. Doelbinding Deze applicatie heeft als doel grote aantallen uitkeringen te verzorgen voor de Pensioen en uitkeringen markt. De persoonsgegevens in deze applicatie dienen voor het bepalen van de juiste uitkeringen, aan de juiste ontvangers, op het juiste moment. Bewaartermijnen De persoonsgegevens moeten bewaard blijven zolang deze nodig zijn voor de uitkeringen en/of de verantwoording over eerder gedane uitkeringen. Minimaal geldt een fiscale bewaarplicht van 7 jaar. In deze applicatie worden geen persoonsgegevens automatisch verwijderd, geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Die verantwoordelijkheid ligt bij de klant en de uitvoerder. Recht op vergetelheid Deze applicatie biedt geen mogelijkheden tot het volledig verwijderen van een begunstigde dossier. Er bestaat wel een proces waarmee de persoonsgegevens leeg of anoniem zijn te maken, waardoor het dossier niet meer is verbonden met een natuurlijk persoon. Toegang tot gegevens Via Gebruikersbeheer in het Youforce portaal zijn medewerkers te autoriseren voor toegang tot de applicatie. Deze applicatie is voor de professional. Binnen deze applicatie is de autorisatie gebaseerd op toegang tot een service center. Toegang tot een service center geeft toegang tot alle begunstigden van de bedrijven/fondsen daarbinnen. Rollen bepalen op functioneel niveau welke acties (lezen/muteren/fiatteren/uitvoeren) beschikbaar zijn voor de gebruiker. Op de autorisatie is een logging aanwezig. Op dit moment is nog geen toegang mogelijk tot deze logging. Raet werkt aan een oplossing en communiceert hierover via de release notes. De logging van de autorisatie is op te vragen bij het Service Center van Raet. Waar gaan persoonsgegevens naar toe? Intern Deze applicatie verstrekt persoonsgegevens aan de volgende Raet applicaties. Payroll Gemal Voor de bruto/netto-berekening. Specificatie Manager Voor het genereren van bruto-netto-specificaties en jaaropgaven. Externe partijen Deze applicatie verstrekt géén persoonsgegevens aan externe partijen. De applicatie verstrekt wel gegevens aan de uitvoerder/klant, die op zijn beurt deze gegevens moet delen met bijvoorbeeld CAK. Communicatie met de Belastingdienst vindt plaats via de applicatie Loonaangifte.   Publishing Date: 2/28/2019
Volledig artikel weergeven
05-08-2021 15:24 (Bijgewerkt op 15-02-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 311 Weergaven
Hier vind je de pdf met uitleg over de bedragen en termen die op een pensioen- of uitkeringsspecificatie kunnen staan.   Uitleg pensioen/uitkeringsspecificatie 2022
Volledig artikel weergeven
27-01-2022 11:16 (Bijgewerkt op 27-01-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 541 Weergaven
Hier vind je de pdf met uitleg over de bedragen en termen die op een pensioen- of uitkeringsspecificatie kunnen staan. Uitleg pensioen/uitkeringsspecificatie 2021
Volledig artikel weergeven
01-01-2021 01:00 (Bijgewerkt op 27-01-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 416 Weergaven