Mijn Communities
Help

Releases Youforce Pensions & Benefits Core

Sorteren op:
Gewijzigd en verbeterd CAK foutmelding 7 in verband met bruto blokkade (VIDIS-5737) Waarom Tot nu toe werd er geen foutmelding 7 opgenomen in het CAK B bestand als er sprake was van een bruto blokkade  Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start verwerken Gemal extract Foutmelding 7 "Uitkering aan rechthebbende is geschorst door broninhouder." wordt in kolom AA gemeld wanneer : Eerdere evaluaties (bijvoorbeeld controle op het land) hebben niet tot een fout geleid. De CAK inhoudingen vanuit GEMAL voor deze maand 0 zijn. Er is momenteel voor de Fiscaal begunstigde een bruto blokkade ingesteld. Het betreft een maand waarin uitkeringen verwacht worden.  Deze validatie wordt gedaan voorafgaand aan de validaties voor foutmelding 3 "Hoogte uitkering is ontoereikend voor inhouding." en 4 "Uitkering aan rechthebbende is definitief gestopt door broninhouder.". Actie Geen actie benodigd CAK foutmelding 3 onterecht in maanden zonder uitbetaling (VIDIS-5738) Waarom Bij bijvoorbeeld kwartaal uitkeringsplannen werd ten onrechte foutmelding 3 gegeven in de maanden waarin er geen uitkering is. Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start verwerken Gemal extract Bij het verrijken van het CAK bestand zullen we foutmelding nummer 3 "Hoogte uitkering is ontoereikend voor inhouding." opnemen in kolom AA wanneer: Eerdere evaluaties (bijvoorbeeld controle op het land) hebben niet tot een fout geleid. De begunstigde heeft een onvoldoende ingehouden nominaal CAK bedrag van Payroll Gemal. Het betreft een maand waarin uitkeringen verwacht worden.  Bij bijvoorbeeld kwartaal betalingen is dat maar eens in de 3 maanden. Hierbij wordt gekeken naar Periodecode. Vervalmaand en Numerando van de actieve uitkeringsplannen van de Fiscaal begunstigde. De laatst genoemde voorwaarde is toegevoegd in deze release. Een andere foutmelding kan nog steeds worden gegeven. Actie Geen actie benodigd Rapport matchinglijst: 'PeriodiekBedrag' en extra kolommen (VIDIS-7567) Waarom Soms word in de kolom 'PeriodiekBedrag' in het rapport 'Matchinglijst' een oudere waarde voor het bedrag getoond. Dit kan gebeuren wanneer DatumEfffectueren bij betrokken uitkeringscomponenten gelijk zijn.  Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start rapportage matchinglijst Kolom 'PeriodiekBedrag' is nu altijd gebaseerd op de laatst aangemaakte uitkeringscomponent. Daarnaast zijn er ook 4 extra kolommen toegevoegd:  PercBtlVerdiend - percentage buitenland verdiend ExtraStamBedragLH - extra stamgegeven voor correctie loonheffing (Gemal IVC 01158) ExtraStamBtlVerdiend - extra stamgegeven voor buitenland verdiend (Gemal IVC 02111) SpecificatiePrinten (Nee of Ja) - indicatie of de begunstigde papieren bruto-netto-specificatie en jaaropgavee wil ontvangen. Actie Geen actie benodigd   Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-7156 Toevoegen criterium (er is nog geen betaling geweest) voor het automatisch aanmaken van brief Loonheffingskorting   
Volledig artikel weergeven
28-02-2024 16:08 (Bijgewerkt op 28-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 35 Weergaven
Door een technische aanpassing en het daarbij benodigd onderhoud gaan wij een Noodfix doen op de huidige Productieomgeving van P&B Core.  De productieomgeving is niet beschikbaar op donderdagavond 22 februari 2024 van 18:00 tot 21:15 uur. Onze excuses voor de overlast
Volledig artikel weergeven
21-02-2024 10:26 (Bijgewerkt op 21-02-2024)
 • 1 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 65 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd   Gemal export proces wijst IKV's af die een heringang hebben (VIDIS-5778) Waarom Inkomstenverhoudingen waarvoor langer dan 2 jaar geen berekening plaatsvindt komen te vervallen in payroll Gemal. Een uitkeringsplan dat verbonden is met een vervallen inkomstenverhouding en opnieuw actief wordt (dus een heringang) moet een nieuwe inkomstenverhouding krijgen. Anders onstaat een foutsituatie in de payroll. Dat gebeurde niet in alle situaties. Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties Tot deze release werden heringaande uitkeringsplannen alleen voorzien van een nieuwe inkomstenverhouding indien in de eerstvolgende run een bruto hiervoor verwerkt werd. Vanaf deze release gebeurt dit ook als de heringang tijdig aangeleverd wordt en het eerste bijbehorende bruto pas in een latere run verwerkt wordt. Daarmee wordt voorkomen dat er een foutsituatie in de payroll ontstaat, de berekening niet plaatsvindt en de fiscaal begunstigde bruto geblokkeerd raakt.  Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-7434 Fix Automatische Verwerking voor proces Jaaropgaves XML (zonder RSM) aanmaken 
Volledig artikel weergeven
24-01-2024 16:16
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 91 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd   Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-7223 Aanpassing voor cross-site scripting (XSS) nav penetration test VIDIS-7480 Bruto-Netto specificatie met 0 bedragen VIDIS-7543 Bij opvoer nieuw uitkeringsplan inclusief ontvanger in UI distributietype onterecht 0
Volledig artikel weergeven
27-12-2023 13:24
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 102 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Rapport "Matching lijst" - uitkeringsplan blokkade (VIDIS-5778) Waarom In het huidige rapport 'Matching lijst' is nog geen informatie opgenomen over uitkeringsplan blokkades Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start rapportage matchinglijst Er zijn 3 extra kolommen toegevoegd aan het rapport  UpSoortBlokkade UpBlokkadedatum UpBlokkadereden De kolommen worden geplaatst tussen Productcode en Huispostbeheerder Actie Er is geen actie benodigd Expliciete ISO landcode in CAK afhandeling (VIDIS-7323,7486) Waarom In release 2023-09 hebben we de mogelijkheid geboden om een 'Expliciete ISO landcode' op te geven.  Deze werd nog niet voor de CAK verwerking gebruikt. Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start CAK verwerking Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start verwerken Gemal extract We gebruiken de Expliciete ISO landcode als deze is gedefinieerd in de inhoudingseigenschappen, anders het land van het woonadres van de Fiscaal Begunstigde. Bij het inlezen en verwerken van het CAK bestand. Bij de aansturing van payroll Gemal met betrekking tot CAK (invoercode 02107 en 02101).  Bij het verwerken van de Gemal extract file met betrekking tot CAK. Actie Er is geen actie benodigd Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-7456    Fix IKV bijstellen begindatum termijnen uitkeringsplannen VIDIS-7401    Fix Anoniementarief in bepaalde multi IKV situatie VIDIS-7346    Release script aanpassing VIDIS-7317    Verbeteringen in bedrijven schonen via de UI VIDIS-7479    Verbeteringen inhoudingseigenschappen
Volledig artikel weergeven
29-11-2023 16:31 (Bijgewerkt op 04-12-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 89 Weergaven
Meerdere inhoudingseigenschap wijzigingen (VIDIS-7255) Waarom Indien er na een payroll Gemal run meerdere mutaties worden gedaan op de inhoudingseigenschappen van een bepaalde fiscaal begunstigde, werd bij de daarop volgende run alleen de laatste mutatie doorgegeven naar  payroll Gemal. Als er sprake is van mutaties met TWK (terug werkende kracht, ingang in een eerdere fiscale maand) geeft dat niet altijd het gewenste eindresultaat. Bijvoorbeeld als in fiscale maand mei er een mutatie gedaan wordt met ingang van januari en een tweede mutatie met ingang van april, dan wordt alleen de laatstgenoemde mutatie doorgegeven.  Hoe In release 2023-10 hebben we de aanpassing opgeleverd voor bestaande inkomstenverhoudingen. Vanaf deze release werkt het ook voor nieuwe inkomstenverhoudingen. Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties Alle sinds de vorige payroll Gemal run gedane (en gefiatteerde) mutaties worden voor zover relevant en in volgorde doorgegeven aan payroll Gemal. Voorbeeld van een reeks opvolgende mutaties: 1) een mutatie met ingang fiscale maand 3 2) een mutatie met ingang fiscale maand 5 3) een mutatie met ingang fiscale maand 4 In dat geval worden de eerste (ingang maand 3) en derde mutatie (ingang maand 4) doorgegeven. Niet de tweede (ingang maand 5), omdat die overruled wordt door de derde mutatie (ingang maand 4). Actie Er is geen actie nodig.   GEMAL aankondiging   Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het Support team van Visma Idella Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-7247    Formaat in "kleine relaties" bestand voor vorderingen VIDIS-7168    Relatiejob performance VIDIS-7076    Voorbereiding ontvangers op fiscaal begunstigde niveau VIDIS-7263, 7265 Verbetering begin en einddatum IKV termijnen uitkeringsplan VIDIS-7276  Uitbreiding checkbox 30dagen regel in Bedrijf Tabblad
Volledig artikel weergeven
25-10-2023 10:36 (Bijgewerkt op 13-11-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 160 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Meerdere (TWK) mutaties inhoudingseigenschappen (VIDIS-7000) Waarom Indien er na een payroll Gemal run meerdere mutaties worden gedaan op de inhoudingseigenschappen van een bepaalde fiscaal begunstigde, werd bij de daarop volgende run alleen de laatste mutatie doorgegeven naar  payroll Gemal. Als er sprake is van mutaties met TWK (terug werkende kracht, ingang in een eerdere fiscale maand) geeft dat niet altijd het gewenste eindresultaat. Bijvoorbeeld als in fiscale maand mei er een mutatie gedaan wordt met ingang van januari en een tweede mutatie met ingang van april, dan wordt alleen de laatstgenoemde mutatie doorgegeven.  Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties Alle sinds de vorige payroll Gemal run gedane (en gefiatteerde) mutaties worden voor zover relevant en in volgorde doorgegeven aan payroll Gemal. Voorbeeld van een reeks opvolgende mutaties: 1) een mutatie met ingang fiscale maand 3 2) een mutatie met ingang fiscale maand 5 3) een mutatie met ingang fiscale maand 4 In dat geval worden de eerste (ingang maand 3) en derde mutatie (ingang maand 4) doorgegeven. Niet de tweede (ingang maand 5), omdat die overruled wordt door de derde mutatie (ingang maand 4). Actie Er is geen actie nodig. NB: deze functionaliteit werkt alleen voor bestaande IKV's. In een komende release gaat dit ook werken voor nieuwe IKV's. Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-7091    Adapter parameter in Automatische Verwerking VIDIS-6258    Bulkjob performance VIDIS-6685    Bedrijf schonen tijdens migratie
Volledig artikel weergeven
26-09-2023 16:00 (Bijgewerkt op 09-10-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 122 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Inhoudingseigenschap 'Expliciete ISO landcode' (VIDIS-6730, VIDIS-7150) Waarom Tot nu werden TWK mutaties op de payroll invoercodes 'ISO Landcode' en 'Indicatie fiscaal woonland' niet ondersteund. Hoe Fiscaal begunstigden > tabblad Inhoudingseigenschappen   Er is een veld "Expliciete ISO landcode (T)" toegevoegd aan de pagina met Inhoudingeigenschappen:    Er kan een land uit de landentabel gekozen worden, desgewenst gecombineerd met een (al dan niet TWK of toekomstige) ingangsdatum. Als een expliciete ISO landcode waarde is opgegeven overruled deze de waarde van het land in het woonadres van de begunstigde. Als geen expliciete ISO landcode waarde is opgegeven wordt het land van het woonadres (zoals getoond tussen haakjes in de kolom Actueel) gebruikt Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start bulk verwerking   De expliciete ISO landcode kan (met 3-letterige landcode) via een optionele XML tag <ExplicieteISOLandcode> binnen de tag <Inhoudingseigenschap> aangeleverd worden:    Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties   Als een expliciete ISO landcode waarde is opgegeven wordt deze naar payroll Gemal doorgegeven via invoercode 02252 en tevens wordt via de landen tabel de waarde voor invoercode 02323 (indicatie fiscaal woonland) bepaald en doorgegeven. Indien van toepassing wordt daarbij een TWK ingangsmaand aangegeven. Actie Er is geen actie nodig. Inhoudingseigenschap 'Percentage buitenland' (VIDIS-6998) Waarom Tot nu toe werd het percentage buitenlands verdiend niet ondersteund als inhoudingseigenschap. Hoe Fiscaal begunstigden > tabblad Inhoudingseigenschappen Er is een veld "Percentage buitenland (T)" toegevoegd aan de pagina met Inhoudingeigenschappen:    n dit veld kan een percentage met 2 cijfers achter de komma ingevoerd worden. Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start bulk verwerking   De het percentage buitenland kan via een optionele XML tag <PercentageBuitenland> met 2 decimalen binnen de tag <Inhoudingseigenschap> aangeleverd worden:  Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties   Als een percentage buitenland waarde is opgegeven wordt deze naar payroll Gemal doorgegeven via invoercode 02111. Indien van toepassing wordt daarbij een TWK ingangsmaand aangegeven. Actie Er is geen actie nodig. Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-6763 Splitsen grote transacties in het proces aanmaken Gemal Mutaties VIDIS-7003 Opgeloste meldingen in onze security tool VIDIS-7077 Performance verbeteringen proces aanmaken Gemal Mutaties door de minder interactie met de database
Volledig artikel weergeven
30-08-2023 09:49 (Bijgewerkt op 30-08-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 138 Weergaven
  Gewijzigd en verbeterd Validatie CAK foutsituaties bij inlezen extract (VIDIS-6885) Waarom Bij het inlezen van een CAK A bestand worden diverse basiscontroles gedaan zoals of begunstigde overleden is en of het woonland overeenstemt met de CAK informatie. Daarna werd gedurende de maand (bij het inlezen van elk payroll Gemal extract bestand) het CAK bestand wel verder verrijkt met de gedane CAK inhoudingen maar werden deze basiscontroles niet herhaald. Een verandering in de situatie van de begunstigde gedurende de maand kwam daardoor niet in het uiteindelijke CAK bestand terecht, maar pas in het bestand van de daaropvolgende maand. Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start verwerken Gemal extract Tijdens het inlezen van elk Gemal extract bestand (na een perioderun of dagrun) worden de basiscontroles herhaald. Het betreft hier de volgende foutcodes, kolom [FOUTMELDING] van het CSV bestand: 02 - Rechthebbende is overleden. Met de datum in kolom [DT_OVERL] 05 - Woonland is Nederland of niet-verdragsland. 06 - Woonland wijkt af. Met het bij ons bekende land in [WOONLAND]. Wat blijft is dat dit proces foutcode 03 (ontoereikende uitkering) en foutcode 04 (uitkering gestopt) kan signaleren. Foutcode 01 (onbekende rechthebbende) en 25 (rechthebbende in foutief bestand) worden alleen tijdens het inlezen van het CAK A bestand gesignaleerd. In situaties met bijvoorbeeld een onjuiste formaat of vulling van het bestand kan een foutcode 99 optreden. Actie Geen actie benodigd Einddatum in rapport 'Anoniementarief' (VIDIS-6811) Waarom Het was nog niet mogelijk om binnen het rapport 'Anoniementarief' te zien of een begunstigde een actief uitkeringsplan heeft. Hoe Rapportages > Anoniementarief De laatste kolom 'Einddatum recht' van het rapport toont de hoogste waarde van de einddatumrecht van de uitkeringsplannen van de fiscaal begunstigde. De kolom word leeggelaten wanneer een of meer van de uitkeringsplannen een lege einddatum heeft. Actie Geen actie benodigd "Buitenland verdiend" in RSM bruto netto specificatie (VIDIS-6810) Waarom Tot nu toe werd op de RSM bruto netto specificatie 'Buitenland verdiend' niet standaard getoond. Via een "payroll resultaat" is het wel mogelijk, die wordt dan onder de betalingen getoond. Hoe Referentiegegevens > Bruto Netto Specificatie Element Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken bruto/netto specificatie Als er sprake is van een buitenlands verdiend bedrag wordt dit getoond onderin het blok met de bruto netto berekening, in de kolom "Omschrijving". De tekst is bijvoorbeeld: Buitenland verdiend €. -5263,50. In plaats van de standaard tekst "Buitenland verdiend" kan desgewenst via een BrutNettoSpecificatieElement met code 573 een andere tekst opgegeven worden. Actie   Geen actie benodigd Bepaling loonbeslag per verwerkingsmaand (VIDIS-5885) Waarom Tot nu toe werden de loonbeslag bedragen gebaseerd op de maand van de beschikbaarstellingsdatum van het originele bruto bedrag. Dat gold zowel voor de beslaglegger maandbedragen als voor de beslagvrije voet. In bijzondere situaties met TWK leidde dit tot onjuiste loonbeslag bedragen.  Hoe Fiscaal begunstigden > tabblad Loonbeslag Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start verdelen netto bedragen naar ontvangers De bepaling van de uit te betalen bedragen voor de beslagvrije voet en de loonbeslagen wordt nu bepaald aan de hand van de verwerkingsmaand. Als een beslaglegger een maandbedrag heeft van 1000 euro en deze in dezelfde verwerkingsmaand al 700 euro heeft ontvangen, dan zal van een nieuw netto van 400 euro nog 300 euro naar die beslaglegger gaan. Voorheen werd ditzelfde mechanisme toegepast, maar dan op basis van beschikbaarstellingsmaand die hoort bij de betreffende bedragen.   Opmerking: Een gevolg van deze aanpassing is dat bij een tijdelijke blokkade (over meerdere maanden) er geen "inhaalslag" zal zijn van de gemiste maanden in de maand van deblokkade. Actie Geen actie benodigd Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-6979    Scheduling Adapter process
Volledig artikel weergeven
21-07-2023 13:59
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 155 Weergaven
  Gewijzigd en verbeterd Bruto-netto-berekening voor uitkeringsplannen zonder ontvanger (VIDIS-6909) Waarom In bepaalde klantsituaties is het gewenst om bruto-netto-berekeningen te kunnen doen ook al hebben de uitkeringsplannen geen ontvanger. Hoe Referentiegegevens > ServiceCenter Selecteer binnen het ServiceCenter de dropdown box Ontvanger vereist voor Bruto-netto-berekening, deze heeft 3 opties Ja - verplicht dus geen berekening zonder ontvangers (default) Ja, behalve voor woonland NLD/ONB - berekening zonder ontvangers als het woonland van de FB NL of onbekend is. Deze mogelijkheid is eerder opgeleverd, zie de release notes 2022-02. Nee - niet verplicht, dus berekening zonder ontvangers Deze mogelijkheid is nieuw. Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties Op basis van de gekozen instelling beslist GemalExport of er brutobedragen naar Gemal worden gestuurd of niet in situaties waarin er geen ontvangers aanwezig zijn voor het uitkeringsplan.   Actie Geen actie benodigd Loonbeslag via XML (VIDIS-6809) Waarom Tot nu toe was het nog niet mogelijk om een Loonbeslag met Loonbeslagleggers op te voeren via de DFO20 XML Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start bulk verwerking De DFO20 XML is uitgebreid met een optionele tag <Loonbeslag> onder de tag <FiscaalBegunstigde>:  <Actief> Ja/Nee <BeslagvrijeVoet> <Toelichting> <Beslagleggers> <Beslaglegger>  <Ontvanger> - Identification of the recipient, similar to <Uitkeringsplan><Uitkeringscomponenten><Uitkeringscomponent>  <IBANNummer> <DomesticAccount> <RekeningCourant> <Volgnummer> <MaandBedrag>  <VerwachteSchuld> <Dagafschrift> Hiermee kan een volledige vervanging gedaan worden van de instelling van het loonbeslag voor een fiscaal begunstigde. Hierbij gelden dezelfde controles, validaties als in de web pagina 'Loonbeslag'. De loonbeslagleggers moeten al bekend zijn als ontvanger in het systeem.  De ontvangers worden gevonden op basis van het opgegeven bankrekeningnummer. Nieuwe beslagleggers worden toegevoegd, bestaande worden gewijzigd en degenen die niet meer in de XML staan worden verwijderd uit het loonbeslag. De wijzigingen worden automatisch goedgekeurd. Actie Geen actie benodigd Doorsturen vorderingen naar incassodomein (VIDIS-6031) Waarom Tot nu toe was het nog niet mogelijk een vordering automatisch door te sturen naar het incassodomein Hoe Referentiegegevens > ServiceCenter Selecteer binnen het ServiceCenter de volgende checkbox (default is uit):  Niet te verrekenen negatieve netto's direct naar incasso   erwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start verdelen netto bedragen naar ontvangers Negatieve nettobedragen worden altijd eerst normaal verwerkt: Sommatie met de andere te verwerken netto bedragen met hetzelfde uitkeringsplan, periode en betalingsdatum. Dit kan het negatieve bedrag elimineren of verminderen. Als een negatief bedrag resulteert wordt een vordering aangemaakt. Waar mogelijk wordt verrekening gedaan vanuit positieve bedragen, rekening houdend met betalingsregelingen. Indien het bovengenoemde selectievakje is aangevinkt worden vorderingen die niet of niet volledig verrekend konden worden automatisch doorgestuurd naar het incassodomein. Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start exporteren betalingen Samen met het aanmaken van betalingen wordt een XML aangemaakt met de in het incassodomein op te nemen vorderingen. In het journaalposten bestand (JPN) wordt looncomponent "q01" wordt gebruikt om financieel te rapporteren over de transactie. Actie Geen actie benodigd Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-6899    Verbeteringen vanuit SAST security tool VIDIS-6762    Polisjob performance verbetering VIDIS-6732    GDPR opschoon SQL VIDIS-6716    Correcte IKV Einddatum by Postnumerando+1 VIDIS-6915    VUC doet geen check naar ontvangers met een fictief bruto zoekend naar een uitkeringsplan
Volledig artikel weergeven
28-06-2023 16:09 (Bijgewerkt op 03-07-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 159 Weergaven
  Gewijzigd en verbeterd Verbeteringen termijnen uitkeringsplan (VIDIS-2012, VIDIS-6696) Waarom Tot nu toe werd het bedrag van een nieuw termijnen uitkeringsplan (ontvangen via de Polisjob of ingevoerd in de backoffice portal) in het eerste fiscale jaar ongewijzigd toegevoegd aan het fiscaal jaarloon (BT). Dat is niet correct omdat het geen jaarbedrag is. De einddatum van de inkomstenverhouding van een termijnen uitkeringsplan werd elke maand aangepast naar de laatste dag van de termijn. Dat is niet gewenst.  Hoe Uitkeringsplannen > Nieuw uitkeringsplan Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start polisverwerking Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties Het bedrag van een nieuw termijnen uitkeringsplan wordt eerst omgerekend naar een jaarbedrag voordat dit (indien van toepassing) toegevoegd wordt aan het fiscaal jaarloon (BT).  De omrekenmethode is dezelfde die gebruikt wordt voor het berekenen van pro-rata bruto's.  De einddatum van de inkomstenverhouding van een termijnen uitkeringsplan wordt alleen aangepast wanneer de termijn eindigt voor de laatste dag van de verwerkingsmaand. Als de termijn eindigt op of na de laatste dag van de maand wordt dit dus behandeld als een lege einddatum. Actie Geen actie benodigd Aangepaste tekst voor gemoedsbezwaarde (VIDIS-6699) Waarom Tot nu toe werd in bruto/netto specificaties vanuit RSM (Raet Specificatie Manager) voor premies zorgverzekeringswet een algemene tekst gebruikt. Dit is  niet juist als de begunstigde een gemoedsbezwaarde is. Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken bruto/netto specificatie Indien de indicatie gemoedsbezwaarde aan staat bij de inhoudingseigenschappen van de begunstigde wordt in de bruto/netto specificaties vanuit RSM bij de premie ZvW de tekst 'Bijdrage vervangende belasting' gebruikt.   Actie Geen actie benodigd Polisjob volgnummer in payroll extract (VIDIS-6676) Waarom Sommige klanten hebben behoefte om in het Gemal extract bestand te kunnen zien welke Polisjob bestanden met mutaties hier in verwerkt zijn. Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties Het mechanisme werkt als volgt: Neem bij de aanlevering van Polisjob bestanden in de bestandsnaam de bedrijfscode van een fonds als bron: <Service center code>_<Bedrijfscode als BronNaam>-<BronVolgnummer>.xml Neem in dit bestand alleen mutaties op voor het betreffende fonds. NB: De applicatie controleert dit niet. Bij aansturing van payroll Gemal wordt het BronVolgnummer van het laatst ontvangen Polisjob bestand voor het fonds (d.w.z. waar de bedrijfscode als bron gebruikt is) doorgegeven. Het payroll Gemal extract bestand zal dit volgnummer bevatten op de 141 werkgever-regel. Het zit in de waarde vanaf positie 3 t/m positie 8, dus 6 posities. NB: In eerste instantie zal vanuit Gemal de waarde van 141 beperkt zijn tot 4 posities dat wordt binnenkort uitgebreid. Actie Geen actie benodigd Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-6487 Knop "Volgende" vervalt in "Nieuw uitkeringsplan" pagina VIDIS-6724 Bestaand uitkeringsplan mag niet gewijzigd worden via 'Nieuw uitkeringsplan' VIDIS-6707 Voorkom dubbel uitkeringsplan bij UI met Polisjob combinatie VIDIS-6677 Tenaamstelling altijd een waarde in betaalbestand naar RBM VIDIS-6354 Fiscaal woonland (IVC 02323) alleen bij wijziging naar Gemal VIDIS-5753 Keuze MijProducten beperken in "Bedrijf bewerken"  
Volledig artikel weergeven
25-05-2023 10:57
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 211 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Fiscale eenheid (VIDIS-6357,VIDIS-6426,VIDIS-6427) Waarom We willen de mogelijkheid bieden om de fiscale berekening van begunstigden te doen op het niveau van een fiscale eenheid. Waarbij we onder fiscale eenheid datgene verstaan wat binnen payroll Gemal een instelling genoemd wordt, onderdeel van een CEAnummer (bedrijf). Hoe Stap 1  Referentiegegevens > Fiscale eenheid Ga naar referentiegegevens en selecteer Fiscale eenheid  Je kunt hier nieuwe fiscale eenheden aanmaken of bestaande wijzigen.     Velden van een fiscale eenheid: Code (voor XML) -  tekst om te gebruiken in de XML (verplicht) Omschrijving - een omschrijving van de instelling Bedrijf - toont een lijst van bedrijfscodes en hun namen (kan niet worden aangepast na het aanmaken van de fiscale eenheid en is verplicht) Payrollwaarde - de waarde die wordt gebruikt in de communicatie naar GEMAL (verplicht) Loonheffingennummer - optioneel veld Actief (ja\nee) - geeft aan of de fiscale eenheid actief of niet actief is   Stap 2 Referentiegegevens > Bedrijf Hier kun je de het gebruiken van fiscale eenheid beschikbaar maken voor de fiscaal begunstigde.  Vink checkbox Fiscale eenheid gebruiken in payroll aan:     Stap 3A Fiscaal begunstigden > tabblad Fiscaal begunstigde Hier kun je de Fiscale eenheid koppelen aan de Fiscaal begunstigde. Let op: Het toekennen/wijzigen van de fiscale eenheid is slechts mogelijk bij een nieuwe begunstigde zolang deze niet doorgegeven is naar payroll Gemal. Bij Fiscale eenheid verschijnt een dropdown box met de beschikbare fiscale eenheden die gekoppeld zijn aan het bedrijf.     Stap 3B Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start bulk verwerking Indien Fiscale eenheid gebruiken in payroll aanstaat bij het bedrijf is het mogelijk via de Bulkjob fiscale eenheden te koppelen aan fiscaal begunstigden. De optionele tag <FiscaleEenheid> is toegevoegd in de Bulkjob XML onder de tag <FiscaalBegunstigde> na de bestaande tag <Bron>. Als waarde moet hier de Code opgegeven worden die is vastgelegd bij de fiscale eenheden, zie stap 1.   Stap 4 Payroll verwerking Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties Indien Fiscale eenheid gebruiken in payroll aan staat zullen de fiscaal begunstigden gegroepeerd per fiscale eenheid aan payroll Gemal worden doorgegeven.  Als deze uit staat geldt de normale werking. Actie Neem contact op met een Visma Idella consultant als je deze functionaliteit wilt gebruiken.   Systeemblokkades instelbaar (VIDIS-5934)  Waarom Enkele systeemblokkades konden nog niet uitgezet worden. Hoe Referentiegegevens > Blokkadereden Gebruik het potloodje voor de blokkadereden om deze inactief of actief te zetten Het gaat om de volgende systeemblokkades Retourbetaling Alleen als deze aanstaat wordt automatisch een blokkade geplaatst op de ontvanger bij het aanmaken van een retourbetaling en wordt automatisch de blokkade verwijderd bij het aanmaken van een herbetaling. Brutoblokkade op contractnummer Nettoblokkade op contractnummer Actie Geen actie nodig Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-6728, VIDIS-6761 Test bevinding VIDIS-6688    Ontbrekende 'Loonbeslagleggersbrieven' VIDIS-6681    Rapport 'openstaande toekomstmutaties' - allen gefiatteerde items VIDIS-6626    "Nieuw uitkeringsplan": alleen productcodes van het bedrijf tonen VIDIS-6624    PNIL soms niet doorgegeven naar payroll VIDIS-6614    Bevestigingsbrief 'loonheffingskorting' VIDIS-6601    Gemal extracten in juiste volgorde verwerken i.v.m. jaaropgave gegevens  
Volledig artikel weergeven
25-04-2023 15:15 (Bijgewerkt op 28-04-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 172 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Uniforme namen uitvoerbestanden (VIDIS-6578) Waarom In release 2022-12 hebben we een uniformering van de bestandsnamen doorgevoerd. Twee bestandstypen zijn daarbij gemist. Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties De XML bestanden met beschikbaarstellingen vanuit het proces "Aanmaken Gemal mutaties" voldoen nu ook aan de uniforme naamgeving: Alle bestandsnamen hebben aan het begin de servicecenter code gevolgd door een underscore. Als het bestand specifiek is voor een bedrijf wordt daarna de bedrijfscode opgenomen gevolgd door een underscore. Als de servicecenter code of de bedrijfscode al aanwezig was in de bestandsnaam worden deze zo nodig naar voren geschoven. Zijn ze nog niet aanwezig dan worden ze vooraan toegevoegd. Voorbeelden: "beschikbaarvooraf_B33_202211_20221115152437.xml" wordt "SAB_B33_beschikbaarvooraf_202211_20221115152437.xml" "beschikbaar_EHRM000011500COR20220303_B33_202203_20230325083935.xml" wordt "SAB_B33_beschikbaar_EHRM000011500COR20220303_202203_20230325083935.xml"  Actie Keuze fiatteeractieniveau (VIDIS-6527)  Waarom Er is behoefte aan extra mogelijkheden om te kiezen voor wel of niet fiatteren.    Hoe Referentiegegevens > DocumentType Fiscaal begunstigden > tabblad Uitkeringsplannen Fiscaal begunstigden > tabblad Inhoudingseigenschappen We hebben op onze bestaande tabel 'Fiatteeractieniveau' binnen de Tab 'Referentiegegevens' een drietal opties toegevoegd: "Muteren financiële velden uitkeringsplan (handmatig of automatisch)" "(De)Blokkeren uitkeringsplan" 'Wijzigen inhoudingeigenschappen' Default is voor alle 3 "Handmatig", d.w.z. een tweede gebruiker moet de actie fiatteren om deze effectief te maken.  Als de waarde op "Automatisch" gezet wordt kan een enkele gebruiker de wijziging direct effectief maken.   Voorbeelden van financiële data zijn bedrag, begindatum recht of einddatum recht   Actie Er is geen actie benodigd Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-6489   Rapport 'toekomstmutaties' correct tonen ingangsmaand inhoudingseigenschappen VIDIS-6491   Rapport Matchinglijst correct tonen geslacht "Persoon" VIDIS-6426, VIDIS-6357   Voorbereidingen ondersteuning "Fiscale eenheid" VIDIS-6384, VIDIS-6582   Input adapter verbeteringen VIDIS-6550   Actuele waarde 'Blokkadereden' tonen als startwaarde bij muteren in UI VIDIS-6554   'Samenvoegen Relatie' kleine relaties bestandsconflict verhelpen VIDIS-6620, VIDIS-6644, VIDIS-6643   Acceptatietest bevindingen
Volledig artikel weergeven
29-03-2023 16:34
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 235 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Bruto netto specificatie filter (VIDIS-6547) Waarom Wanneer er meerdere betaaldagen in een maand zijn en men wil een bruto netto specificatie maken rond dezelfde dag, dan kan een filter gebruikt worden op basis van de exportdatum van de betalingen. Bijvoorbeeld:  BetalingExportdatum=20230214 Echter worden er dan geen fiscaal begunstigden geselecteerd met alleen vorderingen.  Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken bruto/netto specificatie We hebben in de bestaande filter expressie bij het het proces 'aanmaken bruto netto specificatie' een optie toegevoegd. BetaaldatumNetto = yyyymmdd Dit zorgt er voor dat alleen begunstigden geselecteerd worden die 1 of meer verwerkte netto's hebben met de opgegeven betaaldatum. Dat kunnen zowel netto's zijn die leiden tot betalingen als netto's die leiden tot vorderingen of verrekeningen. Actie Er is geen actie benodigd Netto blokkade bedrag in bruto netto specificatie RSM (VIDIS-5774) Waarom Tot nu toe werd op de bruto netto specificatie niet getoond welk bedrag wat niet uitbetaald is vanwege een netto blokkade. En evenmin welk betaald bedrag kwam van eerdere netto blokkade Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken bruto/netto specificatie (RSM) Waar nodig wordt in de bruto netto specificatie een extra regel opgenomen in het bruto/netto blok: In kolom Omschrijving: "Totale netto blokkade" Desgewenst kan een andere tekst opgegeven worden door het aanmaken van een bruto netto specificatie element met code "BLO". In kolom Totaal: Het totaalbedrag van eventuele netto blokkades minus het totaalbedrag van eventuele deblokkades. Indien dat bedrag 0 is wordt de hele regel niet getoond. Actie Er is geen actie benodigd Tabelkleur in bruto netto specificatie en jaaropgaaf (VIDIS-4774) Waarom Tot nu toe werd op de bruto netto specificatie en jaaropgaaf groen en wit getoond (de waarde van de inhoudingseigenschap Kleur tabel). Daar zijn nu 2 opties bijgekomen. Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken bruto/netto specificatie Deze 4 mogelijke waarden worden nu getoond in de bruto netto specificatie en jaaropgaaf als zijnde tabelkleur. Anoniem = in het geval dat anoniementarief van toepassing is voor de bruto-netto berekening. Geen = in het geval dat VrijstellingLoonheffing 'Ja' is Anders: Groen of Wit = de waarde van de inhoudingseigenschap Kleur tabel Actie Er is geen actie benodigd Aanleveren premies via XML (VIDIS-1933) Waarom Tot nu toe was het nog niet mogelijk om uitkeringscomponenten voor premies of een correctie inhouding toe te voegen of te wijzigen door middel van XML bestanden. Hoe Verwerking > Handmatige Verwerking\Automatische Verwerking > Start bulk verwerking   Binnen de Bulkjob XML tag <Uitkeringsplan> is als extra mogelijke tag <UitkeringComponenten> opgenomen met als optionele tag daaronder <UitkeringsComponent> met onderstaande waardes: Frequentie (verplicht) VariabeleMutaties (verplicht) Ibannummer (optioneel) Domestic Account (optioneel) Rekening Courant (optioneel) Bedrag (optioneel) Beschikbaarstellingsmaand - indien eenmalig (optioneel) Eersteverwerkingsmaand - indien periodiek (optioneel) Laatsteverwerkingsmaand - indien periodiek (optioneel) Dit biedt de volgende mogelijkheden: eenmalige premie inhouding of correctie loonheffing (Frequentie=eenmalig) Hiermee kan een nieuwe eenmalige uitkeringscomponent aangemaakt worden periodieke inhoudingen (Frequentie=periodiek) Er vindt een controle plaats of de opgegeven waarden overeenkomen met een bestaande actieve periodieke component. Waarbij een component actief is indien die nog geen eind datum heeft of de einddatum valt binnen de periode. Zo ja  dan wordt die component bijgewerkt Zo nee dan wordt een nieuwe component aangemaakt. Actie Neem contact op met een Visma Idella consultant als je deze functionaliteit wilt gebruiken Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-6494 - Fout in dagrun voor lijst begunstigden VIDIS-6461 - Onnodige Inhoudingeigenschappen mutatie in run na instellen Ingangsdatum VIDIS-6412 - "Nieuw uitkeringsplan" web pagina - validatie binnen service center VIDIS-1997 - UI verbeteringen SC, Bedrijfscode VIDIS-6579 - Toevoegen van Index in tabel PayrollInputVerbijzondering  
Volledig artikel weergeven
23-02-2023 12:47 (Bijgewerkt op 24-02-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 190 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Niet printen bij begunstigde - via XML (VIDIS-6326) Waarom In de voorgaande release 2023-01 (zie "Niet printen bij begunstigde" in de release notes) hebben we het mogelijk gemaakt om aan te geven of een Fiscaal Begunstigde een geprinte specificatie wil ontvangen of niet. Nu bieden de mogelijkheid om dit te wijzigen door middel van het proces 'start Bulk verwerking' (DFO20). Hoe Verwerking > Handmatige Verwerking\Automatische Verwerking > Start verwerking Bulk Binnen de XML tag <FiscaalBegunstigde> is als extra mogelijke tag <BegunstigdeEigenschap> opgenomen met als optionele tag daaronder <SpecificatiePrinten> (waarde Ja/Nee): Wanneer deze tag niet in de XML gezet is volgt er geen wijziging. Actie Er is geen actie benodigd Verschil landcode in IBAN en BIC (VIDIS-6240) Waarom Er zijn enkele uitzonderingen waarbij de landcode binnen de IBAN anders mag zijn dan de landcode in de bijbehorende BIC. Tot nu toe hielden we daar geen rekening mee bij de invoer van een ontvanger.  Hoe Referentiegegevens >Land In de landentabel is een extra kolom "IbanLandcode" opgenomen om een afwijkende code op te geven waarmee de IBAN start. Bijvoorbeeld Jersey:    Dit zijn de uitzonderingen die we standaard in de landentabel opnemen:   Actie Er is geen actie benodigd Extra inhoudingeigenschappen via XML (VIDIS-6032) Waarom Tot nu toe was het niet mogelijk om de inhoudingseigenschappen "Anoniementarief" en "Afwijkend % Loonheffing is maximum"  te wijzigen via het batchproces 'start bulk verwerking (DFO20). Hoe Verwerking > Handmatige Verwerking\Automatische Verwerking > Start verwerking Bulk Er zijn 2 optionele tags toegevoegd aan de DFO20 XML. Anoniementarief (waarde Ja/Nee) AfwijkendPercentageLoonheffingIsMaximum (waarde Ja/Nee) Wanneer een tag niet in de XML gezet is volgt er geen wijziging. Actie Er is geen actie benodigd Nieuw rapport "Status jaaropgave overledenen" (VIDIS-1896) Waarom Tot nu toe konden we niet laten zien welke items nog openstaan m.b.t. overleden personen, door middel van dit rapport kunnen we dit tonen. Zodra deze items afgerond zijn kan er een Jaaropgaaf worden gegenereerd. Hoe Rapportages > Status Jaaropgave overledenen Actie Er is geen actie benodigd behalve de autorisatie binnen de gewenste rol toekennen.   Nieuw rapport "Toekomstmutaties" (VIDIS-1994) Waarom Er was nog geen mogelijkheid om een overzicht te krijgen van de openstaande toekomstmutaties, dus mutaties die pas op een toekomstige datum effectief worden. Hoe Rapportages > Toekomstmutaties Actie Er is geen actie benodigd behalve de autorisatie binnen de gewenste rol toekennen.       Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-6386 'aanmaken gemal export' fix te lange bestandsnaam VIDIS-6383 Indexen historie tabellen VIDIS-5929 Deblokkering premie inhouding in juiste fiscale maand bij TWK VIDIS-4997, VIDIS-6479 Security HTTP headers VIDIS-6479 Foutmelding wanneer gebruik van 'Back' button bij rapportages
Volledig artikel weergeven
25-01-2023 09:25 (Bijgewerkt op 07-02-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 214 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Niet printen bij begunstigde (VIDIS-6182) Waarom Tot nu toe was het niet mogelijk aan te geven dat een fiscaal begunstigde geen papieren Bruto Netto Specificatie of Jaaropgave wil ontvangen. Hoe Verwerking > Fiscaalbegunstigden > Fiscaalbegunstigden Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken specificatie/jaaropgaaf Er is een veld "Specificatie printen" toegevoegd, standaard staat deze aan. Bij het aanmaken van bruto netto specificaties en jaaropgaven worden begunstigden waarbij "Specificatie printen" uit staat niet meegenomen indien gekozen wordt voor bestemming "Printprovider POSTNL". Actie Er is geen actie nodig. Bruto netto specificatie: Filter op basis van NettoVerschil (VIDIS-5769, VIDIS-3768) Waarom Er was nog geen filtermogelijkheid bij het aanmaken van bruto netto specificaties op basis van het absolute verschil in het definitieve netto bedrag tussen de huidige en de vorige maand. Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking >Start aanmaken Bruto Netto Specificatie   Er is een nieuw filter beschikbaar:  BNNettoVerschil >{bedrag} (in eurocenten):    Actie Er is geen actie nodig. Inactieve bedrijven niet in rapporten (VIDIS-4067) Waarom Tot nu toe konden ook voor inactieve bedrijven regels getoond worden in rapportages zoals 'Signaallijst inhoudingseigenschappen'. Hoe Referentiegegevens > Bedrijf Rapportages > ... Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start rapportage ...   In de rapportages wordt alleen met gegevens van actieve bedrijven gewerkt. Of een bedrijf actief is kan in de referentiegegevens pagina ingesteld worden. Actie Er is geen actie nodig.   Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-6238 Extra indexen t.b.v. performance 'Alle rekeningen' VIDIS-6204 Timestamp toegevoegd aan matching relaties en kleine relaties uitvoerbestanden VIDIS-6160 Juiste IKV ingangsdatum bij "verlate ingang" periodiek uitkeringsplan in combinatie met eenmalig uitkeringsplan VIDIS-5768 Vervallen ontvangerrollen (Bruto/Netto-inhouding 1 t/m 3) verwijderd uit ontvangerverdeling VIDIS-6360 Notitie 'printprovider' staat op de verkeerde plek, moet op bestemmingsniveau staan VIDIS-6365 JaarMaand tag mag leeg zijn bij specificatie teksten VIDIS-6399 UAT 1.9.0.2 (VIDIS-6182) checkbox 'specificatie printen' niet default aangevinkt  
Volledig artikel weergeven
02-01-2023 16:01 (Bijgewerkt op 06-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 231 Weergaven
    Gewijzigd en verbeterd Uniforme namen uitvoerbestanden (VIDIS-5902) Waarom De bestanden die P&B Core aanmaakt bevatten gegevens die betrekken hebben ofwel op een bepaald service center ofwel meer specifiek op een bedrijf binnen dat service center. Dat was niet op een eenduidige manier uit de bestandsnamen af te lezen. Bij gebruik van meerdere service centers en/of bedrijven is het wel van belang dat de bestanden eenvoudig gescheiden kunnen worden. Hoe De richtlijn voor de uitvoerbestanden vanuit P&B Core wordt: Alle bestandsnamen hebben aan het begin de servicecenter code gevolgd door een underscore. Als het bestand specifiek is voor een bedrijf wordt daarna de bedrijfscode opgenomen gevolgd door een underscore als. Als de servicecenter code of de bedrijfscode al aanwezig was in de bestandsnaam worden deze zo nodig naar voren geschoven. Zijn ze nog niet aanwezig dan worden ze vooraan toegevoegd.   Enkele voorbeelden hoe dit uitwerkt voor bestandsnamen (uitgaande van SAB als de servicecentercode, B33 als de bedrijfscode en NN76 als payrollbedrijfsnummer): Fiatteringen rapport "OpenstaandeFiatteringen_SAB_B33_20211214092116.csv" wordt "SAB_B33_OpenstaandeFiatteringen_20211214092116.csv" JPN verwerkingsverslag "NN76_JPN_20220207155226.xml" wordt  "SAB_B33_NN76_JPN_20220207155226.xml" JPN bestand "SAB_JPBBKN_NN76202106_20220316113014.CSV" wordt "SAB_B33_JPBBKN_NN76202106_20220316113014.CSV" Let op: CAK bestandsnaam blijft vooralsnog ongewijzigd, dus zonder servicecenter code en bedrijfscode. Actie Als je (een deel van de) bestanden uit P&B Core geautomatiseerd verwerkt is het verstandig contact op te nemen om voor jouw situatie deze naamsverandering te bespreken. We kunnen dan een complete lijst van oude en nieuwe bestandsnamen geven. Validaties BIC (VIDIS-5722) Waarom Een incorrecte BIC, die niet overeenstemt met de IBAN qua landcode en bankcode kan leiden tot afkeuring van de betaling of zelfs de hele betalingsbatch. Hoe De controles of de BIC overeenstemt met de IBAN qua landcode en bankcode leiden tot fouten als dit niet het geval is, de BIC en IBAN worden afgekeurd. Voorheen leidde dit alleen tot waarschuwingen. Voor Engelse Ibannummers (GB) met een afwijkende maar correcte BIC zoals JE voor Jersey zal voor nieuwe opvoer een foutmelding verschijnen. Advies is om hier de BIC weg te laten. Actie Er is geen actie benodigd Filter op bedrijf in lijst Openstaande fiatteringen (VIDIS-1887) Waarom De werklijst met mutaties die gefiatteerd moeten worden omvatte alle bedrijven waarvoorde gebruiker geautoriseerd is.  Het is wenselijk om dit te beperken tot bepaalde bedrijven.   Hoe Rapportages > Fiatteringen Het scherm met de openstaande fiatteringen toont een filter om deze te beperken tot 1 of meerdere bedrijven.  Actie Er is geen actie benodigd   Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-6116    RSM gse-selectiebestand fix VIDIS-5771    Voorbereiding wel/niet printen bij begunstigde  VIDIS-6115    Perioderun aanmaken PayrollInputs traag VIDIS-6114    Fix op VIDIS-4753 mbt verwerkingsverslag' VIDIS-5914    Versnellen zoeken fiscaal begunstigde VIDIS-5903    Polis/Bulkjob kleinere transacties (performance) VIDIS-5627    Brieven - betere waarde voor veld IngangsdatumUitkering VIDIS-5626    Brief "Informatieverzoek" - fix volgnummer  
Volledig artikel weergeven
23-11-2022 17:00 (Bijgewerkt op 28-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 264 Weergaven
Let op: Dit document bevat onderin een vooraankondiging voor release 2022-12. Gewijzigd en verbeterd Extra teksten op specificatie en jaaropgaaf via RSM (VIDIS-5770, VIDIS-5834, VIDIS-5836) Waarom Er is behoefte om extra teksten te kunnen opnemen in de bruto-netto-specificatie en/of jaaropgave. Hoe Referentiegegevens > Servicecenter > BNS/JOPG Tekstblokken Fiscaalbegunstigde > Fiscaalbegunstigde > Specificatie Teksten Verwerking>Automatische /Handmatige verwerking>Start aanmaken bruto/netto specificatie Verwerking>Automatische /Handmatige verwerking>Start bulkjob verwerking Deze functionaliteit is beschikbaar voor het maken van PDFs via RSM (Raet Specificatie Manager). Inrichting van tekstblokken voor een bedrijf Ga naar onderdeel Referentiegegevens in de navigatie en selecteer BNS/JOPG Tekstblokken, onderstaand scherm verschijnt.      Hier kunnen nieuwe (via het plusje) Tekstblokken worden aangemaakt en bestaande worden gewijzigd (via het potloodje).   De volgende invoervelden verschijnen in het detail scherm.  Bedrijf - Kies het bedrijf waarvoor het tekstblok gebruikt moet worden. Soort:  JOPG (jaaropgave) of BNS (bruto-netto-specificatie) Variant - Dit biedt de mogelijkheid om meerdere tekstblok varianten te definiëren en op begunstigde niveau daaruit te kiezen. RSMBlokcode - Deze code bepaalt de plaats waar de tekst gaat komen. Deze codes worden gebruikt in de RSM templates, overleg met een consultant.   Omschrijving - Dit is een vrije tekst om te omschrijven waarvoor het tekstblok dient. Actief - Ja of Nee. Hiermee kan een tekstblok (tijdelijk) aan of uit gezet worden. Tekstregels - Hier kun je de tekstregels inrichten: Regelnummer - Dit is het regelnummer binnen het tekstblok. Tekst code FB - Hier kun je een code opgeven waarvoor per begunstigde een afwijkende tekst opgegeven kan worden (zie verderop). Is de tekst voor alle begunstigden (met deze variant tekstblok) gelijk, laat dan dit veld leeg. Standaard waarde - Dit is de te gebruiken tekst. Zoals bij voorgaand veld genoemd kan hierop afgeweken worden. Na het invoeren of wijzigen kun je op bewaar klikken om de mutatie op te slaan. Instellen van teksten voor een specifieke fiscaal begunstigde - via user interface Ga naar het dossier van de fiscaal begunstigde, tab Fiscaal begunstigde. Onderin het scherm wordt een lijst getoond:    Hier kun je een nieuwe specificatie tekst toevoegen (plusje) of een bestaande specificatie tekst wijzigen (potloodje). Onderstaand scherm verschijnt bij het wijzigen of aanmaken van een nieuwe specificatie tekst:   De volgende invoervelden kun je vullen of wijzigen.  Tekstcode  - Dit dient een code te zien die als "Tekst code FB" is ingericht bij het bedrijf. Als speciale code kan hier "variantcode" gebruikt worden. Jaar - Als hier een waarde ingevuld wordt geldt de tekst alleen voor het betreffende jaar. Maand - Als hier een waarde ingevuld wordt geldt de tekst alleen voor de betreffende kalendermaand. Waarde - Dit is de te tonen tekst. In geval van code "variantcode" kan kan hier de gewenste tekstblok variant opgegeven worden. Instellen van teksten voor een specifieke fiscaal begunstigde - via XML Voor de Bulkjob XML is een nieuwe Tag toegevoegd onder <FiscaalBegunstigde> TekstCode&JaarMaand moeten uniek zijn   <SpecificatieTeksten> List of <SpecificatieTekst> <TekstCode> Verplicht, max lengte 15. <JaarMaand>  Formaat yyyymm. laat leeg voor een vaste/permanente waarde. <Waarde> Lengte max 150 Opname van de teksten in jaaropgaven of bruto-netto-specificaties via RSM Bij het aanleveren van data naar RSM zullen de eventueel bij het bedrijf vastgelegde extra teksten meegenomen worden. Waar van toepassing worden rekening gehouden met bij de begunstigde vastgelegde waarden. Actie Als je bovengenoemde functionaliteit wilt gebruiken, neem dan contact op met een Visma Idella consultant.  De inrichting voor dit onderdeel moet nauw afgestemd worden met de templates die in RSM gedefinieerd zijn. BIC optioneel in het SEPA gebied (VIDIS-5773) Waarom Er word nu vaak gevraagd om een BIC bij een buitenlands rekeningnummer terwijl dat niet nodig is omdat ze binnen het SEPA gebied vallen. Deze validatie is nu weggehaald voor de SEPA landen Hoe Verwerking > Handmatige Verwerking > Start bulk verwerking Verwerking > Automatische Verwerking > Start bulk verwerking Fiscaalbegunstigde > Uitkeringsplannen > Nieuw uitkeringsplan Ontvanger > zoeken > bestaande ontvanger Ontvanger > Nieuw > nieuwe ontvanger   Als je via de Tab Referentiegegevens naar de tabel 'Land' gaat, zie je in de kolom 'SEPA' voor welk land  (Ja/Nee) de BIC niet meer benodigd is.  Actie Er is geen actie benodigd Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-5960 - Foutmelding in UI bij toevoegen rol VIDIS-5957 - Fix in aansturing RSM porto VIDIS-5764 - Fix muteren Uitkeringsplan in UI VIDIS-5762 - Toevoegen'Bron' gaat mis bij te lange naam VIDIS-5710 - Onnodige Inhoudingeigenschappen mutatie naar Gemal voorkomen VIDIS-5693 - Verbeteren database performance (columnstore indexes) VIDIS-5624 - "VorigMaandNetto" in brieven XML VIDIS-5501 - Fix parameter automatische verwerking rapport Rekening Bruto Blokkades VIDIS-6019 - Fix afhandeling periodieke correctieloonheffing die stopt met TWK VIDIS-6040, VIDIS-6041, VIDIS-6059, VIDIS-6063 - Acceptatietest bevindingen Vooraankondiging voor release 2022-12: Uniforme namen uitvoerbestanden (VIDIS-5902) Waarom De bestanden die P&B Core aanmaakt bevatten gegevens die betrekken hebben ofwel op een bepaald service center ofwel meer specifiek op een bedrijf binnen dat service center. Dat was niet op een eenduidige manier uit de bestandsnamen af te lezen. Bij gebruik van meerdere service centers en/of bedrijven is het wel van belang dat de bestanden eenvoudig gescheiden kunnen worden. Hoe De richtlijn voor de uitvoerbestanden vanuit P&B Core wordt: Alle bestandsnamen hebben aan het begin de servicecenter code gevolgd door een underscore. Als het bestand specifiek is voor een bedrijf wordt daarna de bedrijfscode opgenomen gevolgd door een underscore als. Als de servicecenter code of de bedrijfscode al aanwezig was in de bestandsnaam worden deze zo nodig naar voren geschoven. Zijn ze nog niet aanwezig dan worden ze vooraan toegevoegd.   Enkele voorbeelden hoe dit uitwerkt voor bestandsnamen (uitgaande van SAB als de servicecentercode, B33 als de bedrijfscode en NN76 als payrollbedrijfsnummer): Fiatteringen rapport "OpenstaandeFiatteringen_SAB_B33_20211214092116.csv" wordt "SAB_B33_OpenstaandeFiatteringen_20211214092116.csv" JPN verwerkingsverslag "NN76_JPN_20220207155226.xml" wordt  "SAB_B33_NN76_JPN_20220207155226.xml" CAK-bestand "008371189L92_2022_01B.csv" wordt "SAB_B33_008371189L92_2022_01B.csv" JPN bestand "SAB_JPBBKN_NN76202106_20220316113014.CSV" wordt "SAB_B33_JPBBKN_NN76202106_20220316113014.CSV" Actie Als je (een deel van de) bestanden uit P&B Core geautomatiseerd verwerkt is het verstandig contact op te nemen om voor jouw situatie deze naamsverandering te bespreken. We kunnen dan een complete lijst van oude en nieuwe bestandsnamen geven.  
Volledig artikel weergeven
01-11-2022 13:54 (Bijgewerkt op 02-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 223 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Informatie betaaldata in startpagina Verdelen naar ontvanger (VIDIS-5375) Waarom In het proces Start exporteren van betalingen en vorderingen was al informatie over betaaldata opgenomen. Omdat deze informatie ook van toepassing is bij het proces Verdelen naar ontvanger, hebben we deze informatie ook in dit proces opgenomen. Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische Verwerking > Start verdelen netto bedrag naar ontvangers In het scherm Start verdelen naar ontvangers zie je voortaan wat de maximale betaaldatum van de te verwerken netto bedragen is:   Netto bedragen met een latere betaaldatum worden niet verwerkt. Actie Er is geen actie nodig. Extra standaard waarden voor handmatig uitkeringsplan (VIDIS-5449) Waarom Bij het invoeren van een groot aantal uitkeringsplannen, is het tijdsbesparend als zoveel mogelijk velden vooraf zijn ingevuld. Daarom hebben we de aan de vooraf ingevulde velden nu de volgende velden toegevoegd: Maatschappij & Product MutatiesoortPolis Hoe Referentiegegevens > Bron > Selecteer Bron Uitkeringsplannen > Nieuw uitkeringsplan   Actie Er is geen actie nodig. Handmatige uitkeringscomponent pas verwerken na fiatteren (VIDIS-4753) Waarom Tot nu toe werden handmatige eenmalige uitkeringscomponenten, zoals correcties op premie-inhoudingen, behandeld in het proces Start aanmaken Gemal mutaties waarbij het niet uitmaakte of ze wel of niet gefiatteerd waren. Dit komt niet overeen met het principe dat de processen met gefiatteerde gegevens werken en veroorzaakte problemen in de fiatteringslijst. Daarom hebben we het proces vanaf deze release aangepast. Hoe Verwerking > Handmatige Verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties Verwerking > Automatische Verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties In het proces Start aanmaken Gemal mutaties wordt een nog niet gefiatteerde handmatige uitkeringscomponent voortaan niet verwerkt. In het verwerkingsverslag zie je dan de volgende melding: Handmatige, eenmalige uitkeringscomponent voor uitkeringsplan <UPId> van fiscaal begunstigde <FBID> is overgeslagen omdat deze nog niet gefiatteerd is. Actie Er is geen actie nodig. Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-5700 - Aanpassing pNPS account VIDIS-5687 - Bevinding fiatteren termijnen uitkeringsplan VIDIS-5499 - Controle op gevulde einddatum termijnen uitkeringsplan VIDIS-5313 - Voorkomen lege DatumBlokkade bij blokkade op begunstigde niveau VIDIS-5138 - Validatie op leeg relatienummer bij XML import VIDIS-5016 - Aansturing specificatie manager: onderscheid binnen/buitenland VIDIS-3434 - Dubbel item in correspondentiebestand
Volledig artikel weergeven
26-09-2022 10:16
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 335 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Invoer afwijkende loondagen voor termijnen uitkeringsplan (VIDIS-5451) Waarom Tot nu toe was het niet mogelijk om afwijkende loondagen in te voeren of te wijzigen via de User Interface van de applicatie. Hoe Uitkeringsplannen > Nieuw uitkeringsplan Fiscaal begunstigden > tabblad Uitkeringsplannen Zowel in het scherm voor het aanmaken van een nieuw uitkeringsplan als in het scherm voor het wijzigen van een uitkeringsplan is het veld Afwijkende Loondagen opgenomen. Een waarde is alleen toegestaan voor een termijnen uitkeringsplan, die hebben TERM als waarde voor MutatiesoortPolis. De werking is hetzelfde als wanneer de loondagen via de Polisjob XML doorgegeven worden. In het kort: De fiscale maand voor de loondagen correspondeert met de fiscale maand van het bruto en is dus mede afhankelijk van de opgegeven BegindatumRecht, EinddatumRecht en de Numerando van het uitkeringsplan. De eerste mutatie is een vervanging van het door Gemal berekende aantal loondagen. Opvolgende mutaties zijn aanpassingen (delta's) daarop en kunnen dus ook negatief zijn. Let op: omdat een termijnen uitkeringsplan werkt met delta's is de standaard waarde in het scherm voor het Bedrag 0 euro en leeg voor de Afwijkende Loondagen. Actie Er is geen actie nodig. Verbeterde loondagenberekening bij vertraagd loon (VIDIS-5227) Waarom Bestaande functionaliteit is dat als bij het bedrijf de instelling Verschoven tijdvakken uit staat de berekening van loondagen overgelaten wordt aan Payroll Gemal. Gemal doet die berekening mede op basis de ingangsdatum en eventuele einddatum van de inkomstenverhouding. Een beperking daarbij is dat Gemal geen loondagen berekent voor een verlate ingang in een voorgaand jaar, waardoor de berekening voor fiscale maand januari kan afwijken.  Hoe Referentiegegevens > Bedrijf Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties Als Verschoven tijdvakken uit staat bij het bedrijf zal P&B Core bij het ontstaan van een inkomstenverhouding die start in een voorgaand jaar, het aantal loondagen voor de fiscale maand januari van het huidige verwerkingsjaar berekenen en doorgeven als afwijkende loondagen naar Payroll Gemal.   Daarbij wordt het het aantal werkdagen (maandag t/m vrijdag) geteld in de periode vanaf de ingangsdatum t/m eind januari of eerder als de einddatum van het bijbehorende recht dat aangeeft. De berekening van de maanden vanaf februari blijft onaangepast en wordt dus door Gemal gedaan. Let op: als er bij termijnen uitkeringsplan expliciet een aantal afwijkende loondagen is opgegeven, wordt dat aantal gehanteerd. Actie Er is geen actie nodig. Extra rol in ontvangerverdeling (VIDIS-5203) Waarom Er was behoefte om aan de bestaande lijst van Rol ontvangers een optie toe te voegen . Hoe Functioneel begunstigden > tabblad Uitkeringsplannen > knop Detail Ontvangers Aan de lijst voor het veld Rol is de volgende waarde toegevoegd:     Actie Er is geen actie nodig. Automatische aanpassing inhoudingseigenschappen (VIDIS-4387) Waarom Als er een wijziging plaatsvindt in het woonland kan P&B Core de inhoudingseigenschappen daar automatisch op aanpassen. Dit kan je instellen bij het Servicecenter, bijvoorbeeld: Bij woonland naar NL moet CodeZVW M worden.    Bij die wijziging werd als ingangsmaand de huidige verwerkingsmaand ingesteld. Dit is niet gewenst als de volgende run een perioderun is. Hoe Fiscaal begunstigden > tabblad Relatie Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start relatie verwerking Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties De ingangsdatum wordt leeg gelaten bij de automatische wijzigingen van de inhoudingseigenschappen. Gevolg is dat deze ingaan afhankelijk van de eerstvolgende Gemal-verwerking: Dagrun - vanaf de huidige fiscale maand Perioderun - vanaf de nieuwe fiscale maand Actie Er is geen actie nodig. Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-5405 - Kolom Bedrijfscode toegevoegd aan Loonbeslagen report VIDIS-5539 - Reductie geheugengebruik bij Gemal export (performance) VIDIS-5287 - Splitsing Polis/Bulkjob pre-validatie transactie (performance) VIDIS-5017, VIDIS-5652 - Adapter verbetering VIDIS-4999 - Voorkomen foutmeldingen met stack trace (security) VIDIS-5650 - GAT bevinding: foutmelding wanneer uitkeringsplannen geopend worden
Volledig artikel weergeven
24-08-2022 14:06 (Bijgewerkt op 25-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 240 Weergaven