Mijn Communities
Help

Releases Youforce Pensions & Benefits Core

Sorteren op:
Gewijzigd en verbeterd Niet printen bij begunstigde - via XML (VIDIS-6326) Waarom In de voorgaande release 2023-01 (zie "Niet printen bij begunstigde" in de release notes) hebben we het mogelijk gemaakt om aan te geven of een Fiscaal Begunstigde een geprinte specificatie wil ontvangen of niet. Nu bieden de mogelijkheid om dit te wijzigen door middel van het proces 'start Bulk verwerking' (DFO20). Hoe Verwerking > Handmatige Verwerking\Automatische Verwerking > Start verwerking Bulk Binnen de XML tag <FiscaalBegunstigde> is als extra mogelijke tag <BegunstigdeEigenschap> opgenomen met als optionele tag daaronder <SpecificatiePrinten> (waarde Ja/Nee): Wanneer deze tag niet in de XML gezet is volgt er geen wijziging. Actie Er is geen actie benodigd Verschil landcode in IBAN en BIC (VIDIS-6240) Waarom Er zijn enkele uitzonderingen waarbij de landcode binnen de IBAN anders mag zijn dan de landcode in de bijbehorende BIC. Tot nu toe hielden we daar geen rekening mee bij de invoer van een ontvanger.  Hoe Referentiegegevens >Land In de landentabel is een extra kolom "IbanLandcode" opgenomen om een afwijkende code op te geven waarmee de IBAN start. Bijvoorbeeld Jersey:     Dit zijn de uitzonderingen die we standaard in de landentabel opnemen:   Actie Er is geen actie benodigd Extra inhoudingeigenschappen via XML (VIDIS-6032) Waarom Tot nu toe was het niet mogelijk om de inhoudingseigenschappen "Anoniementarief" en "Afwijkend % Loonheffing is maximum"  te wijzigen via het batchproces 'start bulk verwerking (DFO20). Hoe Verwerking > Handmatige Verwerking\Automatische Verwerking > Start verwerking Bulk Er zijn 2 optionele tags toegevoegd aan de DFO20 XML. Anoniementarief (waarde Ja/Nee) AfwijkendPercentageLoonheffingIsMaximum (waarde Ja/Nee) Wanneer een tag niet in de XML gezet is volgt er geen wijziging. Actie Er is geen actie benodigd Nieuw rapport "Status jaaropgave overledenen" (VIDIS-1896) Waarom Tot nu toe konden we niet laten zien welke items nog openstaan m.b.t. overleden personen, door middel van dit rapport kunnen we dit tonen. Zodra deze items afgerond zijn kan er een Jaaropgaaf worden gegenereerd. Hoe Rapportages > Status Jaaropgave overledenen Actie Er is geen actie benodigd Nieuw rapport "T oekomstmutaties " (VIDIS-1994) Waarom Er was nog geen mogelijkheid om een overzicht te krijgen van de openstaande toekomstmutaties, dus mutaties die pas op een toekomstige datum effectief worden. Hoe Rapportages > Toekomstmutaties Actie Er is geen actie benodigd     Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-6386 'aanmaken gemal export' fix te lange bestandsnaam VIDIS-6383 Indexen historie tabellen VIDIS-5929 Deblokkering premie inhouding in juiste fiscale maand bij TWK VIDIS-4997, VIDIS-6479 Security HTTP headers VIDIS-6479 Foutmelding wanneer gebruik van 'Back' button bij rapportages
Volledig artikel weergeven
25-01-2023 09:25 (Bijgewerkt op 25-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 21 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Niet printen bij begunstigde (VIDIS-6182) Waarom Tot nu toe was het niet mogelijk aan te geven dat een fiscaal begunstigde geen papieren Bruto Netto Specificatie of Jaaropgave wil ontvangen. Hoe Verwerking > Fiscaalbegunstigden > Fiscaalbegunstigden Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken specificatie/jaaropgaaf Er is een veld "Specificatie printen" toegevoegd, standaard staat deze aan. Bij het aanmaken van bruto netto specificaties en jaaropgaven worden begunstigden waarbij "Specificatie printen" uit staat niet meegenomen indien gekozen wordt voor bestemming "Printprovider POSTNL". Actie Er is geen actie nodig. Bruto netto specificatie: Filter op basis van NettoVerschil (VIDIS-5769, VIDIS-3768) Waarom Er was nog geen filtermogelijkheid bij het aanmaken van bruto netto specificaties op basis van het absolute verschil in het definitieve netto bedrag tussen de huidige en de vorige maand. Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking >Start aanmaken Bruto Netto Specificatie   Er is een nieuw filter beschikbaar:  BNNettoVerschil >{bedrag} (in eurocenten):    Actie Er is geen actie nodig. Inactieve bedrijven niet in rapporten (VIDIS-4067) Waarom Tot nu toe konden ook voor inactieve bedrijven regels getoond worden in rapportages zoals 'Signaallijst inhoudingseigenschappen'. Hoe Referentiegegevens > Bedrijf Rapportages > ... Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start rapportage ...   In de rapportages wordt alleen met gegevens van actieve bedrijven gewerkt. Of een bedrijf actief is kan in de referentiegegevens pagina ingesteld worden. Actie Er is geen actie nodig.   Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-6238 Extra indexen t.b.v. performance 'Alle rekeningen' VIDIS-6204 Timestamp toegevoegd aan matching relaties en kleine relaties uitvoerbestanden VIDIS-6160 Juiste IKV ingangsdatum bij "verlate ingang" periodiek uitkeringsplan in combinatie met eenmalig uitkeringsplan VIDIS-5768 Vervallen ontvangerrollen (Bruto/Netto-inhouding 1 t/m 3) verwijderd uit ontvangerverdeling VIDIS-6360 Notitie 'printprovider' staat op de verkeerde plek, moet op bestemmingsniveau staan VIDIS-6365 JaarMaand tag mag leeg zijn bij specificatie teksten VIDIS-6399 UAT 1.9.0.2 (VIDIS-6182) checkbox 'specificatie printen' niet default aangevinkt  
Volledig artikel weergeven
02-01-2023 16:01 (Bijgewerkt op 06-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 70 Weergaven
    Gewijzigd en verbeterd Uniforme namen uitvoerbestanden (VIDIS-5902) Waarom De bestanden die P&B Core aanmaakt bevatten gegevens die betrekken hebben ofwel op een bepaald service center ofwel meer specifiek op een bedrijf binnen dat service center. Dat was niet op een eenduidige manier uit de bestandsnamen af te lezen. Bij gebruik van meerdere service centers en/of bedrijven is het wel van belang dat de bestanden eenvoudig gescheiden kunnen worden. Hoe De richtlijn voor de uitvoerbestanden vanuit P&B Core wordt: Alle bestandsnamen hebben aan het begin de servicecenter code gevolgd door een underscore. Als het bestand specifiek is voor een bedrijf wordt daarna de bedrijfscode opgenomen gevolgd door een underscore als. Als de servicecenter code of de bedrijfscode al aanwezig was in de bestandsnaam worden deze zo nodig naar voren geschoven. Zijn ze nog niet aanwezig dan worden ze vooraan toegevoegd.   Enkele voorbeelden hoe dit uitwerkt voor bestandsnamen (uitgaande van SAB als de servicecentercode, B33 als de bedrijfscode en NN76 als payrollbedrijfsnummer): Fiatteringen rapport "OpenstaandeFiatteringen_SAB_B33_20211214092116.csv" wordt "SAB_B33_OpenstaandeFiatteringen_20211214092116.csv" JPN verwerkingsverslag "NN76_JPN_20220207155226.xml" wordt  "SAB_B33_NN76_JPN_20220207155226.xml" JPN bestand "SAB_JPBBKN_NN76202106_20220316113014.CSV" wordt "SAB_B33_JPBBKN_NN76202106_20220316113014.CSV" Let op: CAK bestandsnaam blijft vooralsnog ongewijzigd, dus zonder servicecenter code en bedrijfscode. Actie Als je (een deel van de) bestanden uit P&B Core geautomatiseerd verwerkt is het verstandig contact op te nemen om voor jouw situatie deze naamsverandering te bespreken. We kunnen dan een complete lijst van oude en nieuwe bestandsnamen geven. Validaties BIC (VIDIS-5722) Waarom Een incorrecte BIC, die niet overeenstemt met de IBAN qua landcode en bankcode kan leiden tot afkeuring van de betaling of zelfs de hele betalingsbatch. Hoe De controles of de BIC overeenstemt met de IBAN qua landcode en bankcode leiden tot fouten als dit niet het geval is, de BIC en IBAN worden afgekeurd. Voorheen leidde dit alleen tot waarschuwingen. Voor Engelse Ibannummers (GB) met een afwijkende maar correcte BIC zoals JE voor Jersey zal voor nieuwe opvoer een foutmelding verschijnen. Advies is om hier de BIC weg te laten. Actie Er is geen actie benodigd Filter op bedrijf in lijst Openstaande fiatteringen (VIDIS-1887) Waarom De werklijst met mutaties die gefiatteerd moeten worden omvatte alle bedrijven waarvoorde gebruiker geautoriseerd is.  Het is wenselijk om dit te beperken tot bepaalde bedrijven.   Hoe Rapportages > Fiatteringen Het scherm met de openstaande fiatteringen toont een filter om deze te beperken tot 1 of meerdere bedrijven.  Actie Er is geen actie benodigd   Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-6116    RSM gse-selectiebestand fix VIDIS-5771    Voorbereiding wel/niet printen bij begunstigde  VIDIS-6115    Perioderun aanmaken PayrollInputs traag VIDIS-6114    Fix op VIDIS-4753 mbt verwerkingsverslag' VIDIS-5914    Versnellen zoeken fiscaal begunstigde VIDIS-5903    Polis/Bulkjob kleinere transacties (performance) VIDIS-5627    Brieven - betere waarde voor veld IngangsdatumUitkering VIDIS-5626    Brief "Informatieverzoek" - fix volgnummer  
Volledig artikel weergeven
23-11-2022 17:00 (Bijgewerkt op 28-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 159 Weergaven
Let op: Dit document bevat onderin een vooraankondiging voor release 2022-12. Gewijzigd en verbeterd Extra teksten op specificatie en jaaropgaaf via RSM (VIDIS-5770, VIDIS-5834, VIDIS-5836) Waarom Er is behoefte om extra teksten te kunnen opnemen in de bruto-netto-specificatie en/of jaaropgave. Hoe Referentiegegevens > Servicecenter > BNS/JOPG Tekstblokken Fiscaalbegunstigde > Fiscaalbegunstigde > Specificatie Teksten Verwerking>Automatische /Handmatige verwerking>Start aanmaken bruto/netto specificatie Verwerking>Automatische /Handmatige verwerking>Start bulkjob verwerking Deze functionaliteit is beschikbaar voor het maken van PDFs via RSM (Raet Specificatie Manager). Inrichting van tekstblokken voor een bedrijf Ga naar onderdeel Referentiegegevens in de navigatie en selecteer   BNS/JOPG Tekstblokken, onderstaand scherm verschijnt.      Hier kunnen nieuwe (via het plusje) Tekstblokken worden aangemaakt en bestaande worden gewijzigd (via het potloodje).   De volgende invoervelden verschijnen in het detail scherm.  Bedrijf - Kies het bedrijf waarvoor het tekstblok gebruikt moet worden. Soort:  JOPG (jaaropgave) of BNS (bruto-netto-specificatie) Variant - Dit biedt de mogelijkheid om meerdere tekstblok varianten te definiëren en op begunstigde niveau daaruit te kiezen. RSMBlokcode - Deze code bepaalt de plaats waar de tekst gaat komen. Deze codes worden gebruikt in de RSM templates, overleg met een consultant.   Omschrijving - Dit is een vrije tekst om te omschrijven waarvoor het tekstblok dient. Actief - Ja of Nee. Hiermee kan een tekstblok (tijdelijk) aan of uit gezet worden. Tekstregels - Hier kun je de tekstregels inrichten: Regelnummer - Dit is het regelnummer binnen het tekstblok. Tekst code FB - Hier kun je een code opgeven waarvoor per begunstigde een afwijkende tekst opgegeven kan worden (zie verderop). Is de tekst voor alle begunstigden (met deze variant tekstblok) gelijk, laat dan dit veld leeg. Standaard waarde - Dit is de te gebruiken tekst. Zoals bij voorgaand veld genoemd kan hierop afgeweken worden. Na het invoeren of wijzigen kun je op bewaar klikken om de mutatie op te slaan. Instellen van teksten voor een specifieke fiscaal begunstigde - via user interface Ga naar het dossier van de fiscaal begunstigde, tab Fiscaal begunstigde. Onderin het scherm wordt een lijst getoond:    Hier kun je een nieuwe specificatie tekst toevoegen (plusje) of een bestaande specificatie tekst wijzigen (potloodje). Onderstaand scherm verschijnt bij het wijzigen of aanmaken van een nieuwe specificatie tekst:   De volgende invoervelden kun je vullen of wijzigen.  Tekstcode  - Dit dient een code te zien die als "Tekst code FB" is ingericht bij het bedrijf. Als speciale code kan hier "variantcode" gebruikt worden. Jaar - Als hier een waarde ingevuld wordt geldt de tekst alleen voor het betreffende jaar. Maand - Als hier een waarde ingevuld wordt geldt de tekst alleen voor de betreffende kalendermaand. Waarde - Dit is de te tonen tekst. In geval van code "variantcode" kan kan hier de gewenste tekstblok variant opgegeven worden. Instellen van teksten voor een specifieke fiscaal begunstigde - via XML Voor de Bulkjob XML is een nieuwe Tag toegevoegd onder <FiscaalBegunstigde> T ekstCode&JaarMaand moeten uniek zijn   <SpecificatieTeksten> List of <SpecificatieTekst> <TekstCode> Verplicht, max lengte 15. <JaarMaand>  Formaat yyyymm. laat leeg voor een vaste/permanente waarde. <Waarde> Lengte max 150 Opname van de teksten in jaaropgaven of bruto-netto-specificaties via RSM Bij het aanleveren van data naar RSM zullen de eventueel bij het bedrijf vastgelegde extra teksten meegenomen worden. Waar van toepassing worden rekening gehouden met bij de begunstigde vastgelegde waarden. Actie Als je bovengenoemde functionaliteit wilt gebruiken, neem dan contact op met een Visma Idella consultant.  De inrichting voor dit onderdeel moet nauw afgestemd worden met de templates die in RSM gedefinieerd zijn. BIC optioneel in het SEPA gebied (VIDIS-5773) Waarom Er word nu vaak gevraagd om een BIC bij een buitenlands rekeningnummer terwijl dat niet nodig is omdat ze binnen het SEPA gebied vallen. Deze validatie is nu weggehaald voor de SEPA landen Hoe Verwerking > Handmatige Verwerking > Start bulk verwerking Verwerking > Automatische Verwerking > Start bulk verwerking Fiscaalbegunstigde > Uitkeringsplannen > Nieuw uitkeringsplan Ontvanger > zoeken > bestaande ontvanger Ontvanger > Nieuw > nieuwe ontvanger   Als je via de Tab Referentiegegevens naar de tabel 'Land' gaat, zie je in de kolom 'SEPA' voor welk land  (Ja/Nee) de BIC niet meer benodigd is.  Actie Er is geen actie benodigd Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-5960 - Foutmelding in UI bij toevoegen rol VIDIS-5957 - Fix in aansturing RSM porto VIDIS-5764 - Fix muteren Uitkeringsplan in UI VIDIS-5762 - Toevoegen'Bron' gaat mis bij te lange naam VIDIS-5710 - Onnodige Inhoudingeigenschappen mutatie naar Gemal voorkomen VIDIS-5693 - Verbeteren database performance (columnstore indexes) VIDIS-5624 - "VorigMaandNetto" in brieven XML VIDIS-5501 - Fix parameter automatische verwerking rapport Rekening Bruto Blokkades VIDIS-6019 - Fix afhandeling periodieke correctieloonheffing die stopt met TWK VIDIS-6040, VIDIS-6041, VIDIS-6059, VIDIS-6063 - Acceptatietest bevindingen Vooraankondiging voor release 2022-12: Uniforme namen uitvoerbestanden (VIDIS-5902) Waarom De bestanden die P&B Core aanmaakt bevatten gegevens die betrekken hebben ofwel op een bepaald service center ofwel meer specifiek op een bedrijf binnen dat service center. Dat was niet op een eenduidige manier uit de bestandsnamen af te lezen. Bij gebruik van meerdere service centers en/of bedrijven is het wel van belang dat de bestanden eenvoudig gescheiden kunnen worden. Hoe De richtlijn voor de uitvoerbestanden vanuit P&B Core wordt: Alle bestandsnamen hebben aan het begin de servicecenter code gevolgd door een underscore. Als het bestand specifiek is voor een bedrijf wordt daarna de bedrijfscode opgenomen gevolgd door een underscore als. Als de servicecenter code of de bedrijfscode al aanwezig was in de bestandsnaam worden deze zo nodig naar voren geschoven. Zijn ze nog niet aanwezig dan worden ze vooraan toegevoegd.   Enkele voorbeelden hoe dit uitwerkt voor bestandsnamen (uitgaande van SAB als de servicecentercode, B33 als de bedrijfscode en NN76 als payrollbedrijfsnummer): Fiatteringen rapport "OpenstaandeFiatteringen_SAB_B33_20211214092116.csv" wordt "SAB_B33_OpenstaandeFiatteringen_20211214092116.csv" JPN verwerkingsverslag "NN76_JPN_20220207155226.xml" wordt  "SAB_B33_NN76_JPN_20220207155226.xml" CAK-bestand "008371189L92_2022_01B.csv" wordt "SAB_B33_008371189L92_2022_01B.csv" JPN bestand "SAB_JPBBKN_NN76202106_20220316113014.CSV" wordt "SAB_B33_JPBBKN_NN76202106_20220316113014.CSV" Actie Als je (een deel van de) bestanden uit P&B Core geautomatiseerd verwerkt is het verstandig contact op te nemen om voor jouw situatie deze naamsverandering te bespreken. We kunnen dan een complete lijst van oude en nieuwe bestandsnamen geven.  
Volledig artikel weergeven
01-11-2022 13:54 (Bijgewerkt op 02-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 126 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Informatie betaaldata in startpagina Verdelen naar ontvanger (VIDIS-5375) Waarom In het proces Start exporteren van betalingen en vorderingen was al informatie over betaaldata opgenomen. Omdat deze informatie ook van toepassing is bij het proces Verdelen naar ontvanger, hebben we deze informatie ook in dit proces opgenomen. Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische Verwerking > Start verdelen netto bedrag naar ontvangers In het scherm Start verdelen naar ontvangers zie je voortaan wat de maximale betaaldatum van de te verwerken netto bedragen is:   Netto bedragen met een latere betaaldatum worden niet verwerkt. Actie Er is geen actie nodig. Extra standaard waarden voor handmatig uitkeringsplan (VIDIS-5449) Waarom Bij het invoeren van een groot aantal uitkeringsplannen, is het tijdsbesparend als zoveel mogelijk velden vooraf zijn ingevuld. Daarom hebben we de aan de vooraf ingevulde velden nu de volgende velden toegevoegd: Maatschappij & Product MutatiesoortPolis Hoe Referentiegegevens > Bron > Selecteer Bron Uitkeringsplannen > Nieuw uitkeringsplan   Actie Er is geen actie nodig. Handmatige uitkeringscomponent pas verwerken na fiatteren (VIDIS-4753) Waarom Tot nu toe werden handmatige eenmalige uitkeringscomponenten, zoals correcties op premie-inhoudingen, behandeld in het proces Start aanmaken Gemal mutaties waarbij het niet uitmaakte of ze wel of niet gefiatteerd waren. Dit komt niet overeen met het principe dat de processen met gefiatteerde gegevens werken en veroorzaakte problemen in de fiatteringslijst. Daarom hebben we het proces vanaf deze release aangepast. Hoe Verwerking > Handmatige Verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties Verwerking > Automatische Verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties In het proces Start aanmaken Gemal mutaties wordt een nog niet gefiatteerde handmatige uitkeringscomponent voortaan niet verwerkt. In het verwerkingsverslag zie je dan de volgende melding: Handmatige, eenmalige uitkeringscomponent voor uitkeringsplan <UPId> van fiscaal begunstigde <FBID> is overgeslagen omdat deze nog niet gefiatteerd is. Actie Er is geen actie nodig. Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-5700 - Aanpassing pNPS account VIDIS-5687 - Bevinding fiatteren termijnen uitkeringsplan VIDIS-5499 - Controle op gevulde einddatum termijnen uitkeringsplan VIDIS-5313 - Voorkomen lege DatumBlokkade bij blokkade op begunstigde niveau VIDIS-5138 - Validatie op leeg relatienummer bij XML import VIDIS-5016 - Aansturing specificatie manager: onderscheid binnen/buitenland VIDIS-3434 - Dubbel item in correspondentiebestand
Volledig artikel weergeven
26-09-2022 10:16
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 221 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Invoer afwijkende loondagen voor termijnen uitkeringsplan (VIDIS-5451) Waarom Tot nu toe was het niet mogelijk om afwijkende loondagen in te voeren of te wijzigen via de User Interface van de applicatie. Hoe Uitkeringsplannen > Nieuw uitkeringsplan Fiscaal begunstigden > tabblad Uitkeringsplannen Zowel in het scherm voor het aanmaken van een nieuw uitkeringsplan als in het scherm voor het wijzigen van een uitkeringsplan is het veld Afwijkende Loondagen opgenomen. Een waarde is alleen toegestaan voor een termijnen uitkeringsplan, die hebben TERM als waarde voor MutatiesoortPolis. De werking is hetzelfde als wanneer de loondagen via de Polisjob XML doorgegeven worden. In het kort: De fiscale maand voor de loondagen correspondeert met de fiscale maand van het bruto en is dus mede afhankelijk van de opgegeven BegindatumRecht, EinddatumRecht en de Numerando van het uitkeringsplan. De eerste mutatie is een vervanging van het door Gemal berekende aantal loondagen. Opvolgende mutaties zijn aanpassingen (delta's) daarop en kunnen dus ook negatief zijn. Let op: omdat een termijnen uitkeringsplan werkt met delta's is de standaard waarde in het scherm voor het Bedrag 0 euro en leeg voor de Afwijkende Loondagen. Actie Er is geen actie nodig. Verbeterde loondagenberekening bij vertraagd loon (VIDIS-5227) Waarom Bestaande functionaliteit is dat als bij het bedrijf de instelling Verschoven tijdvakken uit staat de berekening van loondagen overgelaten wordt aan Payroll Gemal. Gemal doet die berekening mede op basis de ingangsdatum en eventuele einddatum van de inkomstenverhouding. Een beperking daarbij is dat Gemal geen loondagen berekent voor een verlate ingang in een voorgaand jaar, waardoor de berekening voor fiscale maand januari kan afwijken.  Hoe Referentiegegevens > Bedrijf Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties Als Verschoven tijdvakken uit staat bij het bedrijf zal P&B Core bij het ontstaan van een inkomstenverhouding die start in een voorgaand jaar, het aantal loondagen voor de fiscale maand januari van het huidige verwerkingsjaar berekenen en doorgeven als afwijkende loondagen naar Payroll Gemal.   Daarbij wordt het het aantal werkdagen (maandag t/m vrijdag) geteld in de periode vanaf de ingangsdatum t/m eind januari of eerder als de einddatum van het bijbehorende recht dat aangeeft. De berekening van de maanden vanaf februari blijft onaangepast en wordt dus door Gemal gedaan. Let op: als er bij termijnen uitkeringsplan expliciet een aantal afwijkende loondagen is opgegeven, wordt dat aantal gehanteerd. Actie Er is geen actie nodig. Extra rol in ontvangerverdeling (VIDIS-5203) Waarom Er was behoefte om aan de bestaande lijst van Rol ontvangers een optie toe te voegen . Hoe Functioneel begunstigden > tabblad Uitkeringsplannen > knop Detail Ontvangers Aan de lijst voor het veld Rol is de volgende waarde toegevoegd:     Actie Er is geen actie nodig. Automatische aanpassing inhoudingseigenschappen (VIDIS-4387) Waarom Als er een wijziging plaatsvindt in het woonland kan P&B Core de inhoudingseigenschappen daar automatisch op aanpassen. Dit kan je instellen bij het Servicecenter, bijvoorbeeld: Bij woonland naar NL moet CodeZVW M worden.    Bij die wijziging werd als ingangsmaand de huidige verwerkingsmaand ingesteld. Dit is niet gewenst als de volgende run een perioderun is. Hoe Fiscaal begunstigden > tabblad Relatie Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start relatie verwerking Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties De ingangsdatum wordt leeg gelaten bij de automatische wijzigingen van de inhoudingseigenschappen. Gevolg is dat deze ingaan afhankelijk van de eerstvolgende Gemal-verwerking: Dagrun - vanaf de huidige fiscale maand Perioderun - vanaf de nieuwe fiscale maand Actie Er is geen actie nodig. Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-5405 - Kolom Bedrijfscode toegevoegd aan Loonbeslagen report VIDIS-5539 - Reductie geheugengebruik bij Gemal export (performance) VIDIS-5287 - Splitsing Polis/Bulkjob pre-validatie transactie (performance) VIDIS-5017, VIDIS-5652 - Adapter verbetering VIDIS-4999 - Voorkomen foutmeldingen met stack trace (security) VIDIS-5650 - GAT bevinding: foutmelding wanneer uitkeringsplannen geopend worden
Volledig artikel weergeven
24-08-2022 14:06 (Bijgewerkt op 25-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 166 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Impliciete blokkades in rapport Bruto blokkades (VIDIS-5083) Waarom In het rapport Blokkadelijst (bruto) stonden tot nu toe alleen de begunstigden en uitkeringsplannen met een expliciet ingestelde bruto blokkade. Een andere reden voor een bruto blokkade is dat het woonadres van de begunstigde niet compleet is en bij het Servicecenter niet is ingesteld dat er dan een berekening met anoniementarief moet plaatsvinden. Deze impliciet geblokkeerde begunstigden zijn nu in het rapport opgenomen. Hoe Referentiegegevens > Servicecenter Rapportages > Blokkadelijst (bruto) Als in het Servicecenter de optie Bij adres onbekend/leeg anoniementarief uit staat, worden in het rapport nu ook begunstigden getoond met een fiscaal gezien incompleet woonadres: de Straatnaam is leeg en/of de Woonplaats is leeg en/of de Postcode is leeg bij woonland Nederland Actie Er is geen actie nodig. Gebruikers in referentiegegevenspagina Rol (VIDIS-5140) Waarom De autorisatie is gebaseerd op het toekennen van rechten die zijn vastgelegd in bepaalde rollen. In de Referentiegegevens voor een rol wordt een lijst getoond van de gebruikers met deze rol. In deze lijst stonden ten onrechte ook gebruikers die niet meer aan de betreffende rol zijn gekoppeld. De autorisatie zelf was wel in orde. Hoe Referentiegegevens > Rol Onderin de detailpagina van een rol bij Gebruikers met deze rol zie je voortaan alleen actieve en inactieve gebruikers die nog steeds aan deze rol zijn gekoppeld. Actie Er is geen actie nodig. Ingangsdatum inkomstenverhouding bij verlate ingang (VIDIS-5445) Waarom Als een uitkeringsplan een verlate ingang heeft, d.w.z. de Begindatum recht is in een eerdere maand, en de Begindatum recht valt niet op de eerste dag van de maand, dan begon de nieuwe inkomstenverhouding toch op de eerste dag van die maand.  Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties Als bij de aansturing van Payroll Gemal een inkomstenverhouding wordt aangemaakt, komt de ingangsdatum daarvan voortaan overeen met de datum waarop het recht ingaat, ook als deze datum in de loop van een maand valt. Actie Er is geen actie nodig. Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-5367    Verbetering logging van importprocessen VIDIS-5365    Technische verbetering databasetransacties Relatiejob VIDIS-5157, VIDIS-5084 en VIDIS-5081 Adapterverbeteringen VIDIS-4996    Beveiligingsverbetering tegen XSS  
Volledig artikel weergeven
26-07-2022 14:47
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 195 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Optie voor uitvoeren correctierun (dagrun) voor specifieke begunstigden (VIDIS-5014, VIDIS-5311, VIDIS-5376) Waarom Soms is het gewenst om voor één of meer specifieke begunstigden een bruto/netto-berekening uit te voeren zonder dat je ook alle andere mutaties aan Payroll Gemal doorgeeft.  Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties Aan het scherm Start aanmaken Gemal Export is het veld FiscaalBegunstigden toegevoegd. Hierin kun je een komma-gescheiden lijst met FiscaalBegunstigdeId's opgeven waarvan je de mutaties wilt verwerken. Het systeem neemt dan alleen de mutaties voor die begunstigden mee in een correctierun. Let op: bij een perioderun blijft het wel zo dat deze altijd wordt uitgevoerd voor alle begunstigden van het bedrijf.  Actie Er is geen actie nodig. Termijnenuitkeringsplan over meerdere maanden (VIDIS-2017) Waarom Bij een correctie van het uitkeringsrecht over meerdere maanden, gold voor een termijnenuitkeringsplan (gekenmerkt met MutatiesoortPolis TERM) dat je deze correcties in de DFO11 XML (Polisjob) voor iedere maand afzonderlijk moest aanleveren Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start Polisjob Het is niet langer nodig dat de rechtperiode van een mutatie voor een termijnenuitkeringsplan binnen één kalendermaand moet liggen. Als het om een uitkeringsrecht over meerdere maanden gaat, verdeelt P&B Core dit voortaan en maakt hiervoor een uitkeringscomponent per kalendermaand aan. Hierbij wordt het bedrag van een uitkeringscomponent voor een kalendermaand als volgt bepaald: aantal dagen van de rechtperiode dat valt in de kalendermaand maal het dagtarief, afgerond op eurocenten  Hierbij geldt het volgende: Het onafgeronde dagtarief is gelijk aan het bedrag van het uitkeringsplan gedeeld door het aantal kalenderdagen in de rechtperiode. De uitkeringscomponent voor de laatste kalendermaand krijgt het restbedrag, zodat de som van de bedragen van de uitkeringscomponenten altijd gelijk is aan het bedrag van het uitkeringsplan. Eventuele opgegeven afwijkende loondagen worden ook toegekend aan de uitkeringscomponent voor de laatste kalendermaand. Actie Er is geen actie nodig. Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-5294, VIDIS-5082, VIDIS-5022 en VIDIS-3963    Adapterverbeteringen VIDIS-5007    SCA Analysis technische verbetering VIDIS-4995    CSRF security verbetering VIDIS-4167    Controle op inrichting componentcode bij nieuw uitkeringsplan  
Volledig artikel weergeven
28-06-2022 10:23
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 181 Weergaven
  Gewijzigd en verbeterd Dagafschrift tekst voor betaling nu in hoofdletters en kleine letters (VIDIS-4620) Waarom Hoe het opbouwen van de dagafschrift tekst voor een betaling aan de begunstigde moet plaatsvinden, kan je instellen via het veld Dagafschrift tekst bij het Service Center of bij een specifiek bedrijf. Op de dagafschriften voor de begunstigden werd de vaste tekst ten onrechte altijd in kleine letters opgenomen. Hoe Referentiegegevens > Servicecenter Referentiegegevens > Bedrijf Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start verdelen netto bedragen naar ontvangers Voortaan worden bij het vullen van de dagafschrift tekst voor nieuw aangemaakte betalingen, de hoofdletters en kleine letters gevolgd zoals deze zijn opgegeven in het veld Dagafschrift tekst bij het Service Center of bij een specifiek bedrijf. Let op dat de namen van de variabelen, zoals [netto], altijd in kleine letters moeten zijn. Actie Controleer of het gebruik van hoofdletters en kleine letters zoals is opgegeven bij het veld Dagafschrift tekst bij het Service Center of bij een specifiek bedrijf is zoals gewenst. Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-5217 Fout bij aanmaken eerste Bron bij een nieuw bedrijf VIDIS-5158 OutputAdapter fix tbv K55 waarde (VIDIS-4886) VIDIS-5148 OutputAdapter OutOfMemory bij code 118 VIDIS-4519 Validatie bij toevoegen IBAN voor reguliere ontvanger als die al bestaat voor reguliere ontvanger VIDIS-2018 Verbeterde trigger voor aanmaken loonheffingskorting brief VIDIS-5018 Vul Gemal IVC02938 (B25) met de volledige landnaam (4Me24605565)
Volledig artikel weergeven
25-05-2022 11:05 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 177 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Controle IBAN-rekeningnummers verbeterd Waarom Een IBAN met spatie werd geaccepteerd, terwijl dat geen geldige IBAN is en dit tot problemen kan leiden als voor dat rekeningnummer betalingen naar een bank gaan. Hoe Voortaan moet een IBAN-rekeningnummer minimaal voldoen aan het door de banken standaard pain001.001.03 voorgeschreven formaat: [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}. Actie Er is geen actie nodig. Ontbrekende begunstigden in Rapportage bruto blokkadelijst Waarom Begunstigden of uitkeringsplannen met een bruto blokkade werden soms niet getoond in de Rapportage bruto blokkadelijst. De oorzaak lag in een lege blokkadedatum. Hoe Het rapport is aangepast zodat een lege blokkadedatum geen belemmering is voor het tonen van de begunstigde of het uitkeringsplan in het rapport. Daarnaast hebben we de software aangepast om een lege blokkadedatum te voorkomen en wordt aan bestaande begunstigden of uitkeringsplannen zonder blokkadedatum alsnog de juiste waarde toegekend.  Actie Er is geen actie nodig. Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-4791 Aanmaken Gemal-mutaties traag in geval van berekening uitkeringplannen zonder ontvanger VIDIS-4852 Technische merge adapter functionaliteit VIDIS-5005 Technische upgrades VIDIS-4886 Adapter aanpassing K55 waarde  
Volledig artikel weergeven
26-04-2022 14:29
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 196 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Uniforme datum/tijd formaat in CSV-bestanden (VIDIS-4577) Waarom Tot nu toe waren er verschillende datums en bedragformaten voor de vele CSV-outputbestanden. Wij hebben deze formaten nu geüniformeerd. De formaten in de CSV-outputbestanen moeten nu de volgende conventie hebben datum waarde = dd-mm-yyyy, bijvoorbeeld 20-03-2022 datum waarde en tijd waarde = dd-mm-yyyy hh:mm:ss, bijvoorbeeld 20-03-2022 22:06:36 voor bedragen geldt een punt "." als decimaalscheidingsteken, er is geen scheidingsteken voor duizenden Hoe Verwerking > Handmatige / Automatische verwerking > verschillende rapportages Actie Er is geen actie nodig. Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-4814 - Rapport Afdrachtbetalingen fix VIDIS-4793 - Rapport Gereedstaande betalingen fout bij lege Laatste betaaldatum VIDIS-4720 - Aanpassingen vanuit Static Application Security Testing VIDIS-4024 - Fiatteren fiscale correctietermijnen uitkeringsplan VIDIS-3331 - Relatienummer niet consistent bij aanmaken uitkeringsplan VIDIS-4862 - Out of memory wanneer het rapport Matchinglijst te groot word  
Volledig artikel weergeven
28-03-2022 15:10
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 206 Weergaven
  In de release notes  vindt u een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij de klantmeldingen registreren. Gewijzigd en verbeterd Indicatie fiscaal woonland naar Payroll Gemal Waarom Vanuit de fiscale regelgeving 2019, is in Payroll Gemal vanaf release 2018-12 een invoercode 02323 Indicatie fiscaal woonland opgenomen die door bronsystemen zoals P&B Core aangestuurd moet worden. Hoe Referentiegegevens > Land Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties Referentiegegevens > PayrollExtraStamgegeven Inrichting In het scherm Referentiegegevens Land is een veld FiscaalWoonland aanwezig met drie mogelijke waarden: Nederland Landenkring Overige landen Dit veld wordt gevuld voor de bestaande Service Centers en voor nieuwe Service Centers. De landenkring omvat daarbij: de landen van de EU en de landen van de EER (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) en Zwitserland en de BES-eilanden(Bonaire, Sint Eustacius en Saba) Proces Aanmaken Gemal mutaties Als het Woonland (invoercode 02252) naar Payroll Gemal wordt gestuurd, wordt ook altijd de bijbehorende waarde voor de Indicatie fiscaal woonland (invoercode 02323) naar Payroll Gemal gestuurd. Uitzondering hierop is als de gebruiker een PayrollExtraStamgegeven met PayrollInvoerCode 02323 heeft ingesteld voor de fiscaal begunstigde. Op die manier wordt standaard het fiscale woonland afgeleid van het woonland en is het voor de uitzonderingen mogelijk om daarvan af te wijken. Uw actie Voor de begunstigden met een afwijkend fiscaal woonland kunt u een PayrollExtraStamgegeven met PayrollInvoerCode 02323 en waarde 1, 2 of 3 instellen. Relatienummer in borderel-XML Waarom De borderel-XML bevat voor een verzamelontvanger een lijst met betaalbedragen per begunstigde. Naast de naam van begunstigde, is er behoefte aan een eenduidige identificatie. Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken borderel Vanaf deze release wordt bij elke begunstigde in de borderel-XML zijn/haar relatienummer opgenomen. Hiervoor is onder de XML-tag Begunstigde een XML-tag Relatienummer opgenomen. Uw actie Er is geen actie nodig. Ondersteuning termijnen-uitkeringsplan Waarom Er is behoefte om in P&B Core op een andere manier door te kunnen geven wanneer welke uitkering gedaan moet worden. Namelijk zodanig dat het bronsysteem zelf de afzonderlijke beschikbaarstellingen (qua recht, moment en hoogte) bepaalt. Hiervoor introduceren we het termijnen-uitkeringsplan. Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start polisverwerking Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties Proces Verwerken Polisgegevens (DFO 11) Het bronsysteem kan een  termijnen-uitkeringsplan aanleveren door in de Polisgegevens-XML TERM door te geven als MutatieSoortpolis. P&B Core zal dan bij het inlezen van het mutatiebestand valideren dat het uitkeringsplan voldoet aan: PeriodeCode=1, Vervalmaand=1 en Vervaldag=1 De opgegeven rechtperiode (BegindatumRecht t/m EinddatumRecht) is niet leeg en valt binnen een kalendermaand Het bij het uitkeringsplan opgegeven bedrag betreft dan niet het jaarbedrag, zoals bij andere uitkeringsplannen, maar het bedrag van de betreffende rechtmaand. Als op een later moment voor dit  uitkeringsplan en deze rechtmaand een mutatie wordt gestuurd, werkt deze niet vervangend,  zoals bij andere uitkeringsplannen, maar aanvullend, salderend. Voor elke mutatie van een  termijnen-uitkeringsplan zal een eenmalige uitkeringscomponent aangemaakt worden met als belangrijkste velden: ComponentType De waarde is afhankelijk van de TWKBeschikbaarstellingDatum, zie hieronder a) Indien deze voor de betaalmaand ligt: TWK b) Indien deze in de betaalmaand ligt: TWK huidige maand c) Indien deze na de betaalmaand ligt: rechten eenmalig BegindatumRecht = UP.BegindatumRecht EinddatumRecht = UP.EinddatumRecht Bedrag = UP.Bedrag BeschikbaarstellingDatum Indien Numerando=Prenumerando (1): BegindatumRecht Indien Numerando=Postnumerando (2): EinddatumRecht Indien Numerando=PostnumerandoPlus1dag (3): EinddatumRecht + 1 dag Indien Numerando=PostnumerandoEindVolgendeMaand (4): de laatste dag van de kalendermaand na de kalendermaand van EinddatumRecht Bron = Polis Proces Aanmaken Gemal mutaties (DFO32) Voor de hierboven beschreven eenmalige uitkeringscomponenten bij een termijnen-uitkeringsplan geldt een extra voorwaarde: BeschikbaarstellingDatum ligt voor of in de verwerkingsmaand. Dit betekent dat het bronsysteem van tevoren termijnen kan doorgeven, dus met een rechtperiode die in de toekomst ligt. De termijn wordt dan doorgezet naar Payroll Gemal, als de bijbehorende beschikbaarstellingmaand is aangebroken. Vervolg In een latere release wordt het mogelijk om voor deze termijnen-uitkeringsplannen loondagen door te geven vanuit het bronsysteem. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 1/31/2019
Volledig artikel weergeven
31-01-2019 17:31 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 194 Weergaven
  Woensdag 2 januari geven wij release 2019-01 vrij van Pensions & Benefits Core (P&B Core). Tijdens het installeren kunt u mogelijk niet inloggen en is de werking van de applicatie vertraagd. In de release notes  vindt u een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij de klantmeldingen registreren. Gewijzigd en verbeterd Eigen omschrijving inrichten voor bruto's op bruto-netto specificatie Waarom De gewenste omschrijving waarmee de bruto's vermeld worden op de bruto-netto specificatie kan verschillen per klant en/of fonds. Het was nog niet mogelijk deze omschrijving flexibel samen te stellen. Vanaf deze release is het mogelijk om in P&B Core in te richten hoe de omschrijving van de bruto's samengesteld moet worden. Hoe Referentiegegevens > Servicecenter Referentiegegevens > Bedrijf Referentiegegevens > Bruto Netto Specificatie Element Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken specificatie Bij het ServiceCenter en bij een Bedrijf kunt u via het scherm Referentiegegevens bij Omschrijving bruto op BNS zelf de gewenste omschrijving vastleggen. Als hier niets is vastgelegd, geldt de default omschrijving van P&B Core: zie de lijst met dynamische velden hieronder, veld 1, 5 en 2: <ComponentCodeNaam> <Polisnummer> <IsCorrectieVoorgaandeMaand> Is er een instelling bij een bedrijf aanwezig, dan gebruikt P&B Core altijd deze bedrijfsinstelling en niet die van het ServiceCenter. De omschrijving kan bestaan uit statische tekst met daarin één of meer van de volgende dynamische elementen: <ComponentCodeNaam> Dit is de naam van de componentcode van het bruto. <Polisnummer> Dit is het polisnummer van het uitkeringsplan van het bruto. <VerzekeringsvormNaam> Dit is de naam/code van de verzekeringsvorm van het uitkeringsplan. <VerzekeringsvormOmschrijving> Dit is de omschrijving van de verzekeringsvorm van het uitkeringsplan. <IsCorrectieVoorgaandeMaand> Dit geeft aan of het bruto betrekking heeft op een voorgaande fiscale maand (loonover-maand). In dat geval wordt de tekst Correctie opgenomen. Via een BrutoNettoSpecificatieElement met het ID TWK kunt u in plaats van de tekst Correctie ook een andere tekst instellen. <Contractnummer> Dit is het contractnummer van het uitkeringsplan. <Contractnaam> Dit is de naam bij het contractnummer van het uitkeringsplan. Deze naam kunt u opgegeven via het scherm Referentiegegevens Bruto Netto Specificatie Element. Als geen naam bekend is, gebruikt P&B Core het Contractnummer. Ook staat op het scherm Referentiegegevens bij het ServiceCenter: een optie Bruto’s samenvoegen per omschrijving. Staat hier een vinkje, dan worden de bruto’s met een identieke omschrijving als enkele regel getoond met het gesommeerde bedrag. Uw actie Er is geen actie nodig. Geaggregeerde betalingen tonen in bruto-netto specificatie Waarom Bij het exporteren van betalingen naar het betaalbestand, worden betalingen naar dezelfde ontvanger onder voorwaarden geaggregeerd (d.w.z. samengevoegd) tot een enkele betaling. Tot deze release werden de afzonderlijke niet-geaggregeerde betalingen vermeld op de bruto-netto specificatie. Dat kan tot verwarring leiden bij de ontvanger. Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken specificatie Vanaf deze release worden geaggregeerde betalingen vermeld op de bruto-netto specificatie, zodat de bedragen overeenkomen met wat de ontvanger via de bank ontvangt. Uw actie Er is geen actie nodig. Extra correspondentienaam - nu ook via Relatiejob Waarom Bij de adressering van begunstigden is het vanaf release 2018-11 mogelijk een extra tekstregel toe te voegen tussen de regel met de naam van de begunstigde en de regel met de straat en het huisnummer. Hiervoor zijn de relatiegegevens uitgebreid met het veld ExtraCorrespondentieNaam. Daarbij werd import via DFO11-XML (Polisjob) en DFO20-XML (Bulkjob) en export via RSM ondersteund. In deze release breiden we dat uit met import via DFO25-XML (Relatiejob) en export via een DFO44-XML.  Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start polisverwerking Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken specificatie/jaaropgaaf De extra tekstregel kan geïmporteerd worden via een nieuwe tag <ExtraCorrespondentieNaam> binnen de tag <Relatie> in de DFO25-XML (Relatiejob).  In het dossier (GUI) bij de relatiegegevens van de begunstigde en bij de relatie van de ontvangers wordt dit veld getoond en kunt u het muteren. Bij het aanmaken van bruto-netto specificaties via DFO44-XML wordt de extra correspondentienaam (indien deze is ingevuld ) opgenomen als tag <ExtraCorrespondentieNaam>. Uw actie Er is geen actie nodig. BIC ook verplicht bij DomesticAccount Waarom Bij betalingen was ter identificatie van de bank  al een BIC (Bank Identifier Code) verplicht bij een niet-nederlands IBAN-rekeningnummer. Om betalingen met een niet-IBAN rekeningnummer (we noemen dat DomesticAccount) te kunnen ondersteunen via Raet Betaalmanager (RBM) stellen we daar nu ook de BIC verplicht. Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start bulkverwerking Ontvangers Bij aanlevering van ontvangers via DFO20-XML (Bulkjob) en bij mutatie van ontvangers via de GUI is vanaf deze release bij een DomesticAccount de BIC verplicht ter identificatie van de bank. Uw actie  Aanleveren van de BIC bij DomesticAccount.   Publishing Date : 12/21/2018
Volledig artikel weergeven
21-12-2018 20:00 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 231 Weergaven
De release notes van Pensions & Benefits Core van de periode 2015-2018.
Volledig artikel weergeven
31-12-2018 01:00 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 677 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Onverwerkte netto's in Rekening betaalbaarstellingen (VIDIS-4712) Waarom Het rapport Betaalbaarstellingen toont tot nu toe geen netto betalingen die nog niet door het proces Verdelen naar ontvanger zijn behandeld. Er werden alleen netto's getoond waarvan het bedrag niet overeenstemt met het totaal van betalingen, verrekeningen of vorderingen. Hoe Verwerking > Handmatige / Automatische verwerking > Start rapportage rekening betaalbaarstellingen Conform de boekingsgang worden nu ook netto's in het rapport getoond die nog niet zijn verwerkt tot betalingen, verrekeningen of vorderingen. Actie Er is geen actie nodig. Nieuw rapport Afdracht betalingen (VIDIS-1897) Waarom Tot nu toe was er nog geen rapport dat liet zien wat het totaal is aan afdracht van betalingen Hoe Verwerking > Handmatige / Automatische verwerking > Afdracht betalingen Rapportages > Afdracht betalingen Het rapport toont per bedrijf/fonds en periode: Totale Loonheffing Totale Premie Zvw Afdrachtbedrag voor Loonheffing en Premie Zvw Afdracht CAK Actie Voeg het rapport toe aan de rollen die het rapport gaan gebruiken. Dit doe je door via Referentiegegevens > Rol bij de betreffende rollen in het scherm   Rol bewerken   de optie   Uitvoeren   te kiezen. Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-4711 Boekmaand vorderingen/verrekeningen bruto-netto berekening zonder ontvangers VIDIS-4670 Incorrect BronAanmaakHuidig in RBM XML VIDIS-4640 Static Application Security Testing VIDIS-4540 Software Composition Analysis VIDIS-4455 Matching Relatiegegevens verwijderde adressen niet opnemen
Volledig artikel weergeven
22-02-2022 15:40 (Bijgewerkt op 23-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 261 Weergaven
Aangepast in versie 2 8 februari 2022 - In versie 2 van de release notes 2022-02 is het volgende aangepast: Verwijderd Onder Gewijzigd en verbeterd is het onderwerp Kleur knoppen Bewaar en Fiatteer (VIDIS 2000) verwijderd. Toegevoegd Onder Overige verbeteringen en opgeloste meldingen is het volgende toegevoegd: VIDIS-4662 VIDIS-2008 Verdelen naar ontvanger crasht VIDIS-4648 UAT bevinding 1.8.1.1 VIDIS-1895 Crasht bij Automatische Verwerking Waarde mag niet nul zijn VIDIS-4653 VIDIS-2008 UAT bevinding 1.8.1.1 Stored Procedures moeten woren aangepast voor eenmalige uitkeringscomponenten VIDIS-4686 VIDIS-2008 UAT bevinding 1.8.1.3 Datum blokkade in Nettobedraguitkeringscomponent word niet gevuld Gewijzigd en verbeterd Kolom branchecode van de bank toegevoegd aan rapport Matchinglijst (VIDIS-4536) Waarom In release 2022-01 hebben we het nieuwe rapport Matchinglijst opgeleverd, dat een overzicht geeft van alle uitkeringsplannen met de bijbehorende ontvangers. Er kwam een verzoek om hieraan een kolom toe te voegen met de branchecode van de bank. Hoe Verwerking > Handmatige \ Automatische verwerking > Rapportage MatchingLijst Rapportages > Rapport Matchinglijst  Het rapport bevat per regel gegevens van maximaal drie ontvangers. Vanaf deze release is na de kolom Land bank de kolom Branchecode aan het rapport toegevoegd, waarin bij elke ontvanger de branchecode van de bank is vermeld. Actie Er is geen actie nodig. Codering verrijkt CAK-bestand aangepast (VIDIS-4500) Waarom Tot deze release werd het CAK A-bestand ingelezen met ANSI codering, maar werd voor het verrijkte bestand dat naar het Centraal Administratie Kantoor (CAK) gaat UTF-8 codering gebruikt. Omdat het CAK heeft laten weten dat het gebruik van UTF-8 codering bij hen problemen geeft met het verwerken van het verrijkte bestand, hebben we dit aangepast.  Hoe Verwerking > Handmatige \ Automatische verwerking > Start CAK verwerking Voortaan gebruiken we op verzoek van het CAK voor het verrijkte bestand ook ANSI codering. Actie Er is geen actie nodig. Nieuw rapport Gereedstaande betalingen (VIDIS-3835) Waarom Het proces Verdelen naar netto ontvanger maakt betalingen aan. Omdat klanten graag willen weten welke betalingen er klaarstaan om te exporteren,  vóórdat ze het proces Exporteren betalingen daadwerkelijk starten, hebben we hiervoor een nieuw rapport gemaakt.   Hoe Verwerking > Handmatige \ Automatische verwerking > Gereedstaande betalingen Rapportages > Gereedstaande betalingen Aan de functionaliteit voor rapportages hebben we het rapport Gereedstaande betalingen toegevoegd dat een overzicht geeft van de gereedstaande betalingen waarvoor bij een begunstigde, uitkeringsplan of ontvanger geen netto blokkade aanwezig is.    Rubriek Toelichting Bedrijf Als je het rapport opvraagt via Rapportages > Gereedstaande betalingen Selecteer het bedrijf waarvan je de betalingen die klaarstaan om te exporteren, wilt opvragen. Je ziet hier de bedrijven waarvoor je bent geautoriseerd. Als je het rapport opvraagt via Verwerking > Handmatige \ Automatische verwerking > Gereedstaande betalingen Selecteer één of meer bedrijven uit de lijst waarvoor je de specificatie wilt laten aanmaken. Je ziet hier de bedrijven waarvoor je bent geautoriseerd. Als je geen bedrijf selecteert, maakt het systeem een specificatie aan voor alle bedrijven van het Servicecenter. Je selecteert een bedrijf door erop te klikken. Je selecteert meerdere bedrijven door de ctrl- of shift-ingedrukt te houden en de bedrijven aan te klikken.  Soort rekening Met deze optie geef je aan voor welk type bankrekening je de gereedstaande betalingen wilt opvragen Alle IBAN DomesticAccount Buitenlands niet-IBAN-rekeningnummer RekeningCourant Laatste betaaldatum Vul je hier een datum in, dan worden alleen betalingen met een betaaldatum t/m deze datum in het rapport opgenomen.   Aandachtspunten In het rapport Gereedstaande betalingen worden de betalingen die in een borderel worden opgenomen, afzonderlijk getoond. De betalingen met eenzelfde begunstigde, ontvanger en betaaldatum worden ook afzonderlijk getoond. De aggregatie vindt pas plaats in het proces Exporteren betalingen.  Actie Voeg het rapport toe aan de rollen die het rapport gaan gebruiken. Dit doe je door via Referentiegegevens > Rol bij de betreffende rollen in het scherm Rol bewerken de optie Uitvoeren te kiezen. Bundelen periodiek uitkeringsplan bij eenmalige inkomstenverhouding (VIDIS-2050) Waarom Periodieke uitkeringsplannen werden tot deze release niet gekoppeld aan een bestaande eenmalige Inkomstenverhouding (IKV), die qua soort inkomen en start- en einddatum hiervoor geschikt is. In plaats daarvan werd een nieuwe IKV aangemaakt. Andersom werden eenmalige uitkeringsplannen al wel gekoppeld aan een geschikte periodieke IKV.  Hoe Verwerking > Handmatige \ Automatische verwerking> Start aanmaken Gemal mutaties Bij het zoeken naar een geschikte IKV voor een nieuw uitkeringsplan wordt, als er geen geschikte IKV met dezelfde periodiciteit bestaat, een koppeling gelegd met een geschikte eenmalige IKV, als die er is.  P&B Core maakt voortaan alleen een nieuwe IKV aan als er geen geschikte IKV is met dezelfde periodiciteit en ook geen geschikte eenmalige IKV. Actie Er is geen actie nodig. Bruto-netto-berekening voor uitkeringsplannen zonder ontvanger (VIDIS-2008) Waarom Tot nu toe vond er geen Bruto-netto-berekening plaats, zolang een uitkeringsplan nog geen gefiatteerde ontvanger had. Volgens de wet- en regelgeving moeten in dit geval de fiscale berekening, aangifte en afdracht voor begunstigden bij wie als woonland NLD/ONB is ingevuld, wel plaatsvinden. Daarom hebben we aan de referentiegegevens van het Servicecenter een optie toegevoegd waarmee je dit kan regelen. Hoe Referentiegegevens > Servicecenter Aan het scherm Servicecenter is de volgende optie toegevoegd: Bruto-netto-berekening voor woonland NLD/ONB ook zonder ontvanger Deze staat default uit. Hieronder staat beschreven wat het effect is op het verwerken van uitkeringen. Als P&B Core bij het aanmaken van mutaties voor Payroll Gemal constateert dat een uitkeringsplan geen gefiatteerde ontvanger heeft, vind er geen bruto-netto berekening plaats:  Als de begunstigde buiten Nederland woont of het adres onbekend is. EN/OF Als er geen vinkje staat bij de optie B ruto-netto-berekening voor woonland NLD/ONB ook zonder ontvanger. Bij het verwerken van de netto's via het proces verdelen naar ontvangers, worden netto's pas verwerkt als het uitkeringsplan een gefiatteerde ontvanger heeft. Dit geldt voor alle netto's, dus ook voor de netto's die bestemd zijn voor een borderel. Verwerking > Handmatige / Automatische verwerking > Start rapportage rekening betaalbaarstellingen Boekhoudkundig betekent dit dat de tegengehouden netto's blijven staan in de rekening voor betaalbaarstellingen, waarvoor je de rapportage opvraagt via Start rapportage rekening betaalbaarstellingen. Op het moment dat deze tegengehouden netto's alsnog worden verwerkt, wat in een latere periode kan zijn, worden de huidige verwerkingsmaand en het huidige verwerkingsjaar van het bedrijf vastgelegd als periode van de betaling. Actie Er is geen actie nodig. Extra veld Blokkadereden in scherm Nieuw uitkeringsplan (VIDIS-2002) Waarom Tot nu toe werd in het scherm Nieuw uitkeringsplan de blokkadereden als vrij tekstveld getoond, terwijl je een blokkadereden moet kiezen uit een voorgedefinieerde lijst. Dat werkte niet goed Hoe Fiscaal Begunstigde > Uitkeringsplannen > knop Nieuw uitkeringsplan  Uitkeringsplannen >Nieuw uitkeringsplan In het scherm Nieuw uitkeringsplan hebben we het veld Blokkadereden gewijzigd in een keuzelijst. Daarnaast hebben we aan dit scherm het vije tekstveld BlokkaderedenAanvulling toegevoegd, waarin je zo nodig een aanvulling kunt vastleggen.  Actie Er is geen actie nodig. Kleur knoppen Bewaar en Fiatteer (VIDIS-2000) Waarom Sommige schermen bevatten zowel invoervelden om te muteren - in de kolom Muteren, als invoervelden om te fiatteren - in de kolom Te fiatteren.  Bij de kolom Muteren hoort de knop Bewaar en bij de kolom Fiatteren de knop Fiatteer. Zodra je in een invoerveld een waarde invulde, werden beide knoppen groen; het maakte hierbij niet uit in welke kolom het veld stond. Dit gaf verwarring bij de gebruiker. Daarom hebben we de werking van de knoppen aangepast. Hoe Schermen met invoervelden voor muteren en voor fiatteren In deze schermen is de werking van de knoppen Bewaar en Fiatteer nu als volgt: knop Bewaar: deze knop wordt groen zodra er een waarde is ingevuld in kolom Muteren. knop Fiatteer: deze knop wordt groen zodra er een waarde is ingevuld in kolom Te fiatteren Actie Er is geen actie nodig. Nieuw rapport Anoniementarief (VIDIS-1895) Waarom Tot nu toe was er nog geen rapport waarin je kon zien voor welke fiscaal begunstigde het anoniementarief geldt. Hoe Verwerking > Handmatige \ Automatische verwerking > Anoniementarief Rapportages > Anoniementarief  Aan de functionaliteit voor rapportages hebben we het rapport Anoniementarief toegevoegd dat een overzicht geeft van alle fiscaal begunstigden binnen het Servicecenter die voldoen aan de voorwaarden om het anoniementarief toe te passen bij de bruto-netto-berekening in Payroll Gemal.  In het scherm Rapportage Anoniementarief kun je meteen op de knop Exporteren klikken. Voor dit rapport hoef je geen gegevens in te vullen.  Actie Voeg het rapport toe aan de rollen die het rapport gaan gebruiken. Dit doe je door via Referentiegegevens > Rol bij de betreffende rollen in het scherm Rol bewerken de optie Uitvoeren te kiezen.  Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-4543 Guitk Report toont geen betalingen. VIDIS-4626 VIDIS-3835 Header is niet correct Start rapportage openstaande vorderingen.
Volledig artikel weergeven
26-01-2022 16:42 (Bijgewerkt op 08-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 252 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Tekst loonheffing aangepast op bruto-netto specificatie via RSM (PBI 664330) Waarom Op de bruto-netto specificatie die Raet Specificatie Manager (RSM) aanmaakt, staat Code loonheffing met de waarde Ja als er een vrijstelling loonheffing geldt en anders staat er Nee. Omdat dit vragen oproept bij begunstigden, hebben wij deze tekst aangepast. Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken specificatie Bij het aanmaken van bruto-netto specificaties via RSM wordt nu de standaard tekst Vrijstelling loonheffing gebruikt in plaats van Code loonheffing. Het is altijd mogelijk deze tekst aan te passen  via Referentiegegevens > Bruto Netto Specificatie Element. Uw actie Er is geen actie nodig. Inactief bedrijf niet meenemen in processen (PBI 601562) Waarom Als fondsen/bedrijven niet meer actief zijn, is het gewenst dat ze bij het uitvoeren van P&B Core-processen buiten beschouwing blijven. Hoe Referentiegegevens > Bedrijf Aan het scherm met referentiegegevens voor een bedrijf is de optie Actief toegevoegd. Voor de nu bestaande bedrijven en voor nieuwe bedrijven is deze optie standaard aangevinkt. Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > ... Bij veel processen bevat het startscherm een lijst met bedrijven. Hierin zijn vanaf deze release alleen bedrijven opgenomen waarvoor in de referentiegegevens de optie Actief is aangevinkt.  Als u geen bedrijven selecteert, voert P&B Core het proces uit voor alle bedrijven in de lijst, dus voor alle bedrijven waarbij de optie Actief aan staat. Dit geldt zowel voor het handmatig als het automatisch starten van processen. Uw actie Er is geen actie nodig. Relatienummers andere bronnen in dossier fiscaal begunstigde (PBI 648542) Waarom In P&B Core kunt u binnen een bedrijf meerdere bronnen aanmaken. Een fiscaal begunstigde kan dan uitkeringsplannen uit verschillende bronnen hebben en per bron bekend zijn onder een ander relatienummer. Hierbij geldt dat het eerst ontvangen relatienummer het hoofdrelatienummer van de begunstigde is en blijft. Via het zoekscherm van de fiscaal begunstigde was het al mogelijk te zoeken op de extra relatienummers van de relatie/fiscaal begunstigde, maar in het gevonden dossier werden deze extra relatienummers niet getoond. Hoe Fiscaal begunstigden > alle tabbladen Vanaf deze release zijn alle combinaties van bron en relatienummer van een fiscaal begunstigde zichtbaar in de header van het dossier bij Relatienummer, zie afbeelding.  Fiscaal begunstigden > tabblad Uitkeringsplannen In de lijst met uitkeringsplannen van de fiscaal begunstigde ziet u voortaan rechts in het scherm de Bron van de uitkeringsplannen. Uw actie Er is geen actie nodig. Bij bestandsfout of overschrijden MaxAantalFouten niet meer de Status Goed geven (PBI 639415) Waarom Tot deze release werden bij het inlezen van een XML-bestand door P&B Core na het optreden van een fout, de overige, niet verwerkte regels opgenomen in het verwerkingsverslag met de status Goed. Dat is verwarrend. Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > ... Niet-gevalideerde regels worden vanaf deze release niet opgenomen in het verwerkingsverslag of krijgen de status Waarschuwing. Hierbij geldt het volgende: Als in een proces waarvoor het MaxAantalFouten is vastgelegd, zoals de o.a. de Polisjob, het maximum aantal foutieve regels is bereikt, krijgt het bestand de status Afgewezen. De niet verwerkte regels krijgen in het verwerkingsverslag de status Waarschuwing met de omschrijving Teveel fouten in het bestand. Als er op bestandsniveau fouten zijn, bijvoorbeeld een foutieve hash of een foutief aantal regels, worden de regels niet gevalideerd en daarom ook niet in het verwerkingsverslag opgenomen. Uw actie Er is geen actie nodig. Filter HeeftBetaling bij aanmaken bruto-netto specificaties (PBI 652718) Waarom Er was bij het aanmaken van bruto-netto specificaties geen mogelijkheid om stroken zonder betaling te onderdrukken. Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken specificatie Aan het veld Extra filter expressie bij het starten van aanmaken specificaties is de volgende nieuwe filtermogelijkheid toegevoegd:  HeeftBetaling Selecteer alleen begunstigden die een te tonen betaling hebben in de BNS-periode. U kunt dit filter naar wens combineren met andere filters via het gebruik van AND, OR en haakjes. Uw actie Er is geen actie nodig. Percentages ZVW en WIZ in CAK-bestand kolom AD en AF (PBI 667104) Waarom De percentages voor ZVW en WlZ die in Payroll Gemal worden gehanteerd bij het berekenen van de CAK-inhoudingen, worden opgenomen in respectievelijk kolom AD en kolom AF van het CAK-bestand. Dit gebeurde echter met een foutief decimaal teken. Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start verwerken Gemal extract De percentages voor ZVW en WlZ worden nu met een correct decimaal teken opgenomen in het CAK-bestand: Kolom AD (INHOUDING_PERC_ZVW) krijgt bijvoorbeeld waarde 0,0545 als dit voorheen 5,45 was. Kolom AF (INHOUDING_PERC_AWBZ) krijgt bijvoorbeeld waarde 0,0965 als dit voorheen 9,65 was. Uw actie Er is geen actie nodig. Volgorde verwerken positieve netto bedragen verbeterd (PBI 669551) Waarom In het proces Verdelen naar ontvanger worden positieve netto bedragen gebruikt voor het verrekenen van openstaande vorderingen. Hierbij moeten positieve netto bedragen die afkomstig zijn uit betalingen en specifiek bedoeld zijn voor verrekeningen als eerste worden verwerkt. Tijdens het proces werden echter eerst de reguliere netto bedragen verwerkt. Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start verdelen netto bedragen naar ontvangers De volgorde van het verwerken van positieve netto bedragen is aangepast, zodat eerst de positieve netto bedragen die afkomstig zijn uit betalingen worden verwerkt en daarna de reguliere netto bedragen. Uw actie Er is geen actie nodig. Automatisch fiatteren ontvangerverdeling uitkeringsplan verbeterd (PBI 471346) Waarom Het fiatteren van de ontvangerverdeling van een uitkeringsplan kost gebruikers veel tijd en is niet altijd nodig. Dat geldt bijvoorbeeld als een ontvanger al eerder is gefiatteerd bij een ander uitkeringsplan van de betreffende fiscaal begunstigde. Hoe Referentiegegevens > Fiatteeractieniveau Aan het scherm Fiatteeractieniveau zijn de volgende nieuwe velden toegevoegd: Veld Toelichting Ontvangerverdeling (ook onbekende ontvangers) Kies hier als fiatteerniveau Automatisch als u wilt dat elke aanpassing van de ontvangerverdeling van een uitkeringsplan automatisch wordt gefiatteerd. Kies hier als fiatteerniveau Handmatig als u wilt dat de keuze in het veld Ontvangerverdeling met bekende ontvangers bepalend is voor het fiatteren van aanpassingen van de ontvangerverdeling. Defaultwaarde = Handmatig  Ontvangerverdeling met bekende ontvangers Kies hier als fiatteerniveau Automatisch als u wilt dat een aanpassing van de ontvangerverdeling van een uitkeringsplan automatisch wordt gefiatteerd als deze gewijzigde ontvangerverdeling alleen ontvangers bevat die bij dit of een ander uitkeringsplan al in een gefiatteerde ontvangerverdeling voorkomen. Zodra een ontvangerverdeling die is aangepast via een Bulkjob of handmatig in P&B Core zelf, automatisch is gefiatteerd, worden ook andere uitkeringsplannen van de fiscaal begunstigde meegefiatteerd als de betreffende ontvangerverdeling alleen ontvangers bevat die in een gefiatteerde ontvangerverdeling voorkomen. Kies hier als fiatteerniveau Handmatig als u niet wilt dat een aanpassing van de ontvangerverdeling automatisch wordt gefiatteerd.  Defaultwaarde = Handmatig  Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start bulk verwerking Fiscaal begunstigden > tabblad Uitkeringsplannen Voorheen werd een ontvangerverdeling alleen automatisch gefiatteerd door de Bulkjob als er geen tag Fiatteren met de waarde Ja was opgenomen.  Vanaf deze release kunt u dat uitbreiden door bij een van de hierboven beschreven fiattteerniveaus de waarde Automatisch te kiezen. Op het moment dat een mutatie plaatsvindt van een ontvangerverdeling, bepaalt P&B Core of er wel of niet automatisch wordt gefiatteerd. Uw actie Er is geen actie nodig. Jaaropgave via RSM naar salarisdossier of print provider (PBI  673384) Waarom Het is gewenst om jaaropgaven die Raet Specificatie Manager (RSM) heeft aangemaakt, in het salarisdossier te kunnen laten opnemen of aan te leveren aan de print provider PostNL. Hoe Verwerking > Handmatige verwerking > Start aanmak en jaaropgaaf Verwerking > Automatische verwerking > Aanmaken jaaropgaaf Aan het scherm voor het aanmaken van de jaaropgaven via RSM is vanaf deze release het veld   Bestemming toegevoegd, waarin u kunt kiezen uit de volgende waarden: Bestemming PDF-Bestanden   - waarde PdfBestanden bij Automatische verwerking Kies hiervoor als u wilt dat de PDF-bestanden die RSM aanmaakt in een P&B Core-folder worden geplaatst. Dit is de werking conform de huidige situatie. Bestemming Salarisdossier - waarde Salarisdossier bij Automatische verwerking Kies hiervoor als u wilt dat de PDF-bestanden die RSM aanmaakt naar Salarisdossier gaan. Bestemming Printprovider PostNL   - waarde PrintproviderPostNl bij Automatische verwerking Kies hiervoor als u wilt dat de PDF-bestanden die RSM aanmaakt naar de print provider   PostNL gaan. Let op: deze optie is alleen beschikbaar voor gebruikers met het recht tot versturen naar een printprov ider. Dit wil zeggen dat aan de gebruiker een Rol is toegekend waarvoor het recht   AanmakenJaaropgaafJob - Printprovider   op   Uitvoeren   staat. Daarnaast vraagt het programma de gebruiker om deze mogelijkheid te bevestigen via de vraag:   Weet u zeker dat u jaaropgaven  wilt laten afdrukken en versturen door de printprovider? Ongeacht de bestemming, wordt een P&B Core-indexbestand aangemaakt dat u ontvangt via Zenden en ontvangen (of   SFTP). Uw actie Er is geen actie nodig. Overige verbeteringen en opgeloste meldingen PBI 624622 - Grootboekrekening rapporten fixes verwijderen. PBI 668127- BlokkadesoortNetto verspringt naar Blokkadesoort. PBI 668128 - Betaling moet verdwijnen uit keuzelijst Netto Blokkade rapport. PBI 521816 - Bug: Autocomplete bij SHA secret key - bij Chrome en Internet Explorer. PBI 669089 - 2003461 - BSN nummer opslaan lukt niet. PBI 656625 - 1953868 - P&B Core Niet mogelijk te fiatteren bij 2 regels in het tabblad vorderingen. PBI 664079 - Bruto blokkade rapport toont regeleindes. PBI 683030 - netto blokkadelijst toont nu teveel betalingen. PBI 679531 - De online help is uitgebreid met het menu Handmatig muteren. Publishing Date : 4/28/2020
Volledig artikel weergeven
28-04-2020 19:34 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 266 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Handmatige correctie loonaangifte in Jaaropgave (PBI 525726, VIDIS-1922) Waarom Het is mogelijk om via een fiscale correctie een aanpassing op te geven voor een jaar dat in Payroll Gemal al is afgesloten. Dat is een zogenaamde HCL, handmatige correctie loonaangifte. Wijzigingen in het bruto bedrag, de loonheffing en premie Zvw die het gevolg waren van een HCL werden tot deze release echter niet verwerkt in de jaaropgave van het afgesloten jaar.  Hoe Fiscaal begunstigden > tabblad Fiscale correcties Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken jaaropgaaf De jaaropgave bevat voortaan een combinatie van: De laatste van Payroll Gemal ontvangen cumulatieven voor het gevraagde fiscale jaar. Nieuw: daarvan afgetrokken de som van de gefiatteerde en verwerkte fiscale correcties (HCL's ) waarbij het gevraagde jaar is opgegeven als fiscaal jaar, het afboekjaar van de fiscale correcties. Deze bedragen staan niet in Payroll Gemal, daardoor wijkt de jaaropgave in P&B Core dus af van de stand in Payroll Gemal/Salarisdossier. Het gaat om de volgende gegevens in de jaaropgave: Belastbaar inkomen - tag TotaalBrutoBedrag in de DFO44-XML Hier trekken we FiscaleCorrectie.Bruto van af. Loon Zorgverzekeringswet - niet in de DFO44-XML, is gelijk aan de som van tag TotaalBrutoBedrag en tag BuitenlandVerdiend Hier trekken we FiscaleCorrectie.Bruto van af. Ingehouden loonheffing - tag IngehoudenLoonbelasting in de DFO44-XML Hier trekken we FiscaleCorrectie.Loonheffing van af Ingehouden bijdrage ZVW - tag IngehoudenBijdrageZorgverzekeringswet in de DFO44-XML Hier trekken we FiscaleCorrectie.PremiesZorgverzekeringswet van af. Loon ZVW gemaximeerd - tag GrondslagZvw in de DFO44-XML Hier trekken we FiscaleCorrectie.Bruto van af. Als het resultaat een negatief bedrag is, wordt 0 opgenomen in de jaaropgave. De HCL wordt meegenomen in de jaaropgave nadat de fiscale correctie is verwerkt in een payrollverwerking en de resultaten daarvan in P&B Core zijn ingelezen. Actie Er is geen actie nodig. Buitenlands rekeningnummer of domestic account vastleggen bij handmatig invoeren uitkeringsplan (PBI 678821, VIDIS-1875) Waarom Voorheen was het alleen mogelijk om in P&B Core een Buitenlandsnummer (domestic account) vast te leggen, door het rekeningnummer achteraf aan te passen via het scherm Ontvangers > Beheer ontvanger. Vanaf deze release is dit aangepast en kun je het Buitenlandsnummer meteen vastleggen bij het handmatig invoeren van een nieuw uitkeringsplan. Hoe Fiscaal begunstigden > tabblad Uitkeringsplannen Uitkeringsplannen > Nieuw Uitkeringsplan Aan het scherm Nieuw uitkeringsplan is bij de ontvangergegevens het veld Buitenlandsnummer toegevoegd, zodat het nu mogelijk is om bij het handmatig invoeren van een nieuw uitkeringsplan meteen een Buitenlandsnummer (domestic account) vast te leggen. Actie Er is geen actie nodig. Valutacodes in selectielijst beperken (PBI 699525, VIDIS-1901) Waarom Bij het handmatig invoeren van een uitkeringsplan via het scherm Nieuw uitkeringsplan was de lijst waaruit je via het veld Valutacode de valuta moest selecteren erg lang, waardoor soms de verkeerde valuta werd gekozen. Daarom is het vanaf deze release mogelijk gemaakt het aantal valutacodes in de lijst te beperken. Hoe Referentiegegevens > Valutacode Uitkeringsplannen > Nieuw Uitkeringsplan In de Referentiegegevens voor de valutacode is aan het scherm Valutacode bewerken de optie Actief toegevoegd. Staat bij deze optie voor een bepaalde valuta een vinkje, dan is deze valuta zichtbaar in de lijst met valutacodes van het veld Valutacode in het scherm Nieuw uitkeringsplan.  Standaard is de optie Actief alleen aangezet voor de valutacode EUR. Let op: de huidige actuele waarde wordt altijd getoond, ook als voor deze waarde de optie Actief in de referentiegegevens voor deze valutacode niet aan staat. Actie Er is geen actie nodig. Fiatteerlijst bij toekomstmutatie (PBI 672072, VIDIS-1899) Waarom Het was in de rapportage Openstaande fiatteringen bij mutaties van inhoudingeigenschappen en ontvangers niet op te maken of het om een reguliere mutatie of een toekomstmutatie ging.  Hoe Handmatige/automatische verwerking > Rapportages > Openstaande fiatteringen Rapportages > Rapportage openstaande fiatteringen In de Rapportage openstaande fiatteringen is in de kolom SoortMutatie nu te zien dat het om een toekomstmutatie gaat: InhoudingseigenschapToekomst (zie afbeelding) OntvangerToekomst OntvangerVerdelingToekomst - deze bestond al Klik je op de link van een te fiatteren toekomstmutatie, dan kom je direct in het scherm waarin je deze toekomstmutatie moet fiatteren. In deze voorbeeldafbeelding klik je dus op InhoudingseigenschapToekomst. Actie Er is geen actie nodig. Juiste ontvanger bij geblokkeerde inhouding (VIDIS-2472) Waarom Het is belangrijk dat de juiste ontvanger van de betaling aanwezig is in het proces Verdelen netto bedragen naar ontvangers. Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start verdelen netto bedragen naar ontvangers Bij het aanmaken van de uitkeringscomponent Geblokkeerde inhouding wordt de PremieOntvanger overgenomen van de periodieke uitkeringscomponent waar deze uit voortkomt. Dat leidt er toe dat de betaling/vordering, na het deblokkeren en verwerken van het netto bedrag, voortaan ook deze premieontvanger krijgt. Actie Er is geen actie nodig. Geen defaultselectie meer bij Begunstigden selectie in scherm Start aanmaken jaaropgaaf (PBI 685433, VIDIS-1878) Waarom Bij het starten van het scherm Start aanmaken jaaropgaaf was bij Begunstigden selectie standaard een van de opties geselecteerd. Hierdoor werd soms een verkeerde selectie afgeroepen. Daarom hebben we dit aangepast. Hoe Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken jaaropgaaf Bij het openen van het scherm Start aanmaken jaaropgaaf, is er bij Begunstigden selectie niet meer standaard een van de opties geselecteerd, zodat je nu voor zelf bewust voor één van de selectieopties moet kiezen.  Actie Er is geen actie nodig. Overige verbeteringen en opgeloste meldingen PBI 686472 VIDIS-2020 - Positie Kolom Bron op tabblad Uitkeringsplannen   VIDIS-2325 - Gat in rechten toelaten bij perioderun PBI 689437 VIDIS-1880 - Selectievenster bedrijven groter bij jobs   VIDIS-2436 - Opslaan documentvelden in optie Documenttype werkt niet   PBI 685409 VIDIS-1881 - Betere omschrijving SC-vink fiscaal jaarloon   PBI 675493 VIDIS-1877 - Referentiegegevens Componentcodebepaling - Gemalcode in dropdown  Publishing Date : 1/26/2021
Volledig artikel weergeven
26-01-2021 20:01 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 219 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Ook bij termijnen-uitkeringplan rechtperioden tonen in de uitkeringscomponentenlijst (PBI 576194, VIDIS-1942) Waarom De rechtperiode (Begin- en EinddatumRecht) bij de uitkeringscomponenten van termijnen-uitkeringsplannen werd niet getoond.  Een termijnen-uitkeringsplan is een specifiek soort uitkeringsplan met MutatiesoortPolis TERM, zie 11 DFO Verwerken Polisgegevens voor meer informatie. Hoe Fiscaal begunstigden > Uitkeringscomponenten Vanaf deze release wordt in de lijst van uitkeringscomponenten de rechtperiode ook getoond als het componenten van een termijnen-uitkeringsplan betreft. Actie Er is geen actie nodig. Evaluatie tevredenheid gebruikers (VIDIS-2074) Waarom Wij willen graag feedback ontvangen over onze producten. Jouw antwoord geeft ons waardevolle informatie hoe tevreden je bent over dit product.  Hoe Als je de P&B Core applicatie start, wordt je mogelijk via een stelling onder in het scherm gevraagd jouw waardering geven over P&B Core.  Actie Er is geen actie nodig Rol bij complementeren van uitkeringsplannen (PBI 697668, VIDIS-2022) Waarom Het was niet mogelijk om via de knop Complementeer Ups aan te geven welke rol de gekozen ontvanger moet krijgen. De rol was altijd Normaal Hoe Fiscaal begunstigden | tabblad Uitkeringsplannen Naast de knop Complementeer Ups in het tabblad Uitkeringsplannen kan nu uit een keuzelijst de gewenste rol gekozen worden. De standaard keuze is Normaal. Actie Er is geen actie nodig. Wachttermijn jaaropgave na overlijden (PBI 697642, VIDIS-1884) Waarom Deze aanpassing heeft betrekking op de situatie/regeling dat iemand die is overleden nog een maand extra recht op uitkering heeft.  Voorafgaand aan de mutatie met dit recht op nog een maand pensioen, wordt al de jaaropgave aangemaakt omdat aan alle voorwaarden daarvoor voldaan is. Dit is een voorbeeld van een situatie waar te vroeg een daardoor onjuiste jaaropgave geproduceerd en verzonden wordt. Een wachttermijn kan dat voorkomen. Hoe Verwerking | Automatische Verwerking | Start aanmaken jaaropgaaf  Referentiescherm | ServiceCenter Bij het aanmaken van jaaropgaven met optie O of TO wordt voor overleden begunstigden een jaaropgave aangemaakt indien: deze aan een reeks inhoudelijk voorwaarden voldoen zoals bijvoorbeeld: geen openstaande vorderingen EN nieuw sinds deze release: er sinds de overlijdensdatum een bij het Service Center instelbaar aantal maanden verstreken is. Dit aantal maanden is instelbaar in het referentiegegevens scherm Servicecenter: Jaaropgaaf bij overlijden - wachttijd in maanden met default waarde 0. Actie Er is geen actie nodig. Extra adresregel en extra woonplaatsregel (PBI 559087, VIDIS-1972 and VIDIS-2819) Waarom Bij met name buitenlandse adressen is het in bepaalde gevallen nodig meer adresregels te hebben voor een correcte postbezorging. Hoe Verwerking | Automatische Verwerking | Start polisverwerking, Start bulk verwerking, Start relatie verwerking   Fiscaal begunstigden | tabblad Relatie Ontvangers | Relatie ontvanger Verwerking | Automatische Verwerking | Start aanmaken specificatie/jaaropgaaf  Voor zowel het woonadres als het correspondentieadres geldt: De extra regels kunnen geïmporteerd worden via de optionele tags <ExtraAdresregel> en tag <ExtraWoonplaatsregel> binnen de tag <Relatie>/<Adres> via DFO11-XML (Polisjob), DFO20-XML (Bulkjob), DFO25-XML (Relatiejob). In het dossier (GUI) bij de relatiegegevens van een begunstigde en bij de relatiegegevens van een ontvanger worden deze extra adresvelden getoond en kunnen daar ook gemuteerd worden. Richting RSM wordt ExtraAdresregel -indien gevuld- opgenomen in het adres na de regel met straat en huisnummer en voor de regel met postcode en woonplaats. ExtraWoonplaatsregel wordt -indien gevuld- opgenomen in het adres na de regel met postcode en woonplaats en voor de regel met het land. Actie Als je van de mogelijkheid gebruik wilt maken, raden wij aan vooraf te beoordelen of de extra regel(s) volledig op de specificatie en jaaropgave zichtbaar zijn. Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-2435 - Bestaand UP was compleet en is incompleet gemaakt VIDIS-2603 - XSD jaaropgaaf heeft fout VIDIS-2584 - 1 retourbetaling aangemaakt maar er zijn er 2 ontstaan VIDIS-2576 - Performance DFO32 verbeteren m.b.t. verwerken eenmalige uitkeringscomponenten Publishing Date : 3/1/2021
Volledig artikel weergeven
22-02-2021 19:46 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 243 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd RSM - nu mogelijk Schadenummer toe te voegen aan Bruto-Netto Specificatie en Jaaropgaaf (VIDIS-4394) Waarom Tot nu toe was het niet mogelijk om het Schadenummer te zien op de Bruto-Netto Specificatie (BNS) of op de Jaaropgaaf die je aanmaakt via de Raet Specificatie Manager (RSM). Vanaf deze release hebben we het mogelijk gemaakt het schadenummer op te nemen. Hoe Verwerking > Handmatige / Automatische verwerking >Start aanmaken Bruto Netto Specificatie / Jaaropgaaf Voortaan kan je op de bruto-netto specificatie en jaaropgaaf de omschrijving Schadenummer laten  vermelden waarbij de waarde als volgt wordt bepaald: Neem het laatst aangemaakt uitkeringsplan van de begunstigde dat een type heeft ongelijk aan Vooraankondiging, bruto handbetaling of spoedbetaling. Neem van dat uitkeringsplan het Schadenummer. De omschrijving Schadenummer kun je zo nodig vervangen door een andere tekst via het brutonettospecificatie-element 120. Dit doe je via Referentiegegevens > Bruto Netto Specificatie Element, Actie Als je het schadenummer wilt opnemen, neem dan contact op met een consultant van Visma | Idella om dit toe te voegen aan de RSM-templates.  Voorkom gebruik van verlopen IKV's (VIDIS-2859) Waarom Soms werd aan een uitkeringsplan van het type Correctie Verzekerd Bedrag (CVB) een Nummer inkomstenverhouding (IKV) gekoppeld dat in Payroll Gemal al was verlopen. Hoe Verwerking > Handmatige / Automatische verwerking >Start aanmaken Gemal Mutaties We hebben de programmatuur aangepast, zodat er voor een nieuw uitkeringsplan van het type CVB, geen verlopen IKV's meer worden gebruikt. Als er geen ander geschikt IKV is, maakt P&B Core een nieuw IKV aan. Actie Er is geen actie nodig. Gebruik 30-dagenregel voor gebroken maanden nu flexibel (VIDIS-2032) Waarom Als er sprake was van gebroken maanden, was tot nu toe altijd de 30-dagenregel van toepassing. Vanaf release 2022-01 is de toepassing hiervan flexibel en is het mogelijk om met de feitelijke kalenderdagen te rekenen. Hoe Referentiegegevens > Bedrijf Aan het scherm met referentiegegevens voor het Bedrijf hebben we de volgende optie toegevoegd: Gebruik 30-dagenregel voor gebroken maanden  Deze optie staat standaard aan. Haal het vinkje weg als je wilt dat er voor gebroken maanden gerekend wordt met de feitelijke kalenderdagen van de betreffende rechtperiode en de betreffende kalendermaand. Actie Er is geen actie nodig. Gebruik HMAC SHA512 algoritme voor hash check in uitvoerbestanden (VIDIS-1915) Waarom Voor diverse XML-bestanden die naar P&B Core worden gestuurd, ondersteunden we al het SHA512 algoritme voor het controleren van deze bestanden. Vanaf deze release doen we dat ook voor XML-bestanden die P&B Core zelf aanmaakt als de secret key bij het Servicecenter een waarde heeft . Hoe Verwerking > Handmatige \ Automatische verwerking > verschillende processen Voor een aantal uitvoerbestanden wordt voortaan, naast het XML-uitvoerbestand, een controlebestand aangemaakt dat een hashwaarde bevat. Dit controlebestand heeft als extensie: sha512. Het gaat om de volgende uitvoerbestanden : Aanmaken Borderel betalingen Matching beschikbaarstelling Matching Inhoudingseigenschappen Matching Relatiegegevens Matching Uitkeringsplannen Actie Er is geen actie nodig. Bruto-netto specificatie - optie voor deactiveren of verwijderen BNS-element (VIDIS-1900) Waarom Het was tot nu toe niet mogelijk om een Bruto Netto Specificatie Element (BNS-element) in de referentiegegevens te deactiveren of te verwijderen. Vanaf deze release hebben we dat mogelijk gemaakt. Hoe Referentiegegevens > Bruto Netto Specificatie Element Aan de functionaliteit referentiegegevens Bruto Netto Specificatie Element hebben we het volgende toegevoegd: Aan het overzichtsscherm Bruto Netto Specificatie Elementen waarin je alle aangemaakte BNS-elementen ziet, is aan het begin van iedere regel het icoon Verwijderen toegevoegd. Als je een BNS-element hebt verwijderd, is het niet meer zichtbaar in de referentiegegevens en wordt de omschrijving ervan niet meer op de bruto-netto specificatie gebruikt.    Aan het scherm Bruto Netto Specificatie Element bewerken of Nieuw Bruto Netto Specificatie element is de optie Actief toegevoegd. Staat deze optie aan, dan wordt de omschrijving van het betreffende BNS-element gebruikt op de bruto-netto specificatie en jaaropgaaf.  Let op: voor bestaande en nieuwe BNS-elementen staat deze optie standaard aan. Haal het vinkje weg, als je de betreffende omschrijving niet (meer) wilt gebruiken bij het aanmaken van bruto-netto-specificaties en jaaropgaves via de Raet Specificatie Manager (RSM). Het BNS-element blijft wel zichtbaar in het overzichtsscherm Bruto Netto Specificatie Elementen waarin je alle aangemaakte BNS-elementen ziet, zodat je het op een later moment weer kunt activeren.  Actie Er is geen actie nodig. Nieuw Rapport - Matchinglijst (VIDIS-1893) Waarom Er was nog geen rapport dat een overzicht geeft van alle uitkeringsplannen met de bijbehorende ontvangers. Daarom hebben we aan de Rapportages bij Handmatige / Automatische verwerking de rapportage matchinglijst toegevoegd. Hoe Verwerking > Handmatige \ Automatische verwerking > Rapportage Matching lijst Nadat je hebt geklikt op Rapportage Matching lijst, zie je het scherm Start rapportage matchinglijst. Hierin kun je bij Bedrijven één of meer bedrijven uit de lijst selecteren waarvoor je de matchinglijst wilt aanmaken. Let op: als je geen bedrijf selecteert, maakt het systeem een matchinglijst aan voor alle bedrijven van het Servicecenter. Je selecteert een bedrijf door erop te klikken. Je  selecteert meerdere bedrijven door de ctrl- of shift-ingedrukt te houden en de bedrijven aan te klikken.  Het systeem maakt per geselecteerd bedrijf een CSV-bestand aan met een bestandsnaam volgens dit patroon: Matchinglijst_<ServiceCenterCode>_<Bedrijfscode>_<aanmaaktijdstip als yyyyMMddhhmmss>.csv Actie Er is geen actie nodig. Overige verbeteringen en opgeloste meldingen VIDIS-4364 P&B Core Bug Verkeerde veld is gedeactiveerd, admin velden zijn niet goed, Mutatie Vrijstellingloonheffing (VIDIS-1954) VIDIS-4325 Finding - ACC 2021-12 - Geen wordt niet getoond in de User Interface. VIDIS-4253 P&B Core - Switch van Herrekenvorigjaar voor alle Fiscaal Begunstigden wanneer duale periode eindigt. VIDIS-4107 2991439 - P&B Core Alle Instances behalve DEMO Automatische verwerking in P&B Core. VIDIS-4062 - Ontbrekende betalingen in GuitK rapport wanneer er een eenmalige UP en Periodieke UP is voor 1 Fiscaal Begunstigde. VIDIS-3973 Finding - UAT 2021-10 Voorloopnullen in Matching Relatiegegevens. VIDIS-2970 -  P&B Core met meerdere toekomstmutaties (01-05-2021 en na  01-04-2021) treedt er een fout op in de functionaliteit UitkeringsPlanOntvanger. VIDIS-1931 - P&B Core Verwijder berekening van Correctiebedragen in scherm ServiceCenter.
Volledig artikel weergeven
30-12-2021 16:18 (Bijgewerkt op 26-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 341 Weergaven