Mijn Communities
Help

Kennisbank Youforce Performance Management

Sorteren op:
Algemene informatie Je vind de algemene informatie over de AVG hier. Doelbinding Deze applicatie maakt deel uit van een talentmanagement informatie- en registratie systeem met als primair doel de ontwikkeling van medewerkers te volgen en te registreren. De applicatie legt geen restricties op voor het soort gegevens en van wie die zijn. De doelbinding kan daarom per doelgroep en organisatie verschillen. Bewaartermijnen De bewaartermijnen van de gegevens zijn afhankelijk van de doelbinding. Deze applicatie kent een bewaartermijn van 2 jaar. Bij het verwijderen van persoonsgegevens houdt de applicatie rekening met de vastgelegde bewaartermijnen per rubriek. Hiermee wordt voldaan aan de mogelijkheid om de bewaartermijn van gegevens te beperken. Recht op vergetelheid In deze applicatie zijn de persoonsgegevens (medewerkers en dienstverbanden) te verwijderen. Toets vóór het accepteren van een aanspraak op Recht op vergetelheid of het mogelijkerwijs leidt tot het schenden van de in dit kader geldende wet- en regelgeving. Er kunnen rechtsgeldige redenen zijn om persoonsgegevens te bewaren. Toegang tot gegevens Deze applicatie is voor de professional en de medewerker. De autorisatie is gebaseerd op de toegang tot organisatorische eenheden. Deze autorisatie bepaalt tot wie de gebruiker toegang heeft. Daarnaast is autorisatie mogelijk op gegevens. Deze autorisatie bepaalt tot wat de gebruiker toegang heeft. Om te kunnen bekijken wie toegang heeft gehad tot welke gegevens vindt (autorisatie)logging plaats waarvan het resultaat via rapportages centraal ter beschikking komt. Deze rapportages zijn nog niet beschikbaar. De logging van de autorisatie is op te vragen bij het Service Center van Raet. Waar gaan persoonsgegevens naar toe? Intern Deze applicatie verstrekt gegevens aan de volgende Raet applicaties. Self Service Werving en Selectie Youforce Portaal In de AVG documenten van bovengenoemde applicaties is terug te vinden hoe wordt omgegaan met bewaartermijnen en autorisatielogging. Externe partijen Deze applicatie verstrekt géén persoonsgegevens aan externe partijen.   Publishing Date: 2/28/2019
Volledig artikel weergeven
10-02-2020 14:24 (Bijgewerkt op 15-02-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 346 Weergaven
Labels