Mijn Communities
Help

Brexit en de gevolgen voor het buitenlands betalingsverkeer

door Anonymous

Door de Brexit maakt het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari geen deel meer uit van de Europese Economische Ruimte.

Dit houdt in dat met betrekking tot buitenlandse betalingen, voor het VK dezelfde regelgeving geldt die ook van toepassing is voor andere landen buiten de Europese Economische Ruimte Area. Op basis van deze afspraken verandert voor je niets, omdat de banken met deze gewijzigde situatie rekening houden.

Voor de NAW-gegevens putten de banken uit hun eigen bronsystemen, de BIC wordt afgeleid van de Bank Identifier uit het IBAN van de werknemer.