Mijn Communities
Help

Kennisbank Betaalmanager

Sorteren op:
Onderstaande handleiding vervangt de huidige Online Help van de Betaalmanager en bevat daarnaast de nieuwe functionaliteit File API, zoals beschreven in de release notes 2022-06.
Volledig artikel weergeven
23-05-2022 11:50 (Bijgewerkt op 24-05-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 1 kudos
  • 867 Weergaven
Algemene informatie Je vind de algemene informatie over de AVG hier. Doelbinding Deze applicatie heeft als doel de gegevens vanuit het payroll systeem om te zetten in een betaalbestand voor uitbetaling van de salarissen. Alle persoonsgegevens in de applicatie dienen enkel en alleen dit doel. Bewaartermijnen Raet conformeert zich voor deze applicatie aan de wettelijke fiscale bewaarplicht van 7 jaar. Recht op vergetelheid Binnen de applicatie zijn geen persoonsgegevens te verwijderen. De fiscale bewaarplicht van 7 jaar prevaleert boven het recht op vergetelheid. Toegang tot gegevens Via Gebruikersbeheer in het Youforce portaal zijn medewerkers te autoriseren voor toegang tot de applicatie. Als gebruikers geen toegang meer mogen hebben tot de applicatie, is hun autorisatie via Gebruikersbeheer in het Youforce portaal te beëindigen. Deze applicatie is voor een beperkte groep professionele gebruikers. Binnen de applicatie is de autorisatie gebaseerd op toegang tot een rekeningnummer van afschrijving. Iemand met toegang tot een rekeningnummer van afschrijving, heeft toegang tot alle voor de betaling relevante persoonsgegevens vallend onder dat rekeningnummer. Op de autorisatie is een logging aanwezig. Via Portaalbeheer > Rapportage gebruikers is een overzicht te downloaden van toegekende rechten. Waar gaan persoonsgegevens naar toe? Algemeen Vanuit deze applicatie is een overzicht Betaalopdrachten te downloaden en te importeren in Excel. Intern Deze applicatie verstrekt geen gegevens aan andere Raet applicaties. Externe partijen Deze applicatie verstrekt persoonsgegevens aan externe partijen. Cap Gemini (Equens betaalverkeer) De optie Betaalposten controleren van de applicatie maakt inzichtelijk welke persoonsgegevens de applicatie verzendt. Met bovenstaande partij is een sub-verwerkersovereenkomst gesloten.   Publishing Date: 2/28/2019
Volledig artikel weergeven
15-01-2020 17:32 (Bijgewerkt op 15-02-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 397 Weergaven
Labels