Mijn Communities
Help

Uitbreidingen voor gender registratie

door Roel ter Horst

Op 28 mei 2018 deed de rechtbank Limburg de uitspraak dat in de geboorteakte de mogelijkheid “geslacht is niet kunnen worden vastgesteld” kan worden toegepast. Vanaf dit moment is de bal gaan rollen en wordt het op steeds meer plekken mogelijk om  niet het geslachtskenmerk maar de genderidentiteit vast te leggen. 

 

Dit maken we nu ook binnen mijn Youforce mogelijk. We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om dit mogelijk te maken. We hebben enerzijds de keuzeopties voor gender uitgebreid en anderzijds hebben we juist zaken omtrent geslachtskenmerken weggehaald uit onze software. 

 

Dit betekent dat we bepaalde controles op geslacht niet meer blokkerend laten werken. 

Binnen mijn youforce zullen de volgende waarden voor de rubriek ‘geslacht’, in lijn met de loonaangifte, beschikbaar komen:

M = man (bestaand)

V = vrouw (bestaand)

O = onbekend (nieuw) 

N = niet gespecificeerd (nieuw)

 

Hoe dit precies impact heeft op welke module binnen mijn Youforce vertellen we graag per module.  

Beaufort

In dit kader zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in HR Core Beaufort. Dit betreft wijzigingen in de selectieschermen, de persoonsgerelateerde schermen, in de vastlegging van zwangerschapsgerelateerde mutaties, in het EDI verkeer naar het UWV en de gegevensuitwisselingen.

Voor meer informatie zie de releasenotes.

 

Gemal

In Gemal is invoercode 02330 aangepast aan het nieuwe waardenbereik. De presentatie van gender op diverse overzichten is gewijzigd. Bezettingsfactoren gerelateerd aan man of vrouw en controles op gender zijn geheel verwijderd. 


Voor meer informatie, zie de releasenotes.

 

Self Service 

Binnen Self Service zijn technisch geen aanpassingen vereist. Wij hebben de inrichting van de onze Template omgeving (9999999) aangepast en adviseren jou om de eigen inrichting te controleren.  Hoe je dat doet en waar je op moet letten, lees je hier.

 

Templatebeheer 

Het is momenteel niet ongebruikelijk dat de waarde van Geslacht wordt gebruikt voor de aanhef in templates. Bijvoorbeeld met een {IF} statement waarbij als geslacht = M, er “De heer” getoond wordt en anders “Mevrouw”. Om de nieuwe waarden te ondersteunen raden wij aan om dit te vervangen door een algemene aanhef zonder {IF}.

 

Verzuim Management

Binnen Verzuim Management zijn ook een aantal wijzigingen doorgevoerd. Dit betreffen wijzigingen in een aantal overzichten en schermen. Daarnaast is de inhoud van een aantal mergevelden gewijzigd en is het via de import ook mogelijk om de nieuwe waarden voor geslacht uit HR Core Beaufort te ontvangen.

Voor meer informatie zie de releasenotes.

 

7 Opmerkingen