Mijn Communities
Help

Uitstel invoering inkomstenverhouding (IKV)

door Henk Hesseling (Bijgewerkt ‎18-07-2022 11:48 door Henk Hesseling VISMA )

Op 14 juli 2022 heeft de minister van Sociale zaken en werkgelegenheid in een brief aan de tweede kamer aangekondigd dat de inwerkingtreding van het besluit IKV opnieuw met één jaar is uitgesteld.
De beoogde inwerkingtreding is nu 1 januari 2025. Dit lijkt nog heel ver weg. Echter, zoals de minister terecht aangeeft in haar brief, de complexiteit is groot en dit extra jaar zal hard nodig zijn om duidelijkheid te creëren op de openstaande  vraagstukken. Daarvoor is inzet van alle partijen, waaronder softwareleveranciers en werkgevers noodzakelijk. Uiteraard zal Visma|Raet hier weer actief aan meedoen.

 

Wat is het IKV besluit ook al weer?
Op basis van het IKV besluit zal een wettelijke definitie van de IKV introduceren. De IKV is al vanaf 2006 het niveau waarop u de verantwoording van werknemersgegevens in de loonaangifte doet. De nieuwe wettelijke definitie gaat ertoe leiden dat u vaker te maken zal krijgen met het moeten opsplitsen van werknemersgegevens die nu in één IKV verantwoord in twee of meer IKV’s. Deze splitsingen gaan uiteraard ook doorwerken naar de HR en salarisadministratie, omdat gegevens vaak per IKV moeten worden geregistreerd.
Naast dat het jaar uitstel hard nodig is voor de duidelijkheid van wet & regelgeving kunt u het extra jaar ook goed gebruiken om uw organisatie voor te bereiden op de inwerkingtreding. Het besluit IKV namelijk heeft niet alleen gevolgen voor de softwareoplossingen van Visma|Raet, maar ook voor veel HR processen in uw organisatie.

 

1 Opmerking