Mijn Communities
Help

8 juni Webinar Halfjaarlijkse update Wet- en Regelgeving

door Roosmarij Lindeman

Tijdens dit webinar, dat op 8 juni a.s. plaatsvindt, praten we je bij over de actuele wet- en regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit en de wijzigingen hierop die we op korte termijn kunnen verwachten.

We gaan in op wetswijzigingen die al bekend zijn en op 1 juli 2023 ingaan, maar ook op eventuele wijzigingen uit de voorjaarsnota van 2023 en wetsvoorstellen die nu in behandeling zijn bij de Tweede- of Eerste Kamer.

Ook de brief van de minister van Sociale Zaken betreffende de voortgang van de uitwerking van het arbeidsmarktpakket komt aan de orde en natuurlijk de laatste status van de registratie van de CO2 van zakelijke kilometers en woon-werk kilometers.

 

Doel van het webinar

HR en Payroll professionals tijdig informeren over aanstaande wettelijke wijzigingen. 

 

Sprekers
Joke van der Velpen
Fred Asbroek

 

Programma

 • Voorjaarsnota
 • Wettelijk minimumloon, 1 juli 2023
 • Wettelijk minimumuurloon, 1 januari 2024
 • Vervallen van verlofdagen, 1 juli 2023
 • De zieke AOW gerechtigde medewerker, 1 juli 2023
 • Hervorming arbeidsmarkt (voortgang van de uitwerking arbeidsmarkt pakket)
 • Initiatiefwetsvoorstel Gelijke beloning van mannen en vrouwen
 • Wet bescherming klokkenluiders
 • Wet werken waar je wilt
 • Leaserijder verplicht in een elektrische auto
 • Registratie van de CO2 van zakelijke kilometers en woon-werk kilometers

Na afloop van dit webinar 

 

 • Ben je op de hoogte van de actuele wijzigingen op het gebied van de wet- en regelgeving, 
 • Weet je wat de gevolgen voor jouw organisatie zijn, 
 • Kun je je medewerkers tijdig informeren over eventuele wijzigingen die ook gevolgen voor hen kunnen hebben.

Aanmelden

Je kunt je hier aanmelden om aan het webinar deel te nemen.

 

Datum & tijd
8 juni 13.00 - 15.00 uur

 

Prijs

€ 375,00

 

Duur
Het webinar duurt 2 uur 

 

Pauze

In het webinar zit een pauze van 10 minuten.

 

Nirpa

Voor dit webinar kun je 18 PE-punten krijgen. 

 

Als je het webinar LIVE bijwoont én je hebt van ons een deelnamebevestiging gekregen na afloop van het webinar, kun je bij het NIRPA PE-punten krijgen. Als je het webinar niet LIVE volgt, maar terugkijkt, ontvang je conform de richtlijnen van het NIRPA geen punten.

 

08-6-2023 (ID nummer: 513011-987131)