Mijn Communities
Help

Stem van de klant - December 2022

door Rene van Jole

Ook in de laatste Visma.net HRM release zitten weer veel mooie en nieuwe functionaliteiten waar jij hopelijk blij van wordt.

 

Jullie input hebben we verzameld uit onder andere het wensenportaal, de pNPS en de gebruikersoverleggen. We zijn dankbaar voor deze feedback en daarom doet het ons heel veel plezier te laten weten dat onder andere de volgende functionaliteiten in de afgelopen release 1.137 zaten: 

 

  • Op velerlei verzoek is er nu een nieuw overzicht beschikbaar waarin je gemakkelijk kunt zien welke acties er open staan voor welke medewerker. Ook kun je zien aan welke acties jij gewerkt hebt en wat de status daarvan is.
  • Bij openstaande goedkeuringstaken of notificaties van mutaties op een sectie of vanuit een mutatieformulier werd geen afdeling getoond. Daardoor kon je niet snel zien voor welke afdeling (of school) deze taak geldt. De afdeling is toegevoegd aan de taakomschrijving.
  • Wanneer je doorklikt op de sectie officiële documenten, dan zag je geen indicatie of er een bijlage was toegevoegd. Op de hoofdpagina Persoonsgegevens zie je dit wel. We hebben het nu toegevoegd en als je op de paperclip klikt zal het document direct gedownload worden.
  • Bij het maken van een actie kon er uit 32 pictogrammen gekozen worden die als knop op het startscherm zichtbaar wordt.  Maar soms was er geen toepasselijke pictogram beschikbaar. Of verschillende acties kregen dezelfde pictogram omdat er maar 1 logische opties te selecteren was. Door 18 extra pictogrammen toe te voegen kan er beter onderscheid gemaakt worden tussen verschillende acties op het startscherm. En voor het proces ouderschapsverlof is er wel een heel toepasselijke tegel, jawel een baby.
  • Wil je loonheffingskorting toepassen, ja of nee? Je kon het wel uitvragen via een formulier of een actie vraag aan de medewerker. Maar vervolgens moest daarna de mutatie zelf nog apart worden doorgevoerd. Dat is verleden tijd. Door het veld loonheffingskorting toe te voegen aan het mutatieformulier kan deze mutatie gemakkelijk door de medewerker zelf worden doorgevoerd. Zonder dat je alle andere ingewikkelde belasting velden op het scherm hoeft te tonen. 
  • Gefeliciteerd, u bent 25 jaar in dienst bij het bestuur! Het diensttijden signaal hiervoor was wel beschikbaar voor onderwijs en ambtelijke diensttijd, maar nog niet voor het bestuur. Nu zal het belangrijke moment niet meer gemist worden. 
  • Bij het aanmaken van een contract wordt gekeken of de ingangsdatum voor de indienstdatum ligt. Als dat het geval is wordt er een waarschuwing gegeven. Het is namelijk niet per definitie fout, maar wel onwaarschijnlijk dat dit de bedoeling is.
  • Bij het aanmaken van een nieuwe map voor bedrijfsdocumenten werd de autorisatie door het systeem standaard ingesteld op 'Iedereen'. Meerdere klanten vroegen om een ​​strengere autorisatie norm. Voor nieuwe mappen moet je als gebruiker de autorisatie voortaan verplicht zelf instellen.

Wij zijn jullie  heel erg dankbaar voor alle goede ideeën die jullie in het idee portaal zetten. Weet dat wij dit heel serieus nemen en dit intern periodiek doornemen. Wij zijn ons ter dege van bewust dat u teleurgesteld bent als uw idee wordt afgewezen, we kunnen helaas niet alle ideeën op de backlog opnemen. Wij hopen dat u onze transparantie waardeert,  en mocht het voor de verdere toekomst zijn dat wij een onderdeel gaan verbeteren in de applicatie gaan wij ook zeker nog naar de 'afgewezen 'ideeën kijken om een totaalbeeld te krijgen wat de ideeën zijn bij het verbeteren van die specifieke functionaliteit

 

Via deze weg wens ik iedereen een goed en gezond 2023 en hopelijk blijven jullie ons helpen met goede ideeën om ons systeem te verbeteren