Mijn Communities
Help

Dupliceren van thuiswerkdagen beschikbaar!

door Bastiaan Friederichs (Bijgewerkt ‎02-01-2023 09:06 door Bastiaan Friederichs VISMA )

Icon_daysworked (1).png

Zojuist (donderdag 29 december, 10:45) hebben we de functionaliteit geactiveerd om de mutaties naar Payroll Gemal te dupliceren.

INFO: In de Gemal Releasenotes 2023-01 kun je meer lezen over een verbetering m.b.t. "Bedrag per eenheid", zie https://community.visma.com/t5/Releases-Youforce-Payroll-Gemal/Release-notes-Payroll-Gemal-2023-01/t...

Je leest daar onder andere dat de invoercode 00941 gebruikt zal worden voor de thuiswerkvergoeding van € 2,15 per dag.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afhankelijk van hoe je het thuiswerken vergoed, kan het nodig zijn om meerdere mutaties aan te leveren bij Gemal.

Bijvoorbeeld als je conform de Nibud-berekening (https://www.nibud.nl/onderwerpen/werken/wat-kost-thuiswerken/) wilt vergoeden. Op het moment van schrijven vastgesteld op € 3,05.

In de nieuwsbrief Loonheffingen (https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/nieuwsbrief-loonheffingen-2023-lh2091t31fd....) staat dat de gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding voor 2023 is vastgesteld op € 2,15.

Om de juiste vergoeding toe te kunnen passen, geven we je de mogelijkheid om het aantal thuiswerkdagen als twee variabele mutaties vast te leggen.

BastiaanFriederichs_0-1671796040477.png

 

Bovenstaande voorbeeld-configuratie zorgt ervoor dat na het indienen, de thuiswerkdagen zowel op invoercode 03020 als 03021 worden aangeleverd.


Voorbeeld

Een medewerker met twee dienstverbanden dient voor de maand december de thuis- en dagen naar het werk in:

BastiaanFriederichs_1-1671796040460.png

 


Dienstverband met registratienummer 200181 betreft 2 thuiswerkdagen en 2 werkdagen
Het tweede dienstverband (registratienummer 200182) betreft 3 thuiswerkdagen en 3 werkdagen.


De mutaties zoals deze in Gemal staan nadat de medewerker heeft ingediend:

BastiaanFriederichs_2-1671796040742.png

 

 

Export naar CSV

De export naar CSV is gewijzigd zodat de nieuwe invoercode (Gemal invoercode (Secundair)) ook zichtbaar is, zo kun je optimaal blijven controleren.

BastiaanFriederichs_3-1671796040480.png


Let op!
De aanlevering naar Gemal gebeurt op het moment dat de medewerker heeft ingediend. We maken daarbij geen onderscheid welke maand het betreft. 

Op het moment dat je de configuratie wijzigt zullen de maanden die vanaf dat moment worden ingediend conform de nieuwe configuratie verwerkt worden.

 

1 Opmerking