Mijn Communities
Help

Extra categorie voor Gewerkte dagen beschikbaar!

door Bastiaan Friederichs (Bijgewerkt ‎19-01-2023 21:58 door Bastiaan Friederichs VISMA )

Icon_daysworked.png

Zojuist, donderdag 19 januari rond 20:30 hebben we de extra categorie beschikbaar gemaakt.


Diverse klanten hebben gevraagd om een extra categorie toe te voegen aan Gewerkte dagen zodat registratie van reisbewegingen Woon-werk op basis van een OV abonnement (verstrekt door de werkgever) vastgelegd kunnen worden.

Hoewel we het oorspronkelijke idee niet hebben geïmplementeerd, zijn er diverse reacties van andere klanten met de vraag om een extra categorie.

De bestaande knoppen Thuis en Werk zijn vervangen door een menu zodat er meer ruimte is voor de beschrijving. De twee opties zijn hernoemd naar Thuiswerken en Woon-werk km-vergoeding.

Optioneel kun je nu een derde categorie met de omschrijving Woon-werk OV abo werkgever activeren.

 

De werking is hetzelfde als de categorie voor de km-vergoeding, de dagen worden wel apart geregistreerd en aangeleverd aan Payroll Gemal. Wil je deze nieuwe categorie alleen informatief gebruiken, koppel dan een indicatieve invoercode bijvoorbeeld 02036 t/m 02040, of zie de Gemal handleiding voor meer mogelijkheden.

We hebben ervoor gekozen om de koppeling van Gewerkte dagen naar Payroll Gemal verplicht te houden, omdat we door minder aan te passen, sneller kunnen leveren.

 

In het voorbeeld hieronder zie je dat we de nieuwe categorie een eigen vorm en kleur hebben gegeven zodat deze goed te onderscheiden is van de reeds bestaande categorieën.

BastiaanFriederichs_0-1673938715079.png

 

BastiaanFriederichs_1-1673938715076.png

 

 

Uiteraard is de CSV-export ook uitgebreid met de nieuwe categorie.

18 Opmerkingen