Mijn Communities
Help

Aanvullende informatie CAO VVT

door Rene Gravemaker

In de release notes van 2022-05 hebben we een stuk beschreven inzake de nieuwe CAO VVT en de benodigde door te voeren handelingen. Op een aantal vlakken resulteerde deze generieke beschrijving toch nog in vragen die we in onderstaand bericht willen beantwoorden.

Aanloopschalen

Aanloopschaal A0

Bij aanloopschaal A0 wordt het automatisch correct overgezet naar anciënniteit 00:

ReneGravemaker_0-1652355671167.png

 

Hiervoor is geen actie nodig.

Aanloopschaal A1

Schaal 15 Anc 01 / pres anc: A1 is mogelijk incorrect omgezet naar anciënniteit 01. Dit is niet correct en moeten ook naar anciënniteit 0 terechtkomen. Hiervoor kun je de volgende handelingen doorvoeren:

  1. Selecteer als doel rubriek P00326 Anciënniteit/functie.
  2. Selecteer bij Bewerking doel: Formule toepassen. Het veld Formule verschijnt waarin je een formule kunt invullen.
  3. Klik op de index knop achter dit veld. Nu toont Beaufort het tabblad Formule samenstellen. Je kunt de formule gaan definiëren in het invoerveld Formule. In dat veld toont Beaufort al de rubriek P00326 S. Voeg daaraan toe -1. Deze waarde moet rechts van de rubriek code staan: P00326 S -1.

Controleer dit ook voor de andere salarisschalen.

Periodieken

Voor de medewerkers die onder CAO VVT vallen en in aanmerking komen voor verhoging van het inpasnummer, bevelen wij aan een rapport maken in Beaufort op basis van de schaal/anciënniteit, datum in-dienst en de datum periodiek. Op basis van dit rapport kan je dan de juiste mutaties uitvoeren.

Hoe om te gaan met werknemers die in de oude situatie in de maximum anciënniteit zaten?

Een voorbeeld hiervan zijn medewerkers die eerder in  schaal 15 anciënniteit 10 zaten en in de nieuwe situatie terecht komen in  schaal 15 anciënniteit 8. Om te voorkomen dat deze medewerkers bij het toekennen van de eerstvolgende periodiek in de niet meer bestaande anciënniteit 9 terechtkomen, moet voor deze medewerkers het automatisch toekennen van het periodiek geblokkeerd worden, 

  1. Selecteer alle medewerkers die omgezet zijn van trede 10 naar trede 8 en blokkeer het toekennen van periodieken. Dit betreft rubriek P00355 (indicatie blokkade periodiek).
  2. Draai het proces Toekennen periodieke verhogingen. De medewerkers in trede 8 die recht hebben op een periodiek in de betreffende periode worden gesignaleerd met de melding "Dienstverband is geblokkeerd voor periodieken"
  3. Deze medewerkers moeten vervolgens handmatig ingeschaald worden in een andere schaal trede bij wijze van periodieke verhoging, waarna de medewerker gedeblokkeerd kan worden voor periodieken.

Indien er wordt gekozen voor het verwijderen van de anciënniteiten uit Beaufort is blokkade niet nodig.

Verwijderen schaal/anciënniteit

Het is niet mogelijk om schalen/ anciënniteiten te verwijderen zonder de historie te wijzigingen (bij dienstverbanden zowel indienst als uitdienst). De schalen/anciënniteit die verwijderd moeten worden dienen ook uit de historie verwijderd/gewijzigd te worden, eerder is verwijderen niet mogelijk. Andere keuze is de schalen/anciënniteit niet verwijderen, maar dan blijven deze zichtbaar in Selfservice.

 

Mocht er worden gekozen voor het verwijderen van een schaal/anciënniteit dan kan bij een twk mutatie de schaal/anciënniteit niet meer via Beaufort worden gemuteerd.  Er is geen andere optie mogelijk. 

Historie bruto salaris

Door het bepalen van het bruto salaris met een ingangsdatum wijziging wordt in de historie de opgegeven twk datum neergezet met het nieuwe bedrag. Echter de mutaties in de tussenliggende periode die invloed hebben gehad op de historie van het bruto salaris (zoals een periodiek/ wijziging percentage deelbetrekking) worden hierdoor overschreven.

 

De historie van het bruto salaris krijg je daarom nooit helemaal correct als dit een twk mutatie is. Er is altijd handmatig correctie nodig als de historie in bepaalde rapportage of als informatie wordt gebruikt. Handmatig correctie is tijdsintensief en daarom is het advies om gebruik te maken van de output (1917 bestand) van Gemal in rapportages.

 

De output uit Gemal geeft de werkelijkheid weer en er is geen correctie in Beaufort nodig. De historie van het bruto salaris is alleen een presentatiegegeven. De historie wordt niet geëxporteerd naar Gemal.

 

Wanneer je geen ingangsdatum wijziging opgeeft gebruikt Beaufort de eerste dag van de huidige verwerkingsperiode als basis voor het aanpassen van de  historie. Met het veld Selectiedatum kun je dienstverbanden selecteren waarvoor de herberekening geldt, namelijk alle dienstverbanden die op of na de opgegeven datum actief zijn.

Wijzigingen vanuit Gemal

In een tussentijdse release in de avond van 12 op 13 mei zullen we twee aanpassingen doorvoeren voor de salarisregeling VVT.

 

Het betreft:  

- Allereerst is gebleken dat de bedragen voor leerlingen bij de nieuwe inpasnummers 9410 t/m 9414 niet correct zijn, waardoor er geen bedrag kon worden gevonden door Gemal.

- Ten tweede zat er een presentatie fout in schaal 45. Bij zowel anciënniteit 01 als anciënniteit 02 werd als presentatieschaal “A1” (aanloopschaal 1) gepresenteerd. Voor anciënniteit 01 moest dit “A0” (aanloopschaal 0) zijn.  

Actie

- Vanaf 13 mei kun je gewijzigde salarisregeling 15 downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

- Als je de productie van mei nog niet hebt gedraaid, zullen de wijzigingen correct worden doorgevoerd met een collectieve herrekening. Dit roep je in Gemal Direct Inrichting af met werkgevercode 99221 waarde 01 (januari).

- Heb je de mei productie al wel gedraaid, dan is het advies om een vervangende correctieproductie te doen, waarin de mutaties voor de werknemers met bovenstaande inpasnummers alsnog moeten worden vastgelegd.

 

2 Opmerkingen