Mijn Communities
Help

Betaald Ouderschapsverlof - CAO gemeenten Best Practice oplossingsrichting

door Frank JHM Poell

Als aanvulling op bericht: Betaald Ouderschapsverlof - CAO gemeenten.

 

Zoals jullie weten zijn de verschillende mogelijkheden vanuit CAO Gemeenten voor ouderschapsverlof (betaald, onbetaald, CAO, combinatie wel of niet) erg divers en complex, zie hiervoor ook de inzetbrief van de VNG en WSGO.

 

Wij gaan een Best Practice oplossing aanbieden, waarbij we de medewerker willen ontzorgen. Wij zijn bezig om een aanvraag proces te bouwen waar een medewerker de verschillende mogelijkheden in kan aanvragen:

  • Betaald ouderschapsverlof WAZO
  • Betaald ouderschapsverlof CAO 
  • Onbetaald ouderschapsverlof

 

Wij kunnen in ons systeem alleen een benadering maken van het huidig dagloon. Zodra het UWV het officiële dagloon aan je doorgeeft, dit zal zijn nadat het verlof is genoten, dan zul je altijd een herrekening moeten uitvoeren met het werkelijke dagloon. Wij benaderen het dagloon op basis van het loon SV van de huidige periode. Controleer altijd of deze benadering niet te hoog uitvalt. Als het werkelijk dagloon achteraf lager blijkt te zijn dan zal dit tot vorderingen leiden.

 

Het UWV betaalt tijdens betaald ouderschapsverlof 70% van het dagloon als uitkering. Omdat dit een all-in loon is (inclusief VT, EJU en IKB), valt de betaling in de praktijk meestal hoger uit dan 70% van het reguliere maandloon (bij volledig verlof). Wij adviseren daarom de CAO doorbetaling niet te hoog in te zetten. Dat voorkomt dat je achteraf rechten op CAO doorbetaling moet herrekenen.

 

Voorbeeld
Vooraf wordt de schatting gemaakt dat de werknemer 70% van het reguliere loon krijgt doorbetaald door het UWV tijdens het ouderschapsverlof. De werknemer kiest voor 30% aanvulling vanuit de CAO, zodat in totaal 100% wordt uitbetaald. Op basis van dit percentage werk je de rechten van de werknemer bij. Zodra het UWV het werkelijk dagloon vaststelt, blijkt dat de werknemer wel 80% van het reguliere loon doorbetaald krijgt. De aanvulling vanuit de CAO wordt nu afgetopt op 20%. Omdat de werknemer minder aanvulling krijgt, moeten de verlofrechten handmatig achteraf worden aangepast.

 

Als deze werknemer direct had gekozen voor 20% aanvulling vanuit de CAO, dan was het recht direct bij aanvang van het verlof correct vastgesteld.

 

Let op
Wij zullen in onze oplossing geen controle opnemen die het recht op doorbetaling vanuit de CAO bewaakt. Dit recht is in praktijk van teveel variabelen afhankelijk. Je zult dit recht dus zelf op een andere manier moeten administreren.

Wat we ook niet zullen mee nemen in deze oplossing is het ouderschapsverlof wat meegenomen kan worden van een vorige werkgever.

 

Halverwege november zullen we specifiek voor CAO Gemeenten met deze de Best Practice oplossing komen. Houd hiervoor de community in de gaten.