Mijn Communities
Help

CAO’s Gemeenten en SGO - Ontwikkelingen m.b.t. Betaald ouderschapsverlof per 2024

door Frank JHM Poell

Graag jullie aandacht voor deze community-post met een toelichting op de ontwikkelingen m.b.t. Betaald ouderschapsverlof per 20....
In dit bericht informeren wij je over hoe deze Best Practice vormgegeven wordt en welke acties je mogelijk moet ondernemen om hiervan gebruik te kunnen maken.