Mijn Communities
Help

UPDATE: Verzuim Management zal vanaf nu notificaties versturen via de ‘nieuwe’ Mijn Youforce inbox

door Marc Draaijers (Bijgewerkt ‎07-05-2024 14:33 door Marc Draaijers VISMA )

Update 07-05-2024:
Zoals hieronder in het bericht aangegeven hadden we gepland om alle klanten in week 15/16 over te zetten op de nieuwe inbox. We hebben tijdens het gefaseerd uitrollen gemerkt dat de performance nog niet voldeed aan de eisen. Om die reden hebben we de uitrol moeten pauzeren. Inmiddels is de performance op het vereiste niveau en zullen alle klanten morgen einde van de dag alsnog worden geactiveerd.  Hieronder vind je nogmaals wat dit voor jouw organisatie betekent.

 

In dit artikel hebben we jullie op de hoogte gesteld van de vorderingen rondom de nieuwe inbox. Alle modules zijn druk bezig met het onboarden en we zullen de komende weken ook  de verschillende modules (Self Service, Performance management en Learning management) naar jullie uitrollen. 

 

Activering in week 15/16

Op dit moment is Verzuim Management helemaal klaar met de inrichting van de taken. We zullen dit nu ook stapsgewijs voor jullie gaan activeren.
Vanaf eind week 15 zullen wij starten met het activeren van de omgevingen. Dit zullen wij stapsgewijs doen tot en met week 16. Dit betekent dat Verzuim Management alle openstaande taken naar de nieuwe inbox gaat versturen.

 

Wat verandert er voor jou?

De wijziging van Verzuim Management betekent het volgende voor jou: 

  • Een verbeterde performance
  • Gebruik je de nieuwe functionaliteit ‘Toegewezen taken uitvoeren’? Dan word je bij het klikken op de notificatie doorgestuurd naar Verzuimtaken. 
  • Gebruik je ‘Toegewezen taken uitvoeren’ nog niet, dan word je bij het klikken op de notificatie doorgestuurd naar Verzuim Management. 
  • Is het een taak die nog niet afgerond kan worden in Verzuimtaken, dan word je ook doorgestuurd naar Verzuim Management. Dit betreffen taken waarvoor in de inrichting van de taak een template/sjabloon is gekoppeld en de taak als doel heeft een document op te stellen zoals de taak voor het opstellen van het plan van aanpak.
  • De notificaties van verzuim zullen nu niet meer vast bovenaan blijven staan. 
  • Taken worden 2 weken voor het uit te voeren moment naar de nieuwe inbox verstuurd of indien bij het genereren van de taak de plandatum binnen nu en 2 weken of in het verleden ligt. Dit geldt voor alle taken. Op dit moment wordt van een taak alleen de taak met de oudste plandatum per medewerker / ziektedossier getoond. Straks kan het dus zo zijn, bijvoorbeeld bij een wekelijks contactmoment taak dat er twee taken voor één ziektedossier naar de nieuwe inbox worden gestuurd. 

Wat verandert er in de toekomst?

Deze verandering is nodig om te kunnen werken aan toekomstige ontwikkelingen van de inbox. Zo zullen deze notificaties binnenkort ook zichtbaar zijn in de Youforce App. Daarnaast maakt deze wijziging het in de toekomst mogelijk om de scheiding tussen HR voor anderen en persoonlijk te realiseren. 

 

De wijziging geldt alleen voor klanten met HR Core Beaufort Online. 

8 Opmerkingen