Mijn Communities
Help

Meer-/minderwerk met Visma.net 8.11

door sanderdercksen

Verbeteringen in Visma.net Project accounting versie 8.11:

  1. Optie voor het uitschakelen van Approval op urenstaten 
  2. Meer-/minderwerk registratie op projecten

1. Uitschakelen Approval voor urenstaten

Een nieuwe optie is beschikbaar in het venster Voorkeuren Uren & declaraties, waarmee Approval op urenstaten uitgeschakeld kan worden. Bij het gebruik van Approval voor Inkoopfacturen was het noodzakelijk dat urenstaten via Approval goedgekeurd moeten worden, alvorens vrijgegeven te kunnen worden. In situaties waarbij alleen een goedkeuring op inkoopfacturen wenselijk is kan met deze nieuwe optie de Approval noodzaak op urenstaten worden uitgeschakeld. 

Als gevolg van het uitschakelen moet een urenstaat worden Ingediend en kan vervolgens direct worden vrijgegeven. 

 

2019-02-27 13_20_37-Voorkeuren uren en declaraties.png

2. Meer-/minderwerk

Met versie 8.11 biedt Visma.net Project accounting nieuwe functionaliteit voor de registratie van meer-/minderwerk. Deze functionaliteit kan gebruikt worden om een betere controle te hebben op wijzigingen in de projectbudgetten en verplichtingen. Meer-/minderwerk is een nieuw documenttype voor het beter kunnen analyseren van de winstgevendheid en als controle op wijzigingen in het opbrengstenbudget, kostenbudget en de projectverplichtingen. Meer-/minderwerk betreft geen directe wijziging van de cijfers in de budgetcijfers, maar een aparte registratie van de wijzigingen, zodat een volledige historie beschikbaar is. In de bijlage is een handleiding beschikbaar met een volledige beschrijving van deze functionaliteit. 

 

2019-02-27 14_06_38-Meer-_minderwerk.png