Mijn Communities
Help

Nieuw in 8.39: Herkenning inkoopfacturen in afschriftregels verbeterd

door sanderdercksen

In versie 8.14 hebben we een start gemaakt met de verbetering in de herkenning van inkoopfacturen in de afschriftregels. Vanuit praktijk hebben we nog diverse aanvullende suggesties ontvangen om dit onderdeel verder te verfijnen. In deze versie zijn daarom een aantal variaties toegevoegd. 

Ter volledigheid is het schema uit dit bericht overgenomen en uitgebreid met de verbeteringen.

 

Omschrijving afschriftregel Herkend Opmerking
"factuur: 12345" Ja Op basis van de prefix* "factuur" zal het factuurnummer herkend worden
"12345" Ja De omschrijving bevat enkel een nummer en er staat een inkoopfactuur open met dit nummer als referentienummer of extern referentienummer.
"A12345" Nee De omschrijving bevat enkel een nummer waarin letters voorkomen. Letters in een factuurnummer worden niet ondersteund; factuurnummer wordt niet herkend.
"12345 98765" Ja De omschrijving bestaat uit twee nummers, waarbij 1 van de nummers is vastgelegd als extern debiteurnummer in het veld Referentie van de crediteur stamgegevens en het andere nummer als openstaande inkoopfactuur kan worden herkend.
"12345/98765" Ja Zie vorige; echter een scheidingsteken is gebruikt. Toegestane scheidingstekens:  : , . / - ; |
"12345 98765 88890" Nee De omschrijving bevat meer dan twee nummers; factuurnummer wordt niet herkend.
"factuur: A12345" Ja Op basis van de prefix "factuur" zal het factuurnummer herkend worden. Het gebruik van letters in factuurnummers wordt hiermee nu ondersteund
"factuur: 2020.12345" Ja Op basis van de prefix "factuur" zal het factuurnummer herkend worden. Het gebruik van scheidingstekens in factuurnummers wordt hiermee nu ondersteund: . -

* Prefix

U kunt zelf instellen welke voorlooptekens herkend moeten worden als een prefix voor de inkoopfactuurnummers. In het venster Bank/-kasrekeningen kunt u deze lijst beheren, waarbij de te herkennen voorlooptekens door een komma gescheiden moeten worden. 

 

image.png