Mijn Communities
Help

Nieuw in 8.39 - Verbetering performance analyserapporten

door sanderdercksen

Met versie 8.39 zijn diversie verbeteringen doorgevoerd in de performance van analyserapporten.  Met name in de wat grotere administraties konden vaker "time-out" meldingen ontstaan, wanneer het opvragen van de gegevens te lang duurt.

De grootste tijdwinst wordt behaald wanneer de vestiging(en) als rapportparameter worden toegevoegd. Dit betekent dat op voorhand de vestigingen geselecteerd worden waarover de financiele informatie gerapporteerd gaat worden (zie afbeelding: vestiging als rapportparameter). 

Uiteraard is het nog steeds mogelijk om de vestigingen als eenhedenset in het rapport te laten presenteren. Hiervoor is de performance ook verbeterd, maar het wisselen tussen de vestigingen in de eenhedenset kan daardoor iets langer duren ((zie afbeelding: eenhedenset op vestigingen). 

Analyserapport met eenhedenset op vestigingen:

image.png

Analyserapport met vestiging als rapportparameter:

image.png