Mijn Communities
Help

Nieuw in 8.54 - WOZ afschrijvingsbeperking

door sanderdercksen

Bij het afschrijven van bedrijfspanden hebt u te maken met een bodemwaarde tot waar maximaal afgeschreven mag worden. De bodemwaarde is bepaald aan de hand van een percentage ten opzichte van de WOZ waarde. 

Met Visma.net 8.54 bieden we aanvullende functionaliteit in het onderdeel Vaste activa om te met deze regeling te kunnen werken. 

WOZ groepen 

Het is mogelijk om WOZ groepen aan te maken waarin u een WOZ waarde kunt registreren per datum. Daarnaast kunt u per datum een percentage vastleggen waarmee de bodemwaarde berekend wordt. 

image.png

Vaste activa

De WOZ-groep wordt gekoppeld aan een of meerdere activa in het venster Vaste activaimage.png

WOZ analyse

Het venster WOZ toont per WOZ-groep een totaal van de aanschafkosten, de afschrijvingen en de boekwaarde van alle activa gekoppeld aan deze WOZ-groep. Op basis van deze analyse kunt u precies zien hoeveel er nog afgeschreven mag worden of wanneer het resterende bedrag negatief is er teveel is afgeschreven. In dit laatste geval kunt u eenvoudig via een activa-transactie het teveel afgeschreven bedrag corrigeren. De WOZ analyse kunt u per boek raadplegen en zal meestal van toepassing zijn op het fiscale afschrijvingsboek, omdat de afschrijvingsbeperking enkel een fiscaal begrip is. 

In de analyse hebt u de mogelijkheid om te wisselen tussen de werkelijke afschrijvingen en de berekende afschrijvingen, door middel van de optie Gebruik geboekte afschrijvingswaarde

Op basis van de peildatum wordt bepaald welke WOZ-waarde van toepassing is en welke activa in de analyse meegerekend worden. Een activum welke is aangeschaft na deze peildatum zal dus niet getoond worden in dit overzicht. 

image.png

Correctie afschrijving

Een correctie maken wanneer fiscaal teveel is afgeschreven doet u in het venster Activa transacties. Hier maakt u eenvoudig een transactie aan op het activum en het betreffende activaboek waarin de fiscale afschrijvingen berekend worden. 

image.png