Mijn Communities
Help

Nieuw in OneStop Reporting: Rapporten distribueren

door sanderdercksen

Het delen van rapporten met andere gebruikers in Onestop Reporting was voorheen alleen mogelijke door het rapport aan een Categorie te koppelen en deze categorie te delen met de betreffende gebruikers. 

 

Met de nieuwe Distributiemodule is het mogelijk om rapporten beschikbaar te stellen op het Klant- en/of Bedrijfsniveau (tenant-level). Dit betekent dat alle gebruikers in Onestop Reporting direct de beschikking krijgen over dit rapport. In het nieuwe onderdeel Distribution zijn de verschillende niveau's terug te vinden en met de knop Import is het mogelijk een rapport op te halen en op Klant- of Bedrijfsniveau te plaatsen. Het is daarbij mogelijk om te kiezen voor het maken van een kopie of het originele rapport te verplaatsen. 

 

sanderdercksen_0-1662382741651.png

 

Een rapport dat beschikbaar wordt gemaakt vanuit de distributiemodule is te herkennen aan het distributie-logo en de naam van het betreffende niveau. In onderstaande afbeelding is te zien dat het rapport Overzicht van bestedingen afkomstig is uit het klantniveau (Visma Software BV_Demo).

Rapporten die vanuit het bedrijfsniveau zijn gedeeld kunnen door alle design-users binnen het bedrijf worden bewerkt. Rapporten die vanuit het klantniveau zijn gedeeld kunnen alleen bewerkt worden wanneer de gebruiker ook als beheerder is aangesteld op klantniveau.  

 

sanderdercksen_1-1662383058144.png