Mijn Communities
Help

Overige verbeteringen in Visma.net 8.17

door sanderdercksen

Crediteuren

 • Goedkeuringsstatus standaard zichtbaar in het lijstvenster Inkoopfacturen 
 • Vervaldatum factuur standaard zichtbaar in het venster Crediteurkaart
 • Omschrijving inkoopfactuur standaard zichtbaar in het venster Betalingen verwerken
 • Het niet-aftrekbare deel bij gebruik van de prorata regeling wordt niet meer als aparte journaaltransactie geboekt, maar als extra kosten in de originele transactie toegevoegd.

Debiteuren

 • In het venster Automatische incasso's verwerken is het aantal geselecteerde facturen en het totaalbedrag zichtbaar: 

sanderdercksen_0-1572871767588.png

 • Er is nu een aparte layout beschikbaar die gebruikt kan worden bij facturen van het type Aanmaningskosten
 • In het venster Betalingsvoorwaarden is een instelling toegevoegd Vervaldatum indien weekend waarmee de vervaldatum verschoven kan worden indien deze in een weekend valt

Vaste activa

 • In het venster Activa desinvesteren zijn de kolommen Status en Restbedrag standaard zichtbaar

Projecten

 • In de stamgegevens van een project zijn op de tabbladen Inkoopfacturen en Verkoopfacturen de kolommen Bruto- en Nettobedrag standaard beschikbaar
 • Vanuit een analyserapport is het nu mogelijk om door te zoomen via het rapport Projectoverzicht naar de onderliggende transacties, zoals de Verplichtingen en Kosten-/opbrengstenbudget.

Algemeen

 • Bij het wisselen van de vestiging wordt het laatst geopende venster opnieuw geselecteerd, in plaats van terug te keren naar de startpagina
 • De werking van de knop Alle vrijgeven (in alle verwerkingsvensters) is gewijzigd. Wanneer er regels gemarkeerd waren bij het kiezen van de knop Alle vrijgeven zullen alleen de gemarkeerde regels verwerkt worden. Alleen wanneer er géén regels gemarkeerd zijn, worden ALLE regels verwerkt. 

sanderdercksen_1-1572872499448.png