Mijn Communities
Help

Visma.net update 8.15

door sanderdercksen (Bijgewerkt ‎28-06-2019 12:06 door sanderdercksen VISMA )

Op 25 juni 29 juni wordt de update naar Visma.net 8.15 uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats vanaf dinsdag 20:00 uur en zullen naar verwachting in die nacht ook worden afgerond. Dit kan betekenen dat er een onderbreking van de dienstverlening plaatsvindt. Houdt hier rekening mee in het gebruik van het systeem. Ons advies is om het systeem op dat moment niet te gebruiken en geplande werkzaamheden uit te stellen.

 

Met de update naar versie 8.15 zijn een aantal verbeteringen uitgevoerd en een aantal issues opgelost.

Verbeteringen:

 1. Opvragen kaart vanuit afschriftregels;
 2. Eenvoudiger aanmaken invoersoorten vanuit de afschriftregels
 3. Performance verbetering voor het verwerken van betalingen
 4. Mail versturen met een meldingsjabloon vanuit het afdrukvoorbeeld
 5. Gebruikerstypen in toegangsbeveiliging
 6. Bijlage inkoopfactuur automatisch koppelen als document voor Approval
 7. Kolominstellingen onthouden in Approval

Issues opgelost (onder andere):

 • Afdrukvoorbeeld report designer hersteld
 • Afbeeldingen in meldingsjablonen hersteld

1. Opvragen kaart vanuit afschriftregels

Vanuit het venster Afschriftregels verwerken is het nu mogelijk om afhankelijk van de gekozen module de bijbehorende kaart te openen. Bijvoorbeeld u kiest de module Debiteuren dan kunt u direct de Debiteurkaart openen.

debiteurkaart.png

Het is mogelijk om zelf te kiezen welk venster getoond moet worden bij het openen van de kaart. Op deze manier kan bijvoorbeeld ook een "eigen" analyse-venster geopend worden die bij kiezen van de kaart. Ga hiervoor naar het venster Voorkeuren bank/kas en selecteer de vensters per module op het tabblad Instellingen bankafschriften.

2019-06-20 14_02_11-Window.png

2. Eenvoudiger aanmaken invoersoorten

Vanuit een afschriftregel kunt u nu direct een nieuwe invoersoort aanmaken en toepassen op de afschriftregel. Hiervoor is de mogelijkheid toegevoegd om de lijst met invoersoorten te openen vanuit een afschriftregel.

invoersoortpotlood.png

Daarnaast is het nu mogelijk om in de stamgegevens van de invoersoort direct een of meerdere bank-/kasrekeningen te koppelen. 

invooersoort.png

3. Performance verbetering in verwerken betalingen

De performance voor het verwerken van de betalingen voor een groot aantal inkoopfacturen is sterk verbeterd. Een paar voorbeelden:

 • 200 facturen voorheen: 19 minuten => nu: 5 minuten
 • 450 facturen voorheen: 28 minuten => nu: 7 minuten
 • 1000 facturen voorheen: 45 minuten => nu: 14 minuten

4. Mail versturen met meldingsjabloon vanuit afdrukvoorbeeld

Het is nu mogelijk om vanuit het afdrukvoorbeeld (bijvoorbeeld een verkoopfactuur) een email te verzenden met daarin het meldingssjabloon van de gekoppelde relatie (debiteur/crediteur). 

5. Gebruikerstypen

Wanneer u werkt met toegangsbeveiliging is het nu mogelijk om rollen vast te leggen in gebruikerstypen. Op deze manier is het koppelen van de juiste rollen voor een gebruiker veel eenvoudiger door alleen het juiste gebruikerstype te koppelen. De juiste rollen worden daarmee automatisch op de gebruiker geactiveerd. 

gebruikerstype.png

6. Bijlage automatisch koppelen voor Approval

Wanneer een bijlage wordt gekoppeld aan een inkoopfactuur (bijvoorbeeld door het slepen van een PDF naar de inkoopfactuur), zal deze bijlage automatisch gekoppeld worden als document voor Approval. Hierdoor is het niet meer nodig om apart nog de bijlage te kiezen die voor Approval gebruikt moet worden. Ook wanneer inkoopfacturen via de API worden aangeboden met een bijlage, zullen deze automatisch als goedkeuringsdocument gekoppeld worden. 

bijlage.png

7. Kolomconfiguratie onthouden in Approval-editor

In de Approvalpeditor wordt nu de laatste kolomconfiguratie onthouden en toegepast; dit houdt in welke kolommen getoond worden, de volgorde en de breedte van de kolommen. 

approvleditor.png

 

5 Opmerkingen