Mine produkter
Hjælp

Datahub version 2 release 7. juli kl 17.00 (OBS: Postponed to 26th of July 2022)

af Thu Nguyen (Opdateret ‎26-09-2022 15:06 af Thu Nguyen VISMA )

(For English see below)

 

Kære Datahub kunde

 

Så kan vi endelig annoncere, at vi releaser Datahub version 2 den 7. juli kl. 17:00. (OBS: Flyttet til 26.07.2022)

 

Dét, du kan forvente i den nye version, er nye tabeller, som mange af jer har efterspurgt længe. 

 

Det drejer sig om følgende tabeller:

  • AbsenceGroup + ProcessedAbsenceGroup: indeholder data om øverste niveau af fravær.
  • PhoneNumber: indeholder samtlige telefonnumre
  • SalaryComment: indeholder comments på ansættelsesforhold.
  • VismaLoenWorkCalendar: indeholder arbejdstidskalender fra Visma Loen

 

Derudover er der tilføjet omkring 40 nye properties, specielt i tabellerne CompensationAndBenefit, Employee og Employment.

 

Endeligt er der påført tidsstempler for oprettelse og seneste ændring af data i de enkelte rækker.

 

Skal jeg aktivt gøre noget for at få version 2 op at køre?

Ja! - men det eneste, du skal gøre, er at anvende en ny URL:

 

https://datahub.vismaenterprise.dk/datahub/V2/mainservice.svc

 

Bemærk: Version 1 vil stadig være tilgængelig sideløbende i uændret form.

 

Dokumentationen for version 2 kan du finde vedhæftet i denne artikel.

 

Har du spørgsmål specifikt til Datahub Version 2, så kan du skrive til datahub.enterprise@visma.com.

Denne mail vil kun være tilgængelig til besvarelse på Datahub Version 2 spørgsmål og vil blive lukket ned igen til efteråret. 

 

Har du andre spørgsmål vedr. Datahub, skal vi bede dig om at tage kontakt til den i jeres organisation, som har kontakt til Visma. Denne skal oprette en sag til os.

English version:

 

Dear Datahub customer

 

We can finally announce that we are releasing Datahub version 2 on July 7 at 5:00PM. (OBS: Postponed to 26th of July 2022)

 

What you can expect in the new version are new tables that many of you have been asking for for a long time.

 

These are the following tables:

  • AbsenceGroup + ProcessedAbsenceGroup: contains data on the top level of absence.
  • PhoneNumber: contains all phone numbers
  • SalaryComment: contains comments on employment conditions.
  • VismaLoenWorkCalendar: contains working time calendar from Visma Loen

 

In addition, about 40 new properties have been added, especially in the CompensationAndBenefit, Employee and Employment tables.

 

Finally, timestamps have been applied for the creation and most recent change of data in the individual rows.

 

Do I have to do something to get version 2 up and running?

Yes! - but all you have to do is use a new URL:

 

https://datahub.vismaenterprise.dk/datahub/V2/mainservice.svc

 

OBS: Version 1 will still be available in parallel in unchanged form.

 

The documentation for version 2 can be found linked to this article. (Only in Danish).

 

If you have questions specifically about Datahub Version 2 please write to  datahub.enterprise@visma.com. This email will only be available for answering Datahub Version 2 questions and will be shut down again this autumm.

 

Do you have other questions regarding Datahub, we ask you to contact the person in your organization who has contact with Visma, as a case must be created.

 

Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.