Mine produkter
Hjælp

VIGTIGT! Nyt CVR-nummer og kontooplysninger

af B_V_ (Opdateret ‎04-02-2020 12:52 ( )

I begyndelsen af december 2019 orienterede vi jer om spaltningen af det tidligere Visma Bluegarden A/S til selskaberne Visma DataLøn A/S og Visma Enterprise A/S. Her fik I at vide, at vi ville vende tilbage med oplysninger om Visma Enterprises nye CVR-nummer, og information om, hvad det vil medføre af konsekvenser for din aftale med Visma Bluegarden.

 

Visma Enterprise A/S har nu modtaget sit nye CVR-nummer 41 01 60 27. 

 

Din aftale om Visma Løn), som er indgået med det tidligere Visma Bluegarden (CVR: 48 11 77 16) overføres til det nye Visma Enterprise (CVR: 41 01 60 27) i henhold til aftalens bilag 9 - Vilkår for Visma Enterprises produkter og Services pkt. 18.1. Formelt er dette sket pr. 26. november 2019, som var datoen for spaltningen. 

 

Visma Enterprise indtræder i de rettigheder og forpligtelser, som er aftalt mellem dig som Kunde og Visma Bluegarden. 

 

Visma Enterprise har fra 1. januar 2020 taget det nye CVR-nr i brug. Perioden fra den 26. november 2019 til og med den 1. februar 2020 har været en overgangsperiode, hvor du har betalt for dine services til Visma DataLøn. Disse betalinger er sket med frigørende virkning, og Visma DataLøn og Visma Enterprise regulerer denne betaling internt. 

 

For de kunder, der hidtil har anvendt Nets Denmark A/S’ produkt Leverandørservice (LS) til at betale fakturabeløb fra Visma Bluegarden, kan vi oplyse, at Nets i forlængelse af spaltningen har ladet Visma Enterprise indtræde i Visma Bluegardens rettigheder og forpligtelser i relation til din LS-aftale. Således er din aftale om brug af LS i relation til betaling af disse fakturabeløb overført til Visma Enterprise. 

 

 

Nye oplysninger om Visma Enterprise:

Visma Enterprise A/S
Lautrupbjerg 6
2750 Ballerup
CVR 41016027
EAN 5790002584923 
 
Nye kontooplysninger:
Nordea Bank
Reg 2149 konto 6292125265
SWIFT NDEADKKK
IBAN DK9320006292125265 
>71< xxxxxxxxxxxxxxx+83783885<
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til finance.enterpriseDK@visma.com
Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.