Mina produkter
Hjälp

Skaffa nya ID06-kortet

av Patricio Beck (Uppdaterad ‎30-11-2023 10:50 av Patricio Beck VISMA )

Skaffa ID06 och elektronisk personalliggare

Vi på Visma Construction blir med jämna mellanrum kontaktade av människor som frågar oss hur man gör för att "skaffa ID06".

Överhuvudtaget är begreppen ID06, Elektronisk Personalliggare, och Digital Tidrapportering något sammanvävda bland byggare och branschfolk i vårt avlånga land. Därför vill vi utnyttja den här bloggen för att försöka bringa klarhet i begreppen.

Sedan den 1 januari 2016 infördes en lag om att en byggherre är tvungen att hålla med Elektronisk Personalliggare vid byggprojekt där det totala värdet på projektet överstiger 4 prisbasbelopp (inklusive material och drivmedel). Målet med den här lagen är att stävja (det i byggbranschen traditionellt utbredda) svartarbetet och kan ses som en fortsättning på åtgärder såsom exempelvis ROT-avdraget.

En Elektronisk Personalliggare innefattar bland annat att:

  • Entreprenören ska kunna visa en förteckning över de som är närvarande på arbetsplatsen vid ett tillfälle
  • Denna närvarolista ska föras elektroniskt
  • Skatteverket kan göra oannonserade kontroller av arbetsplatser, och upptäcks brister i den elektroniska personalliggaren erläggs ansvarig part om vite av Skatteverket

Förutom att läsa på om lagen och vad som gäller mer detaljerat gällande just elektroniska personalliggare, nivåer av vite och ansvarsfördelning av de här bitarna vid en byggarbetsplats. Ni kan också ladda ner vår guide som sammanfattar det mest väsentliga angående lagen, lagkrav och de regler som omgärdar den stämpelklocka i app-format och de fördelar de digitala lösningarna kan ge er som företag i en förlängning.

ID06 - Vad är det?

ID06 är ett format som skapades år 2006, vilket också är anledningen till att det heter just 06.

Den viktigaste frågan skall vi försöka besvara först av allt.

Det finns inget lagkrav på ID06.

Som pekats ut tidigare i artikeln säger lagen enbart att en elektronisk personalliggare skall hållas på de projekt som lever upp till de krav som satts upp av Skatteverket.

ID06 är en teknik för att spara information. Ett slags standardiserat kort som innehåller en viss typ av information om de som arbetar på en arbetsplats och deras arbetsgivare.

Idén med ID06 var att skapa ett standardiserat system för att underlätta identifieringen av byggare och göra så att det finns ett typ av kort som den enskilde byggarbetaren kan använda på olika byggarbetsplatser.

Med andra ord är ID06 en teknisk standard som används för att underlätta genomförandet av förningen av personalliggare på byggarbetsplatser. Systemet är uppbyggt så att enskilda leverantörer kan ansöka om att bli ackrediterade enligt ID06-standarden.

Visma Construction är en ackrediterad leverantör av ID06-kompletta system.

Att en leverantör är ackrediterad av enligt ID06-standarden innebär bland annat att systemet som säljs av leverantören lever upp till de krav som ställs på hanteringen av personuppgifter enligt PUL (Personuppgiftslagen). Att vara auktoriserad enligt ID06-standarden innebär också att det system man levererar lever upp till de krav som ställs på elektronisk personalliggare.

En annan aspekt av ID06 är att all information som samlas in krypteras.

Kan jag köpa ID06 av Visma Construction?

Det korta svaret är nej.

Visma Construction är en ackrediterad leverantör av ID06. Det betyder att vi tillhandahåller system som kan läsa och använda sig av ID06 för att identifiera arbetare som är på en arbetsplats.

Man behöver inte heller, som redan nämnts, ha ID06-kort för att föra en elektronisk personalliggare som lever upp till lagen om elektronisk personalliggare.

Själva korten (som det som syns i anslutning till den här texten), kan dock beställas av en kortleverantör (av vilka det finns flera). För en komplett lista över vilka kortleverantörer ni kan vända er till rekommenderar vi er att läsa mer på ID06.se:s lista över ackrediterade kortleverantörer.

En teknisk standard

Sammanfattningsvis kan man säga att det viktiga att understryka gällande ID06 är att det är en teknisk standard som vunnit stor mark i Sverige. Att det har blivit så har bland annat att göra med möjligheten att man kan använda sitt ID06-kort på alla de arbetsplatser och med alla de leverantörer som har valt att ansluta sig till systemet.

Kontakta oss

Om ni har några frågor om ID06, vilka regler som gäller för en elektronisk personalliggare eller vad våra andra digitala byggtjänster kan göra för ert företag, vänligen hör av er till oss antingen på mail movenium.kundservice@visma.com eller via vår chattbot.

BG 2020-02-13 10.JPG

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här