avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in

Logga in eller skapa en ny användare för att automatiskt få relevanta områden tillagda till dina områden.

Den nya versionen av Visma.net ERP (8.21) släpps den 12 maj

(updated by Christian Sandell VISMA ‎14-05-2020 12:35 )

alt1_edm_banner.jpg

Den nya versionen av Visma.net ERP (8.21) släpps den 12 maj. Tjänsten kommer inte att vara tillgänglig under uppdateringen som påbörjas kl 22.30 den 12/5 och pågår till 04:30 den 13/5. 

 

Några av höjdpunkter i den nya versionen

 

Förändringar på Startsidan

I denna version har vi ersatt rutan Senaste från forumet med rutan Driftinformation där vi lägger ut information om eventuella driftstörningar.

 

Läs mer här om funktionaliteten

 

Periodiseringsnyckel - möjlighet att sätta periodisering från specifik månad

Tidigare var bokföringstidpunkten för fakturan avgörande för i vilken tidsperiod periodiseringen skulle ske. Med det tillagda fältet Startperiod löses detta.

 

Läs mer om funktionaliteten


Ändringar i kolumnuppsättning sparades inte i Visma.net Approval

På fliken Dokumentredigerare i Visma.net Approval sparades ändringar som gjordes i kolumnuppsättningen tidigare som en cookie för varje användare. Detta har nu ändrats.

 

Läs mer här om funktionaliteten


Aggregerad funktion i förfrågningar

Kolumnen Aggregerad funktion har lagts till i fönstret Generell förfrågan (SM208000) på fliken Resultatrutnät. Med hjälp av denna kan du nu aggregera data som sedan presenteras längst ned till vänster i generella förfrågningar, som t ex summan av en viss kolumn.

 

Läs mer här om funktionaliteten


Ny kolumn i rapporten Historik lagervärderingsöversikt

Nu finns den nya kolumnen Utgående antal tillgänglig i rapporten Historik lagervärderingsöversikt (IN61800S), som visar antalet för artikeln per slutperioden.

 

Läs mer här om funktionaliteten

 

Sidhuvud vid Excelexport från finansiella rapporter (ARM) kom med flera gånger

Tidigare vid export av Balans- och resultatrapporter till Excel exporterades sidhuvudet en gång per sida till Excel-filen. Nu kommer denna information bara en gång vid exporten och då överst i excelfilen.

 

Läs mer här om funktionaliteten

 

Proforma

Översättningar i Proformafaktura (SO64300S) saknades och är nu tillagda.

 

Läs mer här om funktionaliteten

 

Använd senaste inpris vid noll i lagersaldo för FIFO

I version 8.20 introducerades en ny inställning för att använda senaste inpris på en orderrad om lagersaldot är noll. (Läs om inställningen här). Inställningen gällde man om använder genomsnittligt pris som lagervärderingsmetod för artikeln. I denna version utökas stödet till att även gälla artiklar med FIFO som lagervärderingsmetod.

 

Kopiera leverantörsfaktura

I fönstret Leverantörsfakturor (AP301000), har kopiera-funktionaliteten mellan fakturor ändrats så att den nu även inkluderar fältet Lev.fakturanr.


Möjligt att byta leverantör på öppna dokument

I tidigare versioner, fanns inte möjlighet att byta leverantör i fönstret Inköp (PO301000) respektive Leverantörsfakturor (AP301000). Detta är nu möjligt om vissa förutsättningar är uppfyllda.

 

Läs mer här om funktionaliteten

 

Byta kund på öppna fakturor

I tidigare versioner, fanns inte möjlighet att byta kund i fönstret Kundfakturor (AP301000). Detta är nu möjligt om vissa förutsättningar är uppfyllda.

 

Läs mer här om funktionaliteten


De fullständiga versionsnyheterna publiceras i dokumentet Release Notes Visma.Net ERP 8.21.