Mina produkter
Hjälp

Den nya versionen av Visma.net ERP (8.25) finns tillgänglig den 9 september

av Anders X Nilsson

alt1_edm_banner.jpg

 

Den nya versionen av Visma.net ERP (8.25) släpps den 9 september. Tjänsten kommer inte att vara tillgänglig under uppdateringen som påbörjas kl 20.00 den 8 september, och beräknas vara klar kl 04.30 den 9 september.

 

Några av höjdpunkter i den nya versionen

 

Avskrivning restbelopp på leverantörsfaktura
Det är nu möjligt att skriva av restbelopp på leverantörsfakturor i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000) med hjälp av åtgärden Avskrivning.
Läs mer här om funktionaliteten

 

 

Leverantörens artikelnummer på leverantörsfakturaraden
I fönstret Leverantörsfakturor (AP301000) finns nu möjlighet att visa leverantörens artikelnummer på leverantörsfakturaraden.

Läs mer här om funktionaliteten


Möjlighet att söka efter hyllvärmare
I fönstret Lageröversikt (IN401000) finns möjligheten att söka efter artiklar som inte har förändrats sedan ett visst datum för att identifiera sk hyllvärmare.

Läs mer här om funktionaliteten

 

Adressrad 3 finns tillgängligt på kundplatser
Nu finns Adressrad 3 även med när man skapar nya kundplatser utöver primärplatsen. Tidigare syntes endast Adressrad 1 och 2.

Läs mer här om funktionaliteten


Förbättringar i fönstret Beräkna påfyllning (IN508000)
Kolumnen tillgängligt antal är nu synligt i fönstret Beräkna påfyllning (IN508000)

Läs mer här om funktionaliteten


Förbättringar inom Anteckningar
I flera fönster där man kan lägga till anteckningar har är det nu tydligare att det finns en anteckning skriven och hur många.

Läs mer här om funktionaliteten

 

 

Nya förfrågningar
Tre nya förfrågningar som ger detaljer kring försäljning ingår i den nya versionen.

Läs mer här om funktionaliteten

 

Bättre stöd för att filtrera på företag och företagsgren i specifika fönster
Du kan nu filtrera och göra urval på företag och företagsgren i:

  • fönstret Översikt scheman (DR401000),
  • fönstret Översikt transaktioner (DR402000) samt
  • rapporten Översikt scheman (DR650040)

 

Fakturans ursprung synligt i Fakturainboxen
En ny kolumn Ursprung är tillagd i Fakturainkorgen (AP50604S) och Fakturainkorg - översikt (AP40106S) som visar om de inkommande fakturorna är elektroniska eller skannade fakturor.

Notera! Har man ändrat vilka kolumner som ska synas i fönstret, är kolumnen inte synlig per automatik, utan man behöver manuellt lägga till den i sin kolumnuppsättning.

 

 

Filtermöjlighet i fönstret Verifikationsavstämning

Möjlighet att skapa filter har lagts till i fönstret Verifikationsavstämning (GL30201S) vilket underlättar avstämningen av transaktioner.

 


Uppdaterade postnummer
Postnummer för Sverige är nu uppdaterade i fönstret Postnummer (CS20401S).

 

 

Specifikation för strukturartikel tillgänglig direkt från artikeln
I fönstren Lagerförda artiklar (IN202500) och Ej lagerförda artiklar (IN202000) kan man nu navigera till fönstret Specifikationer för strukturartikel (IN209500).

Läs mer här om funktionaliteten


Totalsumma i rapporten Översikt scheman
I rapporten Översikt scheman (DR650040) syns nu även totalsumman för företaget (företagssumma) i slutet av rapporten.

 

 

Nya kolumner i fönstret Betalningsförslag (AP50300S)
I fönstret Betalningsförslag (AP50300S) finns nu två nya kolumner tillgängliga, Datum och Ursprungligt fakturadatum.

Notera att kolumnen Ursprungligt fakturadatum är inte synligt från start utan måste tas fram manuellt.

 

 

Nya kolumner i fönstret Utför periodiseringar (DR501000)

I fönstret Utför periodiseringar (DR501000) finns nu två nya kolumner tillgängliga. Företag och Företagskontonamn.

Läs mer här om funktionaliteten

 


Möjlighet att inaktivera Avtalsposter och Avtalsmallar
Nu finns möjlighet att i Avtalsmodulen inaktivera avtalsposter och avtalsmallar som inte längre används.
Läs mer här om funktionaliteten

 

 

Ny kolumn i fönstret Leverantörsfaktuor (AP3010PL)
I fönstret Leverantörsfakturor (AP3010PL) har kolumnen Godkännandekommentar lagts till. Kolumnen visar den senaste kommentaren som lagts till på leverantörsfakturan i attestflödet.

Detta är en ide som föreslagits på Community.

 

 

Möjlighet att byta Kontotyp för betalning på leverantörsfaktura 

Nu finns möjlighet att ändra Kontotyp för betalning på fliken Redovisningsdetaljer på en  frisläppt leverantörsfaktura (så länge ingen betalning skett).

 

 

De fullständiga versionsnyheterna publiceras i dokumentet Release Notes Visma.Net ERP 8.25.

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här