avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Förbättringar avseende projektuppgifter

av Susanne Neretnieks (Uppdaterad ‎21-04-2020 10:20 av Susanne Neretnieks VISMA )

Här följer några förbättringar kring projektuppgifter som syftar till att underlätta användning, tilldelning och överblick över projektuppgifter.

Projektuppgifter i ett specifikt projekt

Välj menyn Projekt och öppna ett projekt. På fliken Samarbete visas en kanbanvy över projektuppgifter. 

1) Nu sorteras projektuppgifterna i kolumnen Klar utifrån senast uppdaterad, där senast uppdaterad visas överst.

Klar sortering senast överst.png

2) På varje projektuppgift visas nu fasens namn (tidigare visades kund och projekt)

Fasnamn projektfliken Samarbete.png

 

3) Nu kan du även filtrera projektuppgifter per ägare eller per fas. Det är också möjligt att filtrera ut projektuppgifter som ännu ej är tilldelade någon.

Projektfliken Samarbete nya filter.png

 

 

Projektuppgifter på ett specifikt kundkort

Från menyn Kunder, välj en specifik kund. På fliken Samarbete visas en kanbanvy över projektuppgifter. 

1) På varje projektuppgift visas nu projekt- och fasnamnet (tidigare visades kund och projekt)

Kundliken Samarbete fas och projektnamn.png

 

2) Här kan du också filtrera projektuppgifter som ännu ej har tilldelats någon. 

 

Projektuppgifter från Kalendervyn

Välj menyn Kalender/Uppgiftskanban, så visas en kanbanvy över projektuppgifter. 

1) Här kan du nu även filtrera projektuppgifter utifrån användarens nyckelord, t.ex. om du vill visa alla projektuppgifter som är tilldelade en person med en viss kompetens (nyckelord).

Filter per nyckelord.JPG

 

2) I denna vy döljs nu de projektuppgifter som inte blivit uppdaterade de senaste 30 dagarna (tidigare visades alla projektuppgifter). Vill du se alla projektuppgifter kan du fortfarande skapa en rapport under Rapporter/Aktiviteter och filtrera på projektuppgifter.