Mina produkter
Hjälp

Kommande funktion för koddelssynk med Visma.net ERP

av Tobias Söderlund (Uppdaterad ‎16-04-2024 16:36 av Tobias Söderlund VISMA )

I Visma.net ERP är det möjligt att använda koddelar i tillägg till konton för att registrera finansiell data. Med koddelar kan kontona delas upp virtuellt i mindre, mer specifika konton för att möjliggöra en mer detaljerad klassificering för rapportering och intern styrning. En koddelssträng består av värdena valda för flera segment. I Severa kan en koddelssträng skapas utifrån fakturans avdelning och fakturaradens kostnadsställe.

 

När denna funktion används går det att definiera en koddelssträng som ska läggas in i fakturarader vid överföring av fakturor till Visma.net ERP. Välj det segment i Visma.net ERP som motsvarar avdelningarna och/eller kostnadsställena i Severa eller lämna det avmarkerat för att hoppa över att ange värde för detta segment överhuvudtaget. För att ställa in en koddelssträng måste varje avdelning och/eller kostnadsställe i Severa också matchas mot ett motsvarande segmentvärde i Visma.net ERP, baserat på det valda segmentet. Flera avdelningar/kostnadsställen får matchas med samma segmentvärde. När en fakturarad har en avdelning eller ett kostnadsställe som inte har matchats med några segmentvärden, lämnas det motsvarande koddelssegmentet tomt efter att koddelssträngen har definierats.

 

Exempel:

koddelssynk.PNG

 

När fakturan sedan har synkats med Visma.net ERP ser vi koddelarna för de fakturaraderna:

 

kdsynk2.PNG

 

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här