Mine områder
Hjelp

5 myter om sykdom i ferien

av Monica Bremtun-Olaussen -

Hvordan påvirker egentlig sykdom ferieavvikling? Her ser vi på 5 myter om nettopp dette.

 

Sykdom gir alltid rett til utsettelse av ferie

Sykdom kan gi rett til å utsette ferien, men for å kunne kreve dette, må noen vilkår være oppfylt.

 

Det første vilkåret som må være oppfylt, er at man er helt arbeidsufør. Har arbeidstaker en gradert sykmelding, så vil vedkommende ikke kunne kreve å få utsatt ferien sin. Da vil ferie avvikles som planlagt. 

 

Det er også et krav at arbeidsuførheten bekreftes av lege. Det kreves altså en legeerklæring for å kunne kreve utsettelse, en egenmelding holder ikke som dokumentasjon.

 

Det siste vilkåret som må være oppfylt er at arbeidstaker må fremsette krav om å få ferien utsatt på grunn av arbeidsuførheten. Det er altså ingen automatikk i at dette skjer.

 

I episoden "Trekk for ferie, utsetting av ferie og hvordan utbetale feriepenger korrekt ved dødsfall" på vår RegelPOD kan du høre mer om reglene for utsettelse av ferie. 

 

Levering av sykmelding er det samme som å kreve å få ferien utsatt

Reglene i ferieloven gir arbeidstaker rett til utsettelse av ferien etter nærmere vilkår. Det er likevel slik at det er arbeidstaker selv som må kreve dette. Det er da viktig å være klar over at en sykmelding kun er en dokumentasjon på at arbeidstaker er arbeidsufør, men at den ikke et krav om utsettelse av ferie. Arbeidstaker må i tillegg til å levere sykmeldingen gi beskjed om at ferien kreves utsatt.

 

Vi anbefaler at arbeidsgiver har en dialog med arbeidstaker om ferien skal utsettes eller ikke, dersom arbeidstaker blir sykmeldt i en periode der det er planlagt ferie. Dette vil hjelpe til å avklare eventuelle misforståelser.

 

Når barn blir syke i ferien, så kan man også få utsatt ferien

Det er kun ved egen sykdom man kan kreve å få ferie utsatt. Det vil si at dersom det er andre i familien som er syke, for eksempel arbeidstakers barn, så kan det ikke kreves å få utsatt ferien på grunn av dette. Dette gjelder selv om formålet med ferien bortfaller på grunn av sykdommen, for eksempel at en bestilt ferietur blir avlyst.

 

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale at ferien utsettes ved sykdom i familien, men arbeidstaker kan altså ikke kreve dette.

 

Det er arbeidstaker som bestemmer når utsatt ferie skal avvikles

Arbeidsgiver har som hovedregel styringsrett til å bestemme når ferie skal avvikles. Dette gjelder både når ferien skal fastsettes for første gang, og dersom ferie må fastsettes på nytt på grunn av utsettelse.

 

Unntaket fra denne hovedregelen er tilleggsferien som arbeidstakere over 60 år får på grunn av alder. Denne tilleggsferien er det arbeidstaker selv som bestemmer når skal avvikles. Arbeidsgiver skal varsles minst 2 uker før ferieavvikling.

 

Man kan få utbetalt ferie som er utsatt på grunn av sykdom

Man kan utsette ferie på grunn av sykdom, men man kan ikke få slettet ferie på grunn av sykdom.

 

Hovedregelen i ferieloven er at arbeidsgiver har plikt til å påse at arbeidstaker avvikler full ferie etter ferieloven, og arbeidstaker har en plikt til å avvikle full ferie. Konsekvensen av dette er at arbeidstaker som hovedregel ikke kan nekte å avvikle ferie.

 

Dette vil si at ferielovens feriedager skal avvikles så sant man har feriepenger nok opptjent til å dekke lønnsbortfallet under ferien. Har man utsatt ferie på grunn av sykdom, så må den tas ut på et senere tidspunkt. Dersom man ikke har anledning til å avvikle ferien i løpet av ferieåret på grunn av arbeidsuførhet, så vil feriedagene, og feriepengene tilhørende disse, overføres til påfølgende ferieår. Man kan altså ikke velge å få utbetalt feriepenger til gode for feriedager som ikke er avviklet på grunn av sykdom.

 

Når det gjelder avtalefestet ferie, så vil det være opp til avtalen hvordan denne skal håndteres.

 

Fagkonferanse høsten 2023 med årsavslutning 

Hvor mange dager ferie må overføres til neste år ved sykdom, skal det beregnes feriepenger av julebonusen, og kan arbeidsgiver nekte deg å se på TikTokpå jobbtelefonen? Lær mer om dette på høstens fagkonferanse - der oppdaterer vi deg også på nye og endrede regler i 2023 og 2024 og hvordan du håndterer årsavslutning korrekt. 

 

Les mer her.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"