avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Arbeidstaker er syk - hva skjer med ferien?

Monica Bremtun-Olaussen -

Arbeidstaker som blir syk i ferien, vil på visse vilkår kunne ha krav på ny ferie. Sykdom ved ferieavvikling er regulert i ferieloven § 9, nr. 1. Bestemmelsen gir arbeidstakere rettigheter både når sykdom inntrer før ferieavviklingen starter, og når sykdom inntrer i ferien.

 

Sykdom før ferien

Når det gjelder sykdom som inntrer før ferien starter, har arbeidstaker rett til å kreve at alle feriedagene skal utsettes til senere i ferieåret.

 

For å kunne kreve utsettelse, må arbeidstaker være helt arbeidsufør. Gradert sykmelding gir med andre ord ikke rett til å kreve utsatt ferie. Arbeidsuførheten må i tillegg dokumenteres med en legeerklæring. Videre må arbeidstaker fremsette krav om å få utsatt ferien senest innen utløpet av siste arbeidsdag arbeidstaker skulle hatt før ferien starter.

 

Ved utsettelse av ferie på grunn av sykdom som inntrer før ferien, utsettes hele ferieperioden.

 

Eksempel:
Per har avtalt tre uker ferie fra 1. juli - 19. juli, men velger å utsette denne på grunn av sykdom før ferien. Han er frisk igjen 7.juli. Han må da komme tilbake på jobb 8. juli. Arbeidstaker kan ikke forlange å få ta ut resten av ferien som var planlagt, da han ved å utsette ferien pga sykdom før ferien, har utsatt hele ferieperioden. Arbeidstaker og arbeidsgiver kan avtale at ferien fortsetter når han er frisk 8.juli, men ingen av partene kan kreve det.


Sykdom i ferien

Ved sykdom som inntrer i ferien kreves det også hel arbeidsuførhet samt legeerklæring, for å ha rett til å utsette ferien.

 

Kravet om utsettelse må fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

 

Dagene som kan kreves utsatt som følge av sykdom i ferien, er det samme antall virkedager som arbeidstaker var syk i ferien. Dagene som utsettes gis som ny ferie senere i ferieåret.

 

Eksempel:
Kari har hatt 4 uker ferie. I disse 4 ukene var hun syk i 8 dager. Hun har en legeerklæring på at hun var helt arbeidsufør disse dagene. Kari kan da kreve å få utsatt 8 dager ferie til senere i ferieåret.


Ønsker du å lære mer om ferie? Vi har et nettkurs der vi har en gjennomgang av kjente utfordringer i forbindelse med ferielovens regler om ferietid og feriepenger. Les mer og bestill her.