avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Endring på digital inntektsmelding - foreldrepenger

Monica Bremtun-Olaussen -

Fra 1. januar 2019 ble inntektsopplysningsskjema erstattet med digital inntektsmelding. I tillegg til å sende inntektsopplysninger til NAV, skulle arbeidsgiver også på denne meldingen, bekrefte ferie og arbeidstid i foreldrepengesaker der arbeidstaker ønsket å kombinere foreldrepenger med arbeid, eller ønsket å utsette stønadsperioden med foreldrepenger på grunn av heltidsarbeid, eller lovbestemt ferie.

 

Fjernes fra 4. juni

For å forenkle rapportering og saksbehandling, fjernes kravet om at arbeidsgiver må bekrefte arbeid og ferie på inntektsmeldingen når arbeidstaker søker NAV om gradering eller utsettelse av foreldrepengene. Dette kravet fjernes fra 4. juni 2019.

 

Foreldrene gir informasjon

Fra 4. Juni 2019, vil det være foreldrene som selv bekrefter i søknaden til NAV om utsettelse eller gradering at det foreligger en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om arbeid eller ferie. Da vil det ikke lenger være noe krav at arbeidsgiver skal bekrefte dette.

 

Feltene fjernes

Feltene for å oppgi denne informasjonen på inntektsmeldingen vil bli fjernet på sikt. Selv om feltene fortsatt vil være tilgjengelig på inntektsmeldingen i en periode etter 3.juni, så skal ikke arbeidsgiver lenger fylle ut feltene fra 4.juni 2019.


Har du fått med deg at det har trådt i kraft nye regler for hvordan foreldrepenger og sykepenger skal beregnes? De nye reglene trådte i kraft 1.januar 2019. Ønsker du å lære mer om de nye reglene for beregning av blant annet foreldrepenger og sykepenger, hvordan NAV beregner disse stønadene, samt hvordan den digitale inntektsmeldingen skal fylles ut korrekt, så kan du delta på vårt kurs “Sykepenger - det du må vite”.