Mine områder
Hjelp

Ferie til gode som følge av permittering - hvilke muligheter har du?

av Anonymous (Oppdatert ‎17-06-2021 08:22 av Sven Ivar Lønneid VISMA )

2020 har vært et år der mange arbeidsgivere har måttet permittere sine ansatte. Permitteringer har medført at mange arbeidstakere ikke har avviklet årets ferie,og ett spørsmål som dukker opp i forbindelse med at vi nå nærmer oss årsslutt er reglene rundt arbeidstakers restferie.

 

All ferie skal avvikles innen ferieårets utløp

Når det gjelder ferieavvikling for arbeidstaker som er permittert, er det ingen særbestemmelser i ferieloven for dette. Det innebærer at lovens ordinære regler om fastsetting og avvikling av ferie også gjelder under permittering. Med andre ord bør arbeidsgivere som et utgangspunkt sørge for at permitterte arbeidstakere avvikler mest mulig av ferien sin innen ferieårets utløp.

 

Avtale om overføring av ferie

Selv om lovens utgangspunkt er at all ferie skal avvikles innen ferieårets utløp, åpner ferieloven for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale at 2 uker av ferien kan overføres til påfølgende ferieår. En slik avtale medfører at arbeidstaker ikke vil ha krav på å få utbetalt feriepengene før den overførte ferien faktisk avvikles.

 

Avtalefestet ferie

Merk at dersom virksomheten har avtalefestet ferie, er det avtalene og ikke ferieloven, som i utgangspunktet regulerer hva som skjer med denne ferien. Det betyr f.eks. at den avtalefestede ferien, i tillegg til ferielovens ferie, kan overføres til påfølgende ferieår dersom avtalen tillater det. For avtalefestet ferie kan det også i avtalene være regulert at disse feriedagene ved ferieårets utløp kan utbetales og strykes.

 

Hva med ferie som ikke lovlig kan overføres?

Også restferie man har igjen ved årets slutt som ikke lovlig kan avtales overført skal, iht. ferielovens regler, overføres til påfølgende ferieår. Det innebærer at ferie, som i strid med ferielovens regler ikke er avviklet innen ferieårets utløp, ikke bortfaller. Arbeidstaker vil mao. ha både rett og plikt til å avvikle den overførte ferien det påfølgende ferieåret. Feriepengene tilhørende den overførte ferien kan arbeidstaker først kreve utbetalt når ferien avvikles.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"