avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Ferieåret nærmer seg slutten - planlegg restferien nå

Sommeren er forbi, og ferieåret 2019 nærmer seg slutten. Nå er det viktig at arbeidsgiver skaffer seg en oversikt over hvor mye restferie arbeidstaker har, og planlegger resten av årets ferieavvikling.

 

Restferie vil si den ferien som kommer i tillegg til hovedferien. Arbeidstaker har etter ferielovens bestemmelser rett på 25 virkedager ferie (4 uker og 1 dag), hovedferieperioden består av 18 virkedager ferie (3 uker). Restferien består mao. av 7 virkedager, det vil si en uke og en dag. I tillegg har mange arbeidstakere avtalefestet rett på flere feriedager enn hva ferieloven gir rett på, dette vil da også være en del av arbeidstakers restferie.

 

Lovfestet ferie

Ferieloven § 7, nr. 2 gir arbeidstaker rett til å kreve at restferien gis samlet innenfor ferieåret. Dette er en rett arbeidstaker har, men er en rettighet som han kan la være å benytte seg av dersom han ønsker det. Retten til samlet restferie krever mao. aktivitet fra arbeidstakers side, i motsatt fall er det ingenting i veien for at arbeidsgiver deler opp restferien når tidspunkt for ferie fastsettes.

 

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå avtale om at restferien skal deles opp, for eksempel slik at den avvikles delvis i forbindelse med jula og delvis i forbindelse med påsken. Dette kan være en praktisk ordning for mange, men er altså ikke noe arbeidsgiver har anledning til å fastsette mot arbeidstakerens vilje, da arbeidstaker har rett til å kreve at restferien blir gitt samlet.

 

Dersom arbeidstaker krever å få restferien avviklet samlet, er det fortsatt arbeidsgiver som innenfor ferielovens rammer, har styringsrett på når ferien skal avvikles. Restferien kan plasseres når som helst på året, bare den vanlige prosedyren om feriefastsettelse er fulgt.

 

Drøftning og underretning

Ferieloven har regler vedrørende drøfting og underretning av ferie som gjør at arbeidsgiver må starte ferieplanleggingen i god tid før ferien faktisk skal avvikles. Det begynner derfor nå å haste for arbeidsgiver dersom avvikling av restferien til arbeidstakerne fortsatt ikke er planlagt.

 

Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid, jfr ferieloven § 6 (1). Begrepet ”i god tid” er et skjønnsmessig begrep og inneholder ikke noen klar frist for når drøftingene senest må gjennomføres. Likevel må drøftingene gjennomføres så tidlig at det er mulig for arbeidstaker å påvirke plasseringen av ferien.

 

Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette, jfr ferieloven § 6 (2). Med ”særlige grunner” tenker man her spesielt på driftsmessige forhold, og det er ikke meningen at det skal være enkelt for arbeidsgiver å slippe unna underretningsplikten.

 

For at arbeidsgiver skal klare å holde disse fristene, så er det altså viktig at ferieplanleggingen gjøres i god tid, slik at drøftingsplikten og underretningsfristen overholdes.

 

Arbeidstakere over 60 år

Det følger av ferieloven § 5 nr. 2 at arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret skal gis en ekstraferie på 6 virkedager.

 

Arbeidstakere over 60 år bestemmer selv når den ekstra feriefritiden skal avvikles. Arbeidstaker må varsle arbeidsgiver minst 2 ukers før avviklingen av ekstraferien.

 

Arbeidsgiver har den samme plikten til å sørge for at denne ekstraferie blir avviklet i løpet av ferieåret på samme måte som den alminnelige ferien.

 

Avtalefestet ferie

Når det gjelder hvordan den avtalefestede ferien skal avvikles, så vil dette være avhengig av bestemmelsene i avtalen som gir rett på de ekstra feriedagene.

 

Hva skjer med ferie som ikke er brukt innen ferieårets utløp?

Vil du lære mer om hvordan reglene for overføring av ferie er? Dette er et av flere spennende temaer på Lønnsforum Høst 2019. Les mer og meld deg på her.